Anda di halaman 1dari 16

 

1
 

Asma sunge rajeh,siapa yang gak kenal asma ini di dunia ilmu gaib.asma sunge rajeh adalah raja
dan mustika aji kesaktian,terbukti bagi orang yang telah mengamalkan asma ini merasakan
khasiat yang banyak terutama ilmu kesaktian dan ilmu pengasihan.banyak yang berburu asma ini
untuk mendapatkan khasiat dan mampaatnya yang luar biasa,sampai-sampai mengeluarkan uang
sampai beratus-ratus ribu rupiah bahkan jutaan.bagi saya untuk mengamalkan asma ini, kita
harus memohon ijin kepada si empunya asma.dengan cara membaca tasawuf dan mengirimkan al
fatihah. Ingat”jika kita tak mampu bersedekah atau beramal dengan ilmu yang kita miliki”.

Asma sunge rajeh banyak versinya,ini dikarenakan dulunya waktu penyampaian kalimat asr itu
tidak boleh di tulis,makanya banyak perbedaan di tiap daerah karena dialek tiap daerah berbeda-
 beda.
Macam-macam Asma sunge ajeh menurut versinya.

!.Asma sunge rajeh "ersi #irebon $% tgkt&

tingkat ! 'I((A )*++AI (AA/AI(A (AA0A A0A(A A0A(A !111 2 3elama


tiga hari. 3etelah tiga hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat dua.
tingkat 4 'I((A )*++AI (AA0A( (AA IA0A( (AA 5!111 2 3elama tiga
hari. 3etelah tiga hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat tiga6.
tingkat 7 'I((A )*++AI (AA0*( (AA IA0*( (AA 5!111 2 3elama tiga
hari. 3etelah tiga hari dan sudah terasa fungsinya, dilanjutkan ke tingkat tiga6.
tingkat 8 'I((A )*++AI (AAA0A(A /AI(A (A0A9A(. 5!111 2 3elama tiga
hari6
tingkat % ' I((A )*++AI( (AAA 0A(AA I((A (AA0A 5!111 : ; malam6.

4. Asma sunge rajeh "ersi 0lora $8 tgkt&

tingkat !-” inna <uwwatih katabal <uwwatah kitabal <uwwatih 5!111 : selama ; hari 6
tingkat 4-” inna <uwwatih nakaban natah kitaban natah 5!111 : selama ; hari 6
tingkat 7-” inna <uwwatih nakabun natah kitabun natah 5!111 : selama ; hari 6
tingkat 8-” innaka sohabatika sohibika =
5!111 : selama ; hari 6

7. Asma sunge rajeh "ersi >robogan , ! tgkt

8. Asma sunge rajeh "ersi Madura

2
 

A.asr versi madura selatan


tingkat !-” I((AA )*++AA AA0A? )*++AA IA0A? )*++AI . !111
: ; hari.
tingkat 4-” I((AA )*++AA AA0A( (AA IA0A( (AA . !111 : ; hari.
tingkat 7-” I((AI )*++AI AA0*( (AA IA0*( (AA . !111 : ; hari.
tingkat 8-” I((AA 3@A0AIA 3@I0IA . !111 : ; hari.

%. Asma sunge rajeh "ersi % 3olo 4 "ersi $msng4 !klmt&


"ersi ! I((A )*++AI (AA0*( (A* IA0*( (A* =

"ersi 4 I((A )*++AI (AA0*( (A* IA0*( . !111 2 selama ; hari.

B. Asma sunge rajeh versi sunan kalijaga

” I((A )*++AI ICA /AA@

9oa dibaca setiap malam !111 kali selama ; hari.

B. Asma sunge rajeh versi aceh

” I((A )*++AIA )*++AI )*++AID0A )*++AIMA . !111 2 selama ;


malam

;. A3MA 3*(>E AFA "E3I I(9I

” I((A )*++AI AMA?* AMI?A CA)?AM* IA0A( (AA =. !111 2 selama ;


hari.

Amalkanlah AsmaD ini diluar ruangan G rumah. #ara mengamalkan baca tawasul A?-/AIA
disampaikan kepada '
 (abi Muhammad 3A+
3ahabat (abi 3A+
Malaikat Mu<orrobin dan )oribin,
 (abi hidir A.3,
3yekh Abdul )odir Failani ra,
3yekh 0uju umpeng Hamekasan Madura,
yai 9amanhuri Hamekasan Madura,
3yekh 3yarif idayatullah,
Hangeran #akrabuana,
Man Ajaani.
Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadar osullullah. 5726 Allahuma sholi Jala
3ayidina Muhammad +a-ala ali 3ayidina Muhammad. 5726 Astagfirullahal Adim, aladi ?aa
ilaha ilallah huwal hayul <ayyum wa atubu ilaih. 5726 ?ahaula +ala )uwata Ila 0illahil Aliyil

3
 

Adim. 5726 Allahu Akbar. 5726


3elanjutnya mulai membaca AsmaD 3unge ajeh .

