Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25 (PdPC)

MATA PELAJARAN : SEJARAH TAHUN 6 TEMA: KEMAKMURAN NEGARA KITA


TAJUK: 10: NEGARA MALAYSIA
UNIT: 1. PEMBENTUKAN
KELAS: MINGGU: 1
MASA: TARIKH: 21/3/2022
MALAYSIA
TOPIK: IDEA DAN SEBAB-SEBAB PEMBENTUKAN TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
MALAYSIA
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
10.1 10.1.1, K10.1.16 Hormat menghormati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir PdPC murid dapat :
Murid berjaya memerihalkan Pembentukan Malaysia melalui
Menyatakan idea pembentukan dan sebab-sebab
pembentangan kumpulan.
Pembentukan Malaysia.
BBB / SUMBER:
Buku Teks: 2-7
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid bercerita tentang gambar dalam buku teks halaman 2 dan 3. Murid juga
___ / ___ murid dapat mencapai
membaca dan memahami sinopsis.
objektif pembelajaran dengan baik dan
Aktiviti:-
diberi latihan pengayaan.
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
___ / ___ murid dapat mencapai
2. Murid membaca dan memahami dialog yang diberikan.
objektif pembelajaran dengan
3. Murid dibimbing mengatakan idea pembentikan Malaysia dan Menyusun
bimbingan dan diberi latihan
idea secara kronologi.
pengukuhan.
4. Murid diterangkan sebab-sebab pembentukan Malaysia.
5. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan menikut sebab-sebab
___ / ___ murid tidak dapat mencapai
pembentukan Malaysia. (PAK-21)
objektif pembelajaran dan diberi
6. Setiap kumpulan akan mencari maklumat tambahan mengikut tajuk, sebab
latihan pemulihan.
dan faedah yang diperoleh. (KBAT)
7. Murid membincangkan kepentingan menghargai jasa pemimpin dan
PdPC pada hari ini:
kebijaksaan pemimpin.
Memuaskan
8. Murid membentangkan dapatan masing-masing. (PBD)
Tidak memuaskan
Penutup:-
Murid bersoal jawab dengan guru tentang isi pelajaran.
Goldfish Bowl (Mangkuk
KBAT Menganalisis PAK-21
ikan emas)
TAHAP PENGUASAAN 4 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Pembentangan
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan Murid diberikan lembaran kerja untuk Murid diberikan lembaran kerja untuk
bimbingan guru. pengukuhan pengayaan.
REFLEKSI
Tindakan:
PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan ditambahbaik dari sudut ___________________________________________________________

# RPH MINGGU KE 2 IALAH RPH PENDIDIKAN SIVIK BULAN MAC.

Anda mungkin juga menyukai