Anda di halaman 1dari 24

PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. JASMANI & PEND. KESIHATAN KSSM P.KHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Melakukan kemahiran asas lantunan dan 1.1.1 Melakukan kemahiran lantunan di atas CONTOH :
layangan di atas trampolin. trampolin dan berhenti dengan selamat.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep 2.1.1 Menyatakan postur badan yang sesuai
pergerakan dan prinsip mekanik semasa untuk mengekalkan kawalan badan semasa  Mematuhi peraturan
melakukan lantunan dan layangan di atas layangan.
 Hormat-menghormati
trampolin.
 Bertolak-ansur

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen  Bertanggung jawab


pengurusan dan keselamatan. 5.1.3 Mematuhi langkah-langkah
keselamatan semasa melakukan aktiviti
KEMAHIRAN / GIMNASTIK ASAS
fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri. KBKK
1-2
 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 Trampolin
 Slaid Power Point
 Klip Video
 Tilam Gimnastik
 Peti Lombol
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Melakukan kemahiran asas lantunan dan 1.1.2 Membuat bentuk badan tuck, pike, dan CONTOH
layangan di atas trampolin. straddle semasa layangan di atas trampolin.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep 2.1.2 Menerangkan mekanik lakuan untuk
pergerakan dan prinsip mekanik semasa menghasilkan lantunan yang tinggi.  Mematuhi peraturan
melakukan lantunan dan layangan di atas
 Hormat-menghormati
trampolin.
 Bertolak-ansur

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa  Bertanggung jawab
tanggungjawab kendiri semasa melakukan melakukan aktiviti fizikal.
aktiviti fizikal.
2-3 KEMAHIRAN / GIMNASTIK ASAS KBKK
 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 Trampolin
 Slaid Power Point
 Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

1.2 Melakukan pelbagai corak pergerakan 1.2.1 Melakukan kemahiran dalam tarian CATATAN
mengikut muzik yang didengar. joget dan sumazau mengikut muzik yang
didengar. NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan bagi pergerakan berirama. 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor,  Mematuhi peraturan
bukan lokomotor dan konsep pergerakan
 Hormat-menghormati
yang digunakan dalam tarian joget dan
sumazau.  Bertolak-ansur

5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara  Bertanggung jawab


semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.
4-5 KEMAHIRAN / PERGERAKAN BERIRAMA KBKK
 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 CD/VCD
 Radio/Pemain CD
 Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

1.3 Melakukan kemahiran asas bola sepak 1.3.1 Melakukan kemahiran menghantar bola CONTOH
dengan lakuan yang betul. secara leret, lambung dan menanduk dalam
situasi permainan. NILAI MURNI
 Bekerjasama

1.3.2 Melakukan kemahiran menyerkap bola  Mematuhi peraturan


leret dan bola tinggi dalam situasi
 Hormat-menghormati
permainan.
 Bertolak-ansur

2.3.1 Memerihalkan penggunaan daya  Bertanggung jawab


2.3 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam semasa melakukan kemahiran menghantar
kemahiran asas bola sepak. bola.
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA SEPAK (KATEGORI
6-7 KBKK
SERANGAN)
 Mengenal pasti
2.3.2 Mengenal pasti mekanik lakuan untuk
menyerkap bola leret dan bola tinggi serta  Membuat perbandingan
menangkap bola dalam situasi permainan.

BBM
5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan
yang boleh mengurangkan risiko kecederaan  Alatan bola sepak
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
pengurusan dan keselamatan.  Slaid Power Point
 Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

1.3 Melakukan kemahiran asas bola sepak 1.3.3 Melakukan kemahiran menggelecek CONTOH
dengan lakuan yang betul. bola dalam situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.3.4 Melakukan kemahiran takel depan dan
takel sisi dalam situasi permainan.  Mematuhi peraturan
 Hormat-menghormati

2.3.3 Menerangkan cara mengawal bola  Bertolak-ansur


semasa menggelecek untuk melepasi lawan.
 Bertanggung jawab
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA SEPAK (KATEGORI kemahiran asas bola sepak. 2.3.4 Mengenal pasti kemahiran takel yang
7-8 sesuai digunakan dalam situasi permainan. KBKK
SERANGAN)
 Mengenal pasti

5.1.3 Mematuhi langkah-langkah  Membuat perbandingan


keselamatan semasa melakukan aktiviti
fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri.
BBM
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.  Alatan bola sepak
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.3 Melakukan kemahiran asas bola sepak 1.3.5 Melakukan pelbagai kemahiran CONTOH
dengan lakuan yang betul. menjaring dengan pelbagai cara dalam
situasi permainan. NILAI MURNI
 Bekerjasama

1.3.6 Melakukan kemahiran menjaga  Mematuhi peraturan


gawang dengan pelbagai cara dalam situasi
 Hormat-menghormati
permainan.
 Bertolak-ansur

2.3.5 Mengenal pasti kemahiran menjaring  Bertanggung jawab


2.3 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam yang sesuai untuk dilakukan dalam situasi
kemahiran asas bola sepak. permainan.
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA SEPAK (KATEGORI
8-9 KBKK
SERANGAN)
 Mengenal pasti
2.3.6 Mengenal pasti kemahiran menjaga
gawang yang sesuai digunakan dalam situasi  Membuat perbandingan
permainan.

BBM
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam
tanggungjawab kendiri semasa melakukan melakukan aktiviti.  Alatan bola sepak
aktiviti fizikal.
 Slaid Power Point
 Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

1.5 Melakukan kemahiran asas bola jaring 1.5.1 Melakukan kemahiran menghantar bola CONTOH
dengan lakuan yang betul. pelbagai arah dalam situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.5.2 Melakukan kemahiran menerima bola
dengan kedua-dua belah tangan dan sebelah  Mematuhi peraturan
tangan dari pelbagai arah dan aras dalam
 Hormat-menghormati
situasi permainan.
 Bertolak-ansur

2.5.1 Mengenal pasti kemahiran menghantar  Bertanggung jawab


bola yang sesuai digunakan mengikut situasi
2.5 Menggunakan pengetahuan konsep permainan.
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA JARING (KATEGORI
10-11 pergerakan dan prinsip mekanik dalam KBKK
SERANGAN)
kemahiran asas bola jaring.
 Mengenal pasti
2.5.2 Menjelaskan lakuan yang betul semasa
menerima bola dari pelbagai arah dan aras.  Membuat perbandingan

5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan BBM


peranan setiap ahli semasa melakukan
aktiviti fizikal.  Alatan bola jaring
 Slaid Power Point
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal.  Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

1.5 Melakukan kemahiran asas bola jaring 1.5.3 Melakukan kemahiran gerak kaki CONTOH
dengan lakuan yang betul. dengan mendarat menggunakan kedua-dua
belah kaki, sebelah kaki dan 1 ½ langkah NILAI MURNI
setelah menangkap bola dalam situasi  Bekerjasama
permainan.
 Mematuhi peraturan
 Hormat-menghormati
1.5.4 Melakukan kemahiran menjaring
secara statik dan menjaring gerak selangkah  Bertolak-ansur
dari pelbagai jarak dalam situasi permainan.
 Bertanggung jawab

2.5.3 Mengenal pasti kaki yang akan


melangkah selepas mendarat sebelum KBKK
menghantar bola.
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA JARING (KATEGORI  Mengenal pasti
11-12 2.5 Menggunakan pengetahuan konsep
SERANGAN)
pergerakan dan prinsip mekanik dalam  Membuat perbandingan
kemahiran asas bola jaring. 2.5.4 Memerihal peranan pivot dalam
kemahiran gerak kaki.
BBM

2.5.5 Menjelaskan kemahiran menjaring  Alatan bola jaring


yang sesuai digunakan berdasarkan situasi
 Slaid Power Point
permainan.
 Klip Video

5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri


dan orang lain semasa melakukan aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan dan dalam pelbagai situasi.
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti fizikal.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (18/03/2017 - 26/03/2017)


PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.5 Melakukan kemahiran asas bola jaring 1.5.5 Melakukan kemahiran mengadang dari CONTOH
dengan lakuan yang betul. posisi belakang, posisi sisi dan posisi depan
dalam situasi permainan. NILAI MURNI
 Bekerjasama

1.5.6 Melakukan kemahiran mengacah  Mematuhi peraturan


dengan dodge dalam situasi permainan.
 Hormat-menghormati
 Bertolak-ansur
2.5.6 Mengenal pasti kemahiran mengadang
yang sesuai digunakan berdasarkan situasi  Bertanggung jawab
permainan.
2.5 Menggunakan pengetahuan konsep
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA JARING (KATEGORI
12-13 pergerakan dan prinsip mekanik dalam KBKK
SERANGAN)
kemahiran asas bola jaring. 2.5.7 Menerangkan cara melakukan  Mengenal pasti
kemahiran mengacah yang sesuai digunakan
berdasarkan situasi permainan.  Membuat perbandingan

5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan BBM


peranan setiap ahli semasa melakukan
aktiviti fizikal.  Alatan bola jaring
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal.  Slaid Power Point
 Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

14-15 KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA TAMPAR (KATEGORI 1.6 Melakukan kemahiran asas bola tampar 1.6.1 Melakukan kemahiran menyangga bola CONTOH
JARING) semasa menghantar dan menerima mengikut
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

dengan lakuan yang betul. situasi permainan. NILAI MURNI


 Bekerjasama
1.6.2 Melakukan kemahiran mengumpan  Mematuhi peraturan
bola semasa menghantar dan menerima
mengikut situasi permainan.  Hormat-menghormati
 Bertolak-ansur

2.6.1 Memerihal pemindahan daya semasa  Bertanggung jawab


melakukan kemahiran servis, menyangga,
mengumpan dan merejam.
2.6 Menggunakan pengetahuan konsep KBKK
pergerakan dan prinsip mekanik dalam
kemahiran asas bola tampar. 2.6.2 Memerihal lakuan servis, menyangga,  Mengenal pasti
mengumpan dan merejam.  Membuat perbandingan

5.1.3 Mematuhi langkah-langkah BBM


keselamatan semasa melakukan aktiviti
fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri.  Alatan bola tampar
 Slaid Power Point
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen  Klip Video
pengurusan dan keselamatan.
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.6 Melakukan kemahiran asas bola tampar 1.6.3 Melakukan kemahiran servis bawah CONTOH
dengan lakuan yang betul. dan servis atas dalam situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.6.3 Mengenal pasti pilihan servis yang
sesuai digunakan dalam situasi permainan.  Mematuhi peraturan
2.6 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam  Hormat-menghormati
kemahiran asas bola tampar.
 Bertolak-ansur

5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa  Bertanggung jawab


5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara melakukan aktiviti.
semasa melakukan aktiviti fizikal.
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA TAMPAR (KATEGORI
15-16 KBKK
JARING)
 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 Alatan bola tampar
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.6 Melakukan kemahiran asas bola tampar 1.6.4 Melakukan kemahiran merejam bola CONTOH
dengan lakuan yang betul. dalam situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.6.5 Melakukan kemahiran mengadang bola
dalam situasi permainan.  Mematuhi peraturan
 Hormat-menghormati

2.6.4 Menerangkan faktor-faktor yang  Bertolak-ansur


2.6 Menggunakan pengetahuan konsep membantu rejaman yang berkesan.
pergerakan dan prinsip mekanik dalam  Bertanggung jawab
kemahiran asas bola tampar.

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BOLA TAMPAR (KATEGORI 2.6.5 Menjelaskan pemasaan yang sesuai
16-17 untuk melonjak semasa mengadang. KBKK
JARING)
 Mengenal pasti

5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan  Membuat perbandingan


matlamat yang sama semasa melakukan
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama aktiviti fizikal dalam kumpulan.
dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti BBM
fizikal.
 Alatan bola tampar
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.7 Melakukan kemahiran asas badminton 1.7.1 Melakukan kemahiran servis tinggi dan CONTOH
dengan lakuan yang betul. servis pendek dalam situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.7.2 Melakukan kemahiran pukulan
hadapan dan kilas dalam situasi permainan.  Mematuhi peraturan
 Hormat-menghormati

2.7.1 Menerangkan lakuan servis tinggi dan  Bertolak-ansur


2.7 Menggunakan pengetahuan konsep servis pendek.
pergerakan dan prinsip mekanik dalam  Bertanggung jawab
kemahiran asas badminton.

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BADMINTON (KATEGORI 2.7.2 Mengenal pasti pemasaan untuk
18-19 melakukan pukulan hadapan dan kilas. KBKK
JARING)
 Mengenal pasti

5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa  Membuat perbandingan


5.2 Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal.
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
fizikal. BBM
 Alatan badminton
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.7 Melakukan kemahiran asas badminton 1.7.3 Melakukan pelbagai kemahiran CONTOH
dengan lakuan yang betul. pukulan lob dalam situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.7.4 Melakukan pukulan junam (drop short)
dalam situasi permainan.  Mematuhi peraturan
 Hormat-menghormati
2.7 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.7.3 Menyatakan justifikasi terhadap pilihan  Bertolak-ansur
kemahiran asas badminton. kemahiran lob yang dilakukan semasa
menerima servis.  Bertanggung jawab

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BADMINTON (KATEGORI


19-20 2.7.4 Mengenal pasti situasi yang sesuai KBKK
JARING)
untuk menggunakan kemahiran pukulan  Mengenal pasti
junam dalam permainan.
 Membuat perbandingan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan 5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri
fizikal. dan orang lain semasa melakukan aktiviti BBM
dalam pelbagai situasi.
 Alatan badminton
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.7 Melakukan kemahiran asas badminton 1.7.5 Melakukan kemahiran smesy dalam CONTOH
dengan lakuan yang betul. situasi permainan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.7 Menggunakan pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip mekanik dalam  Mematuhi peraturan
kemahiran asas badminton. 2.7.5 Menerangkan lakuan kemahiran smesy.
 Hormat-menghormati
 Bertolak-ansur
2.7.6 Menyatakan justifikasi kemahiran yang
sesuai digunakan untuk menyerang dan  Bertanggung jawab
bertahan dalam situasi permainan.

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN / BADMINTON (KATEGORI


20-21 KBKK
JARING)
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan
semasa melakukan aktiviti fizikal. peranan setiap ahli semasa melakukan  Mengenal pasti
aktiviti fizikal.  Membuat perbandingan

BBM
 Alatan badminton
 Slaid Power Point
 Klip Video

22-23 KEMAHIRAN / OLAHRAGA ASAS 1.9 Melakukan kemahiran olahraga asas 1.9.1 Melakukan lari pecut dengan CONTOH
dengan lakuan yang betul. menggunakan blok permulaan.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.9.2 Melakukan kemahiran lari pecut dalam
laluan trek individu.  Mematuhi peraturan
 Hormat-menghormati

2.9.1 Mengenal pasti kedudukan pusat  Bertolak-ansur


2.9 Menggunakan pengetahuan konsep graviti semasa kedudukan ’ke garisan’ dan
pergerakan dan prinsip mekanik semasa ’sedia’.  Bertanggung jawab
melakukan kemahiran olahraga asas.

2.9.2 Mengenal pasti trek larian invidu. KBKK


 Mengenal pasti
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan  Membuat perbandingan
pengurusan dan keselamatan. dan kawasan yang selamat dan sesuai.

BBM
 Blok permulaan
 Slaid Power Point
 Klip Video

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 27/05/2017 - 11/06/2016)

23-24 KEMAHIRAN / OLAHRAGA ASAS 1.9 Melakukan kemahiran olahraga asas 1.9.3 Melakukan pertukaran baton gaya CONTOH
dengan lakuan yang betul. visual dan gaya tanpa visual dalam lari
berganti-ganti. NILAI MURNI
 Bekerjasama

2.9.3 Menerangkan strategi memilih turutan  Mematuhi peraturan


2.9 Menggunakan pengetahuan konsep pelari dalam acara yang memerlukan
pergerakan dan prinsip mekanik semasa  Hormat-menghormati
pertukaran baton gaya visual dan gaya tanpa
melakukan kemahiran olahraga asas. visual.  Bertolak-ansur
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

