Anda di halaman 1dari 4

RPH PENDIDIKAN SIVIK : SEJARAH TAHUN 6

5
SK TENGKU MARIAM, BATU PAHAT, JOHOR
Tarikh 3/25/2022
4/8/2022 Hari Isnin
Kelas 5 Teamwork
6 Masa 9.30-10.00 am
10.30-11.30 am
Tema / Tajuk : Perjuangan
Kedaulatan NegaraNEGARA
KEMAKMURAN KITAKemerdekaan NegaraMalaysia
: Tajuk 1 - Negara
Warisan Kebanggaan Negeri
Unit UNIT 4 : KEDAULATAN NEGARA DICABAR
Unit UNIT 4 : RAKYAT MALAYSIA
Standard
Standard Kandungan
Kandungan 7.1
11.1Campur
KaumTangan dan diPenjajahan
dan Etnik MalaysiaKuasa Asing
Standard Pembelajaran 11.1.1 Menghuraikan
7.1.1 Menyatakan pelbagai
istilah campur kaum dan penjajahan
tangan, etnik di Malaysia
dan naungan.
11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia
Standard 7.1.2
dahuluMenyenaraikan
dan kini kuasa asing yang campur tangan dan menjajah di negara
Pembelajaran
K11.1.6
kita. Menghubung kait kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan
etnik sebagai asas perpaduan negara
Nilai
Nilai Teras
Teras // Konteks
Konteks Kegembiraan
Kegembiraan // Masyarakat
Masyarakat dam
dam Negara
Negara
Tajuk
Tajuk Kepimpinan
Kepimpinan Negara
Negara
Objektif
Objektif Pembelajaran
Pembelajaran Pada
Pada akhir
akhir pengajaran
pengajaran dan
dan pembelajaran,
pembelajaran, murid
murid dapat
dapat ::
Pengetahuan
Pengetahuan :: Menyatakan
Menyatakan sumbangan
sumbangan pemimpin
pemimpin terdahulu
terdahulu kepada
kepada negara
negara
dengan
dengan betul.
betul.
Sosioemosi
Sosioemosi :: Menghargai
Menghargai sumbangan
sumbangan pemimpin
pemimpin terdahulu
terdahulu dalam
dalam negara.
negara.
dengan
dengan betul.
betul.
Tindakan
Tindakan :: Mencontohi
Mencontohi sikap
sikap dan
dan semangat
semangat cintakan
cintakan negara
negara oleh
oleh
pemimpin
pemimpin terdahulu
terdahulu
Set
Set Induksi
Induksi Pengetahuan
Pengetahuan ::
(5 minit)
(5 minit) 1.
1. Murid
Murid ditayangkan
ditayangkan dengan
dengan video
video https://www.youtube.com/watch?v=YoZkM
https://www.youtube.com/watch?v=YoZkM
berkaitan
berkaitan pejuang
pejuang negara.
negara.
2.
2. Murid
Murid berbincangkan
berbincangkan tentang
tentang peranan
peranan pemimpin
pemimpin tersebut
tersebut secara
secara spontan.
spontan.
Aktiviti
Aktiviti PdPc
PdPc //PdPR
PdPR Sosioemosi
Sosioemosi : :
(20
(20 minit)
minit) 3.
3. Murid
Murid melihat
melihat gambar
gambar dalam
dalam peta
peta bulatan
bulatan dan
dan berbincang
berbincang mengenai
mengenai sumbangan
sumbangan dandan jasa
jasa
(Nyatakan
(Nyatakan elemen
elemenKBAT
KBAT pemimpin tersebut kepada negara dan masyarakat.
dan Tahap Penguasaan
pemimpin tersebut kepada negara dan masyarakat.
dan Tahap Penguasaan 4.
4. Murid
Murid menyatakan
menyatakan 33 cara
cara menghargai
menghargai sumbangan
sumbangan dan
dan jasa
jasa pemimpin
pemimpin kita
kita menggunakan
menggunakan
PBD
PBD dalam
dalam setiap
setiap aktiviti) peta i-think ( KBAT : menilai
peta i-think ( KBAT : menilai ) )
aktiviti)
5.
5. Murid
Murid menyenaraikan
menyenaraikan tiga tiga nilai
nilai kepimpinan
kepimpinan yang
yang perlu
perlu ada
ada dan
dan diamalkan
diamalkan untuk
untuk
membentuk negara yang harmoni. ( KBAT : menganalisis
membentuk negara yang harmoni. ( KBAT : menganalisis ) )

