Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5


KSSR SEMAKAN
TARIKH 22 MAC 2022
KELAS IBNU SINA
MASA 845 – 945 AM
ASPEK GIMNASTIK ASAS
TAJUK MENGIMBANG

STANDARD KANDUNGAN 1.1, 2.1 dan 5.4


1.1.1 Melakukan imbangan dinamik flip-flop dan kereta sorong berganda (double
wheelbarrow).
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Menjelaskan anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan keseimbangan.
5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-


-Melakukan imbangan dinamik flip-flop dan kereta sorong berganda (double wheelbarrow).
OBJEKTIF PEMBELAJARAN -Menjelaskan anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan keseimbangan.
-Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.

Murid dapat melakukan imbangan dinamik flip-flop dan kereta sorong berganda (double
wheelbarrow) dan menjelaskan anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan
FOKUS/ KRITERIA KEJAYAAN
keseimbangan.

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Guru mengarahkan murid untuk melakukan imbangan flip flop dan kereta sorong berganda
dalam kumpulan.
AKTIVITI
3. Guru menyoal murid tentang anggota badan yang terlibat dalam melakukan imbangan
4. Guru membuat rumusan aktiviti dan pelajaran pada hari ini.

Kreativiti dan Inovasi


EMK
BAHAN BANTU ELEMEN
BELAJAR / Buku Teks Alat sukan MERENTAS
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
Power Gambar (EMK)
Point Sains dan Teknologi
Internet Carta
/ Pendidikan Alam Sekitar
Model / Lain-lain
Patriotisme
Nilai Murni
TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Lain-lain

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN Tugasan Hasil Kerja Kuiz
Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI ____/_____ murid dapat melakukan imbangan dinamik flip-flop dan kereta sorong berganda (double
wheelbarrow).Menjelaskan anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan keseimbangan.
Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.