Anda di halaman 1dari 15

1 Mata Pelajaran/Subjek: Pendidikan seni Minggu 6

Tarikh / Date ISNIN 22.02.2016

Masa / Time 8:10 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / Topic AKTIVITI : POSTER GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MONTAJ


DAN KOLAJ
Kemahiran / Skill AKTIVITI : POSTER GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MONTAJ DAN
KOLAJ
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
Objektif: Pada akhir pembelajaran ini Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
murid-murid dapat dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj. 1.2.1
Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Guru mempamerkan sebuah lukisan
2. Murid mengenal dan menyatakan jenis media
3. Murid merujuki buku teks untuk memastikan media yang digunakan
4. Murid menjelaskan cara menghasilkan lukisan tersebut
5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menentukan media ,proses dan teknik.
6. Melakar dan menghasilkan lukisan

/ Bahasa PencegahanRasuah
PendidikanAlamSekitar KajianmasaDepan
/ NilaiMurni PendidikanPengguna
Sains Dan teknologi KeselamatanJalanraya
Patriotisme TeknologiMaklumat Dan Komunikasi
KemahiranBerfikir / Kreativiti Dan Inovasi
Kepimpinan Keusahawanan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan
KemahiranBelajar Cara Belajar
Sosial
Emk

i-Think
Peta Bulat Peta Dakap
Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
/ Peta Pokok Peta Titi
Teknik Penyoalan

BBM Lap top Makmal/ Pss/akses kendiri


Lembaran kerja Buku tulis
/ Buku Teks
Kertas majung

Nilai murni :

Refleksi Orang murid DAPATmenguasaikemahiran / objektif yang dipelajari.

Orang murid belum menguasai dan memerlukan

Catatan

Yatinhm skl2016
2 Mata Pelajaran/Subjek: BAHASA MELAYU TAHUN 4 Minggu
Tarikh / Date Isnin
22.02.2016
Masa / Time
Darjah / Class 4
Tajuk / TEMA 2 :
TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN

Kemahiran / Skill 2.2.3


Objektif: Pada akhir pembelajaran ini Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
murid-murid dapat berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul
Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Set induksi –
2. Penerangan tentang tajuk
3. Merujuki Buku Teks
4. Perbincangan dalam kumpulan
5. Soal jawab
6. Latihan
7. Rumusan

/ Bahasa PencegahanRasuah
PendidikanAlamSekitar KajianmasaDepan
/ NilaiMurni PendidikanPengguna
Sains Dan teknologi KeselamatanJalanraya
Patriotisme TeknologiMaklumat Dan Komunikasi
KemahiranBerfikir / Kreativiti Dan Inovasi
Kepimpinan Keusahawanan
PendidikanKesihatanReproduktif Dan
/ KemahiranBelajar Cara Belajar
Sosial
Emk

i-Think
Peta Bulat Peta Dakap
Peta Buih / Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok Peta Titi
Teknik Penyoalan

BBM Lap top Makmal/ Pss/akses kendiri


/ Lembaran kerja / Buku tulis
Nota Buku Teks
Kertas majung

Nilai murni :

Refleksi Orang murid DAPATmenguasaikemahiran / objektif yang dipelajari.

Yatinhm skl2016
Orang murid belum menguasai dan memerlukan

Catatan

3 Mata Pelajaran/Subjek: BAHASA MELAYU TAHUN 6 Minggu 6


Tarikh / Date ISNIN 22.02.2016

Masa / Time 8:10 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / TEMA 2 : Tema 3 :


AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN KOMUNITI PRIHATIN
Tajuk 7 :Program Sarana
Kemahiran / Skill 1.4.2. 2.4.3

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai secara
murid-murid dapat bertatasusila.
Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat
keputusan dengan memberikan alas an

Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Set induksi
2. Membaca petikan
3. Perbincangan secara kelas
4. Murid dalam kumpulan menyenaraikan kata panggilan yang terdapat dalam petikan
5. Pembentangan
6. Membaca petikan
7. Secara berpasangan murid memahami maklumat yang terdapat dalam petikan
8. Latihan
9. Kuiz

