Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2020-2023
KURIKULUM (PEMULIHAN)

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Mengurangkan bilangan murid yang belum menguasai 3M.
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN DESA AMAN @ SEDESA
Bidang / Unit PEMULIHAN KHAS

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2020 2021 2022 2023
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101 inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)

Meningkatkan Bilangan murid yang -Meningkatkan kualiti Pdpc Meningkatkan bilangan murid Peratus menguasai
belum menguasai -Membina berbagai jenis yang menguasai membaca, kemahiran membaca
pembelajaran kemahiran membaca BBM. menulis dan mengira. dan menulis.
murid dan menulis Bahasa -Melaksanakan program-
Melayu. program tujuan % Murid Tahun 1 60% 70% 80% 85% 90%
pendidikan. % Murid Tahun 2 70% 75% 80% 86% 92%
% Murid Tahun 3 90% 95% 100% 100% 100%
Bilangan murid yang -Meningkatkan kualiti Pdpc
Peratus menguasai
belum menguasai -Membina berbagai jenis
kemahiran asas
kemahiran asas BBM.
mengira.
mengira matematik. -Melaksanakan program-
program tujuan
% Murid Tahun 1 70% 80% 85% 90% 95%
pendidikan.
% Murid Tahun 2 80% 85% 90% 95% 97%
% Murid Tahun 3 90% 95% 100% 100% 100%
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Mengurangkan bilangan murid yang belum menguasai 3M.
Sektor/PPD/Sekolah* Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA
Bidang /Unit* Pemulihan Khas
Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru
Pelan Tindakan Meningkatkan peratus murid menguasai asas membaca, menulis dan mengira (3M)
Pengurusan
Tanggungjawa Tarikh/
Bil Program/Projek Objektif Kos/Sumber KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
b Tempoh
Kontigensi
1 Program Bacaan Bergred Murid dapat Guru Sekali Kad-kad % murid
membaca dengan Pemulihan Khas seminggu bacaan / dapat 85% 90%
cara yang betul. buku cerita membaca
bergred bertambah.
2 Program Bacaton Murid dapat Guru Sekali sebulan Buku cerita % murid
membaca buku Pemulihan Khas dapat 85% 90%
cerita dengan membaca
bimbingan guru. bertambah.
3
% murid
Program Bijak Sifir Murid dapat Guru Sekali sebulan Buku sifir 85% 90%
yang
menghafal sifir 1-12 Pemulihan Khas
menguasai
dan guru-guru
sifir
matapelajaran
bertambah
MT
Pengurusan
Bi Tanggungjawa Tarikh/
Program/Projek Objektif Kos/Sumber KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
l b Tempoh
Kontigensi
4 Jejak Kasih Beramah-mesra Guru Februari Tiada
dengan waris. Pemulihan, % murid 85% 90%
Berbincang Guru menguasai
mengenai Bimbingan 3M
kelemahan murid. Kaunseling, bertambah.
Guru kelas.
5 Program Cakna Mengukuhkan Guru Bahasa Mac hingga PCG panitia
Cemerlang penguasaan dalam Melayu dan September RM500 85% 90%
% murid
asas membaca dan Guru
menguasai
pendedahan Pemulihan
3M
masalah
bertambah.
pembelajaran
kanak-kanak.
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020
Sektor/PPD/ Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA
JADUAL 3
Sekolah
Bidang/Unit KURIKULUM / PEMULIHAN
Program/Projek Program Bacaan Bergred / Program Bacalah Saya.
Objektif Murid-murid dapat membaca mengikut sukukata yang betul.
Tarikh/Tempoh Sekali seminggu (Mac-Oktober)
Kumpulan Semua murid pemulihan khas.
Sasaran
Tanggungjawab Pengerusi: Shahidan bin Haji Said (Guru Besar) N/P: En. Norhamidi b. Mohd. Ansor SU: En. Mohd Aminorfazla b.
Aminordin AJK: En. Abdul Halim / Pn. Anum /
Proses Kerja 1. Taklimat program pada ................................
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada murid pemulihan.
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada .............
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020


Sektor/PPD/ Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA
JADUAL 3
Sekolah
Bidang/Unit KURIKULUM / PEMULIHAN
Program/Projek Program Bacaton.
Objektif Murid-murid dapat membaca mengikut sukaukata yang betul.
Tarikh/Tempoh Mac hingga Oktober
Kumpulan Semua murid pemulihan khas.
Sasaran
Tanggungjawab Pengerusi: Shahidan bin Haji Said (Guru Besar) N/P: En. Norhamidi b. Mohd. Ansor SU: En. Mohd Aminorfazla b.
Aminordin AJK: En. Abdul Halim / Pn. Anum /
Proses Kerja 1. Taklimat program pada ................................
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada murid pemulihan.
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada .............
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020


Sektor/PPD/ Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA
JADUAL 3
Sekolah
Bidang/Unit KURIKULUM / PEMULIHAN
Program/Projek Program Bijak Sifir.
Objektif Pelajar dapat bimbingan dalam menguasai sifir 1 – 12
Tarikh/Tempoh Sekali sebulan (Jun-Oktober)
Kumpulan Semua murid pemulihan khas.
Sasaran
Tanggungjawab Pengerusi: Shahidan bin Haji Said (Guru Besar) N/P: En. Norhamidi b. Mohd. Ansor SU: En. Mohd Aminorfazla b.
Aminordin AJK: En. Abdul Halim / Pn. Anum /
Proses Kerja 1. Taklimat program pada ................................
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada murid pemulihan.
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada .............
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020

Sektor/PPD/ Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA


JADUAL 3
Sekolah
Bidang/Unit KURIKULUM / PEMULIHAN
Program/Projek Jejak Kasih.
Objektif Beramah mesra dengan waris dan berbincang mengenai kelemahan murid.
Tarikh/Tempoh Februari
Kumpulan Semua murid pemulihan khas.
Sasaran
Tanggungjawab Pengerusi: Shahidan bin Haji Said (Guru Besar) N/P: En. Norhamidi b. Mohd. Ansor SU: En. Mohd Aminorfazla b.
Aminordin AJK: En. Abdul Halim / Pn. Anum /
Proses Kerja 1. Taklimat program pada ................................
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada murid pemulihan.
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada .............
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan
Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020


Sektor/PPD/ Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA
JADUAL 3
Sekolah
Bidang/Unit KURIKULUM / PEMULIHAN
Program/Projek Program Cakna Cemerlang
Objektif Mengukuhkan penguasaan dalam asas membaca.
Tarikh/Tempoh Mac hingga September
Kumpulan Semua murid pemulihan khas.
Sasaran
Tanggungjawab Pengerusi: Shahidan bin Haji Said (Guru Besar) N/P: En. Norhamidi b. Mohd. Ansor SU: En. Mohd Aminorfazla b.
Aminordin AJK: En. Abdul Halim / Pn. Anum /
Proses Kerja 1. Taklimat program pada ................................
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada murid pemulihan.
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir pada .............
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan – RM 500 daripda PCG panitia Bahasa Melayu.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2020

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA JADUAL 4


Bidang/Unit* Kurikulum (Pemulihan) JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Program/ Tempoh Tarikh
Bil Keberkesanan Penambahbaikan Catatan
Projek Pelaksanaan Pemantauan
Program
1

*Potong yang tidak berkenaan.

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2020-2023

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Desa Aman @ SEDESA
Bidang/Unit Kurikulum (Pemulihan)
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Catatan

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Anda mungkin juga menyukai