Anda di halaman 1dari 12

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

KEMAHIRAN
MANIPULATIF

34
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

1.0 SENSORI

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.1 Pengamatan Murid boleh: Meniru aktiviti pengamatan penglihatan


penglihatan 1 dengan bimbingan.
1.1.1 Mengenal pasti susunan
objek dan gambar
pada: Menyatakan cara melakukan aktiviti
i) blok parquetry 2 pengamatan penglihatan pada objek dan
ii) analogi bergambar gambar.
1.1.2 Mencirikan objek dan
gambar yang dilihat. Melakukan aktiviti pengamatan penglihatan
1.1.3 Menunjuk cara menyusun 3 pada objek dan gambar berdasarkan
objek dan gambar contoh.
berdasarkan contoh.

1.1.4 Melengkapkan tugasan Melakukan aktiviti pengamatan penglihatan pada


dalam permainan kecil 4
objek dan gambar yang pelbagai.
mengikut prosedur dan
arahan.
Melakukan aktiviti pengamatan penglihatan pada
5
pelbagai jenis objek dan gambar dengan betul.

Melakukan aktiviti pengamatan penglihatan


6 pada pelbagai jenis objek dan gambar dengan
betul serta boleh membantu rakan.

36
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Pengamatan Murid boleh: Meniru aktiviti pengamatan pendengaran


pendengaran 1 berdasarkan cerita yang didengar dengan
1.2.1 Mengenal pasti cerita pendek bimbingan.
yang didengar.

1.2.2 Mengulang semula beberapa Mengenal pasti cara melakukan aktiviti


ayat dalam cerita pendek yang 2 pengamatan pendengaran berdasarkan cerita
didengar. yang didengar.

1.2.3 Menyusun gambar


berdasarkan urutan cerita Menunjuk cara melakukan aktiviti pengamatan
3
yang didengar. pendengaran berdasarkan cerita yang didengar.

1.2.4 Menceritakan semula cerita


yang didengar dengan cara
Melakukan aktiviti pengamatan pendengaran dari
sendiri. 4
pelbagai sumber.

Melakukan aktiviti pengamatan pendengaran dari


5
pelbagai sumber dengan kreatif.

Melakukan aktiviti pengamatan pendengaran dari


6 pelbagai sumber dengan kreatif dan boleh
membantu rakan.

37
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.3 Deria sentuhan Murid boleh : Menyatakan sifat objek atau bahan melalui deria
1
sentuhan dengan bimbingan.
1.3.1 Mengenal pasti objek atau
bahan melalui sentuhan
i) berbulu
ii) berbiji Mengenal pasti sifat objek atau bahan melalui
2
iii) melekit deria sentuhan.

1.3.2 Mengelaskan objek atau


bahan melalui sentuhan.
Menggunakan deria sentuhan untuk
3
1.3.3 Menggunakan objek atau menghasilkan sesuatu karya seni.
bahan dalam aktiviti
seni.

1.3.4 Menghubungkaitkan objek Mengaplikasi deria sentuhan dalam menghasilkan


atau bahan di sekeliling 4 karya seni dan dapat mengaitkan objek atau
melalui sentuhan. bahan dengan persekitaran.

Mengaplikasi deria sentuhan dalam menghasilkan


5 karya seni dan dapat mengaitkan objek atau
bahan dengan persekitaran secara tekal.

Mengaplikasi deria sentuhan dalam menghasilkan


karya seni dan dapat mengaitkan objek atau
6
bahan dengan persekitaran secara tekal dalam
situasi baharu.

38
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.4 Deria bau Murid boleh:


1 Menyatakan bau makanan dengan bimbingan.
1.4.1 Menyatakan bau makanan
yang elok, basi atau rosak.

1.4.2 Membandingkan bau Mengenal pasti bau makanan elok,basi atau


makanan elok dengan yang 2
rosak.
basi atau rosak.

1.4.3 Memilih makanan yang elok


menggunakan deria bau. 3 Membezakan bau makanan elok,basi atau rosak.
1.4.4 Mengamalkan cara
pengambilan makanan yang
selamat berdasarkan bau Menjelaskan melalui contoh kepentingan
makanan. 4 mengenal pasti bau makanan yang elok dalam
kehidupan harian.

