Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh : 19 – 03 – 2011


Tunjang Pembelajaran : Kecergasan Masa : 7.30a.m. – 8.30a.m.
Tajuk : Masa Tindak Balas Tahap/Tahun : Tahap 2 / Tahun 4
Sub Tajuk : Rangsangan dan reaksi
Bil. Murid : 20 orang

Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1. Psikomotor : Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti masa tindak balas
dengan betul dan selamat.

2. Kognitif : Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 aspek


keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti
masa tindak balas.
Menyatakan 2 daripada 3 kepentingan tentang mempunyai
masa tindak balas yang baik

3. Afektif : Merasa keseronokan secara puas hati semasa melakukan


aktiviti.
Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak
balas.

Pengetahuan sedia ada : Murid telah biasa melakukan aktiviti ini tanpa disedari
dengan rakan sebaya.
Kemahiran Berfikir : Melakukan pergerakan dengan teknik perlakuan yang
sempurna dan selamat.
Penerapan Nilai : Berdisiplin, kerjasama, semangat kesukanan
Penggabungjalinan : Kesukanan (Keselamatan semasa beraktiviti)
Alatan : carta, 4 skitel, 1 wisel, 10 gelung getah, tali panjang
Langkah/ Fokus / Butir Pengajaran Dan
Aktiviti / Isi Pelajaran Organisasi Catatan / ABM
Masa Pembelajaran
Permulaan 1. Memanaskan 1. Murid dikehendaki duduk dan  Secara individu. Alatan:
( 5 miinit ) badan bangun dengan cepat  Lari mengelilingi skitel. Skitel, wisel
mengikut arahan guru.

2. Guru memimpin murid untuk


melakukan aktiviti
memanaskan asas dari kepala
hingga ke kaki, terutamanya
regangan otot kaki ditekankan.

3. Murid diminta lari mengelilingi


skitel yang diletakkan oleh
guru.

4. Beberapa jenis larian dilakukan


seperti larian sisi, depan, dan
belakang.
Langkah/ Fokus / Butir Pengajaran Dan
Aktiviti / Isi Pelajaran Organisasi Catatan / ABM
Masa Pembelajaran
Perkembagan 1. Konsep masa 1. Guru menerangkan konsep 1. Murid-murid duduk di atas Carta
tindak balas.
Langkah 1 masa tindak balas kepada lantai sambil mendengar
Masa yang diambil oleh
( 3 minit ) seseorang untuk murid-murid. dan memberi respon
bertindak setelah
2. Guru mengingati murid-murid kepada guru.
menerima rangsangan
untuk berbuat demikian. tentang aspek keselamatan.

2. Aspek-Aspek
Keselamatan:

 Melakukan aktiviti
mengikut
kemampuan diri.
 Melakukan aktiviti
di kawasan yang
ditetapkan.
 Memastikan tidak
berlaku tolak-
menolak antara
satu sama lain.
 Mengikut semua
arahan, penyeliaan
dan bimbingan
guru.
 Mengelak daripada
melakukan
rempuhan.
Langkah/ Fokus / Butir Pengajaran Dan
Aktiviti / Isi Pelajaran Organisasi Catatan / ABM
Masa Pembelajaran
Perkembagan 1. Aktiviti Masuk Ke 1. Murid menjalankan aktiviti i. Berlari atau berjalan dengan Alatan:
masa tindak balas seperti ikut
Langkah 2 Dalam Stesen bebas dan rawak secara Skitel, gelung
arahan.
( 7 minit ) 2. Guru menandakan beberapa individu. getah, wisel
stesen dengan gelung rotan.
ii. Gelung getah diletak secara
3. Murid berlari atau berjalan
dengan bebas di sekitar rawak.
kawasan yang dihadkan
dengan skitel.
4. Apabila isyarat diberi iaitu wisel
dibunyikan murid harus masuk
ke dalam stesen dengan cepat.
5. Setiap stesen hanya boleh
dimasuki tiga orang sahaja.
6. Aktiviti ini akan diadakan selama
lima pusingan.
7. Gelung getah yang ada pada
setiap pusingan menjadi
semakin berkurang:
Pertama: 10 gelung getah
Kedua: 6 gelung getah
Ketiga: 4 gelung getah
Keempat: 2 gelung getah
Terakhir: 1 gelung getah
8. Murid-murid yang tinggal pada
pusingan yang terakhir diberi
tepukan oleh murid-murid yang
lain.

Langkah/ Aktiviti / Isi Pelajaran Fokus / Butir Pengajaran Dan Organisasi Catatan / ABM
Masa Pembelajaran
Kemuncak 1. Aktiviti kumpulan: 1. Murid dibahagikan kepada dua  Secara berkumpulan Alatan:
(10 minit) kumpulan dan melakukan  Lari depan atau belakang Skitel, tali
 Permainan
aktiviti permainan “Belalang panjang, wisel
“Belalang dan dan Belatuk”.
belatuk”
2. Guru menerangkan peraturan
permainan “Belalang dan
Belatuk” kepada murid-murid.

3. Kumpulan pertama adalah


“Belalang”, manakala kumpulan
kedua adalah “Belatuk”.

4. Masing-masing berbaris dalam


dua barisan dan berdiri di
sebelah tali panjang.

5. Murid perlu mendengar arahan


daripada guru. Apabila guru
menyebut “Belalang”, murid
kumpulan “Belalang” perlu
berlari ke belakang untuk balik
ke “rumah Belalang” agar
selamat dan tidak tertangkap
oleh murid kumpulan “Belatuk”,
begitu juga kepada murid
kumpulan sebaliknya.

Langkah/ Aktiviti / Isi Pelajaran Fokus / Butir Pengajaran Dan Organisasi Catatan / ABM
Masa Pembelajaran
Penutup 1. “Cooling down” / 1. Jalan perlahan mengelilingi  Jalan perlahan mengelilingi Alatan:
(5 minit) Gerakan kendur gelanggang sambil gelanggang. Skitel, wisel
menghayunkan tangan.
2. Refleksi – soal jawab.
2. Guru memimpin murid
 Aspek-Aspek melakukan gerakan kendur
Keselamatan dengan bermula dari kaki
 Kepentingan: hingga ke kepala.
 Dapat memberi
tindak balas 3. Guru memimpin murid-murid
terhadap menyatakan 5 aspek
rangsangan luar. keselamatan yang perlu diambil
 Dapat melindungi kira semasa melakukan aktiviti
diri daripada masa tindak balas.
rangsangan yang  Posisi interaksi guru dengan
berbahaya dengan 4. Guru bertanya soalan: murid:
cepat. Apakah kepentingan
 Mempunyai mempunyai masa tindak balas
kepekaan yang yang baik?
tinggi terhadap
persekitaran. 5. Murid disuruh menyatakan
perasaan semasa melakukan
 Perasaan aktiviti masa tindak balas.
Murid
5. Guru menamatkan sesi
pengajaran dengan sorakan
“hooray” daripada semua murid
secara serentak.

Anda mungkin juga menyukai