Anda di halaman 1dari 12

SULIT*

No. kad pengenalan :………………………………… No. pusat / angka giliran :……………………………

910/2 STPM 2020

BAHASA MELAYU
KERTAS 2
(Satu jam setengah)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM SEMESTER 2


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan


DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. pemeriksa
Bahagian B
Jawab semua soalan dalam bahagian A. 31
32
Jawab semua soalan dalam bahagian B.
33
34
35
36
37
38
39
Jumlah
30

_______________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 11 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah


SULIT*

1
SULIT*

Bahagian A [30 markah]

Jawab semua soalan. Tandakan jawapan yang betul pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang dibekalkan.

1. Yang manakah yang menepati konsep morfem terikat?


I Mempunyai makna
II Boleh berdiri sendiri
III Terdiri daripada imbuhan
IV Unit terkecil dalam tatabahasa

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2.
V
Klausa
III
II
I

Pernyataan yang manakah yang benar tentang I?

A Terbahagi kepada tiga jenis


B Semuanya boleh berdiri sendiri
C Semuanya tidak berfungsi nahuan
D Merupakan unit tatabahasa yang terkecil

3. Yang manakah padanan yang betul antara bentuk kata majmuk dengan contoh perkataannya?

Bentuk Kata Majmuk


Istilah Khusus Rangkai Kata Bebas Kiasan

A Segi tiga Urus setia Abu angin


B Telefon bimbit Jam tangan Cabai rawit
C Pulang modal Pacat besar Kos lepas
D Susu lemak manis komputer riba Gaduh hati

4. Kanak-kanak itu mati dilanggar pemandu jentolak itu.

2
I II III IV

Padanan yang manakah yang betul bagi bentuk kata I, II, III, dan IV di atas?

I II III IV
A Kata ganda Kata terbitan Kata majmuk Kata tunggal
B Kata ganda Kata tunggal Kata terbitan Kata tunggal
C Kata terbitan Kata tunggal Kata tunggal Kata majmuk
D Kata ganda Kata terbitan Kata tunggal Kata tunggal

5. Ayat yang manakah yang menggunakan kata sejak sebagai kata sendi?

I Bayi itu tidak mahu tidur sejak tengah malam tadi.


II Siti Zulaikha bertambah sihat sejak rajin bersenam.
III Ahmad tidak pergi ke sekolah sejak dua minggu lalu.
IV Dia kelihatan murung sejak kehilangan burungnya peliharaannya.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

6. Berikut ialah kata yang boleh berfungsi sebagai kata kerja dan kata sendi nama kecuali
A melalui
B tentang
C menerusi
D mengenai

7. Yang manakah padanan yang betul bagi jenis kata adjektif dengan contohnya dalam ayat?

Jenis kata adjektif Contoh dalam ayat


I Sifat J Tubuh datuk semakin lemah.

II Cara K Mukanya cengkung.

III Ukuran L Buku itu nipis sekali.

IV Bentuk M Taklimat pendaftaran itu jelas.

I II III IV
A M J K L
B K M J L
C M K L J
D J M L K

8.
Perajurit negara begitu gigih melaksanakan tugas mereka di perbatasan.

3
Apakah binaan frasa nama yang berhuruf condong dalam ayat di atas?
A Inti + penerang nama hal
B Inti + penerang nama jenis
C Inti + penerang nama milik
D Inti + penerang nama kegunaan

9. Yang manakah ayat yang mengandungi frasa adjektif yang terbina daripada dua perkataan yang
menekankan unsur berlawanan makna?

I Kehidupan di perantauan penuh pahit manis.


II Gadis yang berbaju hitam putih itu penyanyi popular.
III Rumah pusaka di kampung itu sunyi sepi kerana tiada penghuni.
IV Kanang Anak Langkau ialah seorang pahlawan yang gagah berani.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

10. Yang manakah ayat yang mengandungi frasa kerja dua objek?
A Ali menghadiahkan ibunya baju kurung.
B Puan Lim membelikan anaknya komputer riba.
C Bot-bot nelayan itu kelihatan menyusuri pesisir pantai.
D Titian kayu yang merintangi parit itu sudah mulai reput.

11. Yang manakah ayat yang mengandungi frasa kerja dengan kata sendi nama sebagai pelengkap?
A Pengemis itu tidur berbantalkan lengan.
B Ibu saya masih belum pulang dari pasar.
C Luka di kaki pemuda itu beransur pulih.
D Pelancong asing itu masih berada di Wuhan.

P
12 .

Frasa

Eksosentrik

Yang manakah contoh frasa P?


I Sungguh sopan sekali
II Melalui orang tuanya
III Belum bersedia agaknya
IV Tentang beberapa isu berbangkit

A I dan II C II dan III


B I dan III D III dan IV

13.
4
Binaan Frasa Nama

Inti + Penerang
Inti + Inti (P)
( Q)

Yang manakah contoh yang betul bagi P dan Q?

P Q
A Ikan puyu, mesin jahit Ribut taufan, teruna dara
B Wang ringgit, tangan kiri Ayam itik, pinggan mangkuk
C Ibu bapa, lelaki perempuan Orang Cina, kakak ipar
D Anak ular, tikar mengkuang Kain sutera, rakan taulan

14. Yang manakah ayat yang mengandungi frasa sendi nama sebagai predikat?
I Pergerakan pesilat itu pantas seperti kilat.
II Budak itu di rumah saya semalam.
III Ayahnya ke sawah setiap hari pada musim menuai.
IV Hasil kerja tangan oleh ahli persatuan itu mendapat sambutan.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

15. Askar-askar negara kita terus berjuang di medan perang demi keselamatan negara.

Yang manakah frasa endosentrik dalam ayat di atas?

I terus berjuang
II di medan perang
III askar-askar negara kita
IV demi keamanan negara

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5
16. X : Ayat mengandungi frasa kerja tak transitif Y : Ayat mengandungi frasa kerja transitif

Yang manakah ayat mengandungi X dan Y?

X Y
A Gadis itu selalu termenung sejak akhir-akhir Penduduk kampung memperoleh
ini. manfaat daripada penerangan itu.
Budak itu bersandar pada tiang itu Bayi lelaki itu menangis sejak tadi.
B
Bapa memang mengharapkan kejayaan abang.
C Kereta api melencong dari landasannya.
Tempat itu boleh menarik ramai pelancong ke Pelajar-pelajar itu tidak bertindak
D situ. sendirian.

17. Kata penegas + kata adjektif + kata penguat bebas

Yang manakah ayat yang mengandungi binaan frasa di atas?


I Menara yang sedang dibina itu sangat tinggi sekali.
II Pelajar baharu daripada aliran agama di kelas itu memang bijak amat.
III Cikgu Zaiton menegur pelajar itu kerana tugasannya masih belum sempurna betul.
IV Selain penduduk kampung itu, penduduk di kampung seberang juga daif sungguh.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

18. Lelaki kacak yang baru sampai di pejabat kita itu ialah Ketua Bahagian Kewangan.

Klausa yang baru sampai di pejabat kita itu ialah

A Klausa relatif yang menjadi keterangan kepada frasa adjektif


B Klausa relatif yang menjadi penerang kepada subjek
C Frasa keterangan kepada subjek
D Frasa keterangan kepada frasa nama predikat

19. Yang berikut benar tentang ayat dasar, kecuali


A Terbina dalam susunan biasa
B Mengandungi satu klausa yang lengkap
C Menjadi sumber kepada pembentukan ayat-ayat lain
D Konstituen subjeknya mengikut konstituen predikat

20. Yang manakah ayat terbitan?

I Pemuda yang berbaju kemeja itu abang saya.


II Warna kain merah jambu itu tersangat cantik.
III Lelaki itu ke bandar sebelum pulang ke rumah.
IV Pekerja di tapak pembinaan itu pekerja tanpa izin.
A I dan III C II dan III
B I dan IV D II dan IV

6
21. Ayat yang manakah mengalami proses pendepanan kata bantu dengan kata kerja?

A Dia membaca buku di perpustakaan awam.


B Berkejar-kejaran anak-anak saya di padang.
C Kena rotan murid nakal itu di hadapan bapanya.
D Pernah berkunjung keluarga itu ke Kuala Lumpur.

22.
Pintu besar ke bangunan pejabat kerajaan terletak di tepi jalan utama.

Yang manakah pola ayat bagi ayat di atas?

A Frasa Nama + Frasa Nama


B Frasa Nama + Frasa Kerja
C Frasa Nama + Frasa Adjektif
D Frasa Nama + Frasa Sendi Nama

23. Yang manakah ayat pasif yang gramatis?

A Latihan Matematik tersebut saya masih belum siapkan.


B Bangunan itu terbina pekerja asing dalam masa setahun.
C Jasa ibu bapa kepada kita perlu kita kenang sepanjang masa.
D Pekedai yang engkar akan kerajaan ambil tindakan dengan tegas.

24. Yang manakah ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya?

A Siapakah lelaki yang berdiri di situ?


B Bagaimanakah kemalangan itu berlaku?
C Sejak bilakah ayahnya pulang dari Perlis?
D Adakah benar apa yang diperkatakannya?

25. Pilih padanan yang betul bagi ayat-ayat perintah yang berikut.

Ayat Jenis
I Kamu siapkanlah tugasan itu sekarang P Ayat larangan
juga.
II Usahlah dikenangkan peristiwa yang telah Q Ayat permintaan
lama berlalu.
III Sila serahkan borang permohonan itu ke R Ayat silaan
pejabat sekolah.
IV Tolong hantarkan skrip jawapan kepada S Ayat suruhan
guru.

I II III IV
A S P R Q
B Q S R P
C S R Q P
D P Q R S

7
26. Yang manakah ayat majmuk keterangan tujuan?

A Saya akan menjelaskan hutang saya jika keadaan mengizinkan.


B Orang yang susah mestilah dibantu supaya hidup mereka tidak melarat.
C Sementara padi masak, orang kampung menanam jagung dan serai di halaman rumah masing-
masing.
D Pengetua mengadakan mesyuarat bagi memastikan majlis yang bakal itu diadakan berjalan
dengan lancar.

