Anda di halaman 1dari 4

BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU HARI TARIKH MASA

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI

TAJUK Usahlah Stres

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4,1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam
dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Bertutur tentang sesuatu perkara


OBJEKTIF
daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi
formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1. 3 orang murid diberi masa melayari internet menggunakan phone yes untuk
mencari maklumat tentang punca stress. (PAK21)

2. Kemudian murid perlu sampaikan maklumat yang diperoleh.

3. Di dalam kumpulan murid bertutur dalam pelbagai situasi dengan


AKTIVITI menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila

4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya


dengan tajuk pelajaran. Murid membuat latihan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
REFLEKSI
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI

TAJUK Usahlah Stres

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.4 Memabaca dan memahami maklumat yang 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul.
untuk memberikan respons dengan betul.

Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :


OBJEKTIF Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan
dengan betul.

AKTIVITI 1. Murid membaca dan mengenal pasti maklumat yang tersurat dan tersirat

2. Murid membuat rumusan berdasarkan teks dalam bentuk Peta alir (mind mep)

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.

4. Murid di minta menulis nota / catatan di atas kertas dan kemudian ditampal di
papan kenyataan selepas PdPc Post It Notes ( Nota tampalan )

PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
REFLEKSI
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI

TAJUK Usahlah Stres

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

1. Murid membaca dan mengedit teks dari segi ejaan , tanda baca , kosa kata ,
AKTIVITI imbuhan dan struktur ayat

2. Murid diberi keratan atau perenggan di mana mereka dikehendaki menyusun


semula ayat-ayat / perenggan mengikut kesesuaian/idea/jalan cerita/
kronologi Jigsaw Reading ( Susun Suai)

3. Guru memantau dan berkongsi idea dengan murid

4. Murid membuat latihan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
REFLEKSI
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


BAHASA MELAYU TAHUN 6

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI

TAJUK Usahlah Stres

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah
menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa dan ayat yang gramatis untuk menyampaiakn idea
bercerita secara didik hibur. dengan bahasa badan yang kreatif.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Menujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk
menyampaiakn idea dengan bahasa badan yangkreatif.

1. Murid disediakan tajuk cerita di atas kertas yang besar yang diletakkan di atas
AKTIVITI meja. Table Cloth (Alas Meja)
2. Murid bergilir-gilir untuk menulis idea mereka di atas kertas tersebut.
3. Murid bercerita tentang isi –isi cerita yang mereka perolehi dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
4. Murid mengujarkan cerita untuk menyampaikan teks
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran. Guru menilai murid.
6. Murid buat penambahbaikan dari hasil perbincangan dan penilaian dari guru.
PAK 21 NILAI EMK

 Perwatakan  Kolaborasi  Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Komunikasi  Kreativiti  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Pemikiran Kritis  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
REFLEKSI
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Anda mungkin juga menyukai