Manfaat Asma 3unge aja

!. Hengasihan *mum ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas pada kedua telapak
tangan, kemudian tiupkan dan diusapkan ke wajah.
4. Hengasihan husus ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil menghadap rumah
orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali, bayangkan G terawanglah
wajah orang tersebut, lalu tiupkan. *langi amalan ini selama 7 hari hingga berhasil dengan
sempurna. 9an ketika akan bertemu dengan orang tersebut, bacalah kembali AsmaD sebanyak 7
kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke arahnya.
7. eberanian ?uar 0iasa ' 3etiap akan berhadapan dengan musuh atau ketika akan mau keluar
rumah, bacalah AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas.
8. Helarisan *saha Apa 3aja ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada pasir atau gula pasir, lalu
tiupkan. emudian terbarkanlah pasir atau gula pasir tersebut didepan tempat usaha.
%. ewibawaan ingkat inggi ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana saja, bacalah AsmaD
sebanyak 7 kali sambil menahan nafas.
B. Meredam Amarah 3eseorang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan
orang tersebut, baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arahnya.
;. ekuatan Hukulan angan ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas pada kedua
telapak tangan, kemudian tiupkan dan pukulkanlah kearah musuh atau benda keras.
K. Menghancurkan 0enda eras ' AsmaD dibaca sebanyak ; kali sambil menahan nafas, lalu
ditiupkan ke arah benda keras yang akan dihancurkan tersebut.
L. ebal Hukulan angan 9an 0enda umpul ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan
nafas.
!1. Mengusir Musuh ?ewat 0entakan ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
 bentaklah musuh atau lawan tersebut.
!!. erlihat 3eperti aksasa etika Akan 9ikeroyok ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil
menahan nafas, kemudian tiupkan ke arah musuh yang hendak mengeroyok atau mengepung.
!4. Menghentikan Hendarahan Hada ?uka ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas,
lalu tiupkan ke daerah tubuh yang luka atau berdarah.
!7. Mendapatkan Hinjaman *ang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan
orang tersebut, baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arahnya.
!8. Memudahkan 3eseorang 3akratul Maut ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air
 putih. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
teteskanlah air putih itu secara perlahan  lahan pada mulut orang yang sulit meninggal atau
sakratul maut tersebut.
!%. (aik endaraan *mum anpa 0ayar 53aat erdesak6 ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil
menahan nafas pada kedua telapak tangan, kemudian tiupkan dan usapkan ke tubuh serta wajah.

4
 

?alu bacalah kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke arah
kondektur atau supir kendaraan umum tersebut.
!B. Menambah ekuatan /isik ' 3etiap akan mau melakukan pekerjaan bacalah AsmaD sebanyak
7 kali sambil menahan nafas pada segelas air putih, lalu tiupkan dan minumlah hingga habis.
!;. Menambah eampuhan Ilmu ' 3etiap selesai sholat fardhu, bacalah AsmaD sebanyak 7 kali.
!K. Melumpuhkan Ilmu esaktian ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah musuh yang punya ilmu kesaktian tersebut.
!L. 3elamat 9ari aia Hetugas ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana saja, bacalah AsmaD
sebanyak 7 kali. 9an jika bertemu dengan raia Holisi atau petugas keamanan lainnya, bacalah
kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, kemudian tiupkan ke arah para petugas
raia tersebut.
41. 3elamat 9ari 3erangan 3enjata ajam, 3enjata Api 9an 0om ' 3etiap akan berangkat
 bepergian kemana saja, bacalah AsmaD sebanyak 7 kali.
4!. 3elamat 9ari ecelakaan 9arat, ?aut 9an *dara ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana
saja, bacalah AsmaD sebanyak 7 kali.
44. Menundukkan Musuh ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil menghadap
rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali, bayangkan G
terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan orang tersebut,
 baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke arahnya.
47. Menagih utang 9an Hinjaman ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan
orang tersebut, baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arahnya.
48. Meluluhkan ati 3eseorang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan
orang tersebut, baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arahnya.
4%. Menetralisir empat Angker ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada garam dan pasir. 3etiap
selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke garam dan pasir tersebut. emudian
tebarkanlah garam dan pasir tersebut ke sekeliling atau ke seluruh lokasi yang hendak
dinetralkan.
4B. Menetralisir empat Cang 9ipasangi 3ihir ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada garam dan
 pasir. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke garam dan pasir tersebut.
emudian tebarkanlah garam dan pasir tersebut ke sekeliling atau ke seluruh lokasi yang hendak
dinetralkan.
4;. Menangkal 3ihir 9an Ilmu itam ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana saja, bacalah
AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas.
4K. Mengusir Makhluk >haib ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada satu botol air mineral yang
sudah dicampuri garam. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air
mineral tersebut. emudian percik  percikkanlah air mineral itu pada tempat yang menjadi
kediaman atau markasnya para makhluk ghaib yang dianggap mengganggu.
4L. 9itakuti Makhluk >haib ' 3etiap akan berangkat bepergian melewati kawasan yang angker,
 bacalah AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas.
71. Mengobati 9iri 3endiri ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih. 3etiap selesai

5
 

membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian minumlah air putih
itu sampai habis.
7!. Mengobati 3eseorang erkena 3ihir 9an >angguan Fin ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada
segelas air putih yang sudah dicampuri garam. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali,
tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian minumkanlah air putih itu sampai habis.
74. Mengobati Henyakit Medis 9an (on Medis ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada satu botol
air mineral. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air mineral tersebut.
emudian minumkanlah air mineral itu sampai habis.
77. Mengobati Henyakit Harah ' AsmaD dibaca sebanyak !!! kali pada segelas air hujan. 3etiap
selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air hujan tersebut. emudian
minumkanlah sebagian air hujan itu dan sebagiannya lagi dicampurkan ke dalam air mandi untuk 
membasuh seluruh anggota badan.
78. Hagaran >haib umah 9an ?ahan ' AsmaD dibaca sebanyak 777 kali pada pasir, lalu tiupkan.
emudian terbarkanlah pasir tersebut disekeliling tempat yang akan dipagari.
7%. Menghentikan 0adai 9an Angin opan ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan
nafas, lalu tiupkan ke arah badai atau angin topan 5angin puting beliung6.
7B. Menghentikan @mbak >anas ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah ombak laut yang sedang mengganas atau bergelombang besar.
7;. Menundukkan ewan 0uas ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah hewan buas atau hewan yang sedang mengamuk.
7K. Mengusir amu ak 9i *ndang ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah tamu yang akan di usir tersebut.
7L. Menahan Mendung ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arah langit yang sedang mendung atau hujan.
81. Mendatangkan ujan ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali pada tiap  tiap penjuru mata angin,
kemudian tiupkan.
8!. Agar 9isayang Majikan ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih. 3etiap selesai
membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian berikanlah air putih
tersebut secara diam  diam kepada majikan atau dicampurkan ke minuman lain agar di minum
olehnya. 9an ketika akan bertemu dengan majikan, bacalah kembali AsmaD sebanyak 7 kali
sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke arahnya.
84. Mempermudah Hersalinan Ibu Melahirkan ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air
 putih. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
minumkanlah air putih itu kepada wanita yang akan melahirkan.
87. Menghilang 9ari Handangan Musuh ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas,
lalu tiupkan ke arah musuh. emudian AsmaD dibaca kembali sebanyak 7 kali sambil menahan
nafas pada kedua telapak tangan, lalu tiupkan dan usapkan ke tubuh serta wajah.
88. Mengisi Aimat 9an 3ejenisnya ' AsmaD dibaca sebanyak 777 kali pada Aimat atau benda
yang akan di isi. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !!! kali, tiupkanlah ke Aimat atau
 benda yang akan di isi tersebut.
8%. Menghantam Musuh 9ari Farak Fauh ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. *langi amalan ini selama ; hari
hingga berhasil dengan sempurna.
8B. Mengisi ekuatan Hada 3eseorang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih.
3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian

6
 

minumkanlah air putih itu kepada orang yang akan di isi.


8;. Menetralisir acun 9an 3ejenisnya ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas,
lalu tiupkan ke makanan, minuman atau benda yang dianggap mengandung racun dan sejenisnya.
8K. Mendapat epercayaan 3eseorang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan
orang tersebut, baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arahnya.
8L. Mengembalikan 0arang ilang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih yang
sudah dicampuri garam. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih
tersebut. emudian percik  percikkanlah air itu di sekitar tempat lokasi hilangnya barang.
%1. Mempertajam Indera e  B ' AsmaD dibaca sebanyak !.111 kali pada malam hari diluar
rumah sambil menatap bayangan wajah pada genangan air atau pada cermin tanpa berkedip
sedikit pun. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11 kali, tiupkanlah pada titik antara kedua
mata 5#akra JAiinun6. *langi amalan ini selama ; malam hingga berhasil dengan sempurna.
%!. Mempengaruhi Hikiran 3eseorang ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah, sambil
menghadap rumah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !1 kali,
 bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. 9an ketika akan bertemu dengan
orang tersebut, baca kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arahnya.
%4. Memulangkan 3eseorang Cang Minggat ' ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali diluar rumah,
sambil menghadap ke arah tempat orang itu pergi pertama kali. 3etiap selesai membaca AsmaD
sebanyak !1 kali, bayangkan G terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan. emudian AsmaD
dibaca kembali sebanyak 777 kali sambil menahan nafas pada bekas pakaiannya, lalu tiupkan.
emudian gantunglah bekas pakaiannya tersebut di depan pintu masuk kamarnya atau di atas
tempat tidurnya.
%7. Hengobatan Farak Fauh ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali, sambil membayangkan atau
menerawang wajah orang yang dituju. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, lalu
tiupkan ke arah bayangan wajah orang tersebut.
%8. uat 3eks 0erjam  Fam ' AsmaD dibaca sebanyak !.111 kali pada segelas madu yang sudah
dicampuri dengan sebutir telur ayam kampung. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11
kali, tiupkanlah ke madu tersebut. emudian minumlah madu itu hingga habis setiap akan mau
tidur. *langi amalan ini selama ; hari hingga berhasil dengan sempurna.
%%. Meningkatkan (afsu 0irahi Hasangan ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih.
3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
minumkanlah air putih itu kepada 3i suami G istri sampai habis sebelum akan melakukan
hubungan badan 5bersetubuh6.
%B. Mengubah asa Makanan 9an Minuman ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan
nafas, lalu tiupkan ke arah makanan atau minuman yang akan di ubah rasanya.
%;. Menutup empat amai ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan
ke arah tempat atau kedai yang akan dibuat sepi dari pengunjung.
%K. Mengusir ama Hengganggu ' AsmaD dibaca sebanyak !.!!! kali pada pasir. 3etiap selesai
membaca AsmaD sebanyak !!! kali, tiupkanlah ke pasir tersebut. emudian terbarkanlah pasir itu
disekitar tempat G kebun yang terdapat hama pengganggu.
%L. etenangan 0atin 9an Hikiran ' 3etiap selesai sholat fardhu, bacalah AsmaD sebanyak ; kali.
B1. Memperkuat Aura ubuh ' AsmaD dibaca sebanyak !!! kali setelah selesai sholat Maghrib,

