Anda di halaman 1dari 3

Tips Menjawab Esei Sejarah (STPM)

Disediakan oleh: Jayden Lee

1.Cara membaca sejarah.

-Semasa kamu membaca sejarah, kamu tak perlu ingat semua huraian dalam
modul/nota kerana kamu tidak cukup masa untuk menulis huraian yang banyak
dalam peperiksaan STPM. Kamu boleh cuba memilih huraian dan contoh yang
baik untuk ingat saja.

-Saya menganggap bahawa tidak elok jika kamu nak menghafal isi dan huraian
terlalu banyak kerana anda hanya mempunyai 30 minit untuk menulis. Isinya
tidak akan terlalu panjang, jadi tidak perlu meluangkan masa untuk menghafal
huraian yg banyak

Isi
2 huraian
1 contoh
Penegasan soalan

-Saya juga menggalakkan kamu membaca modul sejarah (bentuk esei, bukan
pointform.) kerana modul sejarah adalah lebih sesuai digunakan dalam soalan
sebenar STPM. (Mengikut keupayaan pelajar. Jika kamu menganggap bahawa
pointform lebih sesuai kamu, Kamu juga dapat menggunakan cara ini.)

2. Cara mengira markah dalam STPM sejarah

-Sebab tu cara kira markah dalam STPM sejarah adalah markah pengetahuan
(8markah), markah Komunikasi (6 markah), markah Taakulan (6markah).
3. Cara menjawab esei sejarah yang lengkap

-Kamu perlu menjawab STPM sejarah dengan bentuk esei

Sebagai contoh,

pendahuluan (definisi, latar belakang sejarah mengikut soalan dan isi),

4 isi (2 huraian ,1 contoh, 1penegasan soalan atau 1huraian ,


2contoh,1penegasan soalan)
kamu juga boleh tulis banyak huraian atau contoh jika ada masa , kalau tiada
masa,kamu perlu tulis 2huraian dan 1 contoh serta penegasan soalan dah cukup.

kesimpulannya

4. Teknik menjawab esei sejarah (Isi)

-Kamu ingat sekurang-kurangnya 4 isi dah cukup. Setiap isi cuba mengingat 2
huraian dan 1 contoh dan buat penegasan soalan.

-Penegasan soalan sangat penting kerana markah Taakulan adalah dikira dalam
penegasan soalan

-Terpenting adalah kamu perlu menghafal isi seperti peningkatan teknologi


pertanian (Tak perlu mengubah perkataan dalam isi)

Anda hanya perlu membuat ayat dan menulis isi,

-Sebagai contoh,
Selain itu, ciri-ciri masyarakat agraria di Belanda pada abad ke 16 hingga abad
ke-17 adalah peningkatan teknologi pertanian.
4.1 Gunakan linking words dalam setiap perenggan seperti

Antara
Selain itu,
Seterusnya,
Di samping itu,
Akhir sekali,

4.2 Penegasan soalan dalam setiap perenggan adalah

Jelaslah bahawa
Tegaslah bahawa
Justeru,
Oleh itu,

SEMOGA TEKNIK INI DAPAT MEMBANTU KAMU MENJAWAB ESEI SEJARAH STPM.
SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai