Anda di halaman 1dari 5

Selamat sore bapak ibu yg kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus...

Pada hari ini kita berkumpul dirumah bapak


Antonius untuk melaksanakan ibadat mingguan lingkungan. Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih kepada
keluarga Bpk Antonius yang sudah menyediakan waktu dan tempat utk kami beribadah disini.

Mari kita mulai ibadat kita disore hari ini dengan


Lagu pembukaan

P Marilah kita menandai diri kita dengan Tanda kemenangan Kristus:

(Tanda Salib) Dalam Nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus

U Amin

Salam Pembuka

P: Semoga Kasih karunia, serta Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, selalu beserta
kita.

U; Sekarang dan selama-lamanya Amin

Pernyataan Tobat
Agar kita pantas merayakan Ibadat kita ini Maka marilah kita menyampaikan Rasa Sesal dan Tobat kita atas segala
kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan dosa kita, dengan mendoakan Doa Tobat secara bersama-sama:

Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian

bahwa saya telah berdosa

dengan pikiran dan perkataan

dengan perbuatan dan kelalaian

Saya berdosa

Saya berdosa

Saya sungguh berdosa

Oleh sebab itu saya mohon

kepada Santa Perawan Maria

kepada para malaikat dan orang kudus

dan kepada saudara sekalian

supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita

Amin
Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar Kita ke hidup
yang kekal. Amin

TUHAN KASIHANILAH KAMI (Dinyayikan atau Diucapkan)

P : Tuhan kasihanilah kami…..


U : Tuhan kasihanilah kami…..
P : Kristus kasihanilah kami…..
U : Kristus kasihanilah kami…..
P : Tuhan kasihanilah kami…..
U : Tuhan kasihanilah kami…..

DOA PEMBUKA

Ya Tuhan, saat ini kami berhimpun dalam nama-Mu, Kami sadar akan kedosaan kami, tetapi sadar pula bahwa
dimana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka.

Tuhan, Tambahkanlah iman kami Datanglah ke tengah-tengah kami, tinggallah bersama kami, terangilah budi kami.

Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenali Jalan dan kehendak-Mu, melalui Firman-Mu yang akan kami
dengar dan renungkan dalam pertemuan kami ini.

Bantulah kami menjadikan kehendak-Mu sebagai kehendak kami, Semoga kami semakin dijiwai semangat cinta
kasih dan damai yang dicurahkan Yesus Kristus, Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang kini bersatu
dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup, berkuasa kini dan sepanjang masa,

U: Amin.

Lagu antar Bacaan

Bacaan INJIL Markus 1:40-45


Mar 1:40 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan-
Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."

Mar 1:41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan
berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir."

Mar 1:42 Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.

Mar 1:43 Segera Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras:

Mar 1:44 "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah,
perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan
oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka."

Mar 1:45 Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus
tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi; namun orang
terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru.
HOMILI

Pengakuan Iman

Setelah kita disegarkan oleh Firman Tuhan, mari kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan
mendoakan Syahadat Para Rasul

Aku percaya akan Allah,


Bapa yang Mahakuasa,
pencipta langit dan Bumi
Dan akan Yesus Kristus,
PutraNya yang tunggal, Tuhan kita
Yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Ponsius Pilatus,
disalibkan wafat dan dimakamkan,
Yang turun ketempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati

Yang naik kesurga,


duduk disebelah kanan
Allah bapa yang Mahakuasa.
Dari situ ia akan datang
mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang Kudus,
persekutuan para kudus
Pengampunan Dosa,
Kebangkitan badan,
Kehidupan kekal.
Amin.

Lagu Pujian…(boleh ada/boleh tidak)

Doa Umat

Tuhan Yesus berkata : Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja
yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.

Kita-pun yang tinggal didalam Kristus dan Firman-Nya sudah ada di dalam hati kita,
kiranya pantas menerima apa yang kita kehendaki yang tentunya selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu
marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita :
Bagi para pemimpin Gereja
Tuhan utuslah roh kebijaksanaan kepada para pemimpin Gereja
kami agar mereka dapat memimpin dengan baik dan bijaksana sehingga kami semua semakin dekat kepada
Engkau. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

Bagi seluruh umat Allah


ya Bapa sempurnakanlah cinta kasih kami sabagai umatMu sehingga kami dapat menghasilkan buah yang
berlimpah di mana berguna bagi diri kami maupun bagi orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya
Tuhan

Untuk kami yang sekarang berada di tempat ini, Tuhan yang Maha Kasih, persatukanlah kami sehingga kami
dapat saling mendukung dan saling membantu, serta kami menyadari bahwa kami
adalah alat yang Engkau gunakan untuk memperlihatkan kahadiranMu ditengah kehidupan sungguh menjadi nyata.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

P. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing. Mari kita hening sejenak……
(Hening)

Kami mempersilahlan bapak ibu yang ingin menyampaikan ujud doa permohonan

P. Demikianlah, ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga engkau berkenan
mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

Marilah kita satukan semua doa-doa kita tadi ke dalam DOA seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita.

Bapa kami yang ada di Surga . . . . . . . (bersama-sama)

Ya Bapa datanglah kerajaan-Mu didalam keluarga kami, dan diatas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan
supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat
berusaha ,menjadi anggota Lingkungan yang baik bagi Gereja-Mu dan menjadi anggota keluarga yang baik bagi
masyarakat, sambil menantikan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus,

Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.

LAGU PERSEMBAHAN (SAMBIL KOLEKTE)

RITUS PENUTUP

P Marilah kita tutup Ibadat kita ini dengan


Doa penutup

“Ya Bapa, Kami Bersyukur, sebab dalam merenungkan Sabda Suci-Mu hari ini, Roh Kudus-Mu telah menuntun,
membimbing dan menghibur kami. Tanamkanlah Sabda-Mu itu didalam hati, Tambahkanlah iman kami, agar kami
semakin menyadari bahwa hanya dengan iman yang teguh kepada-Mu, kami akan disembuhkan dari
ketidakberdayaan melawan dosa.

Semoga kami semakin menyadari tugas dan Perutusan kami di-dalam keluarga, di-dalam masyarakat di-dalam
lingkungan dan Stasi kami.

Bantulah kami untuk senantiasa berusaha menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan Kasih-Mu bagi semua
orang yang merindukan pertolongan-Mu.

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin ” .


U : Amin.

Berkat & Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat dari Tuhan:

P : Semoga Tuhan beserta kita.

U : sekarang dan selama-lamanya

P : Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yg maha Kuasa –

Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Amin

P: Dengan demikian Ibadat kita telah selesai.

U: Syukur kepada Allah

Lagu penutup

Santo Petrus doakanlah kami


Santo Paulus doakanlah kami
Santo dan Santa pelindung kita masing2 doakanlah kami

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang masa.
Amin

Selamat Malam...

Anda mungkin juga menyukai