Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS KSSRPK TAHUN 1


TARIKH/HARI/MINGGU 3/ 3 / 2021 RABU 7 MASA 7.40-8.40am
Peraturan karom
TEMA TAJUK Rekreasi dan kesenggangan

KEHADIRAN __ __ / orang
STANDARD KANDUNGAN 1.1.1 Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan
STANDARD 1.1.1 Bermain permainan melibatkan kemahiran motor halus
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : menyatakan sekurang -kurang 2 peraturan
PEMBELAJARAN cara bermain karom.
TAHAP PENGUASAAN MURID - TAHAP PENGUASAAN MURID – LEMAH
SEDERHANA ______ menyatakan sekurang -kurang 1 peraturan
KRITERIA KEJAYAAN
______ menyatakan sekurang -kurang 2 cara bermain karom.
peraturan cara bermain karom.
1. Murid ditunjukkan alatan karom
AKTIVITI 2. Murid dan guru bersoal jawab mengenai alatan karom
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN 3. Murid ditunjukkan cara dan peraturan karom.
(PdPc) 4. Murid ditunjukkan demonstrasi permainan karom
5. Murid bermain karom Bersama guru.
 Buku teks  Internet  Radio / TV  Petikan bergambar
BAHAN BANTU BELAJAR
 Modul  Projektor  Benda maujud  Gambar / Cerita
(BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

ELEMEN MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

 Mengkategori  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR  Menjana Idea  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menilai  Mencipta Analogi  Mentafsir  Membanding beza

 Baik Hati  Berdikari  Menghormati


 Tolong menolong
 Kerjasama  Kasih Sayang  Kesabaran
NILAI MURNI  Bertanggungjawab
 Bertolak Ansur  Keadilan  Kejujuran
 Hemah Tinggi
 Keberanian  Kebersihan  Kesederhanaan
 Patriotisme
PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN &
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 Menilai
 Mencipta  Peta titi
 Meneroka  Peta buih
 Kreativiti  Peta alir
PAK 21 / i-THINK  Mengaplikasi  Peta bulatan
 Koloboratif  Peta pelbagai alir
 Menganalisis  Peta pokok
 Komunikasi  Peta buih berganda
 Pemikiran Kreatif  Peta dakap
 Pemikiran Kritis

 ___ /___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus


ditangguhkan kerana ….  Cuti Rehat / Cuti Sakit
IMPAK /  Program Sekolah
 Cuti Bencana / Cuti Khas
REFLEKSI /  Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti Umum
 Aktiviti Luar
KERJA RUMAH

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________

Kerja Rumah _____________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai