Anda di halaman 1dari 5

Arahan : Jawab semua soalan.

A. Nomborkan gambar perlakuan guling belakang mengikut turutan yang betul.

( 10 markah )

B. Padankan langkah pergerakan dengan nama yang betul.


Step - Close
1

Grapevine
2

3 Polka

Heel-Toe
4

(8 markah)

C. Berdasarkan gambar dibawah, namakan jenis-jenis kemahiran asas permainan kategori


serangan.

Menghantar bola Menjaring bola


Mengelecek bola
Mengadang

(8 markah)

D. Tandakan (√ ) pada pernyataan teknik larian yang betul.

1. Gunakan bebola kaki semasa berlari laju ( )


2. Pandang ke belakang semasa berlari ( )

3. Kepala mestilah tidak digoyang-goyangkan semasa berlari ( )

4. Lutut hendaklah diangkat rendah semasa berlari. ( )

5. Ayun tangan berselang-seli dengan kaki dan lari dalam garisan

yang lurus. ( )

( 10 markah)

E. Labelkan aktiviti di bawah dengan “Tendangan Keribas Posisi Telentang” atau


“Tendangan Keribas Posisi Tiarap”

( 4 markah )

F. Gariskan jawapan yang sesuai bagi aktiviti rekreasi dan kesenggangan berikut.
(Tarik Kayu , Batak Lampung) merupakan

1 permainan tradisional kaum Iban di

Sarawak.

Permainan congkak melibatkan

2 pergerakan otot-otot kecil

pada jari (tangan , kaki).

Catur adalah antara permainan waktu

(senggang , sibuk).
3

(Kerusi , Kanvas) boleh digunakan


4 sebagai alat reka ganti permainan tarik

upih.

Permainan Laga Ayam merupakan salah

satu permainan
5
( tradisional , moden ) di Malaysia.

( 10 markah )