Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 3 16.01.2020

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK RINDU AKAN KELUARGA
SUBJEK B.MELAYU MASA: 1010-1110 Bilangan murid : 22
TAHUN

STANDARD 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons


PEMBELAJARAN terhadap ayat tanya dengan betul

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Memberikan respons ayat tanya berdasarkan dialog dengan
betul.
1. Lakonan bersama guru dan murid.
2. Soal jawab tentang ayat atau dialog yang diujarkan.
AKTIVITI 3.Murid memberi respons terhadap ayat tanya berdasarkan
dialog ke dalam petak ayat.
4.Murid menjawab semula ayat yang dinyatakan.
i. Ilmu :
Pendidikan Moral
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK :ICT,Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT :KB – Menjanakan idea
KP – Interpersonal
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 11
BELAJAR
PENILAIAN Murid memberi respons terhadap ayat tanya.
P&P

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6


MINGGU 3- 17.01.2020

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK CORAT –CORET DARI GLASGOW
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0720-0820 Bilangan murid : 22
TAHUN

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat


STANDARD
tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai
PEMBELAJARAN
keterangan secara mekanis.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membaca ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk secara mekanis.

1. Membaca petikan “Corat –coret dari Glasgow”.


2. Soal jawab tentang ayat tunggal dan ayat majmuk.
3.Murid membacakan ayat yang mengandungi ayat
AKTIVITI
tunggal dan ayat majmuk dalam petikan.
4.Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
5. Murid mencatat ayat tunggal dan ayat majmuk .
i. Ilmu :
TMK
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK :
Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM iv. KBT :
KB – Mengecam
KP – Verbal-linguitik
v. BCB : Bacaan luncuran
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 12
BELAJAR
PENILAIAN Murid membacakan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
P&P majmuk

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 4- 20.01.2020

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK KEPULANGANKU
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0750-0850 Bilangan murid : 20
TAHUN

STANDARD 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan


PEMBELAJARAN ejaan yang tepat secara imlak .

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Menulis perkataan dan frasa secara imlak dengan betul .

1. Bacaan luas bersama murid.


2. Soal jawab tentang petikan yang dibaca.
AKTIVITI
3.Murid bersama guru menyenaraikan isi-isi petikan.
4.Murid menulis perkataan dan frasa secara imlak
i. Ilmu :
Kepenggunaan
ii. Nilai :
Kasih sayang
PENGISIAN iii. EMK :Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT :KB – Menyelesaikan masalah
KMD –Mengumpul Maklumat
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 13
BELAJAR
PENILAIAN Murid menulis perkataan dan frasa secara imlak dengan betul
P&P

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 8- 8.03.2021
TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI
TAJUK PELUKAN KELUARGA
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0750-0850 Bilangan murid : 22
TAHUN

STANDARD 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah


PEMBELAJARAN dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Menceritakan semula cerita yang telah dibaca dengan betul.

1. Aktiviti bacaan luas.


2. Bersoal jawab cerita yang dibaca.
AKTIVITI
3.Murid menyampaikan cerita.
4.Murid menyatakan nilai murni dalam cerita.
i. Ilmu : Kemasyarakatan
ii. Nilai : Kerajinan, Ketabahan
PENGISIAN
iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM
iv. KBT : KB – Mencipta
KP – Pembelajaran konstruktiviisme
BAHAN BANTU
Lagu , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 15
BELAJAR
PENILAIAN Murid membina cerita pendek berdasarkan cerita .
P&P

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 8- 9.03.2021
TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI
TAJUK MALAM JALINAN KASIH
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN

STANDARD 5.1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas


PEMBELAJARAN mengikut konteks dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Menulis cerita menggunakan kata nama khas dengan betul.

1. Soal jawab tentang grafik.


2. Murid menyenaraikan kata nam khas dan yang terdapat
dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata
nama khas.
4.Murid menulis cerita
i. Ilmu :Kemasyarakatan
ii. Nilai :
Kesyukuran
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Mencipta
KP –Pembelajaran konstruktivisme
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 14
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan cerita berkaitan dengan kata nama khas .
P&P

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai