Anda di halaman 1dari 3

PELAN STRATEGIK ORGANISASI

SMK SERI TANJONG TAHUN 2021-2025


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
VISI MISI
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM Meningkatkan pembelajaran murid / Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

BIDANG KEBERHASILAN Kurikulum dan Pentaksiran/ Kualiti Sekolah


SISTEM : Akses/ Kualiti/ Ekuiti/ Perpaduan/ Kecekapan
ASPIRASI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional
ISU STRATEGIK 1: PERATUS MURID LULUS BAHASA INGGERIS SPM BELUM MENCAPAI 68%
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) 2: GPMP BAHASA INGGERIS SPM BELUM MENCAPAI 6.4

PUNCA DIKENALPASTI
Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Murid belum menguasai 4 kemahiran dengan baik ( Listening, Speaking, Reading & Writing).
2. Murid kurang mengulangkaji pelajaran di rumah selepas waktu sekolah.
3. Kaedah PdPc atau PdPr yang perlu divariasikan.

TOV SASARAN (OUT COME)

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


(Nilai &
MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI Keterangan)
2021 2022 2023 2024 2025

PANITIA BAHASA INGGERIS

Peningkatan Peratus Lulus Bahasa Meningkatkan Peratus Lulus Bahasa Peratus Murid Lulus Bahasa 66.29 66.79 67.29 67.79 68.29 68.79
Inggeris SPM bagi mencapai tahap Inggeris SPM sebanyak 0.5 % setahun Inggeris SPM (SPM 2020)
cemerlang
Meningkatkan GPMP Bahasa Inggeris SPM 6.93 6.83 6.73 6.63 6.53 6.43
Peningkatan GPMP Bahasa Inggeris sebanyak 0.1 setahun GPMP Bahasa Inggeris SPM (SPM 2020)
SPM bagi mencapai tahap
cemerlang

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor


2021 2022 2023 2024 2025

1. Memperkasakan pelaksanaan 1. Memperkasakan pelaksanaan 1 . Memperkasakan pelaksanaan 1 . Memperkasakan pelaksanaan 1. Memperkasakan pelaksanaan
program peningkatan prestasi program peningkatan prestasi program peningkatan prestasi program peningkatan prestasi program peningkatan prestasi
Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris.

2. Meningkatkan minat dan


2. Memantapkan PdPC dan PdPr 2. Memantapkan PdPC dan PdPr 2. Memantapkan PdPC dan PdPr 2. Memantapkan PdPC dan PdPr penglibatan murid di dalam kelas
melalui perkongsian kemahiran melalui perkongsian kemahiran melalui perkongsian kemahiran melalui perkongsian kemahiran dengan merancang pelbagai
dan pengalaman dalam kalangan dan pengalaman dalam kalangan dan pengalaman dalam kalangan dan pengalaman dalam kalangan pedagogi yang menarik dan
guru Bahasa Inggeris guru Bahasa Inggeris guru Bahasa Inggeris guru Bahasa Inggeris menyeronokkan

3. Meningkatkan kemahiran guru 3. Meningkatkan kemahiran guru 3. Meningkatkan minat dan 3. Meningkatkan minat dan
dalam penggunaan teknologi dalam penggunaan teknologi penglibatan murid di dalam kelas penglibatan murid di dalam kelas
dan pedagogi dan pedagogi dengan merancang pelbagai dengan merancang pelbagai
pedagogi yang menarik dan pedagogi yang menarik dan
menyeronokkan menyeronokkan
4. Meningkatkan minat dan 4. Meningkatkan minat dan
penglibatan murid di dalam kelas penglibatan murid di dalam kelas
dengan merancang pelbagai dengan merancang pelbagai
pedagogi yang menarik dan pedagogi yang menarik dan
menyeronokkan menyeronokkan

| Pelan Strategik Organisasi 2021-2025 Jabatan Pendidikan Selangor

Anda mungkin juga menyukai