Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH ISLAM AS SYDDIQ

JALAN SEKOLAH KG SAHARI BLOK3


86200 SIMPANG RENGGAM, KLUANG, JOHOR.

BAHASA MELAYU
TINGKATAN 1
PENILAIAN PENTAKSIRAN 1

Nama: …………………………………………………… Tingkatan: ……………………..


Tarikh: ……………………. Masa: 1 jam

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan

Soalan l-7

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Pasukan ______________ dari Malaysia telah berlepas ke Indonesia untuk membantu


mangsa tsunami di sana.

A negarawan C sukarelawan
B setiakawan D cendiakawan

2. Penonton yang menyaksikan siaran langsung pertandingan bola sepak itu tidak
berpuas hati kerana _____________ asyik tersilap menyebut nama pemain.

A juruulas C juruacara
B jurubahasa D jururunding

3. Pasar Raya Super Jimat akan membuat ________ harga barangan secara besar-besaran
sempena Hari Krismas nanti.

A turunan C keturunan
B menurun D penurunan

4. Ibu membuang buah cempedak itu kerana sudah berbau ________________.

A basi C hangit
B busuk D tengik

1
5. Penunggang-penunggang motosikal terpaksa mencari tempat ______________ kerana hujan
turun dengan lebatnya.

A berteduh C bermalam
B bernaung D bersembunyi

6. Remaja yang baru ditemui setelah sesat di dalam hutan itu telah _________ dengan pelbagai
soalan oleh orang ramai.

A dicurahi C dibanjiri
B dihujani D dilimpahi

7. Akibat perbuatannya yang _________ batasan, Syahir tidak dibenarkan pergi ke mana-mana
tanpa persetujuan bapanya.

A terlampau C melampaui
B melampau D melampau-lampau

Soalan 8

Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,
kesalahan itu telah ditanda dengan A, B, atau C dan jika tiada kesalahan telah
ditandakan dengan D.

8. Dahan pokok itu terpaksa dipotong kerana dikhuatiri akan patah dan menempa
A B C
Bumbung rumah penduduk kampung. Tiada kesalahan.
D

2
Soalan 9

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

9. I Adik menangis kerana baju kesayangannya luntur terkena serbuk peluntur.


II Kejelitaan penyanyi popular itu tidak luntur walaupun umurnya sudah
meningkat tua.
III Keazamannya untuk berjaya dalam peperiksaan PT3 tidak pernah luntur
meskipun sering gagal dalam ujian.
IV Sikap kawannya yang suka tikam belakang menyebabkan Faiz berasa luntur
untuk menegur kawannya itu.

A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja


B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja

Soalan 10

Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahan


penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.Tandakan sama ada A, B, atau C jika
ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan.

10 Kolej Melayu Kuala Kangsar adalah di antara sekolah yang menjadi pilihan pelajar
dan ibu bapa.

A ialah antara sekolah


B adalah antara sekolah
C ialah di antara sekolah
D adalah di antara sekolah

Soalan 11

Pilih ayat-ayat yang betul.

11 I Ibu membeli sebentuk cincin permata.


II Mereka terjumpa guru disiplin di pejabat sekolah.
III Pelajar itu gembira kerana memperoleh keputusan yang cemerlang.
IV Murid itu tidak datang ke sekolah petang itu sekiranya hari hujan.

A I dan II sahaja C II dan III sahaja


3
B I dan III sahaja D III dan IV sahaja

Soalan 12

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling hampir
dengan ayat yang dicetak tebal.

12 Beberapa langkah telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan untuk


memperkasakan pembangunan sukan di sekolah.

A Pembangunan sukan di sekolah akan diperkasakan oleh Kementerian


Pendidikan yang sedang mencari langkah yang sesuai.
B Untuk memperkukuh pembangunan sukan di sekolah, pihak Kementerian
Pendidikan telah mengambil beberapa langkah untuk dijalankan.
C Pengumuman tentang rancangan untuk pembangunan sukan di sekolah
telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan.
D Kementerian Pendidikan telah mengumumkan beberapa langkah untuk
memperkasakan pembangunan sukan di sekolah.

Soalan 13

Pilih peribahasa atau maksud peribahasa yang paling sesuai.

13. Peribahasa yang sesuai dengan gambar di bawah ialah

A seperti aur dengan tebing.


B seperti katak mendapat air.
C seperti tikus membaiki labu.
D seperti katak di bawah tempurung.

4
Soalan 14 hingga Soalan 17

Baca syair di bawah ini dengan telitinya, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

14. Baris syair …Banyak ada ia bersaudara …. bermaksud

A hubungan adik-beradik tidak akan putus.


B manusia hidup dengan harmoni tanpa mengira pangkat dan darjat.
C setiap orang akan hidup sejahtera dengan saudara-mara.
D kehidupan masyarakat berbilang kaum yang aman dan sejahtera.