7
 

lalu tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh.
B!. Mengatasi endaraan Mogok ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah kendaraan yang sedang mogok jalan.
B4. Merontokkan 3usuk ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke
arah bagian tubuh orang yang memakai susuk tersebut.
B7. Mengatasi Anak ewel ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih. 3etiap selesai
membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian minumkanlah air
 putih itu kepada anak yang suka rewel tersebut.
B8. Menarik eeki 9ari 3egala Arah ' 3etiap jam B pagi, bacalah AsmaD sebanyak L kali pada
tiap  tiap penjuru mata angin, kemudian tiupkan.
B%. Mendongkrak Herolehan Ikan ' AsmaD dibaca sebanyak ; kali, lalu tiupkan ke arah umpan
yang akan digunakan untuk memancing atau menangkap ikan.
BB. irim 3M3 anpa Hulsa 53aat erdesak6 ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan
nafas, lalu tiupkan ke arah andphone 5H6.
B;. Menghilangkan Henyakit 9emam Hanggung ' 3etiap akan berhadapan dengan orang ramai
atau sebelum naik ke atas panggung, bacalah AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas. 9an
ketika sudah naik ke atas panggung, bacalah kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan
nafas, lalu tiupkan ke arah para hadirin.
BK. Memenangkan Hersidangan ' 3elama dalam perjalanan menuju tempat persidangan, bacalah
AsmaD sebanyak  banyaknya. 9an ketika sudah berhadapan dengan para hakim dan jaksa
 pengadilan, bacalah kembali AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke arah
mereka.
BL. Menaikkan Fenjang arir ' 3etiap akan berhadapan atau bertemu dengan bos G pemimpin,
 bacalah AsmaD sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan ke arahnya.
;1. Menetralisir asa Hanas Minyak >oreng ' 3etiap akan mau memasak, bacalah AsmaD
sebanyak 7 kali sambil menahan nafas.
;!. Mempercepat 3urutnya Air 0anjir ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah ujung air banjir atau sungai.
;4. Mengeraskan 0enda ?unak ' AsmaD dibaca sebanyak ; kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah benda lunak tersebut.
;7. Mengangkat 0enda 0erat ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, kemudian
angkatlah benda yang berat tersebut.
;8. Memindahkan Henyakit e elur ' AsmaD dibaca sebanyak !!! kali sambil menggosok 
gosokkan telur ayam ke daerah tubuh yang sakit. 3etelah selesai, lalu tiupkan ke arah telur ayam
tersebut dan kemudian pecahkan.
;%. ekebalan ubuh ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, kemudian tusuklah
anggota tubuh dengan jarum, pisau, pedang dan berbagai senjata tajam lainnya.
;B. Mengisi ekebalan ubuh ' AsmaD dibaca sebanyak 777 kali pada segelas air putih. 3etiap
selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
minumkanlah air putih itu kepada orang yang akan di isi kekebalan tubuh. 3etelah !% menit, lalu
cobalah tusukkan anggota tubuh orang tersebut dengan jarum, pisau, pedang dan berbagai senjata
tajam lainnya.
;;. Melumpuhkan 0adan Musuh ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu
tiupkan ke arah musuh.
;K. Menghipnotis 3eseorang ' AsmaD dibaca sebanyak ; kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan
ke arah orang yang akan di hipnotis tersebut atau tepuklah bahu kirinya.

8
 

;L. Memisahkan Hasangan 3elingkuh ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada satu botol air
mineral. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air mineral tersebut.
emudian berikanlah air putih tersebut secara diam  diam kepada orang yang suka berselingkuh
tersebut atau dicampurkan ke minuman lain agar di minum olehnya.
K1. Hengasihan ingkat inggi ' AsmaD dibaca sebanyak !!! kali setiap tengah malam, lalu
tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh.
K!. Mempercepat Henjualan anah 9an umah ' AsmaD dibaca sebanyak 777 kali pada ! kg gula
 pasir. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !!! kali, tiupkanlah ke gula pasir tersebut.
emudian terbarkanlah gula pasir itu di sekitar lokasi tanah atau rumah yang hendak di jual.
K4. Mengisi Aura ecantikan ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada ; kuntum bunga  bunga
harum yang masih segar, lalu tiupkan. emudian campurkanlah bunga  bunga itu ke dalam air
yang digunakan untuk mandi junub 5mandi wajib6 oleh wanita yang ingin tampil cantik tersebut.
K7. Mengisi Aura etampanan ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada satu botol minyak wangi
non alkohol, lalu tiupkan. emudian campurkanlah minyak wangi itu itu ke dalam air yang
digunakan untuk mandi junub 5mandi wajib6 oleh pria yang ingin tampil tampan tersebut.
K8. Menarik 0enda Husaka ' AsmaD dibaca sebanyak !.111 kali pada malam hari di depan lokasi
tersimpannya benda pusaka. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11 kali, tiupkanlah pada
lokasi tempat benda pusaka tersebut. *langi amalan ini selama 7 malam hingga berhasil dengan
sempurna.
K%. Mengobati ewan 3akit ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih. 3etiap
selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
minumkanlah sebagian air putih itu kepada hewan yang sakit tersebut dan sebagian lagi
dicampurkan ke dalam air yang digunakan untuk mandinya.
KB. 3elamat 9ari Feratan ukum ' AsmaD dibaca sebanyak !!! kali pada segelas air putih. 3etiap
selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
minumkanlah air putih itu sampai habis.
K;. 9ijaga Malaikat Al  hidhir ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana saja, bacalah AsmaD
sebanyak 7 kali sambil menahan nafas di depan pintu.
KK. 9ikawal Macan >haib ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana saja, bacalah AsmaD
sebanyak 7 kali sambil menahan nafas di depan pintu.
KL. Menarik Ilmu Hara ?eluhur ' AsmaD dibaca sebanyak !.111 kali pada malam hari di depan
makam leluhur. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11 kali, tiupkanlah pada makam
leluhur tersebut. *langi amalan ini selama 7 malam hingga berhasil dengan sempurna.
L1. Memperbaiki erusakan 0arang Elektronik ' AsmaD dibaca sebanyak !.111 kali pada barang
elektronik yang sedang rusak. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11 kali, tiupkanlah ke
 barang elektronik tersebut. emudian tutuplah barang elektronik itu dengan kain mori warna
 putih, dan diamkan selama ! malam hingga benar  benar kembali baik.
L!. Memiliki 9aya ?embu 3akilan ' AsmaD dibaca sebanyak 7.777 kali pada segelas air hujan.
3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11 kali, tiupkanlah ke air hujan tersebut. emudian
minumlah air hujan itu hingga habis. *langi amalan ini selama ; hari hingga berhasil dengan
sempurna.
L4. Mendapatkan eturunan ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air hujan. 3etiap
selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air hujan tersebut. emudian
minumkanlah air hujan itu kepada suami dan istri sampai habis sebelum akan melakukan
hubungan badan 5bersetubuh6.
L7. Memenangkan Hemilihan Hejabat ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air putih.

9
 

3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air putih tersebut. emudian
minumkanlah air putih itu kepada orang yang akan ikut pemilihan pejabat tersebut. emudian
AsmaD dibaca kembali sebanyak !!! kali pada sebuah cincin, lalu tiupkan. 9an suruhlah orang
tersebut mengenakan cincin itu kemana saja dia pergi selama masa pemilihan pejabat.
L8. 0enteng 9ari 3erangan Fin 9an Manusia ' 3etiap akan berangkat bepergian kemana saja,
setiap akan tidur dan setiap akan beraktifitas, bacalah AsmaD sebanyak 7 kali.
L%. Memenangkan Herlombaan ' AsmaD dibaca sebanyak !.111 kali sebelum akan mengikuti
 perlombaan. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak !11 kali, bayangkan G terawanglah hadiah
 perlombaan yang ingin didapatkan, lalu tiupkan.
LB. Meredakan Hertengkaran ' AsmaD dibaca sebanyak 7 kali sambil menahan nafas, lalu tiupkan
ke arah orang yang sedang bertengkar.
L;. Memakbulkan *capan ' 3etiap akan mau berbicara dengan seseorang, bacalah AsmaD
sebanyak ; kali sambil menahan nafas.
LK. Mengobati 3eseorang Cang esurupan ' AsmaD dibaca sebanyak ; kali sambil menahan
nafas, lalu tiupkan ke ubun  ubun kepala atau ke arah orang yang sedang kesurupan tersebut.
LL. Mengisi eselamatan ?ahir 9an 0atin ' AsmaD dibaca sebanyak 8! kali pada segelas air
hujan. 3etiap selesai membaca AsmaD sebanyak ! kali, tiupkanlah ke air hujan tersebut.
emudian minumkanlah sebagian air hujan itu kepada orang yang akan di isi tersebut dan
sebagian lagi dicampurkan ke dalam air yang digunakan untuk mandinya.

A3 "E3I 3*ME(EH MA9*A

0I3MI??AI @MA(I @IM


#ara Mengamalkan
awassul'
 (abi Muhammad 3A+
3ayyidina Malaikat Fibril,Mikail,Isrofi dan =iroil
 (abiyullah hidir A.3
holafaur osyidin 3ayyidina Abu 0akar,*mar,*sma dan Ali
3ulthanul Auliya 3yeh Abdul )adir al Failani
3yeh 0asaniyah 0ujuk ompeng Hamekasan Madura
3yekh Abu 3yamsudin
3yeh abib Muhammad Alwiy 0awean 3umenep Madura
3yeh Moh. holil 0angkalan Madura
Ayah dan Ibu kita
3hohibul Ijaah dan semua guru Asma 3ungai ajeh
Ilaa uhi wa jasadiNNNNN.wa ala niyati wal hajatNNNNN..
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
INNA QUWWATI ASMA’AN KAFANZA IHYA FATAROH. 1000x (3-7 malam
INNA QUWWATI AHIYAN SYAROOHIYAN ASMA’AN KAFANZA IHYA
FATAROH.!111: 57-; malam6
#ara mengamalkan'
9i amalkan seperti A3 Madura *tara selama 7-; malam
#ara penyelarasannya sama dengan Asma ajuhGayu ajeh
*ntuk Asma yang no-4 5bukan tingkatan6 insyaallah selain untuk pengobatan,kesurupan, juga
 bisa digunakan oleh pengijaah A3 dan semua variannya untuk mencabut A3 yang pernah di

10
 

ijaahkan pada seseorang yang dianggap melanggar pantanganGsombong,takabbur,atau alasan


lain.
#ara mencabutGmengembalikan'
0aca A3 yang no-4 sebanyak ;: tahan nafas lalu lepas pelan-pelan, lalu baca niatnyaOya allah
semua ilmu dari engkau dan akan kembali juga pada engkau ya allah,kembalikan A3 yang
 pernah saya ijaahkan padaNN5sebut nama6.lalu baca A3 yang mau di cabut 7: tahan nafas
5A3,A,A? dll6 lalu lepas nafas pelan-pelan.
emudian baca =I((A ?I??AI +A I((A I?AII @@FIPD**(.72 sambil menarik nafas
dan menvisualisasikan menarik sesuatu dari seseorang sembari menyilangkan tangannya di dada.
5tangan kakan di dada kiri,tangan kiri di dada kanan.6 nafas taruh di bawah di pusar. dan lepas
lagi pelan-pelan sambil membaca au<olah ;: sembari jempol tangan kanan menekan pusar dan
memvisualisasikan mengunci.

INNA JAHARA HUJAHUNA LIKATABASSARUM LAKATABAN HUSSAJIN HUSAJANI.

QUL HU ALLOHU AHAD WALLOOHUSSHOMAD,


HASBIYALLOHU WA NIMAL WAKIIL,
A!UD"UBIKALIMATILLAAHI TAAMMAATI MINSYARRI MAA KHOLAQ,
LAA HAULAA WA LAA QUWWATAA ILAABILLAAH

KHASIAT

1. #$%&'& 3( )*&+&- +&# &&/& )-) +-&*$&-


2. #$%&'& 3( )*&+&- *)) )%))& )-) +&& &$%
3. %&'& 3( )*&+&-  && )-) $& && &$%
4. %&'& 3( )#$&- %#& )-) *&&& &/&
5. %&'& 111( $)+&-  &$ &) #$ $-) )-) %)& '&&
6. %&'& 222( $)+&-  &$ )-) -&$&- -&& #&&
7. %&'& 333( $)+&-  &$ &) #$ $-) )-) %)& &)& &$%%)&
$/&%
8. %&'& 555( *&%$ +/& )-) &&-&- && &$%
9. %&'& 666( && +/& *&%$ %&:&-- &/& **&- ) &&-&-
&& -:&&
10. %&'& 3( &&- -&&* &) $)+-  &$ ) +-%&&-

11
 

11. %&'& 7( #-&- :&$- )-) &&- )*)


12. %&'& 7( &&- -&&* $)+-  &-&- )-) %&&- +))&- &-&-
13. %&'& 7( #-&- :&$- #&- +&*& )-) &&- *%&- /$-
14. %&'& 7( *&%$ &+& &-&- #$ +&- #$ &-& ) -&$ %-#& +)*&&
#&$ && &$%
15. %&'& 999( *&%$ && +/& #-- %&:&-&- #$$ $& *-#$$ #)#)
)-) && *)&

16. %&'& 1( *&%$ &&- -&&* &) /$- #$ &$ #&-- -&& #&& )-)
&*)&- /$-  )%) **&- && %$*& #$&/& %)-$&*$
;#$)$*&*$<

A*& I%-) A&- *)#& -& #$ &&-&- +*&-- *%&&$ *&&-& )-)
+$-#)-&- %&#&- #&$ *&-&- )*) :&- %)+& *-/&& &/& #&-
*/-$*-:&. =-)$*+)- /)& -)-&&- &*& *%).

