Anda di halaman 1dari 50

ISU-ISU MOD KOMUNIKASI

KTBM DAN BIM

KULIAH 5:
4 MAC 2022
Sejarah Pendidikan Masalah Pendengaran
1954 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang
1954 Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah),
Tanjong Bunga, Pulau Pinang
1963 Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat Pendengaran
oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang
dipilih. Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab
perguruan Ilmu Khas, Cheras
1978 Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk
menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan
Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan
1979 Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran
dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan
Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan
1985 Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian
Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod
Tangan
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional
dan Teknikal
1987 Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam
Sekolah pendidikan khas yang terawal di Malaysia
DEFINISI BAHASA ISYARAT
• Komunikasi yang tidak menggunakan
ucapan atau tulisan (sebagaimana yang
lazim dalam sesuatu bahasa tetapi
menggunakan gerak isyarat anggota)
BIM (Bahasa Isyarat Malaysia - Malaysian
Sign Language)

• Bahasa komunikasi.
• Pembentukan atau pergerakan tangan dan jari
dan lain-lain adalah untuk memberi
kepelbagaian sesuatu makna atau gambaran
• Bahasa ibunda
• Lebih jauh berbeza daripada bahasa Melayu
dari segi bentuk struktur dan ayat.
• Himpunan isyarat tempatan-dulu dan
sekarang
• Mempunyai bahasa yang dipinjam dari bahasa
lain.
KTBM (Kod Tangan Bahasa Melayu)

• Pembentukannya dan pergerakan tangan


yang dilakukan serta pergerakan jari dan
lain-lainnya adalah untuk menunjukkan
kata dasar, imbuhan dan lain-lain yang
tidak memberi gambaran kepada makna.
Ia adalah menurut asas-asas tatabahasa
dari prinsip-prinsip Bahasa Melayu
Masalah KTBM

• Tidak memberi kesan yang baik dan


melambatkan komunikasi.
• Orang Pekak tidak dapat menguasai
Bahasa Melayu dengan baik
BAHASA ISYARAT LAIN YANG ADA DI
DUNIA

• ASL (American Sign Language -


Bahasa Isyarat Amerika)
• SEE (Sign Exact English - Berisyarat
Mengikut Tatabahasa Bahasa Inggeris)
• BI (Bahasa Inggeris - English)
PEMBENTUKAN BIM
Pandangan seorang yang pekak - Ho
Koon Wei adalah seperti berikut:
1)Phonology-Kajian Bunyi
2)Morphology-Kajian Morfologi
3)Syntax-Kajian sintaksis
PEMBENTUKAN KTBM
• Menunjukkan kata dasar dan sistem
tatabahasa Bahasa Melayu
• KTBM tidak memberi sesuatu
gambaran atau simbol kepada sesuatu
yang makna
KTBM
• Adalah kod tangan menurut asas-asas
tatabahasa dan prinsip-prinsip Bahasa
Melayu sebagaimana yang
didengar,dibualkan,ditulis, dibaca dan
difahami oleh rakyat Malaysia.
• Apabila KTBM ini diperturunkan ke dalam
tulisan, maka tiada apa-apa perbezaan
tentang struktur, semantik ataupun
tatabahasa daripada yang kita fahami.

MINGGU 4 & 5
KTBM
• Ayat-ayat yang diberikan oleh kanak-kanak
pekak atau kanak normal adalah sama
maknanya.
• KCP yang menguasai KTBM akan dapat
“bercakap” dalam Bahasa Melayu ( kod
tangan ) dan menulis dalam bahasa yang
lazim digunakan.

MINGGU 4 & 5
PRINSIP DAN ATURAN
KTBM

a. KOD KATA DASAR


Kata yang belum menerima imbuhan tetapi berpotensi menerima imbuhan
Contoh : Besar/ membesarkan/ membesar/ terbesar
b. KOD KATA MAJMUK
- Hasil gabungan daripada dua kata dasar atau lebih yang membawa
makna baru
- Kesemua kata majmuk dikodkan sebagai satu kod sahaja
Contoh : kapal terbang/ matahari/ keratapi
c. KOD AKRONIM
- Perkataan dieja contohnya : BERNAMA/ CERPIN
d. KOD KATA GANDA
- Gandaan berima ( gandaan tak sama _ kuih-muih/ saudara-mara )
- Gandaan berulang – budak-budak

MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
e. IMBUHAN ( awalan ) “me’, “pe”, “ter” , “ber” , “ke”, “di”
• Penggunaan dan perubahan ejaan pada awalan “ me”
dan “pe” yang bertukar menjadi “mem ( pen ) “, “meng ( peng
)” , meny ( peny )”

Huruf “m” awalan “me”


Huruf “p” awalan “pe”
Huruf “t” awalan “ter”
Huruf “b” awalan “ber”
Huruf “d” awalan “di”

MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
e. IMBUHAN ( awalan ) “me’, “pe”, “ter” , “ber” , “ke”, “di”
• Membezakan awalan “pe” daripada awalan “per”
ditambah huruf “r” menjadi “p” dan “r” :-

Pelukis à “p” dan kod lukis


Penyapu à “p” dan kod sapu
Perbuatan à “p” – “r” dan kod buat serta akhiran “an”
Pergigian à “p” – “r” dan kod gigi serta akhiran “an”

MINGGU 4 & 5
e. IMBUHAN ( awalan ) “me’, “pe”, “ter” , “ber” , “ke”, “di”
• Untuk akhiran “i” , “an”, “kan”, “tah”, “pun”, “nya”, “kah”
baiki à kod baik dan huruf “i ”
makanan à kod makan dan huruf “ n”
jalankan à kod jalan dan huruf “ k “
ialah à kod ia dan huruf “ i “
apatah à kod apa dan huruf “t”
walaupun à kod walau dan huruf “p”
rumahnya à kod rumah dan huruf “y”

MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
f. Awalan Juru, tata, Pra dan sebagainya digunakan sebagai
awalan , iaitu tangan kanan membentuk huruf awal lalu
membuat bulatan mengikut pusingan jam dan tapak kiri yang
tegak, kemudian diikuti kod dasar seperti ;

jururawat = “juru” + “rawat”


juruterbang = “juru” + “terbang”
prasekolah = “pra” + “sekolah”
tatabahasa = “tata” + “bahasa”

MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
g. Kata Seerti, Hampir Seerti dan Sekumpulan
• Kata yang seerti atau sama konsepnya dikumpulkan
dalam satu kumpulan yang menggunakan satu kod dasar
untuk semuanya . Kata ini dibezakan dengan menggunakan
huruf awal yang mengikuti kod dasar itu.

( i ) cantik ( kod dasar ) ; molek, ( kod dasar diikuti


oleh m) ; indah ( kod dasar diiikuti oleh i )
• Jika terdapat dua kata yang sama huruf awalnya , maka
huruf pertama dalam suku kata kedua digunakan sebagi ciri
perbezaan : rendag dan rebus
rebus digunakan huruf “r”
rendang digunakanMINGGU
huruf4 “d”
&5
MINGGU 4 & 5
g. Kata Seerti, Hampir Seerti dan Sekumpulan
• Jika terdapat kedua-dua huruf pertama dalam suku
kata kedua itu sama, maka huruf akhir bolehlah digunakan
seperti perkataan laung dan lolong
laung menggunakan huruf “l”
lolong menggunakan huruf “g”
• Jika terdapat persamaan pada huruf akhir pula, maka
mana-mana huruf yang berlainan boleh digunakan seperti
dalam perkataan angkat, angkut, angkit

angkat = kod dasarnya


angkut = kod dasar diikuti oleh huruf “u”
angkit = kodMINGGU
dasar4 diikuti
&5 oleh huruf “t”
h. Pengecualian

Ada kata yang dikecualikan daripada kod dasar yang disediakan


dan kata ini mempunyai kodnya sendiri iaitu;

( a ) nama gelaran pangkat

- DYMM Yang Dipertuan Agong berbeza daripa mesyuarat agung


tahunan
- Datuk Seri Mohd Najib berbeza daripada Datuk saya
- Undang Rembau ( Negeri Sembilan ) beza saya mengundang
tuan-tuan

( b ) Kata belajar dan pelajar mempunyai kod dasarnya sendiri dan


tidak diberikan imbuhan pada kod dasar “ajar”
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
MINGGU 4 & 5
PENGIMBUHAN KTBM
• Proses merangkaikan imbuhan kepada kata
dasar
• Imbuhan tergolong dalam empat jenis, iaitu
1)awalan - (ber = bermain)
2)akhiran - (an=pakaian)
3)apitan - (ke....an =kesenangan)
PERGERAKAN TANGAN ISYARAT BIM

BAS
Tangan kanan 'S' ke kiri paras tepi kepala,
lalu ditarik ke bawah.

