Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR NILAI SISWA

SMK WIDYAMINA KAUDITAN


TAHUN AJARAN 2021/2022
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas :X
Semester : Genap

PENILAIAN HARIAN

JUMLAH

RAPORT
PAS
PTS
NO NAMA SISWA

1 Gian Mamuku                                    
2 Richard Lawendatu                                    
3 Muhammad davi                                    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

………., 2022
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Moody Agnes Tangoy, SS Puja Ika Abrianingsih Ritonga, S.Pd