Anda di halaman 1dari 129

AFORIZMA HUMORISTIK

Trimi i mirë ta çan ballin!


Trimi i mirë me shoqe shumë!
Mos i shiko gunën, shikoji kuletën!
Fshati që duket, ka drita!
Fshati që duket, s'do autobuz!
Duaje atdheun si Donika Skëndebeun!
Burrit që është burrë, nuk i shkrefet kurrë!
Ai që të rreh, është më i fortë!
I jep dorën, të merr orën!
Qyli është nëna e të gjitha të këqijave, por si nënë duhet
respektuar!
Shoku i mirë njihet nga lekët!
Guri i rëndë është për themele!
Duaje atdhenë si miza halenë!
Qingji i urtë pi ilaçet!
Qentë le të lehin, ti futja vrapit!
Mendja e shëndoshë do kokë të madhe!
Delja që ndahet nga kopeja është individualiste!
Njeriu që vetëm për vete punon, punon një muaj dhe bën 1
milion!
Më mirë një vezë sot, sesa një vezë nesër!
Feja e shqiptarit është pasuria!
Nuk është rroba që e bën priftin, por është prifti që bën
çunat e lagjes!
Ku të duket balta më e ëmbël se mjalta! Në çmendinë!
Kalit të falur nuk i shikohet dëshmia e penalitetit!
Punën e sotme dërgoja stafit lokal për nesër!
Në rrezik e në nevojë, seicili për hesap të vetë!
Bukë e kripë e zemër! Benz, RedBull dhe femër!
__________________
Deshira ekziston ne deshire,
fakti ekziston ne prezence,
ajo qe dua te them eshte se jemi human
te cilet duhet te pohojme qe ekzistojme.

Aforizma dhe citate mbi Zotin religjionistik, mistik


dhe filozofik

Zoti është gënjeshtër e shenjët.


Niçe

Miliarda gjëra janë krijuar nga diçka, e diçka nga asgjë.


Lao Ce

Ekziston Një i cili të gjitha mëkatet tona dhe ramjet i


mbanë në duart e veta – butësisht dhe amshueshëm.
Rilke

Zoti, nëse për të flet pa fisnikri të vërtetë, atëherë është


vetëm emër.
Plotin

Para se me qenë Qielli e Toka,


Ka ekzistuar një Qenie, veç e përsosur.
E amshueshme! Pa formë!
E vetme. E pandryshueshme!
E gjithandejshme; e pashpenzueshme.
Mund ta konsiderojmë si nënë të gjithësisë.
Nuk e di sesi quhet
Por unë e thërras me emrin Tao.
Lao Ce.

Po mos të kishte qenë Mirësia e Pafundme Ligj i Qiellit,


kurrë s’do të kishte me pas tjetër Qenie përpos Zotit.
Benxhamin Uiçkot
Në fillim ka qenë vetëm errësirë e mbuluar me errësirë.
E gjithë kjo ka qenë vetëm ujë i turbullët.
Ajo Një që ka ekzistuar, e mbështjellur me asgjë, më në
fund është shfaqur, e krijuar nga nxehtësia.
Në fillim dëshira është lëshuar mbi të –
Kjo ka qenë fara e parë, e lindur me mendje.
Urtarët të cilët i kanë studiuar zemrat e tyre me urtësi
E dinë se ajo që është, është e ngjajshme me atë që nuk
është…
Por, përfundimisht kush e di, dhe kush mund ta thotë
Prej nga e gjithë kjo ka ardhur, dhe si ka ndodhë krijimi?
Vetë zotat janë më të vonshëm sesa krijimi;
Për këtë arsye – kush me të vërtetë e di prej nga ajo është
shfaqur?
Prej nga krijimi i plotë buron.
Ai, qoftë edhe nëse e ka formëzuar apo edhe jo,
Ai, i cili vështron nga qielli më i lartë,
Ai e di – e ndoshta nuk e di edhe Ai vetë.
Nga Rig Veda

Mos imagjino se mendja jote personale mund të shkojë aq


lartë sa që ta njohë Zotin. Me të vërtetë, Kur Zoti
hyjnishëm të ndritë, nuk nevoitet kurrfarë drite natyrale
për t’u arritur kjo. Në të vërtetë, kjo dritë natyrale duhet
të jetë plotësisht e fikur para se Zoti (nuk të ) ndritë
përbrenda me dritën e vet…
Mjeshtri Ekart

Kur mendja e lirë është me të vërtetë e painteresuar, Zoti


është i detyruar të hy në të; dhe kur kishte munduar ai pa
forma të kushtëzuara, ai atëherë do të kishte pasur dy
veti të vetë Zotit…mosinteresimi i palëvizshëm e shpien
njeriun në ngjajshmëri më të afërt me Zotin. Kjo Zotit ia
jep statutin e Zotit…por, personi i painteresuar nuk
dëshion asjë, dhe nuk ka asgjë prej të cilës duhet të
çlirohet. Për këtë arsye, ai nuk ka kurrfarë lujtje, apo lutet
vetëm sa për t’u shikuar me Zotin…Kur shpirti këtë e
arrinë, ajo e humbë identitetin e vet, e thithë Zotin dhe
shndërrohet në hiçgjë, sikur agu para lindjes së diellit.
Mjeshtri Ekart

I palëvizshëm – Një – më i shpejtë se mendja,


Zotat nuk kanë mundur ta zënë kur ka nxituar pranë tyre:
Duke qëndruar, Ai i mbërrinë të gjithë që nxitojnë;
Në Të era inicon veprimin.
Lëvizë.nuk lëvizë.
Është largë, por prapë afër:
Ai është mbrenda krejt gjithësisë,
Por prapë, Ai është jasht saj.
Ata të cilët të gjitha qeniet i shohin në Vete,
Dhe veten në të gjitha qeniet
Kurrë nuk do të largohen prej Tij
nga: Isa Upanishada

Asnjë gjë nuk mund të futet në esencën e Zotit, por prapë


kjo esencë duhet të jetë madje edhe në djallin.
Angelus Silesijus

Hapësirë e vogël përbrenda zemrës është njëjtë e madhe


sa edhe kjo gjithësi gjigante. Aty janë qielli dhe toka,
dielli, hëna dhe yjet; aty janë zjarri, rrufeja dhe erërat,
dhe krejt çka tash ekziston, dhe krejt ajo që më nuk është;
sepse e gjithë gjithësia është në Të e Ai banon në zemrat
tona…Shpirti i cili është në trup nuk plaket dhe nuk vdes,
e kurrë askush nuk mund ta vras Shpirtin që është i
amshueshëm. Kjo është kështjellë e vërtetë e Brahmanit
në të cilën banon e gjithë dashuriae gjithësisë. Ajo është
Atman, Shpirt i pastër, përtej pikëllimit, plakjes dhe
vdekjes; përtej të ligës, urisë dhe etjes. Ky është Atman,
dashuria e të cilit është e Vërteta dhe mendimiet e të cilit
janë të Vërteta.
nga: Çandogja Upanishada

Dhe shpirti sheh, shijon dhe përjeton se Zotin e ka më të


afërt se vetveten, se është më tepër Zot se ai vetë dhe se
Ai e posedon, por jo si gjësend dhe jo si e posedon
vetveten, por më tepër por më tepër se çdo gjë tjetër më
tepër se vetveten. Shpirti e reflekton këtë dritë, kështu që
lumturia, jeta, vullneti, dashuria dhe shikimi më tepër janë
tek Ai se sa tek shpirti vetë.
Benoa de Kanfel

…Ai, i cili nuk mund të kuptohet apo emërtohet apo


shihet, e bënë veten të dukshëm, emërtohet dhe bëhet i
kuptueshëm atyre të cilët besojnë se Ai mund t’i jep jetë
atyre të cilët e kuptojnë dhe e shohin me besim…jeta e
vërtetë vjen me pjesëmarrje në Zotin, e pjesëmarrje në
Zotin do të thotë (me) njoft Atë dhe me u kënaqë në
mirësinë e tij.
shën Irinej

Zoti nuk mund të gjendet askund në botë. Ai i shmanget


prezencës personale dhe vërejtjes. Realiteti i tij nuk është
në hapësirë dhe në kohë. Ekzistimi i tij nuk mund të
dëshmohet. Realiteti i tij, nëse e ka, duhet të jetë
rrënjësisht i karakerit të ndryshëm nga realiteti i botës.
Kurrfarë shkence në kuptimin e përgjithëshëm të
vlerëshëm mbi njohjen e Zotit nuk mund të zhvillohet duke
përsijatur për Zotin, kurrfarë shkence e cila do të mund ta
studiojë objektin “Zot”. Sepse, sipas shkencës, nuk ka
Zot.
Karl Jaspers

Sikur lumi që rrjedhë teposhtë duke e gjetur shtëpinë e


vet
Në oqean, duke e lënë emrin dhe formën pas vetes,
Ashtu, edhe urtari, i çliruar nga emri dhe forma,
I afrohet afër Personalitetit hyjnorë e cila është përballë
të së përtejmes.
Kush do që e njeh Brahmanin e gjithëlavdishëm,
Me të vërtetë Bëhet Brahman.
nga: Mundaka Upanishada

Zoti krijoj edhe njeriun sipas dukjes dhe figurës së tij,


edhe mendjen: sepse në mendje është fytyra e Zotit. Kjo
është arsye përse Zoti nuk mund të kuptohet, madje as
prej vetvetes, sepse në të është figura e Zotit.
shën Augustini

Një pjesë e metafizikës lëvizë, vetëdijshëm apo jo, rreth


pyetjes përse (në përgjithësi) diçka ekziston: përse
ekzistojnë fantazma apo shpirtat apo Zoti, e jo asgjë?
Edhe pse, kjo pyetje nënkupton se realiteti e plotëson
zbrazëtinë, se hiçi ekziston nën Qienien, që parimisht
asgjë s’duhet të ekzistojë, kështu që, për këtë arsye,
duhet të shpjegohet përse me të vërtetë ka diçka.
Preokupimi me këtë është iluzion i pastër, sepse ideja e
hiçsisë absolute ka po aq kuptim sa edhe ideja e rrethit të
rrumbullakët.
Anri Bergson

Nëse nuk ka Një, atëherë s’ka asgjë.


Platoni
Zot është Ai vullneti i të Cilit për kurrfarë shkaktari apo
arsye nuk mund të ceket si rregull apo normë; se asgjë
nuk është në nivel me të, apo mbi të, por ajo vetë është
rregull për të gjitha gjërat. Nëse për të do të kishe
ekzistuar ndonjë rregull apo normë, apo shkaktar, apo
arsye, ajo më nuk do të kishte qenë vullnet i Zotit. Atë që
Zoti e dëshiron, nuk është e drejtë për shkak se Ai duhet
apo është i detyruar që ashtu të dëshirojë; përkundrazi,
ajo që ngjanë duhet të jetë e drejtë për shkak se Ai ashtu
dëshiron. Shkaqet dhe arsyet lidhen me vullnetin e
krijimit, por jo edhe me vullnetin e Krijuesit – përpos nëse
nuk e vendos ndonjë Krijues tjetër mbi Të!
Martin Luter

Po mos të kishte qenë kështu njeriu s’do ta kishte ndi


poshtërsinë e vet, po mos të kishte pasur dritë, njeriu s’do
të kishte pasur shpresë në shërim. Nuk është vetëm e
drejtë, por është edhe e dobishme ajo që Zoti është
pjesërisht i fshehur dhe pjesërisht i zbuluar, sepse për
njeriun është po aq rrezik (me)njoft Zotin e mos (me)njoft
mjerimin personal, sa edhe mos (me)njoft mjerimin
personal e (me)njoft Zotin.
Blez Paskal

Në fillim krejt ka qenë Brahman, Një dhe pafund. Ai është


mbi jugun dhe veriun, dhe mbi lindjen dhe perëndimin,
dhe mbi atë që është poshtë dhe lartë: pafundësia e Tij
është gjithandej. Në Të nuk ka as lindje as perëndim.
Shpirti suprem është i pamatshëm, i pakuptueshëm,
përtej emërtimit, i palindur, përtej logjikës, përtej
mendimit. Pafundësia e Tij është pafundësi hapësire.
Në fund të botave të gjitha gjërat flejn: vetëm Ai është i
zgjuar në amshim. Mandej nga hapësira e Tij e pafundme
krijohen dhe zgjohen botat e reja, gjithësia e cila është
pafundësi mendimesh. Gjithësia ekziston në vetëdijën e
Brahmanit, dhe në të kthehet.
nga: Maitri Upanishada

AFORIZMA NGA PAOLO KOELHOS

Të gjithë njerëzit janë të ndryshëm. Dhe duhet të bëjnë


ç’është e mundur për të mbetur kështu.

Çdonjeriu i janë dhënë dy cilësi: fuqia dhe talenti. Fuqia e


udhëheq të takojë fatin e tij. Talenti i tij e detyron të
ndajë me të tjerët elementët më të mirë që ai zotëron.
Çdonjeri duhet të dijë se kur duhet të përdorë njërën apo
tjetrën.

Çdonjeriu i është dhënë një virtyt: aftësia për të zgjedhur.


Për atë që nuk përdor këtë virtyt, shëndërrohet në
mallkim – dhe të tjerët do të zgjedhin gjithmonë për të.

Çdo njeri ka Mitin e tij Personal për të materializuar dhe


ky është shkaku për të cilin ai vjen në këtë botë. Miti
Personal shfaqet tek entusiazmi i tij tek gjithçka që ai bën.

Çdo njeri duhet të njohë dy gjuhë: gjuhën e shoqërisë dhe


gjuhën e shenjave. E para shërben në komunikimin me të
tjerët, ndërsa e dyta shërben për të shpjeguar mesazhet
nga Zoti.

Çdo njeri ka të drejtë të kërkojë kënaqësinë – domethënë


atë që i jep gëzim atij dhe jo medoemos dhe të tjerëve.
Çdo njeri duhet të mbajë të gjallë brënda tij flakën e
shenjtë të "çmendurisë". Dhe duhet të sillet si një njeri i
zakonshëm.

Gabimet e vetme që konsiderohen si serioze janë si në


vazhdim: mosrespektimi i të drejtave të tjetrit, paralizimi
nga frika, ndjenja e fajtorit, të kujtosh se nuk meriton as
të mirat dhe as të këqijat që të ndodhin në jetën tënde
dhe të jesh frikacak.

Të duam armiqtë tanë , por të mos bëjmë aleanca me ta.


Ata ndodhen në rrugën tonë për të testuar shpatën tonë
dhe meritojnë vlerësimin e betejës sonë. Ne duhet të
zgjedhim armiqtë tanë dhe jo anasjelltas.

Të gjitha fetë udhëheqin tek i njëjti Zot dhe të gjitha


meritojnë të njëjtin respekt.

Derguar nga V.batalaku

AFORIZMA NGA SAMI FRAFËRI

Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate,


kujdesu ta shkruash mirë,sepse një faqe e keqe ndyn
gjithë librin.

Njeriu duhet të përpiqet të mësojë çdo gjë, jo të tregojë


veten e tij.

Zgjuarësia është një dritë hyjnore, ndriçimi i së cilës ndrit


jo vetëm sipërfaqen e sendeve, por edhe brendinë e tyre.
Më i forti i njerëzve është ai që është i zoti të përmbajë
vetveten.

Ajo që qeveris botën nuk është as forca, as ligji, por është


mirësjellja dhe edukata.

