Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3
TARIKH 24 MAC 2022
KELAS IBNU SINA
MASA 845 – 945 AM
ASPEK GIMNAS GEMILANG
TAJUK IMBANGAN TEGUH
1.1 Kemahiran Imbangan
STANDARD KANDUNGAN Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan
sokongan.
1.1.1 Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
kereta sorong.
1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara
STANDARD PEMBELAJARAN berpasangan, tugu secara berpasangan dan imbangan dekam.
1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan kaki lejang (teeter-tooter)
dengan sokongan dan dirian tangan dengan sokongan

FOKUS Berkebolehan melakukan imbangan dengan pelbagai tapak


sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
kereta sorong.
1.Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge)
dan kereta sorong.

2.Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa


AKTIVITI melakukan aktiviti imbangan.

3.Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa


melakukan pelbagai aktiviti imbangan.
Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
EMK Kreativiti dan Inovasi
KRITERIA .
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN
BELAJAR / Buku Radas MERENTAS
(BBB) Teks KURIKULUM
Modul Spesimen (EMK)
Power Gambar Sains dan Teknologi
Point / Pendidikan Alam Sekitar
Internet Carta Patriotisme
Model / Lain-lain Nilai Murni
TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Lain-lain

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI 16/16 murid dapat Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridge) dan
kereta sorong.