/ Bahasa PencegahanRasuah
PendidikanAlamSekitar / Kajianmasa Depan
/ NilaiMurni PendidikanPengguna
Sains Dan teknologi KeselamatanJalanraya
Patriotisme TeknologiMaklumat Dan Komunikasi
/ KemahiranBerfikir Kreativiti Dan Inovasi
Kepimpinan Keusahawanan
PendidikanKesihatanReproduktif Dan
KemahiranBelajar Cara Belajar
Sosial
Emk

i-Think
Peta Bulat Peta Dakap
Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok Peta Titi
Teknik Penyoalan

Yatinhm skl2016
BBM Lap top Makmal/ Pss/akses kendiri
Lembaran kerja Buku tulis
/ Buku Teks
Kertas majung

Nilai murni :

Refleksi Orang murid DAPATmenguasaikemahiran / objektif yang dipelajari.

Orang murid belum menguasai dan memerlukan

Catatan

4 Mata Pelajaran/Subjek: SEJARAH TAHUN 5 Minggu 5


Tarikh / Date ISNIN 01.02.2016

Masa / Time 8:10 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / TEMA 2 : TAJUK :AMALAN HIDUP SIHAT


AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

Kemahiran / Skill 1.3.2. 2.4.1

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa
murid-murid dapat kata tanya secara lisan dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama


dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat.
Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Set induksi
2. Membaca petikan
3. Perbincangan secara kelas
4. Murid dalam kumpulan memaham maklumat dan mengenalpasti idea utamadan idea sampingan bahan yang di
baca
5. Pembentangan
6. Membina soalan tanpa kata tanya
7. Latihan
8. Kuiz

Bahasa PencegahanRasuah
PendidikanAlamSekitar KajianmasaDepan
NilaiMurni PendidikanPengguna
Sains Dan teknologi KeselamatanJalanraya
Patriotisme TeknologiMaklumat Dan Komunikasi
KemahiranBerfikir Kreativiti Dan Inovasi
Kepimpinan Keusahawanan
PendidikanKesihatanReproduktif Dan
KemahiranBelajar Cara Belajar
Sosial
Emk

Yatinhm skl2016
i-Think
Peta Bulat Peta Dakap
Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok Peta Titi
Teknik Penyoalan

BBM Lap top Makmal/ Pss/akses kendiri


Lembaran kerja Buku tulis
Buku Teks
Kertas majung

Nilai murni :

Refleksi Orang murid DAPATmenguasaikemahiran / objektif yang dipelajari.

Orang murid belum menguasai dan memerlukan

Catatan

5 Mata Pelajaran/Subjek: SEJARAH TAHUN 6 Minggu 5


Tarikh / Date ISNIN 01.02.2016

Masa / Time 8:10 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / TEMA 2 : TAJUK :AMALAN HIDUP SIHAT


AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

Kemahiran / Skill 1.3.2. 2.4.1

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa
murid-murid dapat kata tanya secara lisan dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama


dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat.
Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Set induksi
2. Membaca petikan
3. Perbincangan secara kelas
4. Murid dalam kumpulan memaham maklumat dan mengenalpasti idea utamadan idea sampingan bahan yang di
baca
5. Pembentangan
6. Membina soalan tanpa kata tanya
7. Latihan
8. Kuiz

Bahasa PencegahanRasuah
PendidikanAlamSekitar KajianmasaDepan
NilaiMurni PendidikanPengguna
Sains Dan teknologi KeselamatanJalanraya
Patriotisme TeknologiMaklumat Dan Komunikasi
KemahiranBerfikir Kreativiti Dan Inovasi
Yatinhm skl2016
Kepimpinan Keusahawanan
PendidikanKesihatanReproduktif Dan
KemahiranBelajar Cara Belajar
Sosial
Emk

i-Think
Peta Bulat Peta Dakap
Peta Buih Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Pokok Peta Titi
Teknik Penyoalan

BBM Lap top Makmal/ Pss/akses kendiri


Lembaran kerja Buku tulis
Buku Teks
Kertas majung

Nilai murni :

Refleksi Orang murid DAPATmenguasaikemahiran / objektif yang dipelajari.