27. Yang berikut merupakan ayat tunggal, kecuali

A Dia enggan berbincang mengenai perkara itu.


B Kejelitaan gadis itu macam kakak sulungnya.
C Petani itu mengambil cangkul lantas ke kebun.
D Beberapa layang-layang terbang tinggi di awan.

28. Yang manakah ayat majmuk campuran?

A Penonton petunjukan itu amat bosan ketika mendengar celoteh pengacara.


B Dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan patut diteruskan demi memajukan negara.
C Pemuda yang berpakaian selekeh itu sering mengganggu ketenteraman penduduk.
D Etika bekerja masyarakat Jepun sesuai dijadikan model dan contoh rakyat Malaysia.

29. I Sombong janganlah kamu jadikan amalan.


II Dengar arahan daripada Ketua Pegawas Peperiksaan.
III Duduklah dahulu sementara menunggu bapa saya pulang.
IV Merokok turut membahayakan kesihatan orang di sekeliling kita.

Yang manakah ayat yang mengalami pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam
ayat perintah?

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

30. Ayat

Subjek Predikat

FN KH FN KB KK KN

Yang manakah ayat yang menepati rumus dalam rajah pohon di atas?

A Abang dan adik sedang bermain bola.


B Ali dan Abu suka bermain bola di tepi sawah.
C Ah Chong dan Salim asyik berbual-bual di pantai.
D Jirannya yang baharu berpindah itu sungguh baik.

8
Bahagian B (30 markah)

Jawab semua soalan. Tulis jawapan dalam ruang yang disediakan.

31. a) Apakah yang dimaksudkan dengan morfem? (2)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan dua ciri morfem terikat. (2)

i) ……………………………………………………………………………………………...………...

ii) …………………………………………………………………………………………………...…...

32.
Bentuk kata dalam Bahasa Melayu

Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk X

a) Namakan bentuk kata X. (1)

……………………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan dua jenis kata majmuk. (2)

i) ………………………………………………………………………………………………….

ii) …………………………………………………………………………. ……………………...

33.
Untuk menentukan cara belajar yang lebih berkesan, ada pelbagai cara dilakukan
oleh pelajar. Ada pelajar semata-mata bergantung pada guru, ada yang berdikari dan
ada pelajar yang suka berbincang dengan rakan-rakan mereka.
(4)
Apakah bentuk kata dan golongan kata bagi perkataan bergaris dalam petikan di atas?

Perkataan Bentuk kata Golongan kata


belajar i) iii)

rakan-rakan ii) iv)

9
Pada setiap hujung minggu, Puan Aida memasak nasi goreng
untuk hidangan sarapan mereka sekeluarga kerana makanan
tersebut kegemaran suaminya.

34. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan dua klausa tak bebas.

(a)________________________________________________________________________________
[1]
(b)________________________________________________________________________________
[1]

35. Bina ayat pasif bagi setiap jenis yang dinyatakan di bawah ini.

Jenis Ayat Pasif Ayat

Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif


ter-

Ayat pasif dengan ganti nama diri pertama

[3]

36. Bina ayat tanya dengan menggunakan

(i) kata ganti nama diri tanya

________________________________________________________________________________________
[1]
(ii) frasa sendi nama tanya

________________________________________________________________________________________
[1]

37.
X : Kemenangan dalam perlawanan banyak bergantung pada kesungguhan.
Y : Dia menjadi pensyarah setelah tamat pengajiannya.

Berdasarkan ayat di atas, nyatakan dua jenis pelengkap bagi X dan Y?

(a) X : _______________________________________________________________________ [1]

(b) Y :________________________________________________________________________ [1]

38.

X : Sarapan nasi goreng disediakan oleh ibu.


Y : Dia, tahun hadapan akan menamatkan alam persekolahannya.

Apakah penyusunan semula bagi ayat di atas?

(a) X : _______________________________________________________________________ [1]

10
(b) Y :________________________________________________________________________ [1]

39 Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kasalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bagi setiap
kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan. (9)

Kerajaan kini berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Sehubungan dengan itu, ibu
bapa seharusnya mendidik anak-anak agar menghormati mereka. Di sekolah pula seharusnya memikirkan
kaedah yang terbaik untuk melahirkan pelajar yang tidak bersikap antisosial. Sikap pelajar yang
mementingkan diri sendiri tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Manakala masalah kemerosotan disiplin
pelajar perlu ditangani secara bijaksana. Walaubagaimanapun, permasalahan tersebut dikaitkan dengan
kegagalan ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan mereka. Selain itu, punca yang tidak kurang
pentingnya dalam hal ini adalah pengaruh rakan sebaya. Kedua-dua faktor tersebut perlu dipandang serius
oleh semua pihak untuk memastikan bahawa hasrat kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berbudi bahasa
akan menjadi kenyataan.

Bil
Kesalahan Sebab kesalahan Pembetulan
.
(a)

(b)

(c)

11
910/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*

SULIT*

12

Anda mungkin juga menyukai