Anda di halaman 1dari 13

RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 4 (BL)


21/02/2022 Isnin 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
MASA 08:00-08:30 pagi
Unit 10 Empat K Dan Satu D
TEMA / TAJUK
Tajuk: Satria Muda
STANDARD 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan Komposisi
KANDUNGAN Badan.

STANDARD
PEMBELAJARAN 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikal.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid dapat melakukan aktiviti melompat

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Senapang patah mainan
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Menalpasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikal
PEMBELAJARAN

1. Guru mengikuti demostrasi pergerakan satria muda berdasarkan buku


teks.
2. Murid melakukan aktiviti pergerakan tentera seperti berkawad, tunduk,
AKTIVITI melompat dan menghendap.
PEMBELAJARAN DAN 3. Murid melakukan aktiviti secara berperingkat dengan bantuan guru.
PEMUDAHCARAAN 4. Murid menerangkan kepentingan pergerakan yang telah dilakukan
(PdPc) sebentar tadi.

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 6 (BL)


21/02/2022 Isnin 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Sains
MASA 11:00-12:00 pm
Tema: Teknologi dan kehidupan lestari
TEMA / TAJUK
Tajuk: 12.0 Mesin
STANDARD
12.1 Mesin ringkas
KANDUNGAN
12.1.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu:
• satah condong;
• tuas;
• baji
STANDARD
PEMBELAJARAN • gear;
• skru;
• takal;
• roda dan gandar;
12.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari/bulan berdasarkan
ADA pengalaman, cerita, tontonan televisyen atau pun animasi.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Video, bola, lampu suluh dan lembaran kerja.
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF 1. Memerihal fenomena gerhana bulan dan matahari.
PEMBELAJARAN 2. Menerangkan kedudukan bulan, matahari dan bumi semasa berlaku gerhana.
1. Guru menunjukkan video berlakunya gerhana bulan dan matahari.
2. Murid membuat pemerhatian dan menerangkan pemerhatian mereka.
3. Murid cuba menerangkan kedudukan bulan dan matahari semasa berlaku
AKTIVITI gerhana.
PEMBELAJARAN DAN 4. Murid membuat ujikaji berlakunya gerhana bulan dan matahari.
PEMUDAHCARAAN 5. Murid menyusun kedudukan matahari, bumi dan bulan untuk memastikan
(PdPc) ujikaji yang dijalankan tepat.
6. Murid membuat latihan lembaran kerja.
*PB (Guru digalakkan untuk
7. Murid membuat refleksi tentang keindahan ciptaan Tuhan.
melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 4A (LD)


22/02/2022 Selasa 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani
MASA 07:30-8:00 pagi

TEMA / TAJUK Asas Lompatan

STANDARD
1.3 Melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul
KANDUNGAN

STANDARD
1.3.1 Melompat pada sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki
PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid boleh melompat menggunakan kedua-dua kaki.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU 1. Buku teks


BELAJAR / BAHAN
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF 1. Melakukan kemahiran asas lompatan dengan betul.
PEMBELAJARAN

1. Guru menunjukkan aksi lompatan yang betul kepada murid.


2. Murid mengamati langkah lompatan yang ditunjukkan oleh guru.
3. Murid melakukan aktiviti lompatan dengan betul.
AKTIVITI 4. Guru membantu murid melakukan lompatan.
PEMBELAJARAN DAN 5. Guru menerangkan kepentingan lompatan yang baik pada kaki.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1 (BL)


22/02/2022 Selasa 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Sains
MASA 9:30-10:00 pagi
Tema: Teknologi Dan Kehidupan Lestari
TEMA / TAJUK
Tajuk: 10. Asas Binaan
STANDARD
10.1 Binaan daripada bongkah bentuk asas
KANDUNGAN
10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas iaitu segitiga, segi empat sama, segi empat tepat
dan bulatan.
STANDARD
PEMBELAJARAN 10.1.2 Mengenal pasti bongkah bentuk asas iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera.
10.1.3 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bongkah bentuk asas.
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid pernah memegang bongkah

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Bahan-bahan ujikaji dan lembaran kerja.
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Bongkah
PEMBELAJARAN

1. Murid diberikan kubus dan murid memegang kubus


2. Murid mengenalpasti bentuk asas kubus dan menyebut nama kubus
mengikut saiz
AKTIVITI 3. Murid menyusun bongkah untuk membina struktur bangunan yang
PEMBELAJARAN DAN kukuh
PEMUDAHCARAAN 4. Murid menjalankan lembaran kerja
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1A (LD)


22/02/2022 Selasa 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Muzik
MASA 10:30-11:30 pagi
Tema: Suasana Hutan
TEMA / TAJUK
Unit 10 Renjis, Percik, Ikut Rentak
STANDARD
2.2 Permainan Alat Perkusi
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN 2.2.3 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama melodi.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu bermain salah satu alat perkusi.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Alat perkusi
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan perkusi mengikut corak
PEMBELAJARAN
irama dengan tempo.
1. Guru menunjukkan cara bermain alat perkusi dengan betul.
2. Murid menunjukkan demostrasi satu demi satu manakala murid lain
memerhati di tempat duduk masing-masing.
AKTIVITI 3. Setiap satu murid akan mencuba bermain alat perkusi di hadapan.
PEMBELAJARAN DAN 4. Murid bermain alat perkusi secara berhemah dengan iringan muzik.
PEMUDAHCARAAN 5. Murid membuat pergerakan tubuh badan sambil bermain alat perkusi.
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 6 (BL)


23/02/2022 Rabu 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Sain
MASA 10:30-11:30 pagi
Tema: Teknologi dan kehidupan lestari
TEMA / TAJUK
Tajuk: 12.0 Mesin
STANDARD
12.1 Mesin ringkas
KANDUNGAN
12.1.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu:
• satah condong;
• tuas;
• baji
STANDARD
PEMBELAJARAN • gear;
• skru;
• takal;
• roda dan gandar;
12.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
PENGETAHUAN SEDIA Tema: Teknologi dan kehidupan lestari
ADA Tajuk: 12.0 Mesin

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Video, buku teks dan lembaran kerja.
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF 1. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana
PEMBELAJARAN matahari.
1. Guru menunjukkan video penggunaan teknologi dalam kehidupan
seharian
2. Murid menjalankan aktiviti membina mesin ringkas yang diberikan
AKTIVITI oleh guru.
PEMBELAJARAN DAN 3. Murid menerangkan kepentingan mesin ringkas kepada manusia.
PEMUDAHCARAAN 4. Murid membuat lembaran kerja.
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

TARIKH / HARI / KELAS 4A (LD)


23/02/2022 Rabu 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Sains, sosial dan alam sekitar 11:30-12:30
MASA
tengahari

TEMA / TAJUK 12.Bencana Alam

STANDARD
12.1 Memahami kejadian banjir dan tanah runtuh
KANDUNGAN

STANDARD 12.1.1 Memerihalkan kejadian banjir dan tanah runtuh


PEMBELAJARAN 12.1.2 Menyenaraikan punca kejadian banjir dan tanah runtuh

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu apa itu cahaya.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Video dan lembaran kerja.
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Mengenalpasti sumber cahaya iaitu matahari, lampu, lampu suluh dan api.
PEMBELAJARAN

1. Guru menunjukkan video keadaan banjir dan tanah runtuh


2. Murid menerangkan pemerhatian mereka.
3. Murid menjelaskan kesan bencana alam kepada manusia.
4. Guru menerangkan punca bencana alam.
AKTIVITI
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / 24/02/2022 Khamis 54 KELAS Tahun 4A (LD)


RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani
MASA 07:30-08:30 pagi

TEMA / TAJUK Asas Lompatan

STANDARD
1.3 Melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN 1.3.1 Melompat pada sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid boleh melompat menggunakan kedua-dua kaki.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU 1. Buku teks


BELAJAR / BAHAN
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Melakukan kemahiran asas lompatan dengan betul.
PEMBELAJARAN

1. Guru menunjukkan aksi lompatan yang betul kepada murid.


2. Murid mengamati langkah lompatan yang ditunjukkan oleh guru.
3. Murid melakukan aktiviti lompatan dengan betul.
AKTIVITI 4. Guru membantu murid melakukan lompatan.
PEMBELAJARAN DAN Guru menerangkan kepentingan lompatan yang baik pada kaki.
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 4 (BL)


24/02/2022 Khamis 54
MINGGU
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

KEHADIRAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani dan Kesihatan MURID
MASA 9:00-10:00 pagi

TEMA / TAJUK 1. Pergerakan lokomotor

STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas

STANDARD 1.1.1 Melakukan pergerakan lokomotor beritma sekata dan lokomotor beritma tidak
PEMBELAJARAN sekata

