Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(PENGGAL PERTAMA)
TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM (PI)

STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.6) Minggu


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran. Mengenal pasti bentuk huruf orientasi
Al -Quran hijaiyah
dan
Tulisan Jawi (PI 5.2) (PI 5.2.2)
Mengetahui huruf jawi Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 2.0) (PI 2.1) (PI 2.1.1)


Ibadah Bersuci daripada najis Menyebut cara bersuci daripada
hadas.
- buang air kecil
- buang air besar

(PI 2.1.2)
Menyatakan cara bersuci daripada
hadas:
- buang air kecil

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.1)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan Basmalah dan
mengikut adab : Hamdalah
- Doa penerang hati
(PI 4.2.5)
Melafazkan doa
- penerang hati

2 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran - Huruf ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫ا‬ (PI 5.1.5)
dan Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah
(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi
- Huruf ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ب‬
(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 1.0) (PI 1.1) (PI 1.1.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.1.2)
- beriman kepada Allah Menyatakan enam Rukun Iman:
- beriman kepada malaikat - beriman kepada Allah
- beriman kepada malaikat

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.2)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.6)
mengikut adab : Menyatakan adab :
- Adab sebelum makan/minum - sebelum makan/minum

3 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran - Huruf ‫ج ح خ‬ (PI 5.1.5)
dan Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah
(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi
- Huruf ‫ج ح خ‬ ‫خ‬
(PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 2.0) (PI 2.1) (PI 2.1.1)


Ibadah Bersuci daripada najis Menyebut cara bersuci daripada
hadas.

(PI 2.1.2)
Menyatakan cara bersuci daripada
hadas:
- buang air besar

(PI4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.7)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan doa sebelum dan
mengikut adab : selepas makan :
- Doa sebelum makan/minum - Doa sebelum makan/minum

4 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran - Huruf ‫ذ‬ ‫د ز ر‬ (PI 5.1.5)
dan Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah

(PI 5.2) (PI 5.2.1)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi
- Huruf ‫دز ر ذ‬ (PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) (PI 1.1) (PI 1.1.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.1.2)
- beriman kepada kitab Menyatakan enam Rukun Iman
- beriman kepada rasul - beriman kepada kitab
- beriman kepada rasul

(PI 2.0) (PI 2.2) (PI 2.2.1)


Ibadah Melakukan wuduk Mengenal anggota wuduk

(PI 2.2.2)
Menunjukkan had anggota wuduk

5 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran (PI 5.1.5)
dan - Huruf ‫ص‬ ‫ض‬ ‫س ش‬ Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah

(PI 5.2) (PI 5.2.1)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi

- Huruf ‫ص‬ ‫ض‬ ‫س ش‬ (PI 5.2.2)


Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 3.0) (PI 3.1) Mengetahui Sirah (PI 3.1.1)


Sirah Rasullullah S.A.W. Menyebut nama Rasulullah
S.A.W.

(PI4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.2)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.6)
mengikut adab : Menyatakan adab :
- Adab semasa makan/minum - semasa makan/minum
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

6 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran - Huruf ‫ع‬ ‫ط ظ غ‬ (PI 5.1.5)
dan Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah
(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi

- Huruf ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ظ‬ ‫ط‬ (PI 5.2.2)


‫غ‬ Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) (PI 1.1) (PI 1.1.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.1.2)
- beriman kepada hari Akhirat Menyatakan enam Rukun Iman
- beriman kepada Qada’ dan - beriman kepada hari Akhirat
Qadar - beriman kepada Qada’ dan
Qadar

(PI 2.0) (PI 2.2) (PI 2.2.3)


Ibadah Melakukan wuduk Melakukan wuduk dengan betul
dengan bimbingan

7 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran (PI 5.1.5)
dan - Huruf ‫ف ق‬ Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah

(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi

- Huruf ‫ف ق‬ ‫ف‬ (PI 5.2.2)


Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 2.0) (PI 2.2) (PI 2.2.3)


Ibadah Melakukan wuduk Melakukan wuduk dengan betul
dengan bimbingan
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.2)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.6)
mengikut adab : Menyatakan adab :
- Adab semasa makan/minum - semasa makan/minum

8 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran (PI 5.1.5)
dan - Huruf ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah

(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi

- Huruf ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ (PI 5.2.2)