Bota është një shesh i ekspozuar shiut dhe erës; ai që në


këtë shesh e ruan dritën e përpjekjes e të kuptimit dhe
nuk e shuan, është filozof i vërtetë.

S’ka njeri të pafajshëm në botë; i mënçuri nuk i thotë


djalit mos gabo, por e këshillon të gabojë sa më pak.

Nuk i takon gjë dhëmbit të skiles që qëndron e mbyllur në


strofkun e vet.

Njerëzit ndryshojnë nga njëri-tjetri nga koka, jo nga


këmbët.

Miqësia është si drita e shkrepëtimës; sa më i errët të jetë


vendi, aq më shumë ndriçon.

Rruga e jetës është drejtësia, mos u ndaj nga rruga për të


hyrë nëpër rrugica.

Njeriu mentar nuk flet për veten e tij dhe për punë që i
përkasin atij vetë.

Kush ve interesat e përgjithshme mbi të tijat, është njeri


me të vërtetë.

Jeta e njeriut është një pe i dredhur nga lumturia dhe


fatkeqësia. Po të ishte dredhur vetëm nga fatkeqësia, do
të ishte këputur shpejt, po të ishte përbërë vetëm nga
lumturia, do të ishte tepër i ashpër dhe nuk do të hynte në
punë.

Gabimi i atij që punon me dëshirë dhe endje, është më i


mirë se të qëlluarit e atij që punon pa dashur.

Grada e qytetërisë dhe e moralit të një populli kuptohet


nga këngët dhe lojërat e tij.

E vërteta është një lloj ujë i nxehtë që del nga toka, i cili
shkrin dëborërat dhe akujt që ka përqark, i bën për vete
dhe shtohet duke shkuar dhe sado që mund të ngrijë duke
u ftohur ajri, pa kaluar shumë kohë prapë bëhet siç ka
qenë (ujë i rrjedhshëm).

Gjithësecili dëshiron t’i shohë njerëzit e mëdhenj, por më


mirë është të shohësh veprat e tyre, d.m.th. të shohësh
ata vetë, sepse idetë e tyre s’kuptohen nga fytyrat e tyre,
por dallohen nga veprat e tyre.

Kush nuk merret vesh me vëllanë, s’merret vesh fare me


bashkëqytetarët e tij.

Njeriu të mos ketë frikë nga ligji, të ketë turp nga bota, të
ketë frikë nga ndërgjegjeja e tij.

Mendojmë se njeriu vdes dhe shkon, mirëpo të vdekurit


janë ata që edukojnë fëmijët tanë, që na mësojnë dituritë
dhe shkencat, kur marrim në dorë një libër dhe e lexojmë
në vetmi në një çip dhe, sipas rastit, ata na bëjnë të
qeshim apo të qajmë.

Ai që pranon këshilla, është më i madh se ai që jep, sepse,


sa lehtë është të japësh këshilla aq rëndë është t’i
pranosh.

Dyshimi është gur argjendari i së vërtetës, kush dyshon


në marrëdhëniet e
përditshme, s’gabon asnjëherë, kush dyshon në veprimet
e veta, bëhet filozof.

Një kokërr gruri nuk e mbush dot hambarin, por ndihmon


kokrrat e tjera që e kanë mbushur.

Ai që i përgjigjet me ligësi mirësisë sate, bëhet mjet për të


bërë të njohur mirësinë tënde dhe ligësinë e vet.

Forca e mendimit hy në punë më shumë se tehu i shpatës;


prandaj ruaje atë dhe mbaje gati për ta përdorur në kohën
e duhur.

Shkalla e parë e marrëzisë është të kujtosh se je i mençur.

Njeriu ka nevojë për arsim ashtu si bima për ujë. Ashtu


sikundër që thahet pema kur është e njomë, po nuk u
vadit, edhe njeriu thahet shpirtërisht po nuk u edukua
qysh në fëmijëri (vogëli), sepse nuk i mbetet gjë për t’i
shërbyer njerëzimit.

Njeriu nuk është i përjetshëm, le të përpiqet të jetë e


pavdekshme ajo që do të thotë dhe ajo që do të bëjë.

Gjërat që numërohen të shenjta, si mendja, njohuria dhe


dituria, nga shkaku i lakmisë për famë e madhështi,
s’mund t’u qëndrojnë disa dëshirave të kota, ndërsa
dashuria mund çdo gjë. Dashuria duron varfërinë, nevojën,
urinë, mundimin, poshtërimin - çdo gjë. Dashuria e
ndryshon skëterën në parajsë. Në qoftë se kërkohet një
shenjë e botës shpirtërore në botën lëndore, ajo shenjë
është dashuria.

Fjalët dhe punët e njerëzve të mëdhenj nuk janë sipas


vendit e kohës së tyre, ata mund t’i përshtaten çdo kohe
dhe çdo vendi.

Kush bazohet në forcën, bie për tokë po sa të thyhet


forca, por ai që bazohet në drejtësinë, është i mbështetur
në një godinë të fortë që nuk shembet kurrë.

Mendja e një kombi është arsimi, zemra e tij - morali i


përgjithshëm.

Derguar nga V. Batalaku

AFORIZMA PËR SHOQËRINË

Shoqëria është si ajri, e nevojshme për frymëmarrjen, por


e pamjaftueshme për jetën.
Shou

Derisa shoqërinë nuk e "qëlloni" me pëllëmbë në fytyrë, as


ajo nuk do t'ju parashtrojë pyetje të papërshtatshme.
Spenseri

Të jesh "mbi shoqëri" thjesht do të thotë "të mos jesh" në


të.
Vranici

Ai që dëshiron të përmirësojë shoqërinë duhet të fillojë


me veten.
Lagerlefi
Ndihma jonë është vetja jonë.
De Rada

Dhe nëntëdhjetë e nëntë herë po të rrëzohemi, duhet të


ngrihemi përsëri.
P.N.Luarasi

Moti i ri mos të gjejë vetëm një mot më plak, po edhe një


mot më të mençur.
Noli

Unë futem midis njerëzve dhe shkrihem me të gjitha


masat e popullit.
A.Moisiu

Ne jemi një pikë në oqeanin e guximit, po mos të ishte kjo


pikë do t'i mungonte diçka oqeanit.
Nëna Tereza

Popujt rëndomë ecin pas flakës ndriçuese të gjenive, por


ngrohen me fjalët e atyre që përbëjnë vlimin e zakonshëm
të jetës njerëzore.
R.Qosja

Me frikën e të nënshtruarve dhuna vetëm zmadhohet.


H.Sulejmani

Bujqësia s'do vetëm tokë, por edhe kokë.


Xoxa

Prej atyre që kanë bërë tradhti s'mund të kërkohet ta


shpjegojnë tradhëtinë.
R.Qosja
Mos u bën thupër e kurrkujt, e më atë thupër t'u grahësh
të tjerëve.
N.Rahmani

Lavdimi është i mirë kur nuk futet në këmbana të larta.


Rela

Kush lëron rrezikun dhe mbjell fatkeqësinë, atë dhe do ta


korrë.
R.Qosja

Mos vështro vetëm nga derdhet lumi, vështro edhe nga


shkon.
Xoxa

Më mirë të të rrahë yti, sesa të të puthë i huaji.


M.Kallamata

Mos u shiko në pasqyrë, kërko veten tënde midis të


tjerëve dhe njihe.
Aleandri

Kopracit i mungon njësoj edhe ajo që ka , edhe ajo që s'ka.


Publie Sir

Talenti s'është gjë tjetër veçse qëndrimi ynë ndaj punës.


Gorki

Të dobëtit çdoherë e fillojnë të parët.


Fareli

Tradhtia e mikut është sprovë e parë për të tradhtuar


atdheun.
Vidi
As ata që e duan të vërtetën, as ata që e duan të bukurën,
nuk mund të mirren me politikë, sepse ajo nuk mirret as
me të vërtetën, as me të bukurën.
Kamy

Mendjemadhësia është krenaria e njerëzve të dobët.


Verneri

Kur dikush nuk ka atë që do, duhet të dojë atë që ka.


Zola

Kush kursen patkoin, humb kalin.


Krilovi

I trembet përbuzjes vetëm ai që e meriton atë.


La Roshfuko

Nuk ka lugë që asnjëherë s'ka prekur anët e tenxheres.


Dode

Pakënaqësia është hapi i parë kah përparimi i ndonjë


njeriu a populli.
Uajldi

Mos mendoni se më keni zënë pisk dhe fajin tim e keni


dëshmuar.
Bibla

Dy janë tragjeditë: të mos kesh ç'të do zemra në jetë, e


tjetra të kesh ç'të duash.
Shou

Arsyeja na mashtron më shpesh se natyra.


Vonenargu

Kënaqësitë, me gjithë se janë baza dhe burimi i lumturisë,


nuk duhet të dominojnë mbi njeriun, por anasjelltas, njeriu
në bazë të arsyes duhet të dominojë mbi to.
Aristipi

Fisnikëria s'vlen pesë para,kur i mungojnë cilësitë morale.


Molieri

Çdokush duhet të krijojë rrugën e vet dhe nëpër të të ecë


vetëm.
Pazi

Ngjan që ata, të cilët vrapojnë pas asaj që është e


padobishme dhe që kërkojnë vetëm atë që është e tepërt,
nuk arijnë as atë që u nevojitet.
Plutarku

Nga morali di vetëm se e moralshme është ajo pas së cilës


ndihesh mirë, kurse e pamoralshme ajo pas së cilës
ndihesh keq.
Heminguei

Çdo sukses i madh është triumf i këmbënguljes.


Z.Grafi

Egoizmi është i luhatshëm si shkëmbi.


Bjelinski

Unë jam hi aty ku dikur isha zjarr.


Bajroni

Ekzistojnë momente kur çdo gjë të duket e zezë. Mos u


brengos, do të kalojë.
Renardi

Bleta: shumë flitet për zellin tim. Sa më përket mua, më


shumë krenohem për thumbin tim.
Çapeku

Mos ia dëshironi tjetrit atë që ia dëshironi vetes. Ndoshta


ai ka shije tjetër.
Shou

S'ka rëndësi se në cilin tren udhëtoni. Me rëndësi është se


në cilin stacion zbritni.
Tueni

Kur të mbetesh pa argumente, ofendo kundërshtarin.


Ciceroni

Mos mendo se sheh nëse i ke sytë çelur.


Gëte

Kur je i zemruar numro deri në katër, e kur je shumë i


zemruar shaj se të kalon.
Tueni

Për të njohur mirë një tjetër duhet të njohësh më parë


veten.
Shekspiri

Kur ata që vinë pas nesh nuk na arrijnë dot, atëherë


betohen se ne kemi tradhtuar.
Ebner-Eshenbahu

Nuk ekzistojnë as suksese të lehta, as mossuksese të


përhershme.
Prusti

Çdo gjë që është e vlefshme për njerëzimin, është edhe


fisnike.
Dostojevski

Nga fanatizmi në barbarizëm lypset vetëm një hap.


Didro

Me çdo gjë që ke lënë të të kalojë ke fituar diçka, me çdo


gjë që fiton, humb diçka.
Emersoni

Bindjet nuk edukohen lehtë.


Dobrolubovi

Në ditët e triumfit, mos harroni disfatat.


Kineze

Pesimisti është optimist me përvojë.


Ditrih

Të përgojosh do të thotë të tregosh mëkatet e të tjerëve.


Bushi

Disa kujtime janë si armiku i përbashkët: dinë të na


pajtojnë.
Prusti

Edhe femra e mirë është femër, por cigarja e mirë është


tym.
Kiplingu
Syri është dritarja e shpirtit.
Da Vinçi

Egoizmi është këshilltari më i keq.


Bonaparti

I besoni mendjes sepse ajo sundon botën.


Anaksagora

Mjerimi nuk vjen vetëm si pararojë, por i shtrirë si


batalion.
Shekspiri

Mos lëngoni për atë që nuk ekziston më, sepse sikur të


mos ndryshonte asgjë, së shpejti çdo gjë do të bëhej e
mërzitshme.
Baueri

Unë isha i qetë vetëm nëntë muajt e kaluar në barkun e


nënës sime: sigurisht këtë paqë të paralindjes do ta gjej
vetëm në zgorin e nënës sonë të përbashkët, pas vdekjes.
Shatorbriani

Ekzistojnë tri gjëra që kam dashur, të cilat kurrsesi nuk i


kam kuptuar. Këto janë muzika, vizatimi dhe gratë.
Fonteneli

Ka diçka në pritjen e mërzitshme: kjo e shtyn njeriun të


dëshirojë të fillojë dhe të kryejë sa më parë atë që e pret
me drojtje.
Stanisllavski

Edhe xhuxhmaxhuxhi mund t'i hidhërohet viganit, mirëpo


guxon të flakareshë vetëm xhuxhmaxhuxhin.
Katajevi

Kur i shkoni të sëmurit për vizitë, trimëronie, se kjo juve


nuk ju kushton fare, kurse atë e ndihmon.
Muhameti

Rruga e drejtë është kjo: zotëro ato që kanë bërë


paraardhësit dhe ec përpara.
Tolstoi

Më mirë të meritosh e të mos fitosh, sesa të fitosh e të


mos e meritosh.
Spenseri

Nuk është fat për njerëzit as paraja, as turpi, por nderi


dhe mendja.
Demokriti

Fjalosja është tym i dashurisë.


Berne

Shumë më mirë është të jemi përherë të çmuar, sesa


vetëm ndonjëherë të admiruar.
Ruso

Kush nuk dëgjon këshillën parapëlqen të dëgjojë qortimin.


Saadi

Të jesh pesimist me ndjenja, duhet të jesh i ri me mend.


Gëte

Ku ka frikë, nuk ka besim.


Gandi
Më parë do të bëhesha i pari në fshat se i dyti në Romë.
Cezari

Sikur shtazët të dinin të flisnin, pa dyshim për shumë të


meta tona do të thoshin "kjo është njerëzore" siç themi ne
"kjo është shtazarake".
Safiri

Nëse heshtja u ka hije të mençurve, ajo edhe më shumë u


ka hije budallenjve.
Tolstoi

Mospërfillja është si akulli i poleve. Ajo ngrin gjthçka.


Balzaku

Të jesh vetëm është më mirë se të jesh në shoqëri të


keqe; më mirë të jesh në shoqëri të mirë sesa vetëm; të
flasësh mirë është më mirë se të heshtësh, por heshtja
është më e mirë se fjala e keqe.
Muhameti

Mendjemadhësia më shumë është shenjë e nënçmimit të


vetvetes sesa krenari.
Suifti

Lepuri mendon se çdo sulm është përgatitur kundër tij.


Z.Lençi

Për mirëkuptim reciprok nevojitet pak ngjashmëri, për


dashuri reciproke nevojitet pak ndryshim.
Zheraldi

Asgjë që ka qenë e vlefshme në të kaluarën nuk humbet,


asnjë e vërtetë ose e mirë që e ka krijuar njeriu nuk vdes
kurrë, as që mund të vdesë.
Skoti

Në botën e njeriut bukuria është e lidhur me vuajtjen,


kurse vuajtja me shpëtimin. Asgjë të ngjashme nuk ka në
natyrë.
Myleri

Nderi im është jeta ime dhe të dyja janë bashkë. Nëse më


merrni nderin, jetën time nuk e keni shpëtuar dot.
Shekspiri

Ai që ka më pak sesa dëshrion, duhet të dijë se ka më


shumë sesa vlen.
Lihtenbergu

Gjërat e mëdha mund të tregohen në shënjat e vogla.


Frojdi

Më mirë është të kafshosh në jetë, sesa të hash gjuhën


tënde.
Kaflut

Guximi është virtyt i mirë, qëndrimi është më i mirë.


La Fonteni

Vetëbesimi është burim i mirëbesimit ndaj të tjerëve.


La Roshjuko

Pritja e kënaqësisë shpesh është shumë më e rëndë se


vetë pritja.
Tmnaseu

Të pakënaqurit kërkojnë në gotë ngushëllimin, qyqarët


guximin, kurse të turpshmit vetëbesimin.
Jonsoni

Kujtesa më thotë se unë e kam bërë këtë gjë, krenaria më


thotë se s'e kam bërë: më në fund kujtesa lëshon pe.
Niçe

Unë nuk shpreh diçka, unë përpiqem të prodhoj diçka.


Simoni

Pa ëndje e bredhje nuk piqet asnjë individ.


Hegeli

Fundi varet nga fillimi.


Manilia

Vetëm heshtja është e madhe, çdo gjë tjetër është dobësi.


Vynji

Miku më i madh i së vërtetës është koha, më i madhi


armik i saj është paragjykimi, ndërsa shoqëruesja e
përhershme është përulësia.
Koltoni

E kaluara ka vetëm një bukuri, pse është e kaluar.


Ualjdi

S'mund t'i japësh flakë një pylli të madh po s'të ndihmoi


era.
Pandita

Humbja e parave është gjë e lehtë; humbja e nderit është


e rëndë; humbja e guximit është e pakompensueshme.
Gëte
Askush nuk është aq i shurdhër sa ai që nuk dëshiron të
dëgjojë.
Karajani

Mos i besoni suksesit. Kur gjithçka vete sipas dëshirave


tuaja, atëherë më shumë duhet t'ju frikësojë mossuksesi.
Spinoza

Pesimizmi im është një formë e optimizmit.


Kokto

Zoti gëzohet me numrat tek.


Virgjili

Ajo që e bën fisnike një gjë është pavdekshmëria e saj.


Da Vinçi

Besimi i tepërt shpesh është marri, kurse mosbesimi i


tepërt të shumtën është fatkeqësi.
Nestori

Nuk ka qëllim të madh pa sakrifica të mëdha.


Cezari

O diell, po të mos ishin jerëzit që i ngroh e u jep jetë,


ç'kuptim do të kishte lindja jote?
Niçe

S'është vështirë të bësh kurorë, por është vështirë të


gjesh kokë të mire për të.
Gëte

I mjerë koka kur e komandon bishti.


Seneka

Iluzionet bëhen të rrezikshme nëse nuk mund të


prodhojnë kurrfarë iluzionesh.
Valeri

Nëse dikush ecën tërë ditën dhe në cakun e vet arrin në


mbrëmje, mjafton.
Petrarka

Në gojë dhe në penë kemi shpesh principe të larta, ndërsa


në zemër, më të shumtën, motive të vogla.
Jenseni

Kush frikësohet nga vuajtja, vuan nga frika e vuajtjes.


Montenji

Edhe në ëndërrimet më të bukura njeriu nuk mund t'ia


kalojë natyrës.
Gëte

Njësoj duhet të notosh, si të biesh në lumë, si në det. Të


dyja janë ujë.
Hesiodi

Rruga që të shpie poshtë, po ajo të shpie lart.


Herakliti

Shumica bëhen trima vetëm kur nuk shohin asnjë zgjidhje


tjetër.
Fokneri

Unë nuk e di çfarë ka qenë gjyshi, më shumë më intreson


ç'do të bëhet nipi i tij.
Linkolni

Çdoherë kur ju dëgjoj, nuk jam i lumtur me vetveten.


Luigji XIV

Njeriu mund të ngjitet në majat më të larta, mirëpo atje


nuk mund të qëndrojë gjatë.
Debysi

Sikur nxënsi të jetë në gjendje t'i përgjigjet çdo pyetje,


atëherë ç'do të bënte mësuesi?
Xhonsoni

Bashkudhëtari i mirë shkurton udhëtimin.


Goldshmiti

Asnjëherë nuk shkohet aq larg, si atëherë kur nuk dihet ku


shkohet.
Talercmi

Dëgjoje atë që të bën vërejtje për të metat tua, si të


zbulonte pasurinë më të madhe.
Buda

Ai që para kohe kërkon falje, akuzon veten.


Spanjolle

Mbani mend: ngi të gjitha plagët, të pashërueshme janë


ato që burojnë nga gjuha, shikimi me përbuzje dhe tallja.
Balzaku

Disa gjëra është shumë më lehtë të përligjen, sesa të


arsyetohen.
Shamfori
Pyetja që nuk shtrohet në kohën e duhur vetëm shkakton
tollovi dhe pengon.
Turgenjevi

Urrejtjen ta fshehësh është lehtë, dashurinë është


vështirë kurse indiferencën edhe më vështirë.
Berne

Eshtë humbur vetëm gjëja nga e cila heqim dorë.


Lesingu

Kush e sheh qiellin në ujë, sheh edhc peshqit në drutij.


Lao Ce

Kë e duan perënditë, vdes i ri.


Platoni

Ata që nuk e mbajnë mend të kaluarën, janë të dënuar ta


përsërisin.
Kafka

Përsëritja është nëna e dijes.


Latine

Qetësisht diskuktojmë vetëm për gjëra që nuk na


interesojnë.
Xhonsoni

Kush dëshiron të këndojë, gjithmonë do ta gjejë këngën.


Suedeze

Syri shkon ku dëshiron, kurse këmba asnjëherë.


Dikensi
Cinik është njeriu që çdo gjëje ia di çmimin, por asnjëres
vlerën.
Uajldi

Kur njeriu zë të përpëlitet nëpër shtrat, është koha ta


braktisë.
Uelingtoni

Më parë ndërto stallën, pastaj bli lopën.


Krilovi

Mos qaj, mos u hidhëro, vetëm kupto.


Spinoza

Mendjehollësitë e disave shpesh janë meritë e të tjerëve.


Hygo

Mëngjezin haje vetë, drekën haje me miq, kurse darkën


jepja armikut.
Kineze

Ç'do të thotë të udhëtosh ?Të ndërrosh vendin? Jo. Të


ndryshosh iluzionet dhe paragjykimet.
Fransi

Kur syri nuk sheh, zemra nuk vuan.


Servantesi

Utopistët janë njerëz të lumtur, sepse kurrë nuk presin t'u


realizohen ëndrrat.
Renoari

S'ka asgjë më lehtë në botë se të lesh duhanin. Këtë e


them nga përvoja, sepse deri më sot këtë e kam bërë
njezet herë.
Tueni

As vdekja s'ka domethënie, krahasuar me ate që është e


përjetshme.
Aragoni

Nuk më intereson aspak se çfarë thonë rninistrat e mi,


nëse bëjnë atë që dëshiroj unë.
Teçeri

Kur është e fortë mendja, trupi është plot ndjenja.


Shekspiri

Pa shpenzime as lind e as vdes njeriu.


Gorki

Ndarja paraqet fillimin e lindjeve të kujtimeve.


Dali

Kush nuk e di cili jam unë, le të mos më japë këshilla


Sofokliu

Asgjë nuk japim më me bujari se këshillat.


La Roshjuko

Eshtë aftësi e njeriut t'i kufizojë qejfet në përmasa


normale dhe me mish e shpirt t'i kushtohet çështjes së
përparimit të shoqërisë.
H.Sulejmani

Dërguar nga Valentin Batalaku – Slloveni


Rinia

Qeshu, rini. Qeshu. Bota është e jote.


Migjeni

Rinia vjen një herë, pranvera çdo vjet.


Algjeriane

Rinia është e lumtur ngaqë për të ekziston ardhmëria.


Gogoli

Ditët e rinisë janë ditët e shkëlqimit.


Bajroni

Edhe pse bota ecën përpara, të rinjtë prapëseprapë duhet


të nisen nga fillimi.
Gëte

Më mirë të luash bixhoz me rininë tënde, se sa të mos


bësh asgjë për të.
Kamy

Rinisë më shumë i pëlqen bukuria se dobia, meqë rinia


drejtohet sipas ndjenjave e jo llogarive.
Aristoteli

Drejtohuni të rinjve: ata dinë gjithçka.


Xhoberti

Ma tregoni një të ri, që ka aq mend sa vetveten ta bëjë të


marrë.
Stivensoni

Në moshën tetëmbëdhjetëvjeçare edhe djalli duket i


bukur.
Japoneze

Shpesh dëgjojmë se rinia thotë: nuk dua të jetoj sipas


arsyes së tjetrit, do të mendoj vetë. E pse të mendohet
për atë që është e njohur. Merr ç'është e gatshme dhe
shko më tej. Këtu qëndron fuqia e njerëzimit.
Tolstoi

Më pëlqen qeverisja e të rinjve, mirëpo vetëm derisa të


jetë mësuesi në klasë.
Pirandelo

Rinia është marrëzi, që mund ta shërojë vetëm pleqëria.


Arabe

Të rinjtë duhen vlerësuar, kurse pleqtë respektuar.


Muhameti

Rininë e kemi për të bërë marrëzira, kurse pleqërinë që t'i


ankojmë.
Heminguei

Njeriut nuk i vjen keq pse është plak, por pse nuk është
më i ri.
Drajzeri

Rrudhat e fytyrës në pleqëri zëvendësojnë shenjat e


qeshjes në rini.
Barrymori

Në pleqëri njeriu ruhet më mirë nga fatkeqësitë, kurse në


rini i duron më mirë ato.
Shopenhaueri
Ah, sikur rinia të dinte, e pleqëria të mundte!
Franceze

Pleqëria vetëm gjumin e ka të mirë.


Xoxa

Asgjë nuk na plak më shumë sa mendimi se po plakemi.


Lihtenbergu

Çdo kush dëshiron të jetojë gjatë, por asnjë njeri nuk


dëshiron të jetë plak.
Nestroji

Pleqtë janë të rrezikshëm, sepse nuk kanë të


ardhmëshme.
Shon

Pleqtë japin këshilla të mira, ngase nuk japin shëmbuj të


këqij.
La Roshfuko

Dërguar nga V.Batalaku – Slloveni

Puna

Ose puno të kesh, ose zhduku të mos jesh.


Shqipe

Punë, punë , natë e ditë që të shohim pakëz dritë.


N.Frashëri

Kush ka fjalë shumë, nuk ka punë.


Shqipe
Njeriu që vetëm për vete punon, është si një dru që pemë
s'lëshon.
N.Frashëri

Bota është zile e plasaritur: ajo zizëllin por nuk tingëllon.


Gëte

Bota është teatër: vjen , shikon dhe shkon.


Kladiusi

Bota e hiçit, prej hiçit, për hiçin rrotullohet rreth qëllimit


të hiçit.
Spasse

Të drejtën për çdo ndjenjë njerëzore e kanë vetëm ata që


punojnë.
Çehovi

Më mirë është të punosh me njerëz që dëshirojnë diçka,


sesa me ata që kanë arritur atë që kanë dashur.
Bekoni

Kur ta kryesh detyrën tënde, atëherë në sytë e tu bota do


të jetë punëtori, kurse ti dhe natyra punëtorët.
Gordoni

Nëse mërzitemi gjatë punës sonë, atëherë kjo do të thotë


se jemi duke punuar keq.
Lopezi

Ilaçi më i mirë i shmangies së mendimeve për vdekjen


është puna.
Cezari
Kur puna është e detyruar, jeta është robëri.
Gorki

Jemi përgjegjës për atë që punojmë, mirëpo edhe për atë


që nuk punojmë.
Volteri

Shiko, mendohu, pastaj puno.


Konti

Shfrytëzoje ditën.
Horaci

Jam tepër i moçëm për të përgojuar diç, por përherë mjaft


i ri për të punuar diçka.
Gëte

Secila punë kërkon njeriun e tërë.


Komenski

Atë ditë që të jesh i kënaqur dhe i lumtur me punën tënde,


mbyte veten.
Ojeti

Pa punë edhe talentët më të mëdhenj shuhen.


Tolstoi

Unë e adhuroj punën. Kështu mundem me orë, me orë t'i


shikoj si punojnë të tjerët.
Tueni

Teoria dhe praktika janë femoneme që gjenden në


kundërshtim të vazhdueshem. E vetmja gjë që mund t'i
bashkojë është puna.
Gëte

Ai që e merr me gjithë mend një punë që nuk sjell dobi


materiale dhe i përkushtohet asaj, nuk mund ta llogarisë
se do të jetë i pranuar nga bashkëkohësit.
Shopenhaueri

Njerëzit e sotëm mendojnë se puna do rregulluar në


mënyrë të tillë që të sjellë sa më shumë fitim. Ky është
mendimi i gabuar; sepse puna do rregulluar që t'i bëjë
njerëzit fatlumë.
O.Fisheri

Puna është bazë e çdo kulture.


Gorki

Pushimi është vetëm për të vdekurit.


Angleze

Puna është mënyra më e mirë për ta bërë jetën më të


bukur.
Floberi

Atë që e punon gjithmonë, punoje me mençuri dhe


mendoja fundin.
Gëte

Fruti i punës është më e këndshmja e kënaqësisë.


Vovenargu

Qetësia të mbyt. I gjallë është vetëm ai që punon.


Korneji
Gjëja më e bukur në jetë është puna e përzier me dashuri.
Shileri

Eshtë i paarsyeshëm ai që punon përtej forcave të veta.


Sofokliu

Çka nuk është bërë sot, nuk është bërë nesër.


Gëte

Çdo çast i madh në historinë e njerëzimit ka qenë fitore e


entuziazmit të dikujt.
Emersoni

Më së paku punojnë njerëzit që kurrë s'kanë kohë.


Lihtenbergu

Punën e njerëzve të tjerë mund ta çmojmë sipas asaj sa


punojmë vetë.
Raso

Dëshironi të dini ç'mendojnë njerëzit? Mos i dëgjoni kurrë


ç'flasin, por shikoni ç'punojnë.
Horaci

E , çka ka punuar Zoti para krijimit të botës?


Beketi

Për disa puna është jashtëzakonisht e lehtë, e për disa


jashtëzakonisht e rëndë.
O.Fisheri

Dy njerëz që e njohin punën e vet mund ta kryejnë shpejt,


i treti sjell vetëm telashe.
Tupolev
Punët përcaktohen sipas qëllimeve: quhet e madhe ajo
punë që e ka qëllimin e madh.
Çehovi

Bota është teatër ku çdokush luan rolin e vet.


Shekspiri

Në botën e të verbërve edhe qorrat bëhen mbretër.


De Vega

Të kuptosh dhe të dashurosh botën janë dy gjëra, që nuk


është lehtë të harmonizohen.
Halifaksi

Të shkohet paralel me botën ose të braktiset bota.


Angleze

Botën e kanë në duar dashuria dhe uria.


Gorki

Ne nuk njohim tjetër botë përveç asaj që është e hidhur,


ne s’duam ndonjë botë të artë veç asaj që është shprehje
e njeriut.
Gëte

Ajo që e shpie botën përpara nuk është dashuria, por


dyshimi.
Justinovi

Shumë pak gjëra do të fillonin në botë po të shihej


përfundimi.
Lesingu
Fama është diell i të vdekurve.
Balzak

Fama e njerëzve të mëdhenj do vlerësuar gjithmonë sipas


mënyrës që e kanë arritur.
La Roshfuko

Fama është e përhershme vetëm atëherë, kur zemra mund


ta durojë dhe t'i hudhë kënaqësitë.
Paskali

Famën e fitojnë vetëm ata që e kanë ëndërruar përherë.