Orang murid belum menguasai dan memerlukan

Catatan

Yatinhm skl2016
3 Mata Pelajaran/Subjek: Bm Tahun 6
Tarikh / Date Isnin 11.01.2016
Masa / Time 11:30- 12:30
Tajuk / Topic- Bakat Istimewa Satu Keluarga dua budaya.
Kemahiran / Skill 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam
ayat
Objektif Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat membaca dan
memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan
bacaan dengan sebutan yang betul

Aktiviti
1. Guru membuat silap mata
2. Berbincang tentang keluarga dan keturunan
3. Murid membaca petikan secara kumpulan dan individu
4. Aktiviti kumpulan –
5.
6. Latihan
Refleksi
Tmk:slide
Bbm- video
I-think- peta bulatan
Nilai-

2 Mata Pelajaran/Subjek: BAHASA MELAYU TAHUN 4 Minggu 2


Tarikh / Date Isnin 04.01.2016
Masa / Time 10:30- 11:30
Tajuk TEMA 1:
AKTIVITI KELUARGA
TAJUK :
Seronoknya membaca

Standard pembelajaran 2.3 2.2.3

Objektif Pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat


Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Aktiviti:
Guru membaca sebuah buku di dalam kelas.
1. Berbincang tentang aktiviti masa lapang.
2. Berbincang tentang poster – Kempen membaca
3. Membaca petikan secara berpasangan dan individu
4. Bersoal jawab tentang petikan – Antara kumpulan.
Yatinhm skl2016
5. Aktiviti kumpulan- Murid berbincang dan menyenaraikan cara mendapatkan bahan bacaan
6. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi
7. Lagu membaca.

Refleksi
NILAI
ILMU
Kajian Tempatan
NILAI MURNI
Kasih sayang
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
KB
Menjanakan idea
Kontekstual -Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
KP
Interpersonal
Verbal-linguistik
BCB
Bacaan intensif

1 Mata Pelajaran/Subjek: Sejarah Tahun 6 Minggu 2


Tarikh / Date Selasa 05.01.2016

Masa / Time 8:40 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / Topic Pembentukan Malaysia


10.1.2
Kemahiran / Skill
Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
K10.1.5
Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia.

Objektif Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat:


Menerangkan pembentukan Malaysia:
1. Tokoh yang trlibat
2. Memberi 4 faktor pembentukan Malaysia

Yatinhm skl2016
Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Menyanyi lagu Malaysia NILAI
2. Menonton video pembentukan Malaysia ILMU Sivik/ Moral
3. Murid bersoal jawab NILAI MURNI-Semangat patrioti
EK –Perasaan kekitaan
4. Murid dalam kumpulan menyenaraikan faktor pembentukan Malaysia
i-think –peta dakap
Dan membina peta I think
KPS- elemen asas sejarah
5 Kuiz
BBM-
Refleksi

2 Mata Pelajaran/Subjek: BAHASA MELAYU TAHUN 4 Minggu 2


Tarikh / Date ISelasa 05.01.2016
Masa / Time 10:30- 11:30
Tajuk TEMA 1:
AKTIVITI KELUARGA
TAJUK :Seronoknya membaca
Standarad Pembelajaran 5.1.1, 1.2.6

Objektif Pada akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat:


1. Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut konteks.
2. Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat
Aktiviti
1
2
3
4
5

Refleksi
ILMU- Kajian Tempatan
NILAI MURNI- Kasih sayang
EMK -Pendidikan Alam Sekitar
KB -Menjanakan idea,Kontekstual -Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
BCB -Bacaan intensif
BBM-

Kbat / I think

3 BAHASA MELAYU – TAHUN 6 Minggu 2

Tarikh / Date ISelasa 12.01.2016


Masa / Time 12:30-1:30
Tajuk / Topic- Bakat Istimewa Satu Keluarga dua budaya.
Kemahiran / Skill 1.3.1

Objektif Pada akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat:


Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan
berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul.