‫ض‬ Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) (PI 1.1) (PI 1.1.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.1.2)
Menyatakan enam Rukun Iman

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.2)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.6)
mengikut adab : Menyatakan adab :
- Adab selepas makan/minum - selepas makan/minum

9 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran (PI 5.1.5)
dan - Huruf ‫و‬ ‫ن‬ Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah

(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi
- Huruf ‫ؤ‬ ‫نث و‬ (PI 5.2.2)
Mengenal pasti bentuk huruf jawi
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 2.0) (PI 2.2) (PI 2.2.3)


Ibadah Melakukan wuduk Melakukan wuduk dengan betul
dengan bimbingan

(PI4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.7)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan doa sebelum dan
mengikut adab : selepas makan
- Doa selepas makan - Doa selepas makan

10 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran (PI 5.1.5)
dan - Huruf ‫ه‬ ‫ء‬ ‫ي‬ Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah
(PI 5.2)
(PI 5.2.1)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi

- Huruf ‫ه‬ ‫ء‬ ‫ي‬ (PI 5.2.2)


Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) (PI 1.3) (PI 1.3.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Islam (PI 1.3.2)
- mengucap dua kalimah Menyatakan lima rukun Islam:
syahadah - mengucap dua kalimah
- solat lima waktu syahadah
- solat lima waktu

(PI 3.0) (PI 3.1) (PI 3.1.2)


Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah (PI 3.1.3)
S.A.W. Menyebut nama ahli keluarga
baginda yang terdekat
- ibu (Aminah)
- bapa (Abdullah)

11 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.1), (PI 5.1.2)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran.
Al -Quran (PI 5.1.5)
dan - Huruf ‫ا‬ hingga ‫ي‬ Menyebut huruf hijaiyah
Tulisan Jawi
(PI 5.1.6)
Mengenal pasti bentuk huruf
hijaiyah
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 5.2) (PI 5.2.1)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi

- Huruf ‫ف ض‬ ‫غ‬ ‫خ‬ (PI 5.2.3)


Mengenal pasti setiap huruf jawi
‫و ث‬

(PI 2.0) (PI 2.2) (PI 2.2.4)


Ibadah Melakukan wuduk Melakukan wuduk dengan tertib
dengan bimbingan

(PI 4.0) (PI 4.1) (PI 4.1.1)


Akhlak Mencontohi akhlak Rasullullah Menyebut akhlak Rasullullah
S.A.W. S.A.W.
- Sabar dan rajin - Sabar dan rajin

12 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.1)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari (PI 5.3.2)
Al -Quran juzu’Amma. Menghafaz surah Al- Quran :
dan - Ayat 1 hingga 3, - Ayat 1 hingga 3,
Tulisan Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah
Jawi.
(PI 5.2) (PI 5.2.3)
Mengetahui huruf jawi Mengenal pasti setiap huruf jawi
- Huruf ‫ا‬ hingga ‫ث‬

(PI 1.0) (PI 1.4) (PI 1.4.1)


Aqidah Melafazkan kalimah Syahadah. (PI 1.4.2)
Melafazkan Dua Kalimah
Syahadah dengan maknanya.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.3)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.9)
mengikut adab : Menyatakan adab :
- Adab masuk tandas - masuk tandas

13 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.1)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari (PI 5.3.2)
Al -Quran juzu’Amma. Menghafaz surah Al- Quran :
dan - Ayat 4 hingga 6, - Ayat 4 hingga 6,
Tulisan Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah
Jawi.
(PI 5.2) (PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
bersambung dengan huruf vokal
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
- ‫ي‬ ‫و‬ ‫ا‬ alif, wau dan ya.

- ‫او‬ ‫اي‬ ‫ا‬

(PI 2.0) (PI 2.2) (PI 2.2.4)


Ibadah Melakukan wuduk Melakukan wuduk dengan tertib
dengan bimbingan

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.10)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan doa masuk dan keluar
mengikut adab : tandas :
- Doa masuk tandas - Doa masuk tandas

14 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.1)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari (PI 5.3.2)
Al -Quran juzu’Amma. Menghafaz surah Al- Quran :
dan - Ayat 7, - Ayat 7,
Tulisan Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah
Jawi.

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫با بي بي ب بو‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
‫بو‬
(PI 1.0) (PI 1.4) (PI 1.4.1)
Aqidah Melafazkan kalimah Syahadah. (PI 1.4.2)
Melafazkan Dua Kalimah
Syahadah dengan maknanya.

(PI 2.0) (PI 2.1) (PI 2.1.3)


Ibadah Bersuci daripada najis Menyatakan cara menjaga
kebersihan :
- tubuh badan

15 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.1)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari (PI 5.3.2)
Al -Quran juzu’Amma. Menghafaz surah Al- Quran :
dan - Ayat 1 hingga 7, - Surah Al-Fatihah
Tulisan Surah Al-Fatihah
Jawi.

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫تا تي تي ت تو‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
‫تو‬
(PI 3.0) (PI 3.1) (PI 3.1.3)
Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah Menyebut nama ahli keluarga
S.A.W. baginda yang terdekat
- Datuk (Abdul Mutalib)

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.3)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.9)
mengikut adab : Menyatakan adab :
- Adab keluar tandas - Keluar tandas

16 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ا‬dan ‫ء‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
Jawi. – baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)
(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
(PI 5.2.4)
- ‫جا جي جي ج جو‬ Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫جو‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.

(PI 1.0) (PI 1.3) (PI 1.3.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Islam (PI 1.3.2)
- mengeluarkan zakat Menyatakan lima rukun Islam:
-berpuasa di bulan Ramadhan - mengeluarkan zakat
-berpuasa di bulan Ramadhan

(PI 2.0) (PI 2.3) Mendirikan solat (PI 2.3.1)


Ibadah - Nama-nama solat. Menyebut nama solat.

17 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf Mengenal pasti bunyi huruf
dan ‫ب‬,‫ت‬ dan ‫ث‬ mengikut tanda bacaan
Tulisan – baris atas (fathah)
– baris atas (fathah)
Jawi. – baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
‫خا خي خي خ خو‬ Menyebut huruf-huruf jawi yang
bersambung dengan huruf vokal
‫خو‬ alif, wau dan ya.

(PI 2.0) (PI 2.3) Mendirikan solat (PI 2.3.3)


Ibadah - Waktu-waktu solat. Menyatakan nama dan waktu
solat. (pagi, tengahari, petang,
malam)

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.10)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan doa masuk dan keluar
mengikut adab : tandas :
- Doa keluar tandas - Doa keluar tandas

18 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf , ‫ح‬ ‫ج‬dan ‫خ‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
Jawi. – baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫دا دي دي د دو‬ bersambung dengan huruf vokal
‫دو‬ alif, wau dan ya.

(PI 1.0) (PI 1.3) (PI 1.3.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Islam (PI 1.3.2)
- mengerjakan ibadah haji Menyatakan lima rukun Islam:
- mengerjakan ibadah haji

(PI4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.4)


Akhlak Melakukan amalan seharian (PI 4.2.11)
mengikut adab : Menyatakan adab menghormati:
- Menghormati ibu bapa - ibu bapa

19 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ذ‬, ‫ د ر‬, dan ‫ز‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
Jawi. – baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫را ري ري ر رو‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
‫رو‬
(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.3)
Ibadah Mendirikan solat Menyatakan nama dan waktu
- Waktu-waktu solat. solat. (pagi, tengahari, petang,
malam)

(PI 3.0) (PI 3.1) (PI 3.1.3)


Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah Menyebut nama ahli keluarga
S.A.W. baginda yang terdekat
- Bapa saudara (Abu Talib)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


(PENGGAL KEDUA)
TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM (PI)

STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

20 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3) Minggu


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7) orientasi
Al -Quran - Huruf ‫س‬ dan ‫ش‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫سا سي سسسي س‬ bersambung dengan huruf vokal
‫سو سو‬ alif, wau dan ya.

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.2.2)
pertama: Beriman kepada Allah Menyatakan sifat wajib Allah:
- Wujud (Ada)
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.8)


Akhlak Melakukan amalan seharian Membezakan makanan :
mengikut adab : - halal dan haram
- Halal dan haram

21 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ص‬dan ‫ض‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)
(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫غو‬ ‫غي غ‬ ‫غي‬ ‫غا‬ bersambung dengan huruf vokal
‫غو‬ alif, wau dan ya.

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.2)


Ibadah Mendirikan solat (PI 2.3.4)
- Bilangan rakaat solat lima Menyatakan bilangan rakaat solat
waktu. lima waktu.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.8)


Akhlak Melakukan amalan seharian Membezakan makanan :
mengikut adab : - halal dan haram
- Halal dan haram

22 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ط‬dan ‫ظ‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)
(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫فسسا فسسي فسسي ف‬ bersambung dengan huruf vokal
‫فو فو‬ alif, wau dan ya.

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.2.2)
pertama: Beriman kepada Allah Menyatakan sifat wajib Allah:
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
- Basar (Melihat)

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.2)


Ibadah Mendirikan solat (PI 2.3.4)
- Bilangan rakaat solat lima Menyatakan bilangan rakaat solat
waktu. lima waktu.

23 (PI 5.0) (PI 5.1) ((PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ع‬dan ‫غ‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah) – baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi (PI 5.2.4)
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫كا كي كي ك كو‬ bersambung dengan huruf vokal
‫كو‬ alif, wau dan ya.

(PI 2.0) (PI 2.1) (PI 2.1.3)


Ibadah Bersuci daripada najis Menyatakan cara menjaga
kebersihan :
- Pakaian

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.8)


Akhlak Melakukan amalan seharian Membezakan makanan :
mengikut adab : - Baik dan berkhasiat (thoyyiban)
- Makanan baik dan berkhasiat

24 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ق‬، ‫ ف‬dan ‫ك‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)
(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫ض‬ ‫ضا ضي ضسسي‬ bersambung dengan huruf vokal
‫ضو ضو‬ alif, wau dan ya.

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.1)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman (PI 1.2.2)
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
pertama: Beriman kepada Allah Menyatakan sifat wajib Allah:
- Sama’ (Mendengar)

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.8)


Akhlak Melakukan amalan seharian Membezakan makanan :
mengikut adab : - Baik dan berkhasiat (thoyyiban)
- Makanan baik dan berkhasiat

25 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ م‬، ‫ ل‬dan ‫ن‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫ل لسسي لسسي ل لسسو‬ bersambung dengan huruf vokal
‫لو‬ alif, wau dan ya.

(PI 2.0) (PI 2.1) (PI 2.1.3)


Ibadah Bersuci daripada najis Menyatakan cara menjaga
kebersihan :
- Tempat solat

(PI 3.0) (PI 3.1) (PI 3.1.4)


Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah Menceritakan peristiwa
S.A.W. kelahiran Rasullullah S.A.W.
- Peristiwa tentera bergajah

26 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.3)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.7)
Al -Quran - Huruf ‫ ه‬، ‫ و‬dan ‫ي‬ Mengenal pasti bunyi huruf
dan mengikut tanda bacaan
– baris atas (fathah)
Tulisan Jawi – baris atas (fathah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris bawah (Kasrah)
– baris hadapan (Dhommah)
– baris hadapan (Dhommah)
(PI 5.2)
(PI 5.2.4)
Mengetahui huruf jawi
Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫ما مي مي م مو‬ bersambung dengan huruf vokal
‫مو‬ alif, wau dan ya.
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.2)
Aqidah Mengetahui Rukun Iman Menyatakan sifat wajib Allah:
pertama: Beriman kepada Allah - Qudrat (Kuasa)

(PI4.0) (PI 4.1) (PI 4.1.2)


Akhlak Mencontohi akhlak Rasullullah Memberi contoh akhlak
S.A.W. iaitu sabar, bercakap Rasullullah S.A.W.
benar, rajin, bijaksana dan - Amanah
amanah.

27 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.4)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran (PI 5.1.8)
Al -Quran - Nombor 1 hingga 4 Menyebut dan mengenal
dan beberapa perkataan dalam bahasa
Tulisan Jawi Al-Quran dengan sebutan yang
betul.
- Nombor 1 hingga 4

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫نا ني نسسي ن نسسو‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
‫نو‬
(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)
Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Takbirratul ihram dengan betul mengikut tertib
- berdiri tegak dengan bimbingan.

(PI4.0) (PI 4.1) (PI 4.1.1)


Akhlak Mencontohi akhlak Rasullullah (PI 4.1.2)
S.A.W. iaitu sabar, bercakap Memberi contoh akhlak
benar, rajin, bijaksana dan Rasullullah S.A.W.
amanah. - Siddiq (bercakap benar)

28 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.4)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran. (PI 5.1.8)
Al -Quran Menyebut dan mengenal
dan - Nombor 5 hingga 7 beberapa perkataan dalam bahasa
Tulisan Jawi Al-Quran dengan sebutan yang
betul.
- Nombor 5 hingga 7

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫هو‬ ‫ه‬ ‫هي‬ ‫هي‬ ‫ها‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
‫هو‬
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.3)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman Menyebut nama-nama Allah
pertama: Beriman kepada Allah (Asma’ul Husna)
- pengasih dan penyayang

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)


Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Rukuk dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

29 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.4)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran. (PI 5.1.8)
Al -Quran Menyebut dan mengenal
dan - Nombor 8 hingga 10 beberapa perkataan dalam bahasa
Tulisan Jawi Al-Quran dengan sebutan yang
betul.
- Nombor 8 hingga 10

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
bersambung dengan huruf vokal
‫يا يي يسسي ي يسسو‬ alif, wau dan ya.
‫يو‬
(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)
Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Iktidal dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

(PI4.0) (PI 4.1) (PI 4.1.1)


Akhlak Mencontohi akhlak Rasullullah (PI 4.1.2)
S.A.W. iaitu sabar, bercakap Memberi contoh akhlak
benar, rajin, bijaksana dan Rasullullah S.A.W.
amanah. - Fatonah (bijaksana)

30 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.1)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari (PI 5.3.2)
Al -Quran juzu’Amma Menghafaz surah Al- Quran
dan - Ayat 1 dan 2, dibawah:
Tulisan Jawi Surah Al-Ikhlas - Al Ikhlas

(PI 5.2) (PI 5.2.4)


Mengetahui huruf jawi Menyebut huruf-huruf jawi yang
‫ثا ثي ثي ث ثسسو‬ bersambung dengan huruf vokal
alif, wau dan ya.
‫يو‬
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.3)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman Menyebut nama-nama Allah
pertama: Beriman kepada Allah (Asma’ul Husna)
- pengampun

(PI 3.0) (PI 3.1) (PI 3.1.4)


Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah Menceritakan peristiwa
S.A.W. kelahiran Rasullullah S.A.W.
- Tarikh, hari dan tempat lahir

31 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.1)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari (PI 5.3.2)
Al -Quran juzu’Amma Menghafaz surah Al- Quran
dan - Ayat 3 dan 4, dibawah:
Tulisan Surah Al-Ikhlas - Al Ikhlas
Jawi.
(PI 5.2) (PI 5.2.6)
Mengetahui huruf jawi Membunyikan huruf-huruf jawi
Contoh: ‫ تا لي‬، ‫با جو‬ yang bersambung dengan huruf
vokal alif, wau dan ya.
‫ با تو‬، ‫رو تي‬

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)


Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Sujud dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.11)


Akhlak Melakukan amalan seharian Menyatakan adab menghormati:
mengikut adab : - ahli keluarga
- Menghormati ahli keluarga

32 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.2)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari Menghafaz surah Al- Quran
Al -Quran juzu’Amma dibawah:
dan - Ayat 1 dan 2, - An-Nas
Tulisan Surah An-Nas
Jawi.
(PI 5.1) (PI 5.1.4)
Mengetahui bahasa Al- Quran. (PI 5.1.8)
Menyebut dan mengenal
- ‫عين‬ beberapa perkataan dalam bahasa
Al-Quran dengan sebutan yang
‫ أذن‬- betul.
‫ أنف‬- - ِAnggota badan
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.3)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman Menyebut nama-nama Allah
pertama: Beriman kepada Allah (Asma’ul Husna)
- berkuasa

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.5)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan doa
mengikut adab : - menaiki kenderaan
- Adab menaiki kenderaan

33 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.2)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari Menghafaz surah Al- Quran
Al -Quran juzu’Amma dibawah:
dan - Ayat 3 dan 4, - An-Nas
Tulisan Surah An-Nas
Jawi.
(PI 5.2) (PI 5.2.6)
Mengetahui huruf jawi Membunyikan huruf-huruf jawi
Contoh: ‫ كا‬، ‫ضو لي‬ yang bersambung dengan huruf
vokal alif, wau dan ya.
‫كي‬
‫ جا ري‬، ‫تي تي‬
(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)
Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Duduk antara dua sujud dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.5)


Akhlak Melakukan amalan seharian Melafazkan doa
mengikut adab : - menaiki kenderaan
- Doa menaiki kenderaan

34 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.2)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari Menghafaz surah Al- Quran
Al -Quran juzu’Amma dibawah:
dan - Ayat 5 dan 6, - An-Nas
Tulisan Surah An-Nas
Jawi.