De Goli

Tragjedia e famës është se duhet të humbësh shumë kohë


që të mbetesh i famshëm.
Pikaso

E tillë është fama: vjen dhe kalon. E tillë është bota: e


ngre njeriun deri tek fama vetëm për të pasur për të
harruar.
Petëfi

Shmangiu turpit, mirëpo mos kërko famë. Asgjë nuk është


më e shtrenjtë se ajo.
Shmiti

Shkëlqimi vdes në çastin që ka lindur, kurse e thjeshta i


mbetet botës trashëgim.
Gëte

Njeri i famshëm është ai, i cili tërë jetën punon për të


qenë i njohur, pastaj mban syza të zeza për të mos e
njohur.
V.Aleni

Fama është helm që do pirrë me doza të vogla.


Balzaku

Gëzohu që nuk të njohin.


Kempiski

Fama ta merr vetminë.


Markszi

Lehtë i harrojmë gabimet tona, në qoftë se për to nuk di


askush veç nesh.
Volteri

Në shah, ashtu si në jetë, i shohim gabimet tona vetëm


atëherë, kur ato i shfrytëzon tjetri.
Tolstoi

Duke parë gabimet e huaja, njeriu mund t'i përmirësojë


lehtë të vetat.
Haksli

Tjetrit falja shpesh gabimet, vetes asnjëherë.


Latine

Burrështetasit janë si kirurgët: gabimet e tyre janë


vdekjeprurëse.
Moriaku

Gabimet e huaja janë çdoherë zbavitëse.


Zhidi

Sikur të mos kishim gabime, nuk do të kënaqeshim aq


shumë me gabimet e të tjerëve.
La Roshfuko

Më mirë të pyesim dy herë, sesa të gabojmë një herë.


Gjermane

Njeriu i madh shpesh bën gabime të mëdha.


Bjernsoni

Njerëzit e mënçur mësojnë nga gabimet e huaja, të marrët


nga të vetat.
Angleze

Pranoj vetë se kam të meta të vogla, që t'i bind të tjerët


se s'kam gabime të mëdha.
La Roshfuko

Mos më jepni udhëzime, unë edhe vetë di të gaboj.


Pitigrili

Ai që pranon gabimin, tregon se sot është më i mirë se


dje.
Niçe

Gabimet janë për secilin. Vështroja gabimet, që ta njohësh


ç'njeri është.
Konfaçi

Kush mahintet shumë, gabon shpesh.


Lao Ce

Koha s'vjen pas teje, ti shkon pas kohës.


N.Frashëri
Koha është aleati, shoku më i mirë i të drejtit.
Pindari

Kam çdoherë kohë të lirë, siç kanë të gjithë njerëzit, kur e


dëshirojnë këtë.
Seneka

Ai që mund të presë, me kohë vjen gjithçka.


Franceze

Derisa pyesim ç'duhet filluar, koha për të filluar kalon.


Hajne

Koha është anije, që nuk e hedh kurrë spirancën.


Bullgare

Koha është si paraja, mos e humbisni, që të kini sa më


shumë.
Franceze

Koha vrapon pa u kthyer prapa


Latine

Një mendim i thellë mund të kuptohet vetëm nga një njeri


me ndjenjë të thellë.
Kolrixhi

Sa më i palogjikshëm të jetë mendimi, aq më e furishme


fantazia.
Viko

Ai që kurrë nuk i ndërron mendimet, ndoshta edhe nuk ka


fare.
Moravia
Vetëm të marrët dhe të vdekurit nuk e ndërrojnë
mendimin e tyre.
Loueni

Mendimet janë si gratë: më lirë është t'i ushqesh dhjetë,


sesa ta veshësh një.
Goldoni

Zbavitja është fat për ata që nuk mund të mendojnë.


Bomarshe

Kur njerëzit kanë të njëjtin mendim, gjithmonë kam


përshtypjen se jam mashtruar.
Prusti

Të gjitha modat kanë një të përbashkët: femra e cila e


lanson e para dhe femra që e bart e fundit, janë
qesharake.
Tati

Moda është e gjinisë femërore, të tilla i ka edhe teket.


Veberi

Ende është më mirë të jesh i çuditshëm në modë, se sa të


jesh jashtë saj.
Kanti

Moda dhjetë vjet para kohës së vet është marroçe, dhjetë


vjet më vonë është monotone, ndërsa pas një shekulli
romantike.
Laveri

Secili brez përqesh modën e vjetër, por me besnikëri


përcjell të renë.
Toro

Moda nuk është gjë tjetër veçse epidemi e nxitur.


Shou

Moda është ikje me elegancë nga përditshmëria.


Hazliti

Moda është plagjiat, që femrat e marrin shpesh si gjë


origjinale.
Ozborni

Gjithnjë të punojmë, kurrë të mos përtojmë.


N.Frashëri

Mos u bë përtac, sepse përtacia është armiku më i madh i


shëndetit.
Kineze

E njoh një përtac shumë të madh: ai kurrë nuk ec nëpër


diell, që të mos jetë i detyruar të tërheqë hijen e vet.
Miksati

Përse ditët nxitojnë? I shtyn puna. Kush e shtyn ditën me


vështirësi? Përtaci.
Gëte

Përvoja është si thërmojza: ju shërben vetëm juve.


Pitigrili

Eziston vetëm një zëvendësim për imagjinatën- përvoja.


Bergjeri
A është e mundur të fitosh përvojë pa iluzione?
Keseli

Përvoja është fëmijë i mendimit, kurse mendimi është


fëmijë i aksionit. Njerëzit nuk mësohen vetëm nga librat.
Dizraeli

Përvoja është rrugë e gjatë dhe shkollë e shtrenjtë.


Indiane

S'mund të kryejë punë të mëdha ai që nuk u jep rëndësi


punëve të vogla.
S.Frashëri

Puna më e mënçur, ta gëzojmë të tanishmen.


Spasse

Asnjë ditë nuk është e gjatë për atë që punon.


Latine

Prite punën sa s'është bërë vonë.


Shqipe

Në qoftë se dëshironi që të mos punoni, dashurohuni në


atë që punoni.
Suifti

Asnjë ditë s'duhet të kalojë kot.


Latine

Vendi çlirohet me dashuri, kurse bëhet i madh me punë.


Gëte

Puna të jep zemër dhe besim: njeriu që punon është


gjithmonë i mirë.
Zola

Le të mos jetë puna gjobë e askujt, sepse ajo është detyrë


e gjithkujt.
Luksemburgu

Kush nuk e do punën punon ngadalë, kurse kush i


frikësohet e kryen shpejt.
Kokto

Kur nuk kam ç'të punoj unë punoj.


Xheromi

Kur punohet pak, filozofohet shumë.


Balzaku

A nuk është gjë e mrekullueshme të punosh që të lësh


prapa njerëz, të cilët do të jenë më të lumtur se sot?
Monteskie

Vetmia i sjellë të gjitha, veç karakterit.


Stendali

Vetmia ende nuk është dëshmi se njeriu nuk ka të drejtë.


Kërlezha

Kur njeriu rri vetëm, çdoherë është në shoqëri të keqe.


Kafka

Duket se jemi më pak të palumtur, në qoftë se nuk jemi


vetëm.
Volteri
Njeriu duhet të jetë i vetmuar për t'i njohur të tjerët.
Cankari

Dërguar nga V. Batalaku – Slloveni

Pasuria është shërbëtor i të mençurit e zotëri i budallait.


S.Frashëri

Ta formojmë lumturinë me zemër, e jo me para.


Spasse

Kush është i pasur? Ai që është i kënaqur me fatin e vet.


Talmudi

Lumturia personale është e pamundur pa lumturinë e të


tjerëve.
Çernishevski

Mos u jep para miqve, sepse do të mbetesh pa para ose do


t'i humbasësh miqtë.
Shqipe

Kush thotë se me rëndësi është të kesh para? Me rëndësi


është të kenë të tjerët.
Shou

Paratë shkojnë gjithmonë tek ata që nuk dinë t'i


shfrytëzojnë.
Gaga

Kur kam qenë i ri,besoja se paratë janë gjëja më e


rëndësishme në jetë. Tani, kur u plaka, këtë e di.
Uajldi
Në jetë do zgjedhur: ose të fitojmë para, ose ti prishim;
për të dyja njeriu nuk ka kohë.
Burde

Krenohemi me talent, trimëri, me detyra të mëdha, kurse


respektojmë vetëm paratë.
Beketi

Paratë janë si gruaja: që ta ruash, duhet të merresh me


të, në të kundërtën do të bëjë të lumtur të tjerët.
Safiri

Paratë janë si iriqi: shumë më lehtë është ta zësh, sesa ta


mbash.
Mrozheku

Paratë nganjëherë i evitojnë konfliktet, mirëpo edhe i


krijojnë.
Grasi

Kur është fjala për para, atëherë të gjithë kanë një fe.
Volteri

Ku ka njeri pa dëshira dhe ku ka dëshirë që mund të


plotësohet pa para.
Balzaku

Ka të tillë që dinë të fitojnë para dhe të tillë që dinë të


jetojnë. Mirëpo, janë të rrallë ata që dinë edhe njërën
edhe tjetrën.
Moravia

Paratë i vlejnë fare pak atij që ka mjaft.


Shou

Eshtë shumë lehtë të jesh galant me të holla të huaja.


Platoni

Paratë na ndihmojnë të përballojmë më lehtë barrët e


skamjes.
Ale

Kurrë mos i jep këshilla atij që i nevojiten para.


Kaldroni

Kurse kohën e jo paratë, se me kohë mbërrin paratë,


kurse me para s'mund ta blesh kohën kurrë.
Gjermane

Nderi dhe paraja nuk mund të rrinë në një thes.


Spanjolle

Në qoftë se paratë, vërtet, nuk ju sjellin fat, atëhere


kthejini.
Renardi

Asgjë nuk do të thotë të ketë dikush para. Ato nuk të


shpëtojnë. Mirëpo, askush nuk mund të të ndihmojë po
s'pate para.
Brehti

Pa shëndet nuk ka pasuri.


Shqipe

Kush është i kënaqur është i pasur.


LaoCe
Unë nuk marr parasysh përfilljet e çastit, por ngrihem e
vërej qindjvetët e ardhshëm.
N.Naço

Trimëria nuk mësohet në shkollë të qëndresës. Mjerë ai që


të ardhmen e vë në bisht të shpresës.
E.Gjerqeku

Në qoftë se nuk mendoni për të ardhmen, do të mbeteni


pa të.
Golsuorti

Në se nuk i besojmë ardhmërisë, e kaluara nuk do të jetë


më plotësisht e jona: do të bëhet e kaluara e civilizimit të
vdekur.
T.S.Ehoti

Duke njohur ardhmërinë nuk fitojmë asgjë, sepse është


shumë keq të frikësohemi nga gjëja së cilës nuk mund t'i
ikim.
Ciceroni

Vetëm ai që beson ardhmërinë, beson edhe të sotmen.


Neruda

Mos u lavdëro me të nesërmen, sepse nuk e di se ç'do të


sjellë e sotmja.
Bibla

Sikur të jetoja edhe njëqind vjet, dita ime më e mirë do të


jetë e nesërmja.
Neruda

E ardhmja i takon vetëm atij që harron urrejtjen dhe mbjell


dashurinë.
Gëte

Dhëmbja e gjithë njerëzimit më pushton.


Gëte

Asgjë nuk na madhëron më shumë se dhembja e madhe.


Myse

Njeriu duron me lehtësi vetëm një dhembje, kjo është


dhembja e tjetrit.
Larishi

Sa më lart që ngjitet njeriu në pemë aq më shumë


dhembje ndjen kur bie që andej në tokë.
Q.Bttxbeli

Në qoftë se të zë ndonjë dhembje, qëndroi i qetë dhe


pyete se çfarë kërkon prej teje.
Geibëli

Fati i popullit tim është fati im.


P.Bogdan

Fati është det pa brenga


Suinburneu

Fati nuk ekziston. Prandaj, të përpiqemi të jemi të lumtur


edhe pa të.
Luisi

Nuk është e mjaftueshme t'i jepet fati njeriut, duhet edhe


t'i shpjegohet si do shfrytëzuar.
Katajevi
Fati është si tregu: vetëm në qoftë se mund të presësh
ulet çmimi.
Montvia

Njeriu është më i fuqishëm se fati vetëm derisa nuk


dorëzohet. Kjo është rregull ushtarake.
Remarku

Fati nuk është vendi drejt të cilit udhëtojmë, por mënyra e


udhëtimit.
Taso

Fati është shëndet i mirë dhe kujtesë e dobët.


Shvajceri

Në fat nuk ka partnerë.


Franceze

Shenja e njerëzve të papërvojë është se i besojnë fatit.


Konradi

Le të vejë fati në djall të mallkuar, me rëndësi është të


mbes unë.
Shekspiri

Në çdo fatkeqësi fati mund të ta hapë derën, që të


tërhiqesh.
Servantesi

Fati i tepërt është i rrezikshëm.


Ruse

Çdokujt ia cakton fatin karakteri i vet.


Nepoti

Unë do ta kap fatin për fyti dhe nuk do ta lë të më


mposhtë.
Bethoveni

Sa herë që të shikoni njeriun e pat ta dini se është aq i


pafat vetëm për shkak të imagjinatës së vet: derisa ai ka
menduar, të tjerët ia kanë marrë fatin.
Cezari

Trimave u ndihmon fati.


Plini

Me ar mund të blihet vetëm mesatarja.


Shopenhaueri

Ata që kërkojnë ar gërmojnë shumë dhe, por gjejnë pak.


Herakliti

Balta mund t'i përlyejë diamantet, por nuk mund t'i kthejë
në baltë.
Tagora

Nuk është ar çdo send që shkëlqen. Por, edhe nuk


shkëlqen gjithçka që është prej ari.
Prisli

Kashta noton mbi sipërfaqe, ndërsa gurët e çmuar bien në


fund.
Buda

Goja pa dhëmbë është si mulliri pa gur. Për këtë arsye më


shumë duhet çmuar dhëmbi sesa diamanti.
Servantesi

Sikur të mos ishte femra, diamanti do te ishte një gur i


rëndomtë.
Hygo

Gëzimi nuk është asgjë tjetër përveç fundi i brengës.


Seldeni

Për të pasur gëzimi vlerë të njëmendtë, duhet të kesh


shokë ta ndash me ta.
Tueni

Gëzimi më i madh vjen nga gjëja që nuk e kemi pritur.


Sofokliu

Gëzimi i tepruar dhe pikëllimi i tepruar kufizohen me


çmendurinë.
Evasa

Edhe qarja ka kënaqësi.


Ovidi

Nuk duhet t'u besohet lotëve të pleqve, të grave dhe të


fëmijëve.
Kalderoni

Të gjitha idealet e botës nuk vlejnë sa lotët e një fëmijë.


Dostojevski

Ai që ka dëshirë të korrë lot, duhet të mbjellë dashuri.


Shileri

Sa më pak krokodilë, aq më tepër lot krokodili.


Kërkleci

Sa më tepër që derdhen lotët, aq më lehtë edhe teren.


Gogoli

Sikur njeriu të mos qante do të çmendej dhe do të vdiste.


Mopasani

Lotët e ndihmojnë femrën shumë, edhe pse qëndrojnë


pak.
Ciceroni

Vaji është strehimi i femrave të shëmtuara, kurse për të


bukurat është greminë.
Vilde

Të lumtur janë vetëm ata që nuk presin asgjë. Nuk do të


zhgënjehen.
Buhe

Askush nuk ka të drejtë të më mësojë si do të jem i


lumtur.
Kanti

Nëse lumturia nuk ka masë, atëherë ajo shembet


vetëvetiu.
Seneka

Kënaqësia mund të bazohet në iluzion, ndërsa lumturia


bazohet në të vërtetën.
Shamfori

Lumturia e vërtetë është të menduarit aktiv.


Suarezi
Gota e lumturisë asnjëherë nuk duhet pirë deri në fund.
Fundi ka gjithmonë fundërrinë.
Biasi

Kush dëshiron të jetë i lumtur, duhet të rrijë në shtëpi.


Konfuçi

Ai që urren pasurinë, padyshim që i ka humbur të gjitha


shpresat se do të pasurohet ndonjëherë.
Bekoni

Mjaft i kënaqur është ai që kënaqet me atë që ka.


Fmnceze

Do të dëshiroja të kem aq sa lypset për mos më pasur


lakmi, por jo aq pak sa të zgjoja ndjenjën e mëshirës së të
afërmve.
Istrati

E tërë bota vrapon pas punëve dhe profesioneve që do të


sillnin pasuri më të mëdha.
Buceri

Po qe se pallatet janë të shkëlqyer, hambarët janë të


zbrazur.
Lao Ce

Pasaniku edhe në shtëpi të huaj ndihet si në të veten,


ndërsa i varfëri edhe në të veten ndihet i huaj.
Rukerti

Njerëzit sa më shumë që kanë, aq më shumë dëshirojnë.


Latine
Kush i kufizon dëshirat e veta, gjithmonë është i pasur.
Volteri

Kur i ke të gjitha, nuk sheh asgjë: i sheh vetëm kur nuk ke


asgjë.
Shekspiri

Sa më shumë të japësh, aq më shumë ke.


Lao Ce

Nuk ka dhe nuk mund të ketë pasuri të drejtë.


Çehovi

Ka njerëz që nga pasuria nuk kanë asgjë, veç frikës se do


ta humbin.
Didroi

Jemi të dënuar të vdesim, ndaj o burrani të


harxhojmë.Mirëpo, para nesh është jeta e gjatë, prandaj o
burrani të kursejmë.
Gribojedovi

Duhet të ketë oreks varfanjaku për t'u kënaqur me


pasurinë e të pasurit.
Fokneri

Pasuria e vetme është jeta.


Toro

Kush do që të pasurohet, në të njëjtën kohë, duhet të


peshkojë në tre lumenj.
Madagaskarase
Ka shumë mënyra që njeriu të pasurohet, por të shumtat
janë të liga.
Bekoni

Ai që kërkon shumë, humb edhe ato që ka fituar.


Bibla

Kur qesh nuk mund të bërtas.


Buriani

Duhet të qeshim sa të mundemi. Kurrë nuk e dimë se kur


do të na ndërpritet gazi.
Keceli

Qeshja më ka tingëlluar çdoherë si muzika më e civilizuar


në botë.
Justinovi

Qeshni dhe bota do të qeshë bashkë me ju. Qani dhe do të


qani vet.
Uilkoksi

Njerëzit nuk i japin asgjëje rëndësi më të madhe se asaj që


është qesharake.
Gëte

Gjithçka është qesharake derisa u ndodh të tjerëve.


Rogjersi

Njerëzit që qeshin rëndomë janë ata, zemra e të cilëve


vuan gjithnjë.
Gorki

Më i lumtur është shpirti më i thjeshtë në trupin e


shëndoshë, se ai i të sëmurit të mençur.
Xhefersoni

Shëndeti nuk çmohet pa qenë i sëmure.


Fuleri

Si mund ta vlerësosh shëndetin në qfotë se nuk ke qenë i


sëmurë asnjëherë.
Lajbnici

Trupi i shëndoshë është produkt i shpirtit të shëndoshë.


Shou

Shëdneti tejkalon tërë pasuritë e mundshme, aq sa një


lypës i shëndoshë eshtë shumë më i lumtur se një mbret i
sëmurë.
Shopenhaueri

Më e madhja marri është të flijosh shëndetin për çkado


qoftë.
Shopenhaueri

Shëndeti është një fat i madh, të cilin duhet ta shijojmë


çdo ditë.
Karajani

Shpresa është e fundit që vdes: ajo vdes vetëm kur vdes


vetëdija për domethënien e saj.
R.Qosja
Shpresa është ëndërr e të zgjuarve.
Aristoteli

Njeriut mund t'i ndalohet çdo gjë, veç shpresës për të


ardhmen.
Gambeta

Ditë e re, shrpesë e re.


Xoxa

Shpresa është parapagesë, të cilën e jep fati.


Rivaroli

Të shpresuarit është mëngjesi i mirë, por darkë e keqe.


Bekoni

Kush ushqehet me shpresë vdes i uritur.


Italiane

Të shpresuarit në zemrën e njeriut ngjan me tapën në ujë.


Ndonjëherë mund ta shtypim deri në fund, por gjithmonë
del në sipërfaqe.
Dyma i Riu

Më pak kënaqemi me atë që kemi arritur, sesa me atë që


shpresojmë.
Ruso

Më mirë është të mos shpresojmë në asgjë dhe të kryejmë


atë që është e mundshme, sesa të shpresojmë e të mos
kryejmë asgjë.
Keleri

Kur shpresa bën gosti, të gjithë janë të ftuar.


Gaskoni

Shpresa në tërësi është udhëheqës i keq, edhe pse gjatë


rrugës është mik i mirë.
Halifaksi
Shpresa nuk është çdoherë prijës i mirë, mirëpo prapë
është kënaqësi të jesh me të në shoqëri.
Kroçe

Humbja e iluzioneve është normale; humbja e shpresave


është tragjike.
Jevtushenko

Gjëja e fundit që humb njeriu është shpresa.


Metastazi

Shpresa është një nga ato ilaçe që fare nuk shërojnë, por
vetëm zgjasin vuajtjen.
Ashardi

Në secilin prej nesh ekziston pritja që e quajnë shpresë.


Platoni

Kush jeton nga shpresa, më së paku trashet.


Durio

Shrpesa është një lloj fati dhe ndoshta fati më i madh që


mund të na japë kjo botë.
Xhonsoni

I ngopuri të pangopurin s'e kujton.


Shqipe

Uria, qoftë mërguar, sa të liga ka punuar.


Çajupi

Uria është mëlmesa më e mirë e ushqimit.


Servantesi
Ai që ha me stomak të plotë, vetvetes ia gropon varrin me
dhëmbë të vet.
Turke

Tryeza na rrëmben më shumë se hajni.


Herberti

Nuk ka dashuri më të sinqertë se dashuria për ushqimin.


Shou

Bukën e fotografuar nuk mund ta hash.


Koreane

Varferia është shkëlqim i madh i brendshëm.


Rilke

Varfëria është fatkeqësi vetëm për atë që i kundërvihet.


Seneka

Të gjithë varfanjakët janë zemërmirë.


Zafari

Nuk më vjen keq pse jam i varfër, por pse e di bota.


Shmiti

Varfëria dhe shpresa janë mëmë e bijë. Derisa argëtohesh


me të bijën, harron të ëmën.
Moriaku

Lum të varfërit sepse do të ngushëllohen; të uriturit sepse


do të ngopen; mjerë ju të pasurit.
Tolstoi
Lëmosha e përul në mënyrë të njëjtë si atë që merr ashtu
edhe atë që jep.
Fransi

Ana më e bukur e varfërisë qëndron në faktin se i varfëri


nuk ka frikë prej hajdutëve.
Ale

Uria i shpie në grep edhe peshqit më të mençur.


Gëte

Varfëria nuk ia zvogëlon fisnikërinë njeriut, por vetëm


pasurinë.
Bokaçio

Derguar nga V. Batalaku – Slloveni

Njeriu

Armikut dhe erës tregoji gjoksin. AFORIZMA


Shqipe
• AFORIZMA
Armiku mbetet armik, edhe i vdekur qoftë. HUMORISTI
I.Kadare K
• Aforizma
Me një armë të zbrazët mund ta trembësh dhe citate
armikun, por nuk mund ta zhdukësh. mbi Zotin
Xoxa religjionistik
, mistik dhe
Armikun barte në shpinë derisa të fitosh filozofik
atë që kërkon nga ai. • AFORIZMA
Mahabharata NGA PAOLO
KOELHOS
Më mirë është të njohësh armikun se • AFORIZMA
mikun. NGA SAMI
Latine FRAFËRI
• AFORIZMA
Kush ka tre armiq, së paku me njerin PËR
duhet të pajtohet. SHOQËRINË
Gjermane • AFORIZMA
PËR RININ
Nuk është armik vetëm ai që bën një të • AFORIZMA
keqe, por edhe ai që ka atë qëllim. PËR PUNËN
Ruso • AFORIZMA
PËR
Çdo njeri ka armiq. PASURINË
Cankari • AFORIZMA
PËR
Kur nuk ka armiq nuk ka as lavdi. NJERIUN
Balzaku • AFORIZMA
PËR
Kur flet për armikun tënd mos harro se një MORALIN
ditë mund t'i bëhesh mik. • AFORIZMA
Periandri PËR JETËN
• AFORIZMA
Duani armiqtë, sepse ata flasin për PER
gabimet tuaja. MESHKUJ
Franklini • AFORIZMA
PER
Fakti që kemi armiq tregon qartë se kemi FEMRAT
edhe merita. • AFORIZMA
Beme PËR
DITURINË
Miqtë i zgjedhim sipas pamjes, të njohurit • AFORIZMA
sipas karakterit, ndërsa armiqtë sipas MBI:
mençurisë. SHTETIN,
Uajldi PUSHTETIN
DHE
Mendimet që kanë armiqtë për ne janë më QEVERISJEN
afër të vërtetës, se ato që kemi për veten. DEMOKRATI
Briani KE
• AFORIZMA -
Kushdo që hamendet është armiku im. MBI
Bonoparti DASHURINË
DHE EPSHIN
Me të rrezikshmit janë armiqtë, për të cilët • AFORIZMA -
njeriu nuk mendon se duhet të ruhet prej për artin
tyre. dhe
De Goli gazetarinë
• AFORIZMA -
Suksesi më i madh i kundërshtarit tënd metafizika
është në qoftë se edhe ty të bind për atë dhe
që flet. shpirtërorjja
Parkeri në ne
• AFORIZMA -
Askush të mos lavdërohet se nuk ka armiq, PËR
kjo vetëm tregon se ai nuk ka kurrfarë ATDHEUN,
vlere. DURIMIN,
Burzhari POPULLIN,
LUFTËN,
Për armikun mos fol keq, por mendo. LIRINË
Latine • APEL TE
GJITHE
Në familjen e harmonishme, lumturia vjen LEXUESVE
vetvetiu. TË KËSAJ
Kineze FAQE
(Rubrika e
Derrit dhe dhëndërit mjafton t'u tregosh re )
shtëpinë vetëm një herë. Herët e tjera do
ta gjenë vetë. Analiza politike
Spanjoll të autorit

• KUJTESË
Të gjitha familjet e lumtura janë të njëjta.
Të gjitha të palumturat - në mënyra të OGURZI NË
veçanta. DITËN E NJË
Tolstoi PROTESTE?!
• “MIRË SE
Lehtë është të sundosh mbretërinë, ERDHE
vështirë është familjen. EULEX”
Kineze • UKSHIN
HOTI ËSHTË
S'është vështirë të bëhesh baba, por GJALLË...?!!
vështirë është të jesh baba. • KRYESORJA
Bushi ËSHTË SE JA
NISI…?!
Ashtu si në dashuri, edhe në marrëdhëniet • TË GJITHË
e fëmijëve me prindërit, më i dobët është KANDIDATË
ai që do më shumë. T PËR
Ruso KRYETAR TË
PRIZRENIT?
Më lehtë është të luftosh, se sa ta rritësh !
një fëmijë bonjak. • I PYETI 100
Gaga VETË, BËRI
SI DITI
Fëmija ushqehet me qumësht dhe lëvdata. VETË?!
Lambi • ATATURKU I
TURQISË
Fëmija e parë është vazhdimësia e DHE
kukullës së fundit. INICIATIVA
Hygo PËR
PRIZRENIN
Fëmijët janë gjykatësit tanë të ardhshëm. KRYEQYTET
Gorki • Kur bota si
gjetiu, nuk
Pija që nuk të mërzitet kurrë është uji; sillet edhe
fruti që nuk të mërzitet kurrë është fëmija. në qytetin
tim!?
Indiane • POLITIKA
ZYRTARE
Shërbimi më i madh që mund t'u bëjë SERBE DHE
fëmijëve një baba është të dojë nënën e MITI I
tyre. “BETEJËS
Merime SË
KOSOVËS”
Fëmija është libër në të cilin lexojmë dhe
në të cilin duhet shkruar. • PRIZRENASI
Rosegjeri T ME
PETICION,
Jepini fëmijës më shumë liri: le të vrapojë, KUNDËRSH
le të kërcejë, le të jetë i lirë, le të luajë dhe TUAN LIGJIN
të argëtohet, le të mos jetë asnjëherë në DISKRIMINU
qetësi. ES MBI
Ruso ZONËN
HISTORIKE
Fëmijët marrin grushta që u takojnë TË
prindërve. PRIZRENIT
Italiane

Babai duhet të jetë shok dhe person i


besuar, e jo tiran i fëmijëve.
Xhoberti

Fëmijët njihen me fatkeqësitë përmes


njerëzve.
Bitshlari

Në ditën e lindjes sate lulëzuan të gjitha


lulet e botës.
Spanjolle

O, vite të lumtura. Kush nuk do edhe një


herë të bëhet fëmijë!
Bajroni

Fëmija është i vetmi që përjeton botën në


mënyrë të vërtetë, të gjitha të tjerat janë
artificiale.
Belou

Çupëza pa kukulla është si gruaja pa


fëmijë.
Hygo

Meqenëse i durojmë gabimet e miqve tanë,


pse të mos i durojmë pra edhe gabimet e
fëmijëve tanë.
Plutarku

A e dini cila është mënyra më e sigurt për


të çuar fëmijën tuaj në fatkeqësi? Lejojeni
të bëjë gjithnjë ç'dëshiron.
Ruso

Shoku më i pavlefshëm është ai, i cili, për


një fjalë që ka dëgjuar për shokun e tij,
nuk e do më atë.
S.Frashëri

Miku është pasuria më e madhe në jetë.


Latine

Ha me miq, por mos lidh punë me ta.


Armene

Më të çmuar janë ata miq, që nuk i njohim


mirë.
Arcibe

Nuk e ke mik atë që të lavdëron, por atë


që të kritikon.
Sllovene

Nevoja zbulon a ke miq apo vetëm emrat e


tyre.
Publie Sir

Miqësia ndërpritet kur futet borxhi.


Labishi

Kujdesi është rruga më e mirë për


miqësinë.
Spenseri

Në qoftë se je rob, nuk mund të jesh mik.


Në qoftë se je tiran, nuk mund të kesh
miq.
Niçe

Edhe miqve duhet t'u themi të vërtetën në


sy.
Cankari

Fati na jep prindërit, kurse miqtë i


zgjedhim vetë.
Moriaku

Miqtë janë si shalqini: për të gjetur një të


mirë, duhen provuar disa.
Merime
Çdokush mund t'ju tregojë sa dhen e dhi
ka, por jo sa miq.
Sokrati

Njeriu duhet çmuar si përkah numri i


armiqve që ka, ashtu edhe përkah numri i
miqve.
Rishele

Më thuaj kë ke mik, se ai më tregon kush


je ti.
Averçenko

Më mirë pa miq, se sa me miq të këqinj.


S.Drini

Kemi më pak miq se mendojmë, kurse më


shumë sesa dimë.
Stali

Dashuria e vërtetë është e rrallë, miqësia


e vërtetë është edhe më e rrallë.
Lct Roshfuko

Fati formon miqësi, ndërsa fatkeqësia e


provon
Seneka

Eshtë rrezik i madh t'i njohësh mirë miqtë


e tu.
Uajldi

Pa shokë dhe me shokë, njerëzit kurrë nuk


janë të kënaqur.
Xhefersoni

Ai që është i sinqertë në shoqëri, nuk


angazhohet të bëj miq, por të bëhet mik.
K.Simoni

Më me dëshirë do të bëhesha gjykatës në


ndonjë shqyrtim mes dy armiqve të mi, se
sa mes dy miqve.
Biasi

Armiku i armikut tim nuk është miku im.


Kaneti

Miku i rremë është si hija, që na ndjek


vetëm derisa ndrit dielli.
Dosi

Njeriu kurrë nuk mund t'i bëhet mik ndonjë


femre, nëse mund t'i bëhet dashnor.
Balzaku

Ai që imponohet në jetë shumë i afërt, nuk


është gjithmonë i denjë të na bëhet mik.
Plutarku

Mik është ai që na duron me të gjitha të


metat.
Latine

Plaga që shkaktohet nga miku, asnjëherë


nuk shërohet.
Kineze
Ish miku është më i rrezikshëm se armiku.
Ruse

Nga alkooli mund të dehemi në fillim, nga


miqtë në fund.
Zoshçenko

Mik është ai njeri që ka armiq të njëjtë si


ju.
Linkolni

Vetëm dora e mikut e nxjerr therrën nga


zemra.
Zafari

Mikun veçan kritikoje, por në shoqëri


lavdëroje.
Latine

Shpesh varrosen miqësitë, e jo miqtë.


Mirabo

Në fatkeqësinë e miqve tanë gjejmë diçka


që na gëzon.
Ruso

Miqtë tuaj nuk dinë shumë gjëra, mirëpo


dinë ç'të bëjnë po të jenë në vendin tuaj.
De Sika

Kush kërkon miq pa teke, mbetet pa miq.


Xh.Elioti
Në qoftë se ia thua ndonjë fshehtësi mikut
tënd, mendo se edhe ai e ka mikun e vet.
Nesini

Në qoftë se dëshiron ta ruash fshehtësinë


prej armiqve, ruaje prej miqve.
Lilienkroni

Shumica e njerëzve kënaqen me


inferioritetin e miqve të mirë.
Klemanso

Mua nuk më duhet miku, që pajtohet me


gjithçka dhe çdo gjë e miraton me kokë,
sepse këtë edhe hija ime mund ta bëjë
shumë më mirë.
Plutarku

Që të ekzistojë miqësia duhet t'i besojmë


njeri-tjetrit, e që të bsojmë duhet të jemi
miq.
Tolstoi

Nuk ka njeri më të rrezikshëm, se sa miku


budalla.
La Fonteni

Në qoftë se para çdo shërbimi miqësor


menjëherë mendon falenderimin, atëhere
nuk ke dhuruar, por ke shitur.
Dostojevski

Platon je miku im apo jo? Dhe prapë më


vlerëson.
Guareski

Hallet ua tregojmë vetëm miqve të mirë.


Madagaskarase

Miqësia nuk ka zëvendësim.


Shileri

Miku duhet t'i durojë dobësitë e mikut.


Shekspiri

Miqësia duhet të jetë e pavdekshme,


armiqësia e vdekshme.
Livie

Miku i të gjithëve nuk është miku i askujt.


Shopenhaueri

Eshtë keq të hetosh se nuk ke miq,


atëhere kur ata vërtetë të duhen.
Plutarku

Mos ua thuaj miqve të tu atë që armiqtë e


tu nuk duhet ta dinë.
Shou

Sa më shumë i duam miqtë tanë, aq më


pak i miklojmë.
Molieri

Frenoni orekset tuja, o miqtë e mi, sepse


edhe kështu do ta pushoni natyrën e
njeriut.
Dikensi
Plaga që të krijon miku kurrë nuk
shërohet.
Kineze

Kemi tri kategori të miqve: ata që janë


indiferentë, ata që janë të pakëndshëm
dhe ata që urrejmë.
Shamfori

Forca e njeriut tregohet në fatkeqësi,


besnikëria e mikut në fortunë.
Kerneri

Sa je i lumtur ke shum miq, por kur vinë


kohërat e këqija mbetesh vetëm.
Ovidi

Kam pasur miq- më vdiqën, takova të rinj-


më falni.
Kafka

Nëna është drita e shtëpisë.


Shqipe

Nëna, qoftë edhe e keqe, është gjithmonë


nënë.
Bethoveni

Vetëm diçka është më e bukur dhe më e


mirë se femra në botë, kjo është nëna.
Shefeti

Dora që përkund djepin është ajo që


rrotullon fatin e njerëzisë, sepse ajo dhe
vetëm ajo e drejton jetën kah horizontet e
ndritura ose të errta.
H.Stërmilli

Mashkulli ka të sigurt vetëm një dashuri -


dashurinë e nënës.
Berne

Fati i ardhshëm i fëmijës çdoherë është


vepër e nënës.
Bonaparti

Nëna te fëmija, zakonisht, puth më shumë


veten se fëmijën.
Niçe

Pa diell nuk ka lule, pa dashuri nuk ka fat,


pa grua nuk ka dashuri, pa nënë nuk ka
poetë, as heroj.
Gorki

Nëna e mirë nuk pyet a dëshiron, por jep.


Angleze

Nëna e të vrarit fle, por nëna e dorasit nuk


ka gjumë të qetë.
Arabe

Nëna në sytë e fëmijës nuk është grua, por


pishë e ndezur fanar.
Tarketi

E tërë ajo që është e bukur te njeriu është


krijuar prej rrezeve të diellit dhe prej
qumështit të nënës, dhe kjo na mbush me
dashuri, për jetë.
Gorki

Dashurinë në tokë e krijoi nëna.


Petrarka

Njeriu i keq është fatkeqësi e vendit të


vet.
Shqipe

Lum ai që nuk harron epigramin: "Njeri,


njih veten".
A.Moisiu

Është vështirë të jesh njeri.


H.Sulejmani

Njeriu nuk ha për të rrojtur, por jeton për


të ngrënë.
N.Bulka

Ashtu siç është arti i vërtetë gjithmonë i ri,


ashtu mbetet i ri edhe njeriu që bart
kurdoherë mendime të reja.
Spasse

Njerëzit s'shtrojnë pyetje kur s'janë të


nxitur prej dhembjes apo dashurisë.
R.Qosja

Shpeshherë njerëzit e këqij janë si qentë e


dobët: po ike të sulen më keq, po i
sulmove, ia krisin vrapit.
J.Xoxa

Njeriu është i mrekullueshëm sa është


fëmijë.
H.Sulejmani

Çdo njeri është i dhënë pas një diçkaje dhe


sa më e rëndësishme të jetë ajo "diçka" sa
më e madhe, aq më e çmuar është jeta e
njeriut.
R.Qosja

Askush s'mund të lavdërohet se do të


mund të jetonte edhe pa njerëz.
Prydoni

Bëhuni si ora e saktë, por mos u bëni si ora


që çdokush t'ju kurdisë.
Pitagora

Njeriu është vetëm fëmijë më i rritur.


Drajdeni

Në zemrën e çdo njeriu fshihet luani.


Turke

Çdo gjë do përkushtuar njeriut. Vetëm jo


njerëz të tjerë.
Leci

Njeriu në jetë është shpesh bagazh, të cilin


e përdorin të tjerët.
Shibëli

Më mirë është të njohësh njerëzimin në


përgjithësi, se sa njeriun në veçanti.
La Roshfuko

Njeriu, në të njëjtën kohë, është turpi dhe


nderi i natyrës.
Pafi

Absurde është t'i klasifikosh njerëzit në të


mirë dhe të këqij. Ata janë ose intersantë
ose monotonë.
Uajldi

Hidhërohem për ty, e jo kundër teje, njeri.


Jozhefi

Në qoftë se njerëzve u mirrni iluzionet,


atëhere çfarë kënaqësi u mbeten?
Volteri

Njeriu është i tillë, si është shoqëria në të


cilën vepron.
Euripidi

Njerëzit e ligj japin këshillat më të mira.


A.Kristi

Në botë ekzistojnë dy lloj njerëzish:


inteligjentë të pafe dhe fetarë pa
inteligjencë.
Aragoni
Njerëzit janë si bimët: nuk rriten mirë nëse
nuk u kushtohet kujdesi i duhur.
Monteskie

Ekzistojnë shpirtëra të fëlliqur, të


brumosur nga llumi i bërllogut, të
dashuruar pas fitimit e interesit, po ashtu
siç ekzistojnë edhe shpirtëra të bukur, të
dashuruar pas lavdisë e virtytit.
La Bryeri

Një njeri nuk është asgjë më shumë se


tjetri, nëse nuk bën diçka më shumë se ai.
Servantesi

Njeriu i përzermët është si një pemë e


hijshme që bën hije të ushqen e të ngroh.
Rumune

Vlera e njeriut është kuantiteti i energjisë


morale, intelektuale dhe fizike që gjenden
në krahërorin e tij.
Ruizi

Njerëzit dinakë urrejnë shkencën e


adhurojnë primitivizmin, kurse të mençurit
këtë e shfrytëzojnë.
Bekoni

Kurrë mos i beso njeriut që flet mirë për


secilin.
Xh.Kolinsi

Të jesh njeri, disi rol i vogël.


Kornadi

Preokupimi më fisnik i njeriut është njeriu.


Lesingu

Njerëzit, të gjithë janë vëllezër.


Feneloni

Njeriu është stoli në botë.


Gorki

Njeriu që nuk mendon e planifikon


përpara, do t'i dalin telashe posa të kalojë
prakun e derës së vet.
Konfuçi

Nuk ka send i cili nuk e ka vendin e vet


dhe nuk ka njeri i cili nuk e ka çastin e vet.
Talmudi

Një mori njerëzizh e konsiderojnë veten të


sëmurë edhe pse nuk janë, e një mori
tjetër e konsiderojnë veten të shëndoshë
edhe pse nuk janë.
Lihtenbergu

Çdo njeri është i rendësishëm pasi vdes.


Hobsi

Njeriu mbizotëroi natyrën para se të


mësonte të mbizotërojë vetveten.
Shvajceri

Njeriu që përpiqet të arrijë idealin e vet, i


ngjan udhëtarit, i cili në mbrëmje hip në
kodër, kur nuk është më afër yjeve, por i
sheh më bukur ata.
Taneri

Në çaste të vështira lindin njerëz të


mëdhenj.
Hygo

Perënditë caktuan që, para suksesit, njeriu


të djersitet.
Hesiodi

Unë jam së pari njeri e mandej franceze.


Monteskie

Eva dhe Adami kanë qënë origjinalë, kurse


ne jemi vetëm kopje.
Zhukovski

Njeriu sa më pak ëndërron aq më pak


beson.
Menkeni

Njeriu që është shumë i mirë për botën,


shpesh nuk është i mirë për familjen e vet.
Mani

Lumin do ta njohësh në qoftë se noton,


njeriun në qoftë se bisedon.
Eilke

Njeriu bëhet i mençur më shumë prej


marrëzive të të tjerëve,sesa prej dijes së
vet.
Dode

Njeriu mund të bëjë gjithçka, vetëm në


qoftë se do.
Gorki

Asnjë njeri nuk mund ta kuptojë atë që nuk


e ka përjetuar.
Hese

Unë ende nuk kam takuar njeri prej të cilit


nuk mund të mësoj diçka.
Mirabo

Njeriu mund të ndalet duke u ngjitur, por


jo kur bie.
Bonoparti

Njerëzit më të shkolluar nuk janë edhe më


të mençurit.
Çoseri

Janë njësoj të parrezikshëm, njerëzit e


mençur dhe budallenjtë. Të rrezikshëm
janë vetëm gjysmë të marrët dhe gjysmë
të mençurit.
Gëte

Duhet kërkuar e mira te çdo njeri.


Shlesingeri

Njeriu është krijesë që, në esencë, është i


pakënaqur me të tjerët.
Çehovi

Njerëzit duhen kur nuk njihen.


Fransi

Parajsa nuk është lart, ajo është në


zemrën e njeriut.
Dali

Më shumë e dua njeriun e paarsimuar por


të çiltër, se sa të arsimuar por të poshtër.
Petrarka

Askush nuk mund të të bëhet më i huaj se


njeriu që ke dashur dikur.
Remarku

Roli i vërtetë i njeriut është të jetojë, e jo


të ekzistojë.
Londoni

Njeriu që nuk ka vuajtur, nuk di të falë.


Tomazeu

Sa më shumë i njoh njerëzit, aq më tepër i


dua kafshët.
De Goli

Njeri, njihe veten.


Sokrati

Unë nuk njoh asgjë më të mirë, më të


harmonishme dhe më interesante se
njeriun.
Gorki

Njerëzit e këqij, kur janë të lumtur, bëhen


të padurueshëm.
Eskili

Nëse duam të civilizojmë një njeri, së pari


do filluar nga gjyshja e tij.
Hygo

T'i kuptosh të tjerët është punë e mirë, por


të kuptosh vetveten është punë edhe më e
mirë.
Lao Ce

Çdo njeri, po të dëshironte të jetë i ditur


sa dëshiron të jetë i bukur, injorantë në
botë nuk do të kishte.
Konjuçi

Njeriu pa plan është si anija pa timonier.


Esheri

Pesimist është njeriu që nga dy të këqija


zgjedh-të dyjat.
Stanislavski

Çdo gjë është njerëzore, sepse bëhet nga


njeriu.
Cezari

Mendoj se përkufizimi më i mirë i njeriut


është: dykëmbësh i pamiradishëm.
Dostojevski

Sjellja e njeriut është pasqyrë, ku


gjithsecili tregon fytyrën e vet.
Gëte

Njeriu pa shokë si e majta pa të djathtën.


Avisebroni

Koha e tregon njeriun e ndershëm, kurse


të keqin e njeh për një ditë.
Sofokliu

Njeriu dallohet sipas veprës dhe punës së


vet.
Sartri

Mosha 50 vjeçare është ajo, në të cilën


njerëzit bëjnë seriozisht atë që në moshën
25 vjeçare do t'i shtynte të pëlcisnin nga
gazi.
Floberi

Njerëzit përçmojnë atë që s'e kuptojnë.


Gëte

Me kë të jem, në mos vetëm me njerëzit që


vuajnë.
Konfiiçi

Njeriu nuk mund të bëhet çdo herë hero,


por mund të bëhet njeri.
Spenseri
Njeriu është perëndi për njeriun, po qe se i
njeh obligimet.
Cecilstaciu

Nuk e kupton mirë njeriun ai që s’di, se


prej njeriut varet fati i njeriut.
Brehti

Nëse njerëzit nuk kthehen asnjëherë kah


të parët e tyre, nuk do të gëzohen as për
trashëgimtarët e vet.
Eurke

Unë mahnitem duke folur për të vërtetën


mbi njerëzit, sepse s'ka asgjë më
qesharake se kjo.
Shoi

Disa njerëz mbajnë votër të madhe në


shpirtin e tyre, por kurrë nuk vjen kush për
t'u ngrohur në të.
Van Gogu

Njerëzit përçmojnë atë që s'e kuptojnë.


