Anda di halaman 1dari 8

Jurnal minggu 1 Tarikh: 7- 11 feb 2011

1. Isu/ masalah

Pada 7 februari 2011 saya akan menjalani praktikum selama tiga bulandi
SK Seri Gading. Ini adalah kali pertama saya melakukan praktikum dan
masuk ke kelas mengajar murid-murid mengikut sukatan pelajaran yang
ditetapkan. Semasa saya masuk ke kelas mengajar, satu masalah telah
timbul apabila saya berkomunikasi dengan murid saya. Saya mengalami
masalah memberi arahan yang tepat dan mudah difahami oleh murid
pada peringkat sekolah rendah.

2. Analisis

Punca bagi masalah ini adalah disebabkan bahasa dan perkataan yang
digunakan tidak sesuai dan sukar difahami oleh murid sekolah rendah.
Arahan yang diberikan juga adalah terlalu panjang mungkin disebabkan
ini adalah pertama kali saya memasuki kelas dan melaksanakan sesi
pengajaran dan pembelajaran. Jika perkara ini tidak dapat diatasi mungkin
akan menyukarkan objektif pembelajaran sukar dicapai kerana murid
kurang memahami penyampaian guru semasa di dalam kelas.

3. Cadangan untuk memperbaiki

Saya telah mengenalpasti cara untuk mengatasi masalah komunikasi ini.


Antara jalan penyelesaian yang dirasakan releven untuk diselesaikan
adalah seperti menyediakan soalan yang akan ditanyakan kepada murid
di dalam RPH, memastikan murid memberi perhatian sebelum memberi
arahan, berlatih memberi arahan dengan ringkas dan tepat berpandukan
kepada rujukan artikal berkaitan dengan memberi arahan dan meminta
pandangan dari guru pembimbing untuk menyelesaikan masalah ini.
4. Tempoh masa

Saya akan cuba mengatasi masalah ini secepat yang mungkin kerana
kemahiran memberi arahan sangat penting untuk memastikan
kelangsungan dan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran
seterusnya objektif pembelajaran dapat dicapai sepenuhnya dengan
mudah.

5. Penilaian kejayaan
Kejayaan ini dapat dinilai apabila murid mudah memahami isi pelajaran
yang saya sampaikan. Secara tidak langsung objektif pembelajaran akan
tercapai.

6. Tindakan susulan

Semasa membuat rancangan persediaan mengajar saya akan pastikan


ayat soalan yang hendak disampaikan mudah dan senag difahami murid.
Saya juga akan bertanyakan kepada murid sama ada mereka memahami
apa yang saya ajar kepada mereka dari masa ke semasa.
Jurnal minggu 2 :
Tarikh 14 -18 feb 2011

1. Isu/ masalah

Pada 14 feb saya memulakan praktikum minggu ke dua saya di SK


Simpang Renggam. Masalah yang timbul pada minggu kedua ini adalah
saya mengalami masalah untuk mengingati nama anak murid saya. Ini
menyukarkan saya untuk memangil nama meraka semasa ingin
bertanyakan soalan.

2. Analisis

Berdasarkan pemerhatian saya, masalah ini disebabkan bilangan murid


kelas yang terlalu ramai dalam satu bilik darjah. Secara puratanya, satu
bilik darjah mempunyai 35 orang murid. Sebab kedua mungkin
disebabkan guru jarang memanggil nama pelajar semasa sesi pengajaran
dan pembelajaran. Bilangan kelas yang saya ajar adalah 4 kelas. Agak
sukar untuk saya mengingati nama kesemua pelajar dalam masa yang
singkat.

3. Cadangan untuk memperbaiki

Selepas berbincang bersama dengan guru pembimbing terdapat


beberapa cara yang difikirkan releven untuk menyelesaikan masalah ini
antaranya dengan bertanyakan nama manja murid tersebut supaya lebih
mesra dan santai dan merapati pelajar yang mungkin saya telah abaikan
semasa di dalam kelas. Menyapa mereka semasa bertemu juga
merupakan salah satu jalan penyelesaiannya.
4. Tempoh masa

Sama berharap masalah ini dapat diatasi secepat mungkin karana.


Mengenal nama murid adalah sangat penting kerana ia merupakan
komunikasi yang lebih berkesan dalam menarik minat murid mengikuti
sesi pengajaran dan pembelajaran. Mengingati nama murid dalam masa
yang singkat adalah sesuatu yang sukar tetapi tidak mustahil dilakukan

5. Penilaian kejayaan

Saya akan menilai kejayaan saya berdasarkan ketepatan dalam memangil


nama murid saya. Apabila saya Berjaya mengingat nama sebahagian
daripada murid dalam kelas dalam masa yang singkat merupakan satu
kejayaan kepada saya dan akan berusaha untuk mengingat nama murid
yang lain.

6. Tindakan susulan

Saya akan membuat senarai nama murid mengikut tempat duduk mereka
di dalam kelas supaya memudahkan saya mengingat nama mereka
bedasarkan tempat duduk mereka.
Jurnal minggu 3 :
Tarikh 21-25 Feb 2011

1. Isu/ masalah

Pada minggu ke-3 praktikum, masalah utama yang timbul semasa


saya mengajar adalah pembahagian dan pengurusan masa. Setiap mata
pelajaran Kemahiran Hidup dan Bahasa Melayu diperuntukkan satu jam
bagi satu-satu masa. Mengikut panduan membuat rancangan pengajaran
harian, set induksi yang dicadangkan adalah 5 minit, langkah satu 15
minit, langkah dua 15 minit, langkah tiga 15 minit dan penutup 10 minit.
Masa yang diperuntukkan ini berlainan dengan tahap penguasaan pelajar

2. Analisis
Berdasarkan kepada pemerhatian saya masalah ini timbul apabila
pelajar lewat masuk ke kelas yang menyebabkan sesi pengajaran dan
pembelajaran terpaksa di singkatkan. Masalah ini bertambah teruk apabila
guru ingin melakukan projek kemahiran hidup. Masa untuk melakukan
projek sekurang-kurangnya adalah sejam. Dengan kelewatan murid hadir
ke kelas akan menyebabkan projek murid tidak dapat disiapkan mengikut
waktu yang diperuntukkan.

3. Cadangan untuk memperbaiki


Selepas berjumpa dengan guru pembimbing Cikgu Yusof bin Abd.
Rahim, saya telah menemui beberapa jalan pemyelesaian yang relevan
yang boleh menyelesaikan masalah ini. Jalan penyelesaian yang pertama
adalah dengan mengarahkan murid terus ke bengkel selepas tamat
pelajaran tanpa menungu arahan dari guru. Dengan ini masa murid untuk
ke bengkel akan dapat disingkatkan. Cadangan kedua adalah dengan
membuat alat bantu mengajar yang dapat memudahkan murid memahami
langkah untuk membuat projek.
4. Tempoh masa

Saya memperuntukan masa untuk menyelesaikan masalah ini


adalah selama satu mimggu dari sekarang kerana masa untuk murid
mendapat input berguna dari guru dalam masa satu minggu sangat
terhad. Setiap kelas diperuntukan masa dua waktu iaitu satu jam bagi
matapelajaran kemahiran hidup.

5. Penilaian kejayaan

Bagi menilai sejauh mana keberkesanan jalan penyelesaian yang


telah saya cadangkan adalah dengan mengambil masa selama mana
murid mengambil masa untuk sampai ke bengkel. Jika murid mengambil
masa yang singkat bermakna cadangan saya adalah releven dengan
murid. Bagi menilai masalah kedua pula iaitu pembahagian masa bagi
tahap murid, saya akan menyoal beberapa murid untuk mengetahui
adakah pembelajaran yang saya sampaikan pada hari tersebut dapat
mereka fahami dengan jelas dan menyeronokkan.

6. Tindakan susulan

Tindakan susulan yang saya boleh lakukan adalah dengan


sentiasa bertanyakan jalan penyelesaian bagi mencapai pengurusan
masa yang baik bersama dengan guru pembimbing. Dengan cara ini
segala masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan mudah
kerana masa itu adalah emas.
Jurnal minggu 4 :
Tarikh 12-16 April 2010

1. Isu/ masalah
Masalah yang saya hadapi pada minggu terakhir di sekolah ini adalah
tumpuan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat
seorang murid perempuan di kelas terakhir yang tidak menumpukan
perhatian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Murid ini
sering membuat keje sendiri dan kadangkala berhayal semasa guru sedang
mengajar

2. Analisis
Bedasarkan pemerhatian saya terhadap murid ini saya mendapati murid
ini tidak minat untuk belajar. pelajar ini diletakkan berseorangan di hadapan
kelas. Murid- murid lain di kelas tersebut sering mengusik murid perempuan
ini. Apabila guru bertanyakan soalan kepada murid ini, murid lain akan
memberi jawapan yang salah kepada murid ini. Murid lain sering melabelkan
murid ini pemalas.

3. Cadangan untuk memperbaiki


Selepas berbincang bersama dengan guru pembimbing mengenai
masalah ini, antara jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini adalah
dengan meletakkan murid perempuan yang rajin di sebelah meja murid ini
bagi mengalakkan murid ini belajar. guru juga harus menasihati murid lain
supaya tidak merendah-rendahkan murid ini dan menegur murid yang sering
memberi jawapan yang salah kepada murid ini walaupun murid itu tahu
jawapan sebenar. Guru harus memberi tumpuan yang lebih kepada murid ini
berbanding dengan murid lain
4. Tempoh masa
saya berharap masalah ini dapat diselesaikan sebelum saya
menghabiskan minggu terakhir praktikum ini kerana masalah murid ini
merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan segera bagi
mengelakkan murid ini keciciran pelajaran yang akan merugikan masa depan
murid ini.

5. Penilaian kejayaan
Saya akan menilai kejayaan saya apabila murid ini beransur-ansur
menunjukkan perubahan dalam dirinya dan berminat untuk belajar.

6. Tindakan susulan

Tindakan susulan jika masalah ini tidak dapat diatasi adalah dengan
membawa murid ini berjumpa dengan kaunseler sekolah. Dengan cara ini
akan menyedarkan dan memberi semangat tambahan kepada murid ini
untuk minat belajar.

Anda mungkin juga menyukai