15.Apakah nilai yang terdapat dalam rangkap ketiga syair ini?

A Keadilan B Perpaduan
C Keberanian D Tanggungjawab

16. Frasa Air tak tiris seperti kolam mengandungi unsur gaya bahasa

A simile
B inversi
C metafora
D personafikasi

17. Rima akhir bagi setiap rangkap “ Syair Pohon Buluh” ialah

A aaaa. B abab
C abcd D abba
5
BAHAGIAN B
Soalan 18 - 21

Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan
tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruangan jawapan yang disediakan. Anda tidak
perlu menyali ayat itu semula.

18. Puan Shahida pernah menjadi peramugari di Syarikat Penerbangan Malaysia suatu
masa dahulu.

___________________________________________________

19. Cikgu Azuan meminta murid-muridnya memberikan defenisi bagi beberapa


perkataan yang sukar itu.

___________________________________________________

20. Guru subjek Matematik itu tidak tahan akan karenah murid-murid nakal di dalam
kelasnya.

____________________________________________________

21.Beberapa tempat di Lembah Klang telah mengalami gangguan bekalan letrik pada
tengah malam semalam.

_________________________________________________________

[4 markah]

6
Soalan 22 - 24

Baca pantun dibawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PANTUN DUA KERAT (NASIHAT)


Berapa jauh wujud dengan sifat,
Sejauh lutut dengan pelipat.

Sarang semut dengan gelap,


Orang selimut selalu lelap.

Hitam-hitam pucuk kawa,


Sungguh hitam dipandang lawa.

Emas, perak, tembaga, suasa,


Malas bergerak tidak merasa.

Buah sintang buah senikul,


Satu memegang satu memikul.

22. Apakah maksud rangkap ketiga dan rangkap kelima “Pantun Dua Kerat
(Nasihat)”?
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[3 markah]
23.Berdasarkan “Pantun Dua Kerat (Nasihat)” , berikan dua unsur bunyi berserta dengan
contoh yang sesuai.
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[3 markah]

7
24.Nasihat yang baik dapat dijadikan panduan dalam kehidupan.
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk
memberikan nasihat kepada seseorang?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[4 markah]

Soalan 25

Berdasarkan cerpen Oren dalam Antologi Kuingin Berterima Kasih, nyatakan 4 ciri
(perwatakan) yang ada pada Oren.

Nyatakan 4 ciri (perwatakan) yang ada pada Oren:

i. ________________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________________

iii. ________________________________________________________________________

iv. ________________________________________________________________________

[4 markah]

8
BAHAGIAN C
Soalan 26

Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah
ringkasan tentang punca-punca masalah sosial dalam kalangan remaja yang
panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.
Media massa sering kali melaporkan pelbagai masalah sosial yang berlaku dalam
kalangan remaja. Masalah yang dipaparkan termasuklah vandalism, pergaduhan, ponteng
sekolah, dan lumba motosikal haram. Sebab utama remaja bertindak demikian ialah
keinginan mereka untuk diterima oleh rakan-rakan dalam kumpulan.
Fenomena isteri yang keluar bekerja demi membantu suami menjanakan ekonomi
keluarga dianggap sebagai suatu keperluan pada masa kini. Oleh itu, masa yang
diperuntukan untuk anak-anak terhad. Kekangan waktu ini menyebabkan ibu bapa kurang
memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. Sebagai akibatnya, anak-
anak akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang menyalahi peraturan.
Selain itu, lazimnya remaja menimbulkan masalah kerana kurangnya didikan
agama sebagai perisai jiwa mereka. Gaya hidup masa kini yang terlalu banyak hiburan
yang melekakan juga menyebabkan nilai agama makin menipis dalam jiwa anak-anak
remaja. Oleh sebab itu, anak-anak remaja ini kurang bijak menilai antara yang baik
dengan yang buruk. Kurangnya penerapan nilai keagamaan dalam keluarga juga
menyebabkan anak-anak tidak berasa bersalah apabila melakukan sesuatu kesalahan.
Zaman remaja banyak cabarannya. Remaja yang terlibat dalam masalah sosial juga
dikenal pasti berpunca daripada sikap mereka yang cuba mencari identiti. Antara
tanggungjawab dan keseronokan, anak-anak remaja ini tercari-cari identiti yang sesuai.
Andai kurang perhatian dan kekuatan diri, tidak mustahil mereka akan mencuba pelbagai
perbuatan yang kurang baik. Tambahan pula, pengaruh internet yang berleluasa
memungkinkan remaja terpengaruh oleh budaya yang memudaratkan mereka.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………… …………………….. …………………....


(HAIRUNNISA BUSRA) ( ) ( )

10

Anda mungkin juga menyukai