Aktiviti
1
2
3
4
5

Yatinhm skl2016
Refleksi
ILMU- Kajian Tempatan
NILAI MURNI- Kasih sayang
EMK -Pendidikan Alam Sekitar
KB -Menjanakan idea,Kontekstual -Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
BCB -Bacaan intensif
BBM

Kbat / I think

1 BAHASA MELAYU TAHUN 4 Minggu 1


Tarikh / Date Rabu 13.01.2016

Masa / Time 7:40 -8:40

Darjah / Class 6

Tajuk / Topic
Standard Pembelajaran

Objektif Pada akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat

Aktiviti
BIL AKTIVITI
NILAI
ILMU Sivik/ Moral
NILAI MURNI-Semangat patrioti
EK –Perasaan kekitaan

Yatinhm skl2016
i-think –peta dakap

BBM-

Refleksi

2 SEJARAH – TAHUN 5
Tarikh / Date 12..01.2016
Masa / Time 10:30- 11:30
Tajuk 6.1 Institusi Raja
SK
Standard Pembelajaran

Aktiviti

Refleksi
ILMU- Kajian Tempatan
NILAI MURNI- Kasih sayang
EMK -Pendidikan Alam Sekitar
KB -Menjanakan idea,Kontekstual -Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
BCB -Bacaan intensif
BBM-

Kbat / I think

3 BAHASA MELAYU –TAHUN 6 Minggu


Tarikh / Date Rabu 12.01.2016
Masa / Time 11:30-12:30
Tajuk / Topic-
STANDARD PEMBELAJARAN
Objektif Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat

Aktiviti

Yatinhm skl2016
Refleksi
ILMU- Kajian Tempatan
NILAI MURNI- Kasih sayang
EMK -Pendidikan Alam Sekitar
KB -Menjanakan idea,Kontekstual -Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
BCB -Bacaan intensif
BBM

Kbat / I think

1 Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu tahun 6


Tarikh / Date Khamis 07.01.2016

Masa / Time 8:40 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / Topic Riadah bersama keluarga.

Kemahiran / Skill 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas

Objektif Pada akhir pelajarn ini murid murid akan dapat:


i) Menulis sebuah karangan dengan betul dan kemas.
Tajuk: Riadah bersama keluarga.
Aktiviti
BIL AKTIVITI
1. Menonton video ILMU-
2. Murid menceritakan tentang video NILAI MURNI- Kasih sayang
Yatinhm skl2016
3. Guru menerangkan teknik menulis karangan EMK -Pendidikan Alam Sekitar
pengalaman@penceritaan KB -Menjanakan idea,Kontekstual -
4. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menentukan isi Menghubungkaitkan
Mengkategorikan
karangan- peta i think
KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
5. Wakil kumpulan melaporkan hasil perbincangan. BCB -Bacaan intensif
6. Latihan bertulis
7. Kuiz. – 3 soalanuntuk menguji kefahaman murid BBM –video, peta i-think

Refleksi

Kehadiran :10/10

2 Mata Pelajaran/Subjek: BAHASA MELAYU TAHUN 4


Tarikh / Date Khamis 07.01.2016
Masa / Time 10:30- 11:30
Tajuk TEMA 1:
AKTIVITI KELUARGA
TAJUK : Bercuti di Bumi Kenyalang
Kemahiran 2.4.2 ,1.2.6, 5.1.1

Objektif Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat


i- Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas

AKTIVITI ILMU-
NILAI MURNI- Kasih sayang
1.Pantun teka teki – EMK -Pendidikan Alam Sekitar
2. Murid membaca petikan secara individu dan kumpulan. KB -Menjanakan idea,Kontekstual -
3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang aktiviti lawatan ke Menghubungkaitkan
Kuching. Mengkategorikan
KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
4. Pembentangan hasil perbincangan. BCB -Bacaan intensif
5Guru menerangkan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan.
6.Latihan. BBM –video, peta i-think
7. Kuiz.

Refleksi

3
Mata Pelajaran/Subjek: Sejarah Tahun 6 Minggu 1

Tarikh / Date Khamis 07.01.2016

Masa / Time 8:40 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / Topic Pembentukan Malaysia

Kemahiran / Skill 10.1.1


Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia.
K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia.

Objektif Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat:


Menerangkan pembentukan Malaysia:
3. Tokoh yang trlibat
4. Memberi 4 faktor pembentukan Malaysia
Yatinhm skl2016
Aktiviti
BIL AKTIVITI
 Menyanyi lagu Malaysia NILAI
 Menonton video pembentukan Malaysia ILMU Sivik/ Moral
 Murid bersoal jawab NILAI MURNI-Semangat patrioti
EK –Perasaan kekitaan
 Murid dalam kumpulan menyenaraikan faktor pembentukan Malaysia
i-think –peta dakap
Dan membina peta I think KPS- elemen asas sejarah
 Kuiz BBM-

Refleksi

4
Mata Pelajaran/Subjek: Sejarah Tahun 5 Minggu 1

Masa / Time 8:40 -9:10

Darjah / Class 5

Tajuk / Topic
Kemahiran / Skill
Objektif

Aktiviti
BIL AKTIVITI

Refleksi

1 Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu tahun 6


Tarikh / Date Jumaat 08.01.2016

Masa / Time 8:40 -9:10

Darjah / Class 6

Tajuk / Topic Riadah bersama keluarga.

Kemahiran / Skill 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas

Objektif Pada akhir pelajarn ini murid murid akan dapat:


ii) Menulis sebuah karangan dengan betul dan kemas.
Tajuk: Riadah bersama keluarga.
Aktiviti
BIL AKTIVITI
Penulisan- Bercerita pengalaman sendiri. ILMU-
Yatinhm skl2016
1. Murid melihat gambar aktiviti riadah. NILAI MURNI- Kasih sayang
2. Murid menyebut aktiviti yang terdapat dalam petikan. EMK -Pendidikan Alam Sekitar
3. Guru menerangkan cara menulis karangan menggunakan KB -Menjanakan idea,Kontekstual -
Menghubungkaitkan
teknik 7s
Mengkategorikan
4. Sumbangsaran untuk menentukan isi uang sesuai.-aktiviti KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
kumpulan BCB -Bacaan intensif
5. Murid mencatat isi karangan didalam peta i-think.
6. Latihan mengarang. BBM –video, peta i-think
7. Wakil murid membaca hasil penulisan.
Refleksi

Kehadiran :10/10

2 Mata Pelajaran/Subjek: BAHASA MELAYU TAHUN 4


Tarikh / Date Jumaat 08.01.2016
Masa / Time 10:30- 11:30
Tajuk TEMA 1:
AKTIVITI KELUARGA
TAJUK : Bercuti di Bumi Kenyalang
Kemahiran 2.4.2 ,1.2.6, 5.1.1

Objektif Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat


i- Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas

AKTIVITI ILMU-
Penulisan- Bercerita pengalaman sendiri. NILAI MURNI- Kasih sayang
EMK -Pendidikan Alam Sekitar
1. Murid melihat gambar aktiviti riadah.
KB -Menjanakan idea,Kontekstual -
2. Murid menyebut aktiviti yang terdapat dalam petikan. Menghubungkaitkan
3. Guru menerangkan cara menulis karangan menggunakan Mengkategorikan
teknik 7s KP –Interpersonal, Verbal-linguistik
4. Sumbangsaran untuk menentukan isi uang sesuai.-aktiviti BCB -Bacaan intensif
kumpulan
5. Murid mencatat isi karangan didalam peta i-think. BBM –video, peta i-think
6. Latihan mengarang.
7. Wakil murid membaca hasil penulisan

Refleksi

Yatinhm skl2016

Anda mungkin juga menyukai