>&& $:&#-:& &#&& +)&*& *)-& %$&*& *+$ +)&*& &&#&- *&& 3
&$ , #$)&$ #&$ &$ S&*&, R&%), K&$*. D$ &) +)&*& &&-:& &)*
%&'& #&-:& *%&-:& 1000 ( *&+&$ &$ && J)&, &&) % #$'$'$
*$&+ %&#& *&& &#) 100(. =&#& && J)& &&) && &$ $& $#&
% $#) *&& *)-) $-& *)%) $%&.
S&& +)&*& #&- **)#& +)&*& #& #$%&'& 3( *$&+ &%$* S& W&/$% 5 &)
=-)-&&- ? *$&+ &&- #$)-&&- &)* #$ %&'& *%&-:& 3 ( .
D& -:& &#&& *%&$ %$) ?

B$*$&$&--$$ .

A)& I%-) A&-. Y&& S&::$#$$ *:$ M):$##$- A%#) Q#$ J&&-$. ;H&&#$
3(<, ;L&& Y&&) 3 ( <.
I& B$!$#@-$& L&& &)& && )&& $& %$&$ &$::$ &#$

K&&) $-$- -'%&  * &+&& #& $-$ *)#& &*) &+& %), &%$ /&)
:&- *$, )#$&- )*)&- +&- +&-  +&-&- &-&- &-#&, &&)
$)-:& &*) )$ &-#& &&- -/&#$ &  &* $& #$ )*).

S%-&-:& &*& *%) %)&- &-:& %&&* )-) %&&--&)- %$*&


+-)$* &&&- )-) %%&&$ &$C&* &$%. A*& $-$ %$*& )-) +-:%)&-,
&$ +)*&&, &$ *&-, #&- *%&&$-:&. >$$-:& &- :&- &- &*& $-$
&&- &*&&- +)*&&- &-$- $+$* #$ &+& &-&--:& #&- &*&-:& */).

=-)$* '-&- /$& &&- -- -%&$ **&- :&- *&$ &&)
-& *&-, +&& %&'& A!&$& #)) #$&-/)&- %&'& I%-) A&- 1(
&&) 3( #-&- &&- -&+&* *&%$ &*&&- #&:& )& #&$ &+& &-&-.
)&&- -&+&* +&- &) &$ &$ *&%$ %&'& L&& $&&& $&&&)*
-)* *&%$ &-&- #$&&&-  +& :&- *&$ &%$ &) %)&-
%&-$-&- &+& &-&-  %)$ $-& +-:&$ $) %+$-#&  %)$.

12
 

D$$&- *)$ '&& +-:%)&- ..%$*& /)& -)-&&- #$& ) &:&
&+)- :&- -&-$-:& $& &&- %&&* #$ &$- )$*&-.

A**&&)&&$), #$*$-$ *&:& $-$- %%&$ *#$$ &&&- :&- #$-&&&- EH$@$%
=%) E $@$% +%) *&& $@$%, +%) A*& #&- +%) I). A&&- $@$%
$-$ )&- *&%&&- :&- $-$ /$& $#& #&+& -&&- *&%& & )*&&
')%&!')%& )-) -&&&-!-:& &-& -:& *&-& )&. J$& *#&- &&
&-+& #$*#&$ $& & +&*&- -$ && &$%&-:& &- :&- $&
&& -&&$ +&-&* %&#&-. A#&+)- $-$ &&&-!-:&?

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

BISMILLAHIL LAD"I LAAYADHURU MAAS MIHI SYAIUN IL ARDHI WALAIS SAMAAI
WAHUWAS SAMIUL ALIM BISMILLAHI TATAHTU WA FALALLAHI TAWAKALTU ALLAH
ALLAH RABBI LAA USYRIKU BIHI AHADA AS ALUKA ALLAHUMMA BIKHOIRUKA MIN
KHOIRUKAL LAD"I LAA YUTHIHI AHADA GHOIRUKA A""A JARUKA WAJALA
STANAUKA WALAA ILAAHA GHOIRUKAJ FALNII I FIYA D"IKA MIN SYARRI KULLI
SULTHONI WAMINASY SYAITHONIR ROJIM.

ALLAHUMMA INI AHTARISU BIKA MIN SYARRI JAMII KULLI D"I SYARRI KHOLAQOHU
WA AHTARI "U BIKA MINHUM WAUKADDIMU BAINA YADAYYA ;SURAT AL IKHLAS<
WAMIN KHALIY;SURAT AL IKHLAS< WA AN YAMINI ;SURAT AL IKHLAS< WA
ANYASARIY;SURAT AL IKHLAS< WAMIN AUKIY;SURAT AL IKHLAS< ALLAHUMMA
SHOLLI ALA MUHAMMADDIN WA ALA ALI MUHAMMAD ALHAMDULILLAHIR ROBBIL
ALAMIN.

>&& -&&&--:&? D$%&'& 33 ( &%$* *& &#) *&& 7 &$ %))!


