Anda di halaman 1dari 6

BAHASA MELAYU TAHUN 6

HARI TARIKH MASA KEHADIRAN

TEMA KESELAMATAN DIUTAMAKAN

TAJUK Fikir Sebelum Klik

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam
dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
1. Murid membaca dan memahami maklumat
http://www.klikdenganbijak.my/Youth.aspx#body
2. Wakil murid tiap kumpulan dibenarkan berjalan mengumpulkan maklumat
AKTIVITI
yang telah ditampal di bahagian dinding kelas. Galery Walk (Lawatan ke
geleri)
3. Murid akan bincangkan maklumat yang diperolehi dalam kumpulan dan
hasilkan satu penulisan kreatif tentang tajuk yang kumpulan mereka perolehi.
4. Murid kemudian belakon bertutur dengan menggunakan ayat yang gramatis
(persembahan)
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
murid :
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


BAHASA MELAYU TAHUN 6

HARI TARIKH MASA KEHADIRAN

TEMA KESELAMATAN DIUTAMAKAN

TAJUK Fikir Sebelum Klik

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.5 Memabaca, memahami dan menaakul untuk 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan untuk
memindahkan maklumat yang terdapat dalam memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.
pelbagai bahan degan betul.

OBJEKTIF Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :


Memabaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.
1. Guru bersoaljawab dengan murid tentang aktiviti yang boleh dilakukan di mesin
AKTIVITI ATM
2. Murid diberi petikan - membaca dan memahami maklumat dalam kumpulan.
3. Setiap murid membaca menyusun maklumat menggunakan peta alir
4. Setiap murid diberikan helaian yang mempunyai peta alir. mereka perlu catat
maklumat yang mereka perolehi.
5. Murid menonton video dan menyusun cara membuat pindahan wang di ATM
https://www.youtube.com/watch?v=vJUo5ZCohyc&pbjreload=10
6. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
7. Murid tampal yang telah disemak oleh guru di buku tulis.
PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


POKOK IB
BAHASA MELAYU TAHUN 6

HARI: SELASA TARIKH:

TEMA KESELAMATAN DIUTAMAKAN

TAJUK Fikir Sebelum Klik

SUBJEK TAHUN MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan
ayat dengan betul. kreatif dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul.

AKTIVITI 1. Murid membaca teks dan memahami maklumat

2. Murid kenalpasti maklumat dan menandakan ayat-ayat penting dan isi penting
Read and highlight (baca dan tanda)

3. Murid baca soalan bersama-sama dan menulis jawapan pemahaman dengan


betul.

4. Murid mendengar jawapn yang guru beri dan buat semakan.

5. Murid salin soalan dan jawapan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


BAHASA MELAYU TAHUN 6

HARI: SELASA TARIKH:17.04.2018 MASA:7;40-8:40 KEHADIRAN :11/12

TEMA KESELAMATAN DIUTAMAKAN

TAJUK Fikir Sebelum Klik

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1. Murid diberikan gambar kemudian murid berbincang dan


AKTIVITI
mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif tentang gambar.
2. Murid bercerita dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu
berdasarkan grafik
3. Murid kemudian di beri helaian tugasan di mana mereka perlu
mendengar dengan teliti kata kerja dan kata bantu kemudian mengisi
tempat-tempat kosong dengan kata yang sesuai. Cloze Procedures
( Isikan tempat kosong)
4. Murid semak jawapan bersama-sama guru
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
6. Murid salin di buku tulis.
PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Anda mungkin juga menyukai