NAMA : ………………………………………………………………………………

TAHUN : ………………………………………

Sulit
Bahasa Malaysia
Mei 2011
1 jam

100
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PAYA
SEGAMAT, JOHOR

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH ( PKSR 1 )
PERTENGAHAN TAHUN
2011

BAHASA MALAYSIA
PENULISAN
TAHUN 1
( 1 JAM )

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
2.

Kertas soalan ini mengandungi 6 bahagian iaitu A, B, C, D, E, F.
Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

1

d a i k y h a a 4.BAHAGIAN A Susun huruf supaya menjadi perkataan berdasarkan gambar. 1. 6. b n g a a k n e e n (10 markah) 2 . 2. b u i i b u 3. a d u t k 5.

Dalam kotak itu ada lima ______biji______ bola . Haziq ada tiga _______________ pensel. Bapa Syahir membeli se _______________ kereta baru. berlari tidur membaca memasak 3 bermain . Amira memetik se _______________ bunga mawar. Adli makan dua _______________ roti canai.BAHAGIAN B Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul. 3. keping batang kuntum biji buah ekor 1. 5. (10 markah) BAHAGIAN C Isi kata kerja di tempat kosong yang betul berdasarkan gambar. Ibu membeli lapan _______________ ikan tongkol . 6. 2. 4.

(20 markah) BAHAGIAN D Isikan petak kosong dengan kata nama yang betul. 10. 6. 5. 3. 4.makan melukis memanjat berenang mandi 1. 9. 8. bola rumput pokok ikan kasut 4 gigi buku kereta sampah gambar . 7. 2.

menyepak memotong 7. 4. membasuh membaca 11. makan melukis roti 3. 5 . memandu (20 markah) BAHAGIAN E Susun semula ayat di bawah menjadi ayat yang betul.1. 8. menanam memberus 9. 1. 10. 2. memancing membuang 5. 6. tinggal Yayasan di Taman Saya Saya tinggal di Taman Yayasan.

2. di sotong pasar ikan Siti membeli dan _________________________________________________________ (20 markah) BAHAGIAN F Bina ayat yang betul berdasarkan gambar. belajar Tahun saya dalam Satu _________________________________________________________ 4. ____________________________________ 6 . 1. sedang televisyen Adik menonton _________________________________________________________ 5. kakak Suraya Nama Binti saya Ali _________________________________________________________ 3.

____________________________________ ____________________________________ 5. ____________________________________ ____________________________________ 4. ____________________________________ ____________________________________ 3. ____________________________________ ____________________________________ (20 markah) 7 .____________________________________ 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful