Anda di halaman 1dari 33

PEMIKIRAN KRITIS DAN

INOVATIF

Segmen Budaya Kerja Kelas Pertama


PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) 1
2
DEFINISI KRITIS
“ …berfikir secara serius (mendalam) dan seterusnya
membuat pertimbangan daripadanya”
Dewey,1933

“…pemikiran kritis melibatkan aktiviti mental seperti


analisis, sintesis dan penilaian…”
Bloom, 1956

“…. tidak dengan begitu sahaja menerima atau


mempersetujui sesuatu(menimbangkan baik buruk
nya terlebih dahulu).”…

Kamus Dewan
3
Apa itu berfikir?
Sikap ingin tahu

Pemikir yang hebat

4
Empat soalan penting dalam berfikir
Apa yang Yang mana Apa yang Kenapa ia
sedang satu? mungkin berlaku?
berlaku • Untuk berlaku? • Untuk analisa
• Kaji situasi membuat • Untuk masalah
keputusan mengenal
potensi
masalah

5
HALANGAN BERFIKIR
EMOSI
BUDAYA
• takut buat silap / apa
• taksub pada statistik
orang kata
• biadab jikalau banyak
• gopoh – sambar apa
soal
saja idea
• berfantasi dianggap
• menentang perubahan
membazir masa
• takut pada ketua
• teguh membatas diri
• tidak yakin pada orang
dengan norma yang
bawahan
lazim
• kepercayaan yang ‘rigid’
• hanya terima yang
praktikal, ekonomi,
tradisi – norma dan
pemikiran yang sedia
ada

APA ‘ALASAN’ ANDA?


6
ALAT BANTUAN BERFIKIR

Peta minda bentuk urutan


Peta minda bentuk lakaran

Teknik Fishbone / Ishikawa Diagram Teknik 5W + 1H 7


Ciptaan
baru

Ciptaan
proses
baru

KREATIVITI ?
Beri nafas
baru

Ubah
tanggapan
orang lain

8
Apa itu pemikiran kreatif ?
“Kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru iaitu daripada
tiada kepada ada”

Kamus Webster’s

“Melibatkan keupayaan minda untuk memberi beberapa


alternatif yang tidak terkongkong daripada kebiasaan”

“Keupayaan seseorang untuk melihat sesuatu daripada pelbagai


sudut atau perspektif yang lebih luas”

9
MASA DAN PERUBAHAN
Dahulu… …Kini

10
Dahulu…
…Kini

11
…Kini Dahulu…

12
ANJAKAN EKONOMI Akhir 1990an-2020

1980-pertengahan 1990an

1957-1970an

Ekonomi berasaskan INOVASI

Ekonomi berasaskan PERINDUSTRIAN

Ekonomi berasaskan SUMBER


13
NEGARA CHINA KINI SEDANG BERUBAH KE
ARAH SEBUAH NEGARA BERASASKAN INOVASI

14
……BEGITU JUGA DENGAN NEGARA INDIA

15
INOVASI DAN KREATIVITI

INOVASI ialah
kaedah mencari jalan KREATIVITI ialah
untuk menghasilkan kebolehan atau
produk atau keupayaan untuk
perkhidmatan yang mencipta, mewujud
lebih baik sama ada dan menghasilkan
melalui sesuatu yang baru
pengubahsuaian atau dalam bentuk
atau baru melalui
penambahbaikan kemahiran imaginasi.
( CREATE )
( MODIFY )

16
KENAPA PERLU BERFIKIR SECARA KRITIS DAN INOVATIF?

⚫ Jimat kos
⚫ Jimat masa
⚫ Tingkatkan kualiti
⚫ Tingkatkan prestasi
⚫ Mudahkan kehidupan

17
CABARAN ORGANISASI

RED TAPES RED CARPET

• Layanan baik
• Birokrasi • Cepat
• Lambat • Peka
• Kurang peka • Kepuasan
• Tidak peduli • Memudahkan urusan
• Tidak up-to-date • Up-to-date
18
“BERFIKIR DI LUAR KOTAK”

19
APA ITU INOVASI
•Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau
perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian
atau penambahbaikan.

•hasil cetusan idea-idea peningkatan kualiti dan produktiviti.

•boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan


prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi
baru. 20
INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

21
INOVASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

22
INOVASI DALAM KEPERLUAN SEHARIAN

23
INOVASI DALAM KEPERLUAN SEHARIAN

24
TEKNIK PENJANAAN IDEA KREATIF
Arahan:

Sambungkan kesemua
titik dengan 4 sahaja
tanpa mengangkat pen
tersebut.

25
FAEDAH KEPADA ORGANISASI
Mengeratkan
perhubungan
Memperbaiki
Memupuk
sistem, proses
kerjasama
dan cara kerja

Penciptaan nilai Meningkatkan


(value creation) daya saing

INOVASI
Sistem dan cara DAN Meningkatkan
sistem
kerja baru
KREATIVIT penyampaian

I
26
FAEDAH KEPADA PERKHIDMATAN AWAM
Kerjasama
antara agensi
melalui
penambahbaikan

Meningkatkan Menjimatkan
imej kos dan masa
perkhidmatan operasi
awam INOVASI perkhidmatan
DAN
KREATIVITI

Meningkatkan Meningkatkan
kepuasan kualiti dan
pelanggan dan produktiviti
stakeholders perkhidmatan

27
28
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS
• Mencirikan - mengenalpasti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
item.

• Membanding dan membeza - mencari persamaan dan perbezaan dengan


menggunakan ciri-ciri pada item (objek).

• Mengumpul dan mengelas - mengumpul item atau maklumat kepada


kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri yang sepunya.

• Membuat urutan - menyusun item atau maklumat mengikut tertib


berdasarkan kepada sesuatu ciri atau sifat seperti saiz atau masa.

29
⚫ Menyusun mengikut keutamaan - menyusun item atau maklumat
mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

⚫ Menganalisis - mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada


bahagian yang lebih kecil bagi membuat keputusan atau menyelesaikan
masalah.

⚫ Menilai - mempertimbangkan kebaikan dan keburukan.

⚫ Membuat kesimpulan- membuat pernyataan yang menjelaskan atau


mengukuhkan sebab atau alasan selepas menjalankan kajian.

30
• Menjana idea - menjana idea yang banyak secara spontan dan berterusan
berkaitan dengan sesuatu tajuk atau masalah dalam satu kumpulan.

• Membuat inferens - membuat kesimpulan awal yang mungkin benar atau pun
tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian.

• Menghubung kait - membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau


corak perhubungan.

• Meramal - menggunakan data dan pengetahuan yang ada untuk menjangka


perkara yang akan berlaku.

31
• Membuat Hipotesis - membuat pernyataan umum yang difikirkan benar
bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Kenyataan ini perlu diuji
untuk membuktikan kesahihannya.
• Mengitlak (generalisasi) - membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan
kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas beberapa maklumat
dari kumpulan itu.
• Menganalogi - membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep secara
mengaitkan konsep itu dengan yang mempunyai ciri yang serupa.
• Membuat gambaran mental - membuat gambaran secara mental sesuatu
idea atau konsep.
• Mereka cipta - menghasilkan sesuatu yang baru untuk mengatasi masalah
secara terancang. 32
SEKIAN, TERIMA KASIH