Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR HADIR SISWA

SMK WIDYAMINA KAUDITAN


TAHUN AJARAN 2021/2022
Mata Pelajaran : IPA Terapan
Kelas :X
Semester : Genap

KEHADIRAN JUMLAH
NO NAMA SISWA
S I A

1 abdul mazid baco                                        


2 rosmiati lampasulu                                        
3 jana tamaka                                        
4 Monika Rorong                                        
5 Fiorentino Malonda                                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

………….., 2022
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Moody Agnes Tangoy, SS Puja Ika Abrianingsih Ritonga, S.Pd

Anda mungkin juga menyukai