 Bertanggung jawab
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan
dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti matlamat yang sama semasa melakukan
fizikal. aktiviti fizikal dalam kumpulan. KBKK
 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 baton
 Slaid Power Point
 Klip Video

1.9 Melakukan kemahiran olahraga asas 1.9.4 Melakukan kemahiran lompat tinggi CONTOH
dengan lakuan yang betul. dengan menggunakan gaya gunting.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.9.4 Mengetahui peranan larian landas
dalam kemahiran lompat tinggi gaya  Mematuhi peraturan
2.9 Menggunakan pengetahuan konsep gunting.
pergerakan dan prinsip mekanik semasa  Hormat-menghormati
melakukan kemahiran olahraga asas.
 Bertolak-ansur
 Bertanggung jawab
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.3 Mematuhi langkah-langkah
pengurusan dan keselamatan. keselamatan semasa melakukan aktiviti
24-25 KEMAHIRAN / OLAHRAGA ASAS fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri. KBKK
 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 Alatan lompat tinggi
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.9 Melakukan kemahiran olahraga asas 1.9.5 Melakukan kemahiran lontar peluru. CONTOH
dengan lakuan yang betul.
NILAI MURNI
2.9.5 Menjelaskan perlakuan semasa  Bekerjasama
2.9 Menggunakan pengetahuan konsep melakukan kemahiran lontar peluru.
pergerakan dan prinsip mekanik semasa  Mematuhi peraturan
melakukan kemahiran olahraga asas.
 Hormat-menghormati
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan
dan kawasan yang selamat dan sesuai.  Bertolak-ansur
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.  Bertanggung jawab

25-26 KEMAHIRAN / OLAHRAGA ASAS KBKK


 Mengenal pasti
 Membuat perbandingan

BBM
 Alatan lontar peluru
 Slaid Power Point
 Klip Video

27-28 KEMAHIRAN / REKREASI DAN KESENGGANGAN 1.10 Berkebolehan melakukan aktiviti 1.10.2 Melakukan kemahiran asas melempar CONTOH
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

rekreasi dan kesenggangan. dan menangkap dalam permainan frisbee. NILAI MURNI
 Bekerjasama
2.10 Menjana idea kreatif dalam aktiviti 2.10.2 Menjelaskan teknik melempar dan  Mematuhi peraturan
rekreasi dan kesenggangan. menangkap frisbee.
 Hormat-menghormati
KBKK
5.3 Berkomunasi dalam pelbagai cara 5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa
semasa melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti.  Mengenal pasti
BBM
 Alatan frisbee
 Slaid Power Point
 Klip Video
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1 Melakukan senaman meningkatkan 3.1.1 Mengira kadar nadi rehat dan kadar CONTOH
kapasiti aerobik. nadi maksimum diri sendiri untuk
mendapatkan kadar nadi latihan. NILAI MURNI
 Bekerjasama

3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan  Mematuhi peraturan


kapasiti aerobik tiga hingga enam kali KBKK
29-30 KECERGASAN / Komponen Kecergasan seminggu berdasarkan prinsip frekuensi,
intensiti, jangka masa aktiviti dan jenis  Mengenal pasti
aktiviti (FITT).
BBM
 Buku segak
 Slaid Power Point

3.2 Melakukan senaman kelenturan. 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan CONTOH


kelenturan berdasarkan prinsip FITT.
NILAI MURNI
 Bekerjasama
 Mematuhi peraturan
30-31 KECERGASAN / Senaman Kelenturan KBKK
 Mengenal pasti
BBM
 Buku segak
 Slaid Power Point