KOMPUTER
Tangan kanan ’1’ dan kiri ’1’membentuk kotak
separuh dan kemudian membuat
isyarat menaip keyboard

BASIKAL
Kedua-dua belah tangan 'S' tapak menghadap
bawah lalu dipusingkan naik turun satu
persatu seperti sedang mengayuh basikal.
( CONTOH ABJAD JARI BAGI BIM )

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z
CONTOH AYAT BIM
Karangan 1: Murid A (Tingkatan 2)

”Sekolah Asrama duduk tetap. Datang bapa dan ibu jumpa cakap
balik cuti sekolah. Cuti sudah balik rasmi asarma. Masuk KAWAN
benci sedih.Asrama duduk petang balik masjid masuk. Tengkap
(tengok) MALAM Balik. Air tangan sudah nak jalan kaki. Masuk kain
rehat. Radio mula Diri sembahyang mula. Sudah balik masuk
asrama. Malam masuk belajar asrama. Masa tengok balik turun
makan.Balik Asrama. Malam tidur. Esok bangun jalan kaki mandi.
Sudah pakai balik Asrama. Balik turun balik masjid sembahyang.
Sudah balik baik asrama pakai tukar sekolah Pagi pergi datang
sekolah. Sudah balik Asrama. Beg letak. Balik turun tingkap (tingkat)
2 jalan kaki. Duduk jalan kaki masuk makan. Sudah balik naik
masuk. Asrama duduk. Abang dan kakak datang kereta Balik
Rumah”

(Abdullah, 1996: 323-324)


CONTOH AYAT KTBM
Karangan 1: Murid A (Tingkatan 2)

Saya bersekolah di sekolah yang berasrama. Saya tinggal di


asrama sekolah. Bapa dan ibu datang berjumpa saya semasa cuti
sekolah. Apabila cuti rasmi semua orang boleh balik. Waktu petang
saya berehat di asrama. Apabila masuk waktu sembahyang kami
pergi ke masjid. Sebelum sembahyang kami mengambil air
sembahyang. Apabila selesai sembahyang kami pulang dengan
berjalan kaki. Selesai mengemas baju sembahyng kami akan
berehat. Selepas itu kami pergi belajar. Selepas belajar kami mask
tidur. Esok seperti biasa bangun, jalan kaki ke tandas untuk mandi.
Sudah siap mandi masuk bilik untuk pakai baju. Sembahyang
subuh. Tukar pakaian sekolah. Pagi pergi sekolah. Tengahari balik
asrama. Simpan beg. Pergi makan dengan berjalan kaki. Selepas
makan balik bilik asrama. Duduk di asrama duduk. Abang dan
kakak datang dengan kereta untuk membawa balik saya pergi
rumah”
PENGGUNAAN BIM DAN KTBM DALAM MEMPELAJARI
BAHASA MELAYU SATU PERSPEKTIF MASALAH

• KTBM
– Tidak memberi kesan yang baik malah
merosakkan pemahaman Orang Pekak.
– Sukar melihat maksud dan gambaran kerana
digunakan tanpa bahasa badan dan mimik
• BIM
– Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu
secara tulisan tidak sama dengan cara membaca
BIM secara visual.
KTBM
• Komunikasi untuk memudahkan
pengajaran dan meningkatkan intelektual
BIM
• Bahasa ibunda bagi Orang Pekak -
komunikasi di luar pelajaran Bahasa
Melayu
PENGGUNAAN BIM DAN KTBM SATU
PERSPEKTIF IMPLIKASI DI MALAYSIA
• BIM dan KTBM telah menjadi penggunaan
rutin Warga pekak.
• Bahasa isyarat orang pekak di Malaysia
dikenali sebagai ‘Bahasa isyarat Malaysia’
(BIM)
• ‘Kod Tangan Bahasa Melayu’ (KTBM)
adalah bahasa pembelajaran di sekolah-
sekolah.
• membabitkan pergerakan badan seperti
tangan, mimik muka dan kepala
• media pendidikan
• ‘bahasa isyarat orang pekak’
mempunyai status yang sama dengan
bahasa lisan
• ‘Pembentukan Bahasa Isyarat Orang
Pekak’ melalui desertasi Sarjana
Bahasa Moden
• bahasa isyarat orang pekak adalah
berbeza di antara sesebuah negara
• tatabahasa antara BIM dengan BM adalah
berbeza.
• amalan pengajaran BM adalah melalui
Komunikasi Seluruh KTBM
• BIM, setiap perkataan ada isyaratnya
tersendiri dan begitu juga ayat, ada
aturannya. Antara contohnya seperti
berikut:
BM BIM
1. Dia tidak datang ke 1. Dia sekolah kosong
sekolah

