Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Sains MINGGU


KELAS 2 MASA 1 Jam
TARIKH HARI
Peraturan Bilik Sains
KOD
KOD STANDARD STANDARD 2.1.1
2.1
KANDUNGAN PEMBELAJARA
N
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF Menyatakan sekurangnya 3 peraturan bilik KRITERIA
1. Menjelaskan peraturan bilik sains.
PEMBELAJARAN sains dengan betul. KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
PERMULAAN 1. Murid menyanyikan lagu pada ms17 berkenaan peraturan bilik sains

2. Murid memerhatikan gambar dan menyatakan kesalahan dan keadaan yang dilakukan oleh murid.
3. Murid diterangkan dengan peraturan bilik sains.
AKTIVITI UTAMA 4. Perbincangan.
5. Murid membina peta ithink peraturan bilik sains

AKTIVITI 6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.


PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 Round Table  Peta I-Think
 P. Koperatif Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan _______________________________
 PBL Share Peranan Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

1
 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan
PENILAIAN  Pemerhatian  folio
 Tugasan individu /  Lain – lain :
PENGAJARAN &  Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid
ditangguhkan kerana …. Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN Sains MINGGU


KELAS 2 MASA 30 minit
TARIKH HARI
Peraturan Bilik Sains
KOD
KOD STANDARD STANDARD 2.1.1,
2.1
KANDUNGAN PEMBELAJARA
N

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. Menyiapkan buku aktiviti berkenaan
Menyiapkan buku aktiviti berkenaan dengan peraturan bilik sains
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
peraturan bilik sains
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
PERMULAAN 1. Murid disoal tajuk pembelajaran yang lalu.

AKTIVITI UTAMA 2. Murid membuat buku aktiviti ms 11-12

2
3. Perbincangan.

AKTIVITI 4. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.


PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 Round Table  Peta I-Think
 P. Koperatif Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan _______________________________
 PBL Share Peranan Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan


PENILAIAN  Pemerhatian  folio
 Tugasan individu /  Lain – lain :
PENGAJARAN &  Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid
ditangguhkan kerana …. Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN

Anda mungkin juga menyukai