Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SJK ( C ) SIN MIN Kod Sekolah: BBC 6036


1. Nama Guru
LIM SEN HONG
PENGURUSAN BIMBINGAN DAN
2. Judul 3. Bidang:PENDIDIKAN
KAUNSELING
4. Tarikh Pembentangan 16/04/2022 5. Masa: 8:45p.m.

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Buku ini mengandungi 12 bab, dimulai dengan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia dan
diikuti dengan teori-teori kaunseling. Pembaca akan mendapat pengetahuan bagaimana
menjalankan Kaunseling Individu dan Kelompok serta Penyediaan Inventori dan Rekod. Masalah
disiplin berlaku kerana berlaku konflik dan tekanan dalam diri pelajar. Pengurusan konflik secara
berkesan dijangka dapat mengubah tingkah laku pelajar ke arah yang lebih baik berdasarkan
norma-norma yang diterima masyarakat.. Bimbingan secara berkesan dapat melahirkan
pemimpin yang berkesan.Ia juga boleh mewujudkan komunikasi berkesan ke arah Budaya
Cemerlang di sekolah. Pengurusan stress secara berkesan pula dapat mewujudkan iklim
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kerana pelajar dan guru dapat melaksanakan
tanggungjawab masing-masing tanpa tekanan dan melaksanakan kerja dengan gembira.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru/pentadbir dalam melaksanakan tugas
pentadbiran dan komunikasi dengan pelajar atau rakan sejawat. Buku amat berguna kerana
setiap guru dan perlu berhubung dengan manusia setiap masa selagi kita hidup di alam fana ini.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Buku ini memberi kemahiran kepada para guru mengurus masalah pengajaran dan
pembelajaran dan juga masalah peribadi. Selain itu, ia juga dapat memberi peluang untuk
melanjutkan pelajaran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ .......................................................
( LIM SEN HONG ) ( )

Anda mungkin juga menyukai