Anda di halaman 1dari 2

Hari / Tarikh Isnin / 15.3.

2021
Kelas 3 TEMENGGUNG
Masa 8.10 – 9.10 a.m.
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Peraturan bilik sains
Standard Kandungan 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard Pembelajaran 2.1.1 Mematuhi Peraturan Bilik sains
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menyatakan 5 peraturan bilik sains dengan betul
Meramal (Buku Teks – Halaman 23)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan peraturan bilik sains yang biasa dipatuhi
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 15 dan 16)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

Refleksi 18 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid diberi
bimbingan khas untuk mencapai objektif.
Hari / Tarikh Rabu / 17.3.2021
Kelas 3 TEMENGGUNG
Masa 8.40 – 9.10 pagi
Bidang Pengenalan Kepada Sains
Tajuk Kemahiran Manipulatif
Standard Kandungan 1.1 Memahami kemahiran proses sains
1.1.7 Berkomunikasi Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran,
Standard Pembelajaran
penulisan, TMK atau lisan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Berkomunikasi Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan.

1. Murid melengkapkan lakaran pokok cili dengan panduan dari guru (buku
aktiviti ms 12
Aktiviti
2. Murid melengkapkan latihan di ms 13 buku aktiviti.
3. Murid membuat lakaran bikar dengan betul.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
15 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak
Refleksi
mencapai objektif diberi bimbingan khas

Anda mungkin juga menyukai