)). S& **&$ 7 &$ '))+ #$%&'& 3( &%$* *&. D& $-$ %&-:&
KAROMAH!-:&. S&& *&) :&- )*)* &#&& )-) +&& #$$ #&$ *&-&-
-$ -&$ ;*&--)-)<, #&- -:&- )*) %&$ *'&& -:&& %$*&
#$%$-&*$ #-&- & -&&*-&& #&& &&) $#&. M-&&- #&-
)+)&- )*) #-&- *&) &$ -&&- -$. M-:&- )*) /&&
 /&)&$%, %--$ *%)& +& && &&- #&$ &-)&- /$- #&-
)+)&- -$ &*&$@$%&/$&- &&-.

H$@$% $-$ - + &#, $@$% :&- %)&&- -$ *&& #-&-
23 HI"IB #&- SAMA DNGAN NRGI ASMA!ASMA TINGKAT TINGGI :&- /&&-
#$)-&&- ')&$ )-) +)&- #&)&. =NGAMAL HI"IB INI DILARANG
MLAKUKAN "INA DAN =RBUATAN YANG DILARANG AGAMA. KARNA AMALAN BISA
MMBALIK MNGNAI =MILIKNYA. MAM=U MNGNDALIKAN MOSI SBAIK!BAIKNYA
DAN TIDAK GAM=ANG ; M)#& <MARAH.

=ANTANGAN LAIN? =NGAMAL HI"IB INI DILARANG MLIHAT ATRAKSI =RTUNJUKAN


 YANG MM=RTONTONKAN ILMU!ILMU KBAL S=RTI DBUS TARI KRIS DLL
KARNA BISA DI=ASTIKAN ILMU KBAL MRKA LANGSUNG TIDAK BRUNGSI
MA>T.

13
 

A#& +-&&&- -:&& :&- -&$? *&- *&&%& *&:& *%) *&/&  &#&&
*&- :&- /)& $$$ &&&- $@$% $-$. S)&) $&  && +&#& A. S&& 
%&#& #&& -#$*$ *$-& )#$&- +&&- *%)& +$ &$- :&-
$-&- #&- -:&& --&$ )%) A. Y&- /&#$ '))+ &&, %&$&- )%) A
:&- -& +&&- +$ $-$ &-*)- *- %&&. >&& -:%)&- &-
:&- -& *&-&- $@$% $-$ &#&& #-&- &&#@&- $@$% $-$ /)& #$*&$
-$& && -$ $@$% :&- #$-&&- %$*& #$&$ %&$.

>&& )-) -$& &&&- $@$% $-$ &-#& *$& -#&&&- -&& &-#& #$
)&-&- - #$%&& #-&- -:%) ; %$) < &*)#-:& *&:& -$&,
&+&+)- *$&& %&& #-&- $*$& #&- *&%& $-*:&A&.

MANAAT TIA= RSI ASMA SUNG RAJH >IRBON TINGKAT 1 SD TINGKAT 
D&& -&&&- &*& $-$ & % #$#&& )&-&-%&&+,#$&-&&- %$& &#&
&) &)*/$- #$+& *&)#&& $$#-&& %$*& /&#$ %-)&- -$ &-&&
-$ &*& #- &) $) : &&- -&$%&&- )*& #,&+$ %$& #$-:&&&- +&
*&)#&& -&& & &#& &) &$%-:& :& & &+&!&+&. )-) $% -&&-:& :&
#&$ *$ 1 %&) 2,3 #*..)*&&&- /&-&- -'&!-'& #&$ 1 &-*)-  5.

I-$ *#$$ &-&- -&- MANAAT TIA= RSI A*& S)-&$ R&/&.
*$  1 #&+& )+)&&- &&- *%&-:& 10 &-.
*$  2 #&+& )+)&&- &&- *%&-:& 20 &-.
*$  3 #&+& )+)&&- &&- *%&-:& 30 &-.
*$  4 #&+& )+)&&- &&- 40 &-.
*$  5 #&+& )+)&&- &- *&) &+)-.K&-& %&&--:&
*$-& *&:& &&- &* -)-&&- RSI  4 #&- 5 *&$ &&- #$%&& 40
&-.J$& &&- $& & )+)& $#& %#&:&,)-) -:%)&--:& &)*
-)-&&- RSI :&- #$)-&&- #-&- '&& #$%&'&3( &&- -&&* #$$)+&- &$,&)
&$ #$*$&&- +&#& &&- :&- *)#& )+)&, &&) &- :&- )+)&
#$+&- &-&- $$-:& &) #$-#&- &$ &-&-:& #-&- -$& -:%)&-.

MANAAT ATAU KGUNAAN


*&$- &-&& #$&&*,&*& $-$ /)& $$$ %&-:& &-&& #&- $-*:& && )-) *$%)
&/& #$&-&&-:&?*&&&- )& #$ #&- %&$-,%&&-,&-$ *&& *-/&&
&/&)+),%& &+$,+),'$,'&%),+&-/&  #,)&&-,$%&&&- $-&
$-$,&$*&,+-&*$&- )))*)*,-)-#)&- &&-,-&%&
%&-$&-,+))&- &),+))&- /&& /&),+-:%)&-,*&& #&$
+-:&-,++&-&-,#&& &#&&- #*& $$$ &/$ +&-$)-&- #&- )%)
%$*& /&#$ &*&*& #$+&-#&-&- &&-,'&&&-,&-$ -#&$+-$*,+&&-
)/&-,&-)&- /$-,*:&-,*&-,-)-,)-&!)-&,#.>ARA MMANAATKANNYA.A-#&
'))+ %&'& RSI :&- #$%))&- 37( &-+& -&&* #-&- #$*&$ -$& #&-
:&$-&- +-).#$$&-& *#$$ +&-#)&-&-&- &-&& #&- )-&&- A*&

14
 

S)-&$ R&/&,*& %$*& &-#& )&*&$ #&- %&-&& **)&$ -#& #&- &/& &-#&.$-*:&
&& #& *&:& *&) -:&$ *&)#&& *)&.A$-.

