Anda di halaman 1dari 3

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN


PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ( RKB )
SMKS KORPRI DURI KABUPATEN BENGKALIS-RIAU
MELALUI DANA APBN-PERUBAHAN TAHUN 2012

Disetujui dan Disyahkan oleh :


a.n. Kadisdik. Kabupaten Bengkalis Kepala Sekolah,
Kabid. Pendidikan Menengah

Drs. H. KAMARUDDIN, M.Pd ZULFIKAR, S.Pd, M.M


NIP. 19591001 197910 1 002 NIP: 19740828 200212 1 004
NIP: 19600816 198601 1 001
HALAMAN PENGESAHAN

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ( RKB )


SMKS KORPRI DURI KABUPATEN BENGKALIS-RIAU
MELALUI DANA APBN-PERUBAHAN TAHUN 2012

Disetujui dan Disyahkan oleh :


a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah,
Kabupaten Bengkalis
Sekretaris

Dra. Hj. ERNA SUSILASTUTI, M.Si ZULFIKAR, S.Pd, M.M


NIP. 19610318 198812 2 001 NIP: 19740828 200212 1 004
HALAMAN PENGESAHAN

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ( RKB )


SMKS KORPRI DURI KABUPATEN BENGKALIS-RIAU
MELALUI DANA APBN-PERUBAHAN TAHUN 2012

Disetujui dan Disyahkan oleh :


Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah,
Kabupaten Bengkalis

H. HERMAN SANI, SH. M,Si ZULFIKAR, S.Pd, M.M


NIP. 19580816 198903 1 003 NIP: 19740828 200212 1 004