Gëte

Njeriu i pafat, edhe kur bie në pupla, e


then kokën.
Shqipe

Sa hiç është njeriu krahasuar me


gjithësinë.
Çehovi
Ndoshta ligjet as që na nevojiten: njerëzve
të drejtë nuk u duhen, e të këqijtë nuk
mund t'i harmonizojnë.
Demosteni

Sa qetësi do të mbretëronte sikur njerëzit


të thonin vetëm atë që dinë.
Çapeku

Njeriu çdoherë mund të bëjë diçka nga ajo


që kanë bërë prej tij.
Sartri

Njeriu duhet të ndalet para se t'i ketë


thënë të gjitha. Të shumtët i kanë thënë të
gjitha, para se t'ia fillonin.
Kaneti

Njeriu mund të jetë i drejtë për të tjerët,


por asnjëherë me veten.
Kabusi

Të të mos vijë keq nëse nuk të njohin


njerëzit, por përkundrazi - që nuk i njeh ti
ata.
Kineze

Njerëzit i urrejnë atë që mbjellin në ta


ndjenjën e inferioritetit.
Çesterfildi

Nëse njërëzit sjellin guxim në jetë, bota do


t'i vrasë ata, do t'i thyejë, prandaj edhe i
vret.
Heminguei

Sikur të mund t'i bindja njerëzit të më


frikësohen, me kënaqësi do t'i bindja të më
duan.
Nobeli

Në mesin e ca njërëzve është përçmim të


tregosh talentin.
Prevevi

Njeriu që ka shumë të flasë me veten, u


largohet bisedave me të tjerët.
Berne

Asnjëherë njeriut nuk i nevojitet më shumë


mënçuri, sesa atëherë kur ka punë me
mendjelehtët.
Kineze

Asgjë nuk mund të na bindë se arti është i


pavdekshëm. Bota mund të jetojë edhe pa
letërsinë. Mirëpo, më lehtë do ta kishte
edhe pa njeriun.
Sartri

S'është fatkeqësi të jesh i njohur për keq


tek njerëzit, fatkeqësi është t'i njohësh
keq njerëzit.
Konfuçi

Njeriu që të shpie kah vepra e mirë është


njësoj si ai që e bën.
Muhameti
Njeriun nuk e ndihmon duke i dhënë çdo
ditë peshk për të ngrënë, por duke e
mësuar të zërë peshk.
Kineze.

Njeriu lind i lirë, ndërsa tërë jetën është në


pranga.
Ruso

Njeriu i kuptueshëm i përshtatet botës, i


pakuptueshmi vazhdimisht mundohet t'ia
përshtasë botën vetvetes.
Shou

Njerëzit që s'i kundërshtojmë kurrë janë


ose ata që më së shumti i duam, ose ata
që më së paku i respektojmë.
Kroçe

Njerëzit janë si pjeshkat e dardhat, bëhen


të ëmbla pak para se të fillojnë të prishen.
Holmsi

Njerëzit ndahen në dy llojë: të parët


mendojnë e pastaj flasin e veprojnë, të
dytët një herë flasin, veprojnë, e pastaj
mendojnë.
Tolstoi

Njerëzit vdesin që të rrojë njerëzimi.


Bjelinski

Njeriu asnjëherë nuk është qesharak për


shkak të vetisë që ka, por vetëm për shkak
të asaj që dëshiron të ketë.
La Roshfuko

Njeriut shpesh i duhet edhe ajo që nuk i


duhet fare.
Auerbahu

Njeriu s'është kurrgjë tjetër, veçse një


varg i veprave të veta.
Heffeli

Njeriu fisnik është i qetë dhe shpirtmadh.


Njeriu vulgar është gjithmonë i tronditur.
Konfuçi

Nuk janë njerëz të mëdhenj ata që urrejnë


njerëzit.
Vovenargu

Njerëzve u vjen e keqja shumë më tepër


nga iluzionet, sesa nga mosdija. Shumë më
pak na dëmton ajo që s'e dimë, sesa ajo që
mendojmë se e dimë.
Ruso

Në rrezik, njeriu bëhet i fortë.


Aristoteli

Disa njerëz u ngjajnë këngëve bajate, dalin


shpejt nga moda.
La Rushfuko

Gjëja më e mënçur për njeriun është t'ia


qëllojë se ç'mendojnë të tjerët për të.
Halifaksi

Edhe fati edhe fatkeqësia janë gjëra të


shpirtit të njeriut.
Demokriti

Edhe parmenda i bindet njeriut, kur di ta


drejtojë.
Ivanovi

Njeriu i mirë mund të ketë turp, madje


edhe para qenit.
Çehovi

Dërguar nga Valentin Batalaku - Slloveni

Morali

Në çdo bestytni të mençurit shkojnë pas budallenjve.


Bekoni

Bestytnia është poezia e jetës.


Gëte

Nuk ka bestytni, që nuk ka lindur nga ndonjë nevojë.


A.Grafi

Më trim e më i fortë është ai që lufton kundër


padrejtësisë, sesa ai që bën padrejtësinë.
Barleti

Drejtësia është e vërteta në aksion.


Zkuberti

Lehtë është të jesh i mirë, vështirë është të jesh i drejtë.


Hygo

Ku ka gjyqe, ka edhe padrejtësi.


Gorki

E drejta s'mund të jetë kurrë e të dy palëve, ajo i përket


vetëm njërës.
Eskili

Sulmuesi nuk është gjithmonë fajtor, kurse viktima nuk


është gjithmonë e pafajshme.
Shulci

Kur diskutoj me veten time çdoherë kam të drejtë.


Hasheku

Të mos ishin njerëzit e këqinj, nuk do të ishin gjykatësit e


mirë.
Dikensi

Asgjë nuk është më banale se padrejtësia dhe vuajtja.


Cankari

Nuk mund të jesh i drejtë nëse nuk je i njerëzishëm.


Vonenargu

Kush bën keq është më fatkeq se ai që e pëson.


Demokriti

Nëse diçka është e drejtë, do kryer pa marrë parasysh


arsyet e shumta për të hequr dorë nga kryerja e saj.
M.Kyri

Dashuria dhe urrejtja ia ndryshojnë fytyrën drejtësisë.


Paskali

Sharjet janë argument për ata që nuk kanë të drejtë.


Ruso

Asgjë nuk e lind më shumë dyshimin se kur dimë për një


gjë pak.
Bekoni

Dyshimi është mjegull që i mbulon shpesh pamjet e


bukura.
Ditrih

Dyshimi është çlodhja e intelektit.


Montenji

Edukimi më i mirë dhe më i dobishëm është ai që i japim


vetvetes.
Montenji

As edukimi më i mirë në botë nuk të mbron nga pasionet e


këqija.
Zhidi

Me edukatën e vet njeriu mund të ngrihet apo të


poshtërohet.
Uatsjajana

Njeriu është krijesa më e shkëlqyeshme, prandaj edhe


edukata duhet ta formojë në tërësinë e qenies së tij, ta
përgatisë për jetën e përditshme, të përhershme.
Komenski

Çdo njeri i paedukuar është karrikaturë e vetvetes.


Shlegeli

Kur prindërit janë të edukuar mirë atëhere edhe fëmijët


mund të lindin të edukuar.
Gëte

Edukimi i zhvillon aftësitë, por nuk i krijon ato.


Volteri

Njeriu i paedukuar njihet në çastin kur e nderojnë, ndërsa


i edukuari atëhere kur nuk nderohet.
Montenji

As armiku më i madh nuk mund të sjellë më shumë dëm se


edukata, e cila gjithë jetën merret si foshnjë.
Aristoteli

Dy të parët deputetë të popullit janë nënlokja dhe


mësuesi.
Hygo

Qëllimi i edukatës është që trupit dhe shpirtit t'u japë tërë


bukurinë dhe tërësinë që mund të kenë.
Platoni

Mirësjellja e njeriut të edukuar s'kushton asgjë, e me të


blihet çdo gjë.
Montenji

Kush mbjell grurë, mendon për një vit; kush mbjell pemë,
mendon për dhjetë vjet; kush edukon fëmijë mendon për
njëmijë e më shumë vjet.
Kineze

I miri s'vdes kurrë.


Shqipe

Më mirë të bësh mirë e të flasin për ty keq, se sa të bësh


keq e të flasin për mirë.
Veqilharxhi

Përsa i përket të keqes, kundër saj duhet luftuar, or vëlla.


Përndryshe, kush e duron, ai e meriton.
H.Sulejmani

Ai që bën vepër të mirë le të heshtë, ai i cili e pranon le të


flasë.
Seneka

Në botë do të bëheshin më pak të këqija, sikur e keqja të


mos bëhej në emër të së mirës.
Petëfi

Në qoftë se bëni mirë, bëni për vete; në qoftë se bëni keq,


ia bëni vetes.
Gandi

Ai që është i mirë në punë të këqija, i mirë është edhe në


punë të mira.
Haksli
Dëshiroj të dini cilat janë tri të këqijat më të mëdha për
njeriun? Ja, shkurtimisht: gruaja, zjarri dhe vërshimi.
Latine

Njeriu nuk është as engjëll. Fatkeqësia është se ai që


dëshiron të bëhet engjëll rëndomë bëhet djall.
Paskali

Njeriu shpesh është i mirë vetëm se nuk ka rast të bëhet


keqbërës.
Petëfi

Liria nuk zgjidhet mes të mirës dhe të keqes, ajo e


shkatërron të keqen.
Paveze

Ashtu si s'mund të ketë hije pa dritë, ashtu s'mund të ketë


të mirë pa të keqe.
Myse

Një e keqe bëhet ende më e keqe po të mbrohet.


Ovidi

Thuaje të vërtetën edhe në qoftë se ajo që flet nuk shkon


në interesin tënd.
Muhameti

Kush kërkon të vërtetën duhet të dijë ta paraqesë.


Kineze

Duhen shumë lopata për të varrosur të vërtetën.


Gandi

Dëshmitari im kryesor që flas të vërtetën është varfëria


ime.
Sokrati

Njeriu kërkon të vërtetën për ta fshehur edhe më thellë.


Leci

Eshtë vetëm një gjë që përsëritet gjithmonë dhe çdoherë


është e re dhe e frutshme, kjo është e vërteta.
Lakorderi

E vërteta bëhet dogmë në çastin kur diskutojmë për të.


Çestertoni

Endrrat i kemi sepse pa to nuk do të mund të paraqesim të


vërtetën.
Remarku

E vërteta që mësohet në mëngjes, në mbrëmje mund të


vdesë.
Konjuçi

E vërteta gjendet diku ndërmjet të mirës dhe të keqes.


Shekspiri

E vërteta ekziston, vetëm gënjeshtra trillohet.


Braku

E vërteta ështe një, por njerëzit e quajnë me emra të


ndryshëm.
Tagora

E vërteta më e hidhur është më e mirë se mashtrimi më i


ëmbël.
Bjelinski
Kush dëshiron të mbrojë të pavërtetën ka arsye të veprojë
i qetë dhe me sjellje "njerëzore", por kush e di se e vërteta
është në anën e tij, duhet të veprojë ashpër, pa miklime.
Gëte

Më e mirë është gënjeshtra se sa hiçi.


Fadajevi

Natyra nuk e duron gënjeshtrën.


Karlaji

Edhe e vërteta tingëllon hidhur, kur del nga goja e një


gënjeshtari.
Tagora

Gënjeshtrat janë aq pjellore, saqë vetëm nga njera lindin


një mijë të tjera.
Gordoni

Vetëm femrat dhe mjekët e dinë sa e nevojshme është


gënjeshtra.
Fransi

Çdokë mund ta gënjesh, por stomakun kurrsesi.


Seneka

Mos u pajto me gënjeshtrën, as atëherë kur të detyron


shteti.
Ajnshtajni

Laritja është ushqim i veseve.


Latine
Fjalimi laritës ke helmin e vet.
Publie Sir

Laritësi gjithmonë duhet të jetë i disponuar mirë.


Bonoparti

Ai që nuk di të dashurojë, duhet mësuar të laritet.


Gëte

Laritësi është një gjuetar, laku i tij është lajka, në këtë lak
nuk bie njeriu, por ata që janë mendjezogj
Solomoni

Ta dimë se gjithë laritësit jetojnë me harxhimet e atyre që


i dëgjojnë.
La Fonteni

Mënyra më e sigurt se do të mashtrohesh është, kur beson


se je më dhelpërak se të tjerët.
La Roshfuko

E kundërta e të vërtetës nuk është vetëm gënjeshtra, por


edhe mashtrimi.
Elohu

Nëse më mashtron një herë, atëhere ti je fajtor, por nëse


më mashtron edhe për herë të dytë, atëhere vetë jam
fajtor.
Arabe

Të mashtrosh mashtruesin, kjo është kënaqësi e dyfishtë.


La Fonteni

Pa mashtrimin njerëzimi do të vdiste nga mërzia e


pikëllimi.
Fransi

Mund të mashtrosh një njeri të vetëm, por gjithë botën


nuk e mashtron dot.
La Roshfuko

Lehtë na mashtrojnë ata që i duam.


Molieri

Ai që mashtrohet më lehtë, dorëzohet.


Plutarku

Paragjykimi është fëmija e padijes.


Hazliti

Mjegulla e paragjykimeve ka mbuluar qiellin e së vërtetës.


Sartri

Të gjith njerëzit kanë anën e vet të dobët: paragjykimet.


Lambi

Paragjykimi është mur nga i cili të gjitha kokat kthehen të


përgjakura.
Nestroji

Paragjykimi nuk duhet të gjendet në kokat e atyre që janë


të ftuar të luftojnë bestytnitë e të tjerëve.
Xhonsoni

Lufta për çlirimin e njeriut nuk është asgjë tjetër veçse


lufta për çlirim nga paragjykimet.
Kërlezha
Aktgjykimi mund të ndryshojë, paragjykimi jo.
M.Ebner-Eshenhabu

Të drejtët premtojnë pak e veprojnë shumë, ndërsa të


këqijtë premtojnë shumë e nuk bëjnë asgjë.
Talmudi

Një arë argumentash vlen më shumë se një shtet


premtimesh.
Orveli

Ai që premton me vështirësi, në mënyrën më besnike i


plotëson premtimet e veta.
Ruso

Pa respekt nuk ka dashuri të vërtetë.


Kanti

Kush është i prirur të humbë lehtë respektin ndaj të


tjerëve, ai para së gjithash nuk respekton veten.
Bjelinski

Duhet të jetosh në mënyrë të tillë që të mund të


respektosh veten.
Gorki

Të jesh i sinqertë është rol i vështirë i njeriut.


Gorki

Pak sinqeritet është gjë e rrezikshme, kurse shumë është


fatale.
Uajldi

Njerëzit falin çdo gjë veç sinqeritetit.


Matoshi

Të dobëtit nuk mund të jenë të sinqertë.


La Bryeri

Eshtë rrezik të jesh i sinqertë, në qoftë se nuk je budalla.


Uajldi

Mos ia hap zemrën çdo njeriu.


Kempiski

Bëhu gjithmonë i gatshëm të thuash atë që mendon, sepse


edhe njeriu i poshtër do të të shmanget.
Blejki

Jeta

desha gratë dhe jetën, të gjitha i fala për atdheun.


