Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

TARIKH 23 MAC 2022


KELAS IBNU SINA
MASA 745 – 845 AM
ASPEK Kesedaran Tubuh Badan
STANDARD KANDUNGAN 1.1, 2.1, 5.1
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1, 2.1.1, 5.1.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi
bentuk dan imbangan.
2. Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
pemindahan berat badan dan layangan.
3. Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan
aktiviti Pendidikan Jasmani.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
AKTIVITI 3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
KRITERIA .
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN
BELAJAR / Buku Radas MERENTAS
(BBB) Teks KURIKULUM
Modul Spesimen (EMK)
Power Gambar
Sains dan Teknologi
Point
Internet Carta / Pendidikan Alam Sekitar
Model / Lain-lain Patriotisme
Nilai Murni
TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Lain-lain

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI 17/17 murid dapat melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari
segi bentuk dan imbangan, mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk,
imbangan, pemindahan berat badan dan layangan, membuat persediaan diri
sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

TARIKH
KELAS
MASA
ASPEK Kesedaran Tubuh Badan
STANDARD KANDUNGAN 1.1, 2.1, 5.1
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1, 2.1.1, 5.1.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi
bentuk dan imbangan.
2. Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan,
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
pemindahan berat badan dan layangan.
3. Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan
aktiviti Pendidikan Jasmani.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
AKTIVITI 3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
KRITERIA .
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN
BELAJAR / Buku Radas MERENTAS
(BBB) Teks KURIKULUM
Modul Spesimen (EMK)
Power Gambar
Sains dan Teknologi
Point
Internet Carta / Pendidikan Alam Sekitar
Model / Lain-lain Patriotisme
Nilai Murni
TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Lain-lain

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.


____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.