3.3 Melakukan senaman daya tahan dan 3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan CONTOH
kekuatan otot. daya tahan otot teras yang melibatkan rectus
abdominis, internal oblique, external NILAI MURNI
oblique, transverse abdominis, erector spinae  Bekerjasama
dan multifidus dengan lakuan yang betul.
 Mematuhi peraturan
KBKK
31-32 KECERGASAN / Senaman Daya Tahan dan Kekuatan Otot 3.3.2 Melakukan senaman meningkatkan
daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT.  Mengenal pasti
BBM
 Buku segak
 Slaid Power Point
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.4 Berkebolehan mengenal pasti komposisi 3.4.1 Mengukur lipatan kulit menggunakan CONTOH
badan. kaliper pada dua titik cubitan di otot trisep
dan otot gastroknemius. NILAI MURNI
 Bekerjasama
 Mematuhi peraturan
KBKK
32-33 KECERGASAN / Komposisi Badan
 Mengenal pasti
BBM
 Buku segak
 Slaid Power Point

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

33-34 KECERGASAN / Pentaksiran Kecergasan Fizikal 3.5 Mengukur tahap kecergasan fizikal 3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal CONTOH
berdasarkan kesihatan. menggunakan bateri ujian SEGAK mengikut
prosedur yang betul. NILAI MURNI
 Bekerjasama

3.5.2 Merekod keputusan ujian SEGAK.  Mematuhi peraturan


KBKK

3.5.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai  Mengenal pasti


tindakan susulan berdasarkan keputusan
BBM
SEGAK.
 Buku segak
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

 Slaid Power Point

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (26/08/2017 - 03/09/2017)

1.1 Menangani situasi berisiko terhadap 1.1.1 Memahami pengaruh rokok, alkohol CONTOH
penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan dadah kepada diri, keluarga serta
serta masyarakat. masyarakat. NILAI MURNI
 Bekerjasama

1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran mengelak  Mematuhi peraturan


diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan KBKK
35-36 KESIHATAN / Penyalahgunaan Bahan dadah.
 Mengenal pasti
BBM
 Tayangan video
 Slaid Power Point

1.1 Menangani situasi berisiko terhadap 1.1.3 Menganalisis kesan bahaya asap rokok CONTOH
penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga kepada perokok pasif.
serta masyarakat. NILAI MURNI
 Bekerjasama
1.1.4 Menilai taraf kesihatan individu yang
terlibat dalam kegiatan merokok,  Mematuhi peraturan
pengambilan alkohol dan dadah. KBKK
36-37 KESIHATAN / Penyalahgunaan Bahan
 Mengenal pasti
BBM
 Tayangan video
 Slaid Power Point
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 1.2.1 Mengetahui fungsi dan kepentingan CONTOH
makro nutrien iaitu karbohidrat, protein serta
lemak. NILAI MURNI
 Bekerjasama

1.2.2 Mengetahui fungsi dan kepentingan  Mematuhi peraturan


mikro nutrien iaitu mineral serta vitamin.
38-39 KESIHATAN / Pemakanan KBKK
 Mengenal pasti
BBM
 Tayangan video
 Slaid Power Point

39-40 KESIHATAN / Pemakanan 1.2 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 1.2.3 Menganalisis pemakanan yang sesuai CONTOH
berdasarkan makro nutrien dan mikro nutrien
untuk menangani obesiti serta kurang berat NILAI MURNI
badan.  Bekerjasama
 Mematuhi peraturan
1.2.4 Menilai kepentingan pengambilan KBKK
makro nutrien dan mikro nutrien mengikut
keperluan.  Mengenal pasti
BBM
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN KSSM PKHAS TING.1

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

 Tayangan video
 Slaid Power Point

1.3 Pertolongan cemas dan kepentingan 1.3.1 Mengetahui prinsip dan Prosedur CONTOH
bertindak dengan bijak mengikut situasi. D.R.A.B.C.
NILAI MURNI
D – Danger
 Bekerjasama
R – Response 1.3.2 Mengaplikasi prinsip dan prosedur
D.R.A.B.C.  Mematuhi peraturan
A – Airway
KBKK
41-42 KESIHATAN – Pertolongan Cemas B – Breathing
1.3.3 Menilai tindakan yang diambil semasa  Mengenal pasti
C - Circulation melaksanakan prosedur D.R.A.B.C.
BBM
 Tayangan video
 Slaid Power Point
 Alatan first aid

43 MINGGU PEPERIKSAAN

44 CUTI AKHIR TAHUN 2017 ( 25/11/2017 - 01/01/2018 )