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Melakukan pergerakan lokomotor beritma

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Wisel
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Melakukan regangan pada otot paha, bahu, tangan dan bahagian atas badan
PEMBELAJARAN
dengan lakuan yang betul.
1. Guru menunjukkan cara pergerakan lokomotor asas.
2. Murid melakukan pergerakan tersebut dengan bantuan guru.
3. Murid melakukan pergerakan asas lokomotor secara berterusan dengan
AKTIVITI iringan muzik.
PEMBELAJARAN DAN 4. Murid melakukan senaman yang menggunakan asas lokomotor.
PEMUDAHCARAAN Guru menerangkan kepentingan asas lokomotor kepada tubuh badan.
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1A (LD)


24/02/2022 Khamis 54
MINGGU
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

KEHADIRAN
MATA PELAJARAN Muzik MURID
MASA 11.30-12.30 tengahari

TEMA / TAJUK 2. Manusia

STANDARD
2.1 Mengetahui fungsi deria manusia
KANDUNGAN
2.1.2 Menyatakan fungsi anggota deria manusia:
i. mata : melihat
STANDARD ii. telinga : mendengar
PEMBELAJARAN iii. hidung : menghidu
iv. lidah: merasa
v. kulit : sentuhan
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu organ yang terlibat untuk deria manusia

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Lembaran kerja dan kuiz
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Menyatakan fungsi anggota manusia
PEMBELAJARAN

1. Murid melakukan aktiviti pengayaan dengan bantuan guru.


2. Murid melakukan kuiz secara invidu (secara atas talian)
3. Murid menjalankan aktiviti padan semula dengan memastikan organ dan
AKTIVITI fungsi yang sama.
PEMBELAJARAN DAN 4. Murid membuat lembaran kerja yang telah diberikan oleh guru.
PEMUDAHCARAAN 1. Murid menjelaskan kepentingan deria kepada manusia. Kesan atau akibat
(PdPc) sekiranya tiada deria.

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 4 (LD)


25/02/2022 Jumaat 54
MINGGU
RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

KEHADIRAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar MURID
MASA 7.30-8.30 pagi

TEMA / TAJUK 11 Cahaya

STANDARD
11.1 Mengetahui tentang sumber cahaya
KANDUNGAN
11.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya
i. matahari
STANDARD
PEMBELAJARAN ii. lampu
iii. lampu suluh
iv api
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu hari merdeka.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Video dan lembaran kerja
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Menyenaraikan nama Perdana menteri, tarikh kemerdekaan dan Bapa
PEMBELAJARAN
Kemerdekaan.
5. Guru menunjukkan video ransangan pada deria sentuh.
6. Murid menjelaskan pemerhatian mereka pada video tersebut.
7. Murid meneka bilangan deria yang ada pada manusia.
AKTIVITI 8. Guru menjelaskan terdaapt 5 jenis deria yang ada pada manusia.
PEMBELAJARAN DAN 9. Murid menjalankan aktiviti 5 jenis deria tersebut dengan bantuan guru.
PEMUDAHCARAAN 10. Murid membuat lembaran kerja dan memastikan pemahaman sepenuhnya
(PdPc) terhadapat deria manusia.

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1(BL)


25/02/2022 Jumaat 54
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Sains
MASA 8.30-9.30 pagi
Tema: Teknologi Dan Kehidupan Lestari
TEMA / TAJUK
Tajuk: 10. Asas Binaan
STANDARD
10.1 Binaan daripada bongkah bentuk asas
KANDUNGAN
10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas iaitu segitiga, segi empat sama, segi empat tepat
dan bulatan.
STANDARD
PEMBELAJARAN 10.1.2 Mengenal pasti bongkah bentuk asas iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera.
10.1.3 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bongkah bentuk asas.
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid pernah memegang bongkah

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Bahan-bahan ujikaji dan lembaran kerja.
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Bongkah
PEMBELAJARAN

1. Murid diberikan kubus dan murid memegang kubus


2. Murid mengenalpasti bentuk asas kubus dan menyebut nama kubus
mengikut saiz
AKTIVITI 3. Murid menyusun bongkah untuk membina struktur bangunan yang kukuh
PEMBELAJARAN DAN Murid menjalankan lembaran kerja
PEMUDAHCARAAN 4. Murid menjalankan refleksi kepentingan binaan yang kukuh.
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________