2. Saya hendak ke tandas 2. Saya tandas

3. Bapa dan ibu datang 3. Datang bapa dan ibu


berjumpa, bercakap- jumpa cakap balik cuti
cakap dengan saya dan rumah
membawa saya balik
bercuti di rumah
• Kini terdapat beberapa buah buku BIM telah
diterbitkan :
PENDEKATAN KOMUNIKASI SELURUH KOD TANGAN
BAHASA MALAYSIA
• Tiga pendekatan digunakan dalam pengajaran bahasa kepada murid
pekak iaitu pertuturan, Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan BIM
(Abdullah, 1995, 2002b)

• Kelemahan murid-murid pekak yang ketara dalam aspek tatabahasa


dan semantik yang terdapat dalam tulisan mereka dapat dirumuskan
seperti berikut:
(a) Lemah dalam penggunaan kata tugas (function word)
(seperti, tetapi, sambil dan, untuk) dengan betul.
(b) Kelemahan dalam menggunakan kata berimbuhan.
(c) Tidak dapat menyatakan idea dalam bentuk ayat yang
gramatis.
(d) Lemah dalam pembinaan ayat.
(e) Kurang berupaya untuk menghasilkan karangan yang
menyatakan sesuatu rentetan peristiwa dengan jelas.
(Goh & Teh 1990, 1993; Abdullah, 1993, 1996; Izani 1995)
KESIMPULAN

• Orang Pekak mempunyai cara komunikasi


tersendiri iaitu menggunakan bahasa isyarat.
• Bahasa isyarat ialah bahasa visual
contohnya isyarat yang disampaikan akan
kita lihat dan fahamkan maknanya dan
bukannya seperti Bahasa Melayu yang
ditutur, didengar atau ditulis dan faham
maknanya.
• BIM adalah lambang identiti orang Pekak
Malaysia yang kaya dengan pelbagai budaya
• KTBM ini bukan sesuatu bahasa umum tetapi
merupakan salah satu cara komunikasi dalam
tatabahasa Bahasa Melayu yang baku. Dengan kata
lain, KTBM digunakan apabila berlakunya terjemah
daripada lisan (suara) kepada visual (tangan) dalam
tatabahasa Bahasa Melayu. KTBM ini tidak memberi
kesan yang baik dan melambatkan lagi komunikasi
antara dua Orang Pekak. Bukan sahaja KTBM tidak
dapat memberi gambaran dan maksud kepada Orang
Pekak, tetapi juga menyebabkan Orang Pekak tidak
dapat menguasai Bahasa Melayu dengan baik. Apabila
KTBM digunakan, kebanyakan Orang Pekak mengalami
kekeliruan apabila berkomunikasi dalam KTBM.
• Namun tetapi halangan kita ialah, pengguna
KTBM iaitu guru atau pendidik Pekak melihat
yang BIM bukan bahasa, tiada struktur, tiada
peraturan, paling sedih BIM dicap sebagai
bahasa rojak atau bahasa pasar
• BIM mempunyai cara tersendiri.
• Dalam BIM, penterjemah akan
menterjemahkannya dalam Bahasa Melayu
yang betul. Untuk kefahaman orang Pekak
pula, juru bahasa akan mengalih bahasa ke
BIM mengikut peraturan BIM.
• Orang yang tidak memahami konsep ini akan
menentang BIM, tidak menerima BIM dan
merendahkan BIM.

Anda mungkin juga menyukai