Memilih makanan yang bersih dan selamat


5 berdasarkan bau makanan dalam kehidupan
harian.

Memilih makanan yang bersih dan selamat


6 berdasarkan bau makanan dalam kehidupan
harian secara tekal dan boleh dicontohi.

39
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.5 Jenis-jenis rasa Murid boleh: Menyatakan rasa makanan dan minuman dengan
1
bimbingan.
1.5.1 Mengenal pasti rasa
makanan atau minuman
i) manis
ii) masam 2 Mengenal pasti rasa makanan dan minuman.
iii) pahit
iv) masin
v) pedas
vi) payau
vii) tawar 3 Menentukan rasa dalam makanan dan minuman.

1.5.2 Menggelaskan makanan


atau minuman mengikut rasa.
Menganalisis makanan dan minuman mengikut
4
1.5.3 Menghubungkaitkan rasa rasa.
makanan dan minuman yang
ada di sekeliling.
Menganalisis makanan dan minuman mengikut
1.5.4 Menyediakan makanan atau 5
rasa secara tekal.
minuman mengikut rasa.

Menghasilkan makanan dan minuman mengikut


6
rasa secara kreatif.

40
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

2.0 MOTOR HALUS

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Kemahiran Bilateral Murid boleh:


2.1.1 Mengenal pasti pergerakan 1 Meniru pergerakan bilateral dengan bimbingan.
yang melibatkan kedua-dua
belah tangan dengan
serentak bilateral.
i) mengupas 2 Mengenal pasti pelbagai pergerakan bilateral.
ii) meracik
iii) menyagat
iv) memberus
v) memerah Menunjuk cara pergerakan bilateral dalam aktiviti
vi) mengibas 3
memasak dan mengurus pakaian.
vii) menyidai

2.1.2 Melakukan simulasi yang Mempamerkan beberapa pergerakan bilateral


melibatkan pergerakan 4 dalam aktiviti memasak dan aktiviti mengurus
bilateral. pakaian dengan teknik yang betul.
2.1.3 Melakukan pergerakan
bilateral dalam aktiviti Menggabungkan beberapa pergerakan bilateral
memasak dan mengurus 5 dalam aktiviti memasak dan mengurus pakaian
pakaian. dengan betul dan selamat.

Menggabungkan beberapa pergerakan bilateral


6 dalam aktiviti memasak dan mengurus pakaian
dengan betul, selamat dan boleh dicontohi.

41
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.2 Manipulasi alatan dan Murid boleh: Meniru pergerakan dalam aktiviti manipulasi
1
bahan alatan dan bahan dengan bimbingan.
2.2.1 Mengenal pasti pergerakan
yang melibatkan manipulasi
alatan dan bahan seperti:
i) mencucuk dan menarik Memerihalkan pergerakan dalam aktiviti
2
benang manipulasi alatan dan bahan.
ii) mengikat
iii) menyapu
iv) mengelap Menunjuk cara melakukan pergerakan dalam
v) menepuk 3
aktiviti manipulasi alatan dan bahan.
vi) memukul
vii) menggoncang

2.2.2 Melakukan simulasi yang Mempamerkan beberapa gabungan pergerakan


melibatkan manipulasi alatan 4 dalam aktiviti manipulasi alatan dan bahan
dan bahan. dengan betul.

2.2.3 Melakukan manipulasi alatan Menggabungkan beberapa pergerakan dalam


dan bahan dalam aktiviti aktiviti manipulasi alatan dan bahan mengikut
menjahit, mengemas dan tugasan dengan betul dan selamat.
muzikal.
Menggabungkan beberapa pergerakan dalam
aktiviti manipulasi alatan dan bahan mengikut
6 tugasan dengan betul, selamat dan boleh
dicontohi.

42
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.3 Kemahiran visual – Murid boleh: Meniru pergerakan yang melibatkan kemahiran
1
motor visual-motor dengan bimbingan.
2.3.1 Mengenal pasti pergerakan
yang melibatkan kemahiran
visual-motor dalam aktiviti
kraf dan permainan dalaman Memerihalkan pergerakan yang melibatkan
i) menggunting 2
kemahiran visual-motor.
ii) menjentik
iii) melambung
iv) menyambut Menunjuk cara melakukan pergerakan yang
v) menyusun 3 melibatkan kemahiran visual-motor dalam aktiviti
vi) mengasingkan kraf dan permainan dalaman.

Mempamerkan beberapa gabungan pergerakan


2.3.2 Melakukan simulasi yang yang melibatkan kemahiran visual-motor dalam
melibatkan kemahiran visual- 4
aktiviti kraf dan permainan dalaman mengikut
motor dalam aktiviti kraf dan
permainan dalaman. teknik yang betul.
Menggabungkan pergerakan yang melibatkan
2.3.3 Melakukan pergerakan yang kemahiran visual-motor dalam aktiviti kraf dan
melibatkan kemahiran visual- 5
permainan dalaman mengikut tugasan dengan
motor dalam aktiviti kraf dan
tekal dan betul.
permainan dalaman.
Menggabungkan pergerakan yang melibatkan
kemahiran visual-motor dalam aktiviti kraf dan
6
permainan dalaman mengikut tugasan dengan
tekal, betul dan boleh dicontohi.

43
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

3.0 MOTOR KASAR

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Postur badan dan Murid boleh: Meniru pergerakan lokomotor dalam aktiviti
1
pergerakan lokomotor melompat dengan bimbingan.
3.1.1 Melakukan pergerakan
melompat dengan postur
badan yang betul
i) pelbagai aras ketinggian Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
2
ii) pelbagai jarak aktiviti melompat.
iii) berhalangan

3.1.2 Mengenal pasti postur badan Menunjuk cara melakukan pergerakan melompat
yang betul dalam pergerakan 3
dengan postur badan yang betul.
melompat.

3.1.3 Mengaplikasi kemahiran


Mengaplikasi gabungan pergerakan melompat
melompat dengan betul 4
dengan postur badan yang betul.
dalam permainan kecil atau
pergerakan kreatif.
Mengaplikasi gabungan pergerakan melompat
5 dengan postur badan yang betul dalam permainan
kecil atau pergerakan kreatif.
Mengaplikasi gabungan pergerakan melompat
dengan postur badan yang betul dalam permainan
6
kecil atau pergerakan kreatif dengan selamat dan
boleh dicontohi.

44
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.2 Imbangan badan Murid boleh: Meniru pergerakan mengimbang badan sambil
1
menjengket dengan bimbingan.
3.2.1 Melakukan pergerakan
mengimbang badan sambil
menjengket.
Mengenal pasti pergerakan mengimbang badan
2
3.2.2 Melakukan gabungan sambil menjengket.
beberapa pergerakan yang
melibatkan kemahiran
mengimbang badan sambil Menunjuk cara pergerakan mengimbang badan
menjengket. 3
sambil menjengket dengan cara yang betul.
3.2.3 Mengaplikasi pergerakan
mengimbang badan sambil Mengaplikasi gabungan pergerakan
menjengket dalam 4 mengimbang sambil menjengket dengan cara
permainan kecil atau yang betul dan kreatif.
pergerakan kreatif.

Mengaplikasi gabungan pergerakan mengimbang


5 sambil menjengket dengan cara yang betul,
kreatif dan selamat.

Mengaplikasi gabungan pergerakan sambil


6 menjengket dengan cara yang betul, kreatif,
selamat dan boleh dicontohi.

45
KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.3 Permainan luar Murid boleh: Meniru pergerakan tangan dan bahagian kaki
1
dengan bimbingan.
3.3.1 Melakukan pergerakan
tangan dan kaki
i) menguak
ii) menolak 2 Mengenal pasti pergerakan tangan dan kaki.
iii) mengayuh
iv) menendang

3.3.2 Melakukan gabungan Menunjuk cara pergerakan tangan dan kaki yang
beberapa pergerakan tangan 3
betul.
dan kaki menggunakan alatan
atau bahan.

3.3.3 Mengaplikasi pergerakan Mengaplikasi pergerakan tangan dan kaki dengan


4
tangan dan kaki dalam cara yang betul dan kreatif.
permainan kecil atau
pergerakan kreatif.
Mengaplikasi gabungan pergerakan tangan dan
5
kaki dengan cara yang betul, kreatif dan selamat.

Mengaplikasi gabungan pergerakan tangan dan


6 kaki dengan cara yang betul, kreatif, selamat dan
boleh dicontohi.

46