Penutup
Penutup Tindakan
Tindakan ::
(5
(5 minit)
minit) 6.
6. Murid
Murid menulis
menulis ucapan
ucapan tindakan
tindakan bagi
bagi menghargai
menghargai pemimpin
pemimpin yang
yang mereka
mereka kenali
kenali dalam
dalam
kad
kad ucapan
ucapan dengan
dengan betul.
betul.
Rumusan
Rumusan ** Sejarah
Sejarah yang
yang berlaku
berlaku boleh
boleh menjadi
menjadi ikhtibar
ikhtibar dan
dan pengajaran
pengajaran kepada
kepada kita.
kita.
** Setiap
Setiap individu bertanggungjawab untuk menjadi pemimpin yang
individu bertanggungjawab untuk menjadi pemimpin yang baik
baik supaya
supaya boleh
boleh
memimpin
memimpin orang
orang lain.
lain.
KBAT
KBAT Anderson
Anderson Menilai
Menilai Peta
Peta Pemikiran
Pemikiran Peta
Peta Pelbagai
Pelbagai Alir
Alir
ABM/BBM
ABM/BBM Carta
Carta Slaid
Slaid Lembaran
Lembaran Kerja
Kerja
Nilai
Nilai Murni
Murni // Sivik
Sivik Menjaga
Menjaga kebersihan
kebersihan Bertanggungjawab
Bertanggungjawab Prihatin
Prihatin
EMK
EMK TMK
TMK P.
P. Kesiharan
Kesiharan
Impak
Impak PdPc
PdPc _____
_____ // ______
______ orang
orang mencapai
mencapai objektif
objektif pembelajaran
pembelajaran 11
_____
_____ // ______
______ orang
orang mencapai
mencapai objektif
objektif pembelajaran
pembelajaran 22
_____
_____ // ______
______ orang
orang mencapai
mencapai objektif
objektif pembelajaran
pembelajaran 33
RPH PENDIDIKAN SIVIK : SEJARAH TAHUN 4
SK TENGKU MARIAM, BATU PAHAT, JOHOR
Tarikh 4/14/2022 Hari Isnin
Kelas 4 Motivation Masa 10.30-11.30 am
Tema TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH
Unit UNIT 3 : SEKOLAH KEBANGGAAN SAYA
Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran
Nilai Teras / Konteks
Tajuk
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pengetahuan : Menjelaskan sekurang-kurangnya tiga kesan tidak menepati janji
dan masa kepada diri sendiri dan juga sekolah dengan betul.
Sosioemosi : Mengekspresikan perasaan bangga dapat menepati janji dan masa
dengan betul.
Tindakan : Hadir awal ke sekolah dengan melafazkan ikrar.
Set Induksi 1. Murid jam dinding dan bersoaljawab mengenai kepentingan jam dalam
(5 minit) kehidupan seharian kita dan kata-kata “ Masa Itu Emas “ .

Aktiviti PdPc / PdPR 2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan janji
(20 minit) mereka terhadap diri, ibu bapa, guru dan masyarakat dengan mengisi
(Nyatakan elemen KBAT lembaran petak yang disediakan ( pengetahuan )
dan Tahap Penguasaan 3. Murid dalam kumpulan membuat buku kecil Zen Book dengan
PBD dalam setiap
aktiviti) menggunakan sekeping kertas bersaiz A4. Jelaskan perasaan anda
apabila dapat menepati janji yang dibuat.
4. Murid-murid berbincang dalam kumpulan untuk menghasilkan poster Aku
Janji yang mengandungi janji kepada diri, ibu bapa, guru dan masyarakat.
5. Lafazkan bersama-sama dalam sesi pembentangan.
Penutup 7. Murid menyebut tindakan bagi situasi yang diberi dengan betul.
(5 minit)
Rumusan  * Seorang murid yang cemerlang perlu menepati janji untuk belajar
pada waktu yang telah ditetapkan.
 * Sebagai murid yang berjati diri unggul, Rukun Negara menjadi
prinsip yang perlu dipatuhi demi kemajuan nusa dan bangsa.

KBAT Anderson Menilai Peta Pemikiran Peta Pelbagai Alir


ABM/BBM Carta Slaid Lembaran Kerja
Nilai Murni / Sivik Menjaga kebersihan Bertanggungjawab Prihatin
EMK TMK P. Kesiharan
Impak PdPc _____ / ______ orang mencapai objektif pembelajaran 1
_____ / ______ orang mencapai objektif pembelajaran 2
_____ / ______ orang mencapai objektif pembelajaran 3
Murid yang tidak mencapai objektif pembelajaran akan diberikan;
Kerja Rumah atau lain-lain:
Catatan PdPc tidak dapat dijalankan kerana; Lain-lain
Sumbangan pemimpin kepada masyakarat
dan negara

Cara menghargai jasa pemimpin


.

.
Sumbangan pemimpin kepada masyakarat
dan negara

Cara menghargai jasa pemimpin

.
Sumbangan pemimpin kepada masyakarat
dan negara

Cara menghargai jasa pemimpin