(PI 5.1) (PI 5.1.4)


Mengetahui bahasa Al- Quran. (PI 5.1.8)
Menyebut dan mengenal
- ‫فم‬ beberapa perkataan dalam bahasa
Al-Quran dengan sebutan yang
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
‫ رأس‬- betul.
- ِAnggota badan
‫ شعر‬-

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.3)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman Menyebut nama-nama Allah
pertama: Beriman kepada Allah (Asma’ul Husna)
- Adil

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)


Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Duduk tahiyat awal dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

35 (PI 5.0) (PI 5.1) (PI 5.1.4)


Asas Bahasa Mengetahui bahasa Al- Quran. (PI 5.1.8)
Al -Quran Menyebut dan mengenal
dan
Tulisan
- ‫صدر‬ beberapa perkataan dalam bahasa
Al-Quran dengan sebutan yang
Jawi. ‫ يد‬- betul.
‫ رجل‬- - ِAnggota badan

(PI 5.2)
Mengetahui huruf jawi
(PI 5.2.6)
Contoh: ‫ ل‬، ‫ضا لي‬ Membunyikan huruf-huruf jawi
‫يو‬ yang bersambung dengan huruf
vokal alif, wau dan ya.
‫تي ها فا ري‬
،
(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)
Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
- Duduk tahiyat akhir dan dengan betul mengikut tertib
salam dengan bimbingan.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.11)


Akhlak Melakukan amalan seharian Menyatakan adab menghormati:
mengikut adab : - ahli keluarga
- Menghormati ahli keluarga

36 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.2)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari Menghafaz surah Al- Quran
Al -Quran juzu’Amma dibawah:
dan - Ayat 1 dan 2 - Al-Falaq
Tulisan Surah Al-Falaq
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Jawi.
(PI 5.2) (PI 5.2.6)
Mengetahui huruf jawi Membunyikan huruf-huruf jawi
Contoh: ‫فيفي ضبو‬ yang bersambung dengan huruf
vokal alif, wau dan ya.
‫تو با ضول‬

(PI 3.0) (PI 3.1) (PI 3.1.4)


Sirah Mengetahui Sirah Rasullullah Menceritakan peristiwa
S.A.W. kelahiran Rasullullah S.A.W.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.11)


Akhlak Melakukan amalan seharian Menyatakan adab menghormati:
mengikut adab : - guru
- Menghormati guru

37 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.2)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari Menghafaz surah Al- Quran
Al -Quran juzu’Amma dibawah:
dan - Ayat 3 dan 4, - Al-Falaq
Tulisan Surah Al-Falaq
Jawi.

(PI 5.2) (PI 5.2.6)


Mengetahui huruf jawi Membunyikan huruf-huruf jawi
Contoh: ‫ايبو راجو‬ yang bersambung dengan huruf
vokal alif, wau dan ya.
‫كاكي كوكو‬

(PI 1.0) (PI 1.2) (PI 1.2.3)


Aqidah Mengetahui Rukun Iman Menyebut nama-nama Allah
pertama: Beriman kepada Allah (Asma’ul Husna)
- bijaksana

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)


Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

38 (PI 5.0) (PI 5.3) (PI 5.3.2)


Asas Bahasa Menghafaz beberapa surah dari Menghafaz surah Al- Quran
Al -Quran juzu’Amma dibawah:
dan - Ayat 5, - Al-Falaq
STANDARD STANDARD
MINGGU FOKUS CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Tulisan Surah Al-Falaq
Jawi.

(PI 5.2) (PI 5.2.6)


Mengetahui huruf jawi Membunyikan huruf-huruf jawi
Contoh: ‫ك فا ل‬ yang bersambung dengan huruf
vokal alif, wau dan ya.
‫ل تو ف‬
‫ف لي تا‬

(PI 2.0) (PI 2.3) (PI 2.3.5)


Ibadah Mendirikan solat. Melakukan pergerakan solat
dengan betul mengikut tertib
dengan bimbingan.

(PI 4.0) (PI 4.2) (PI 4.2.11)


Akhlak Melakukan amalan seharian Menyatakan adab menghormati:
mengikut adab : - rakan sebaya
- Menghormati rakan sebaya