Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGU KE- 32

MATA KELAS: 3 JATI TARIKH: 1/9/2020


PELAJARAN:
( 32 Orang murid) 10.00 pagi – 10.30 pagi

Pendidikan 2.2 Kemahiran Seni Muzik


Kesenian (Seni
Muzik

STANDARD PEMBELAJARAN: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
2.2.9 Mengenal dan memahami: Nilai murni : Tekun, sabar
(i) bahagian rekoder. KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH:
(iii) penjarian asas rekoder
NILAI MORAL: Gigih, tanggungjawab

OBJEKTIF PEMBELAJARAN KRITERIA KEJAYAAN:


1. Murid dapat mengenal dan memahami bahagian
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: rekoder dan asas penjarian dengan betul
1. Mengenal bahagian rekoder beserta asas penjarian
dengan betul.

BIDANG : Kemahiran Seni Muzik - Nyanyian SUMBER PENGAJARAN: Buku teks, Klip audio/video,
rekoder

IMPAK /
RANGKA PENGAJARAN / AKTIVITI REFLEKSI

AKTIVITI Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.


PEMULA

AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang rekoder.


UTAMA 2. Murid berlatih asas penjarian dengan bimbingan guru.
3. Murid bersoal jawab dengan guru tentang penjarian not.
4. Murid menyanyi lagu mengikut buku teks.

AKTIVITI Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. ______ murid dapat mencapai
objektif yang ditetapkan.
PLENARI ______ murid yang tidak
mencapai objektif diberi
bimbingan.
PdP ditunda kerana
____________________

KERJA SUSULAN PEMULIHAN PENGUASAAN PENGAYAAN


UNTUK MURID

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGU KE- 34


MATA KELAS: 3 JATI TARIKH: 8/9/2020
PELAJARAN:
( 32 Orang murid) 10.00 pagi – 10.30 pagi

Pendidikan 2.2 Kemahiran Seni Muzik


Kesenian (Seni
Muzik

STANDARD PEMBELAJARAN: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM:


Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
2.2.10 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton Nilai murni : Gigih, tekun
yang baik: (i)-(vi) KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH:

NILAI MORAL: Tanggungjawab, amanah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN KRITERIA KEJAYAAN:


1. Murid memainkan rekoder mengikut tempo yang
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: ditetapkan dengan ton yang baik.
1. Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton
yang baik

BIDANG : Kemahiran Seni Muzik - Rekoder SUMBER PENGAJARAN: Buku teks, rekoder

IMPAK /
RANGKA PENGAJARAN / AKTIVITI REFLEKSI

AKTIVITI Murid mengimbas kembali pelajaran lalu.


PEMULA

AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru tentang rekoder.


UTAMA 2. Murid berlatih meniup rekoder dengan betul.
3. Murid meniup rekoder (not asas) mengikut tempo yang
ditetapkan.
4. Murid bersoal jawab dengan guru tentang tempo
5. Murid menyanyi lagu mengikut buku teks.

AKTIVITI Guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. ______ murid dapat mencapai
objektif yang ditetapkan.
PLENARI ______ murid yang tidak
mencapai objektif diberi
bimbingan.
PdP ditunda kerana
____________________

KERJA SUSULAN PEMULIHAN PENGUASAAN PENGAYAAN


UNTUK MURID

Anda mungkin juga menyukai