ASMAK SUNG RAJH >IRBON TINGKAT 


ASMAK SUNG RAJH >IRBON TINGKAT 
 T$&#& &*)# &$ )-) -:%-&- #$$ : $*$- $) $-$, $&#& &$- &-:& )-)
%%&$ #- -$& : )$& #$&$. D&& *+&&- $-$ $-*:&& *&:& $&*&- #&-
$/&@&&- ASMA SUNG RAJH ARIAN >IRBON TINGKAT K  $-$ %)& *&)#&&2) : &)
#&- *$)* -&&&--:& %)& &&&- %& #)-$& #&- &$& $&,&$-..
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM.
S&:& *$%) $/&@& -$&*&- #&- -$/&@&&- ASMA SUNG RAJH ARIAN
>IRBON TINGKAT K 5 #- $&* +&#& *&)#&&2) **&& )*$$- #- -&&+
%& #&- $#-!N:&. &$-..
KTRANGAN?
S%) *&)#&&2) **&& )*$ -)'&+&- QOBILTU &&-& %&$-:& *&)#&&2)
%&&**) %$ #&&)) *+$ &&**) #$&&* #- -:#$&&- &$ +)$ #$&#&+&-
*&)#&&. U*&$ &&**) )'&+&- QOBILTU #&- %&'& MANTRA ASMA SUNG RAJH ARIAN
>IRBON TINGKAT K!5 $-$ 3 ( &-+& -&&* #&- $)+ &- &$ &#$ #&- $-) #- B&'&
%&*&&. S& $-) &$ -&&* *#&&2-:&, &&- #$#&#&+) &) -'&-&-
*)) &-& %&#&-,%$& -&&* & )& *$&&- +&* #&- &$ &$ *+$*)&
*&& 3 ( )&-. L&) %#$&*$ *&& )&- %$ 15 -$ &*&&- *-*&*$ : &#&
*&& #$&*$. D$$&-& +&-#)&- +-$& $/&@& #&$ *&:& *& #&+&
#$&-&&&- #&- #$$*$&&- *&-& %& $& %&$ -&-$.
INILAH MANTRA ASMA SUNG RAJH ARIAN >IRBON TINGKAT K 5.
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.
INNA QUWWATIN NAKATA BANATA KINNA NATABA;1000 ( #$)&- 7 && #$+& #&- /&
: *&&<.
S& %&-&&.
ASMAK SUNG RAJH >IRBON TINGKAT 1 SD TINGKAT I
ASMAK SUNG RAJH >IRBON I *# I
>&& -&&&- %&'& &&*) ALATIHAH #$*&+&$&- +&#& ?
1. N&%$ M)&&# SAW #&- )&&, S&&%&,
2. M&&$& M)%$- #&- Q$%$-,
3. N&%$ K$#$ A.S %&:&%$- M&&-,
4. *&&%& 4 ;&%) %&& , )&, )*&- #&- &$<
5. S: A%#) Q#$ J&$&-$,
6. S: B)/) T)+- =&&*&- M&#)&,
7. K:&$ D&&-)$ =&&*&- M&#)&,
8. S: S:&$ H$#&:&)&,
9. S)-&- G)-)- J&$,
10. =&-&- >&&%)&-&,
11. $ /&$ &&
12. M&- A/&@&-$.
13. )*)*- $-& /&*&#$ & ) &%$ & )$.
14. #$$ $&

S&-/)-:& %&'&?
1. INNA QUWWATIH NAKAATINA NAKABA KABANA TABANA 1000  S&& $& &$. S&

15
 

$& &$ #&- *)#& &*& )-*$-:&, #$&-/)&-  $-& #)&.


2. INNA QUWWATIH NAKABAN NATAH KITABAN NATAH ;1000  S&& $& &$. S& $&
&$ #&- *)#& &*& )-*$-:&, #$&-/)&-  $-& $&<.
3. INNA QUWWATIH NAKABUN NATAH KITABUN NATAH ;1000  S&& $& &$. S& $&
&$ #&- *)#& &*& )-*$-:&, #$&-/)&-  $-& $&<.
4. INNA QUWWATIH NAKATABANA ATINA NABADAN. ;1000  S&& $& &$<
5.INNA QUWWATIN NAKATA BANATA KINNA NATABA ;1000  #$)&- 7 && #$+& #&-
 /& :&- *&&<

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

INNA QUWWATIH ATAHAL MULKA ATAHAL MULKI.

dibaca 1000x selama 7hari.Kasiatnya multifungsi sama seperti ASR bisa melumpuhkan 1000
orang kampung kalo sudah sempurna. Taasul sama seperti asr. dan cara menggunakan !uga
sama seperti ASR.

"ntuk pena!am baca Asmaoya 7x tahan napas tiap sholat #ardu atau tiap malam 100x sering
 !ikir makin kuat energi. "ntuk mengetahui menyatu atau tidak sebaik !ikir dikamar gelap dan
baca ayat kursyi 7x untuk menetralkan kamar supaya tidak retak karena energi yg panas sekali
dan selama anda !ikir anda melihat kilatan cahaya ditubuh anda sudah menyatu. $akin sering
di%ikir makin kuat energi asmanya. &&&

buat para sepuh dan sadulur semua.ini ada tip dari saya tentang kasiat ASR 'A()A)
untuk obat untuk menambah kekuatan pria ambil sebotol madu lalu sholat ha!at terus
bertaasul dan baca asmanya tidak boleh dari *00x. &&&

$+$,KAT -A,TA S"/AA AT"2 3,TA )A SAA( S+"$"R 2,)"/

3ara untuk memikat anita supaya !atuh cinta dan sayang seumur hidup dengan membaca
doa nurbuat 100x tiap malam selama 7 hari saat membacanya bayangkan a!ahnya
sampai terlihat di mata hati kita.kalo !elas gambaran a!ahnya itu tandanya target sudah
kena.kalo gambaran a!ahnya tidak !elas target masih diselimuti pager gaib !adi tidak kena.

16

Anda mungkin juga menyukai