Gaga

Njeri që deshi të bënte mirë, por kurrë nuk arriti të bënte


asgjë.
Rudofil

Këtu pushon Pironi, një kurrkush, që s'arriti të bëhej as


akademik.
Pironi

Fort po çuditem pse vdekja mendoi për mua, se unë


asnjëherë nuk e kam kujtuar atë.
Renie

O udhëtar, tregoju lakidemonasve se ramë këtu, sepse


respektuam ligjet e tyre.
Epitaf grek, i gdhendur në gur të Termopileve

Jeta përbëhet nga puna dhe fjala. Kush i ka në rregull këto


dy anë të jetës, mund të thotë se jeton.
S. Frashëri

Jeta është vuajtje, shkaku i vuajtjeve është dëshira për


jetë, për t'u liruar nga vuajtjet duhet liruar nga emocionet
dhe dëshira për jetë.
Buda

Jeta është një profesion, andaj duhet të mësohet.


Balzaku

Në këtë jetë asgjë nuk është e lehtë.


Heminguei

Nëse dëshironi t'ju buzëqeshë jeta, depononi në të


disponimin tuaj të mirë.
Spinoza

Duhet të shfrytëzohet mirë koha, sepse jeta përbëhet nga


koha.
Franklini

Të jetosh, do të thotë të marrësh qëndrim ndaj jetës, ndaj


situatave të caktuara historike.
Kërlezha

Më parë do jetuar e pastaj filozofuar.


Latine

Jeta është e ngjashme me zjarrin: fillon me tymin e


mbaron me hirin.
Arabe

Jeta është lufta e vazhdueshme e njeriut me lirinë e


kufizuar.
Bëli

Jeta e njeriut gjason me lulen që harliset në fushë. Vjen


dhia, e ha dhe s'ka më lule.
Çehovi

Për shumicën e njerëzve jeta është si moti i keq: ndalen


dhe presin të kalojë.
Londoni

Problemi më i rëndë në jetën e njeriut është kur njeriu nuk


di të jetojë.
Shollohovi

Jeta është komedi për ata që mendojnë, kurse tragjedi për


ata që jetojnë.
Pikaso

Jeta është vizatim, ku nuk mund të përdorni gomën.


Bergmani

Sa më shtrenjtë e paguajmë jetën, ajo ka më pak rëndësi


për ne.
Raseli

Qaj për të kaluarën, shpresoj në të ardhmen, i palumtur


jam me të sotmen- kjo është jeta ime.
Çajkovski

Ç'është jeta e njeriut ndaj tiktakut të orës: fije bari të


njomë që lakohet.
Kërlezha

Jeta e njeriut në tokë është luftë.


Bibla

Vetëm një herë jetohet, e megjithatë ka shumë njerëz që


nuk jetojnë asnjëherë.
Rukerti

Ekzistojnë dy gjëra që të mundojnë në jetë: e para të


fitosh atë që dëshiron dhe, e dyta, të kënaqesh me të.
Shmiti

Urtia e jetës është gjithmonë më e thellë dhe më e madhe,


sesa urtia e një njeriu.
Gorki

Shikuar jetën në tërësi, s'është asgjë, vlera e saj varet si e


kalojmë jetën.
Ruso

Jeta është një lloj paranteze enigmatike ndërmjet lindjes e


agonisë, në mes syrit që çilet e syrit që mbyllet.
Hygo

Kur kujtoj ngjarjet e çuditshme nga jeta ime, hetëherë


dyshoj mos vallë vetëm kam ëndërruar.
Fransi

Duhet të mësohemi t'i përballojmë si burrat fatkeqësit dhe


mërzitjet. Kjo është një nga zotësitë për të jetuar.
Kronini
Jeta ime është jeta juaj, ju jetoni atë që jetoj edhe unë.
Kur ju flas për vete, kam folur edhe për ju.
Hygo

Jeta e papunë nuk mund të jetë e pastër.


Çehovi

Jeta është shkollë.


Komenski

Jeta duhet të jetë një edukim i parreshtur, lypset që të


mësojmë gjithçka, që kur lindim e deri në vdekje.
Floberi

Çdo përvojë jetësore paguhet, vetëm ajo e fatlumëve ka


zbritje.
Kokoshka

Shumë e shkurtër është jeta e individit që të mund të


formojë çfarëdo gjykimi në mbështetje vetëm të "përvojës
së vet njerëzore".
Kërlezha

Kam ëndërruar që jeta të jetë e lumtur. Kur jam zgjuar


kam kuptuar se jeta është e vështirë. Kam punuar dhe jam
bindur se te vështirësia qëndron lumturia.
Tagora

Edhe pse një këmbë e kam në varr, unë edhe më tutje dua
të jetoj.
Aligieri

O, Zot, lejomë më tepër se ç'mundem.


Mikelanxhelo
Nuk është fat të jetosh, por është mirë të jetosh.
Seneka

Nuk i frikohemi vdekjes, por jetës së keqe.


Shqipe

Në jetë çdo gjë mungon, në vdekje çdo gjë tepron.


De Vega

Në këtë jetë të vdesësh nuk është gjë e re, por edhe të


jetosh, gjithashtu nuk është e re.
Jesenini

Vdekja është e vrazhdë, por jeta është shpeshherë edhe


më e vrazhdë.
Ikbali

Nuk është gjë të vdesësh, por është e tmerrshme të mos


jetosh fare.
Hygo

Vdekja është e bukur kur jeta është e keqe.


Baku

Mos pyet si vdiq, por si jetoi.


Shqipe

Të gjithë thonë: sa e tmerrshme është që duhet të vdesim!


Dhe këtë e thonë njerëzit që kanë qenë të detyruar të
jetojnë.
Tueni

Vdekjes i frikësohemi vetëm derisa presim diçka nga jeta.


Stendali

Jeta e padobishme është si vdekja e parakoshme.


Gëte

Nuk është lehtë të jetosh pas vdekjes: për të arritur këtë


shpesh do shpenzuar gjithë jetën.
Leci

Vdekjes më së paku i frikësohen ata, për të cilët jeta ka


më shumë vlerë.
Kanti

Vdekja me nder është kapak floriri.


Shqipe

Mendon ndonjëherë për vdekjen? Sidomos kur s'punoj, kur


s'dashuroj dhe kur vuaj.
R.Qosja

Vdekja është ëndërr pa ëndrra.


Bonoparti

Ilaçi më i mirë kundër vdekjes është pasuria.


Cezari

Vdekja e famshme ka dhuratë të madhe.


Herakliti

Vdekja është gjë e vjetër, por për çdo njeri është e re.
Turgenjevi

Më mirë një herë të vdesësh, sesa tërë jetën të vuash nga


frika.
Ezopi

Trimat vdesin vetëm një herë, kurse frikacakët shumë


herë.
Shekspiri

Nuk ka vdekje më të ëmbël e më të ndershme se vdekja


për liri.
Shqipe

Leka i Madh dhe mushkaxhiu i tij pas vdekjes u bënë të


njëjtë.
A.Mlarko

Kush vdes sivjet eviton pakënaqësitë që sjell viti që vjen.


Shekspiri

dituria

Sytë dhe veshët e njeriut janë dëshmitarë të këqij, nëse


mendja nuk është e arsimuar.
Herakliti

Rezultati më i rendësishëm i çdo arsimimi është njohja e


vetëvetes.
E. Fisheri

Arsimimi nuk është vetëm përgatitje për jetën. Ai është


vetë jeta.
Deveji

Arsimimi është bimë e tmerrshme që nuk qet gjethe dhe


nuk lulëzon, në qoftë se nuk e ujisim me lot e gjak.
Grafi
Hapja e një shkolle, mbyllja e një burgu.
Hygo

Ku s'ka bukë s'ka arsim, por nëse s'ka arsim s'ka as bukë.
Hebreje

Mos iu frikëso të arsimuarit, as të paarsimuarit, por vetëm


të gjysmarsimuarit.
Kurani

Atë që dimë është një pikë uji, atë që nuk e dimë është një
det.
Njutoni

Vetëm këtë di, se asgjë nuk di.


Sokrati

Më i dituri është ai që nuk mendon fare se mund të jetë ai.


Boalo

E dimë ç'jemi, por nuk dimë ç'mund të bëhemi.


Shekspiri

Ai që nuk di flet; ai që di heshtë.


Lao Ce

Dituria e bën njeriun të lirë, por jo edhe të lumtur.


Reinarku

Dituria mund të fitohet duke shfletuar libra e libra, por


nëse nuk përdoren drejt, mund të mbeten pemë pa frute.
Lihtenbergu
Dituria arrihet duke vuajtur dhe bëhet ligj i jetës e mjet i
shpëtimit.
Eskili

Asnjë dijetar s'ka dëshiruar kurrë të jetë më i ri se ç'është.


Suifti

Dëgjimi është fillimi i çdo urtësie.


Hegeli

Ai që di më së shumti, beson më së paku.


Italiane

Të dinë se e di atë që e dinë dhe se nuk e dinë atë që nuk


e dinë, ja ku qëndron dituria.
Lao Ce

Askush nuk e dëshmon më mirë mosdijen e vet se ai që nis


të flasë para se të përfundojë fjalën tjetri.
Briani

Nuk është me rëndësi që njeriu të dijë shumë gjëra, por të


dijë t'i shfrytëzojë të dobishmet.
Tenisoni

Vetëm i padishmi është armik i dijes.


Avercki

Kurrkush nuk di gjithçka, por është turp dhe e dëmshme


të shtiret se di atë që nuk e di.
Tolstoi

Dituria është pasuri që fitohet me përvojë dhe synon


vazhdimisht kah e përgjithshmja.
Gëte

Mos u angazho të dish çdo gjë, që të mos mbetesh


gjysmak.
Demokriti

Dituria është helm që në doza të mëdha shëron, kurse në


të vogla mbyt.
Menjuhini

Dituria nuk është asgjë tjetër veç një shkencë për fatin.
Ciceroni

I padituri është ai që nuk di sot ç'nuk kemi ditur dje.


Nestroji

Nuk jam budalla t'i di të gjitha.


Didro

Të dish shumë do të thotë të plakesh para kohe.


Ruse

Nuk është e lejuar të dihet gjithçka.


Latine

Duhet të mësosh shumë që të dish pak.


Monteskie

Dinakëria është çështje e instinktit, që e ka edhe dhelpra,


kurse mençuria është cilësia më e lartë e njeriut.
Qosja

I mençuri është i liruar prej të gjitha afekteve, mbasi nuk


bije në hijen dhe fuqinë e tyre.
Aristoteli

Më mençuri është të lakohesh, sesa të thyhesh.


Franceze

Dinakëria është armë e malokut, kurse mençuria armë e


njeriut të kulturuar.
Herakliti

Ai që është i mençur dhe i ditur flet vetëm atëherë, kur


gjithë ata që janë rreth tij heshtin.
Saadi

Çdokush ka mendime të marra, por i mençuri hesht.


Bushi

Vetëm i mençuri është i lirë.


Ciceroni

I mençuri rrallë është dinak.


Ebner-Eshenbahu

Të dish shumë gjëra nuk do të thotë të jesh i mençur.


Herakliti

Askush nuk mund të bëhet i mençur me stomak të zbrazët.


T.S.Elioti

Mësimi është ndriçim.


Japoneze

Kush i përkushtohet mësimit, bëhet nga dita në ditë më i


madh.
Lao Ce
Më mirë të mësosh diçka të panevojshme, se asgjë.
Seneka

Mos mendo se je i mirë, në qoftë se je më i miri ndër më


budallenjtë.
Latine

Mësimi është hapi i parë, jeta është hapi i dytë.


Shileri

Mëso gjërat e mira, të këqijat mësohen vetëvetiu.


Ruse

Kush dëshiron të mësojë diçka gjen mënyrën; kush nuk


dëshiron të mësojë, gjen arsyen.
Pikaso

Ata që dëshirojnë të mësojnë diçka, asnjëherë nuk janë pa


punë.
Mirabo

Mos mëso për shkollë, por për jetë.


Seneka

Mundohu të njohësh gjithçka, e për asgjë të të mos njohin


të tjerët.
Fareli

Ai që të ka mësuar një ditë, mbetet përgjithmonë babai yt.


Kineze

Derguar nga Valentin Batalaku – Slloveni


Dashuria

Lukrecie: “Ti Venerë, je e vetmja mbretëreshë e gjërave të


natyrshme. Pa ty asgjë nuk ngritet në mbretërinë e gjallë
hyjnore, dhe asgjë nuk bëhet e dashur dhe joshëse. Nëpër
të gjitha malet dhe detnat, nëpër të gjithë lumenjët e
shpejtë, çerdhet zogjësh dhe lugina me bar të shtrirë, ti i
dridhë krejt gjoksat me dashuri të ëmbël dhe të gjitha i
çon kah lloji i vet të vazhdojnë rasën e tyre me epshin e
ndezur. Se në sythin e pranverës, kur kopeja e ngazëllyer
kërcen nëpër kullosa të blegruara, e lumenjët e rrëpirtë
buqisin, dhe gjithçka gëzueshëm niset pas teje, të
xhindosur nga magjia.

Niçe në këtë mënyrë i shpreh dashurisë lavdi: Dans le


véritable amour c’est l’âme qui enveloppe le corps ( Në
dashurinë e vërtetë shpirti e mbështjellë trupin).

Platoni: “Kë dashuria nuk e prekë, ai ecën nëpër errësirë”.

Santajani: “Gjithçka ideale e ka bazën në natyrë; krejt nga


natyra shndërrohet në ideal. Dashuria mos t’i turpërohet
prejardhjes së saj, e epshi le të heshtë, po qe se nuk
ngritet në besnikri dashurore.”

Laplas: “Gjithçka duhet të vdes, vetëm dashuria i largohet


vdekjes. Me lindje ajo i kapërcen varret dhe greminën e
vdekjes. Sesa e shkurtë duket ajo kur vijnë dëshprimet e
hidhura, e sa e madhërishme është nga këndëvështrimi i
gjithë botës! Përfundimisht, sesi ajo shpëton një pjesë
tonën nga shkatërrimi e prapë brengosshëm ruan jetën
tonë në rinin dhe fuqinë e fëmijës sonë!
Pasuria jonë është vetëm lodhje, e jeta jonë është vetëm
zjarr që shuhet. Por, dashuria e ngroh zemrën me
ngushllim të pashprehur, dhe atë më shumë kur të ipet,
sesa kur të merret. Krejt tjerat janë hiçësi. Për këtë arsye
le ta ruajm dashurinë!

Burger: “Ju, o të ditur, që keni njohuri të gjëra e të thella,


që nëpërmejt një meditimi të gjatë dini, kur dhe si gjithçka
çiftohet në natyrë, dini psenë e gjithë këtyre dashurive, të
gjithë këtyre bashkimeve seksuale; ju o të urtë të shquar,
mos ma fshihni, ju lutem! Hetoni në mendjen tuaj të
mprehtë dhe thomëni ku, kur dhe si më ndodhi të
dashuroj, pse dashurova?”

Konfucie: “Pa dashuri nuk do të ketë kurrfarë


marrëdhënie personale, pa respekt nuk do të ketë
kurrfarë marrëdhënie të ndershme. Kështu dashuria dhe
respekti janë themele të sundimit.

Spinoza: “Amor est titillatio, concomitante idea causae


externae” – “Dashuria është ngacmim, e shoqëruar me
idenë e një shkaku të jashtëm”.

Shakespeare: “Who ever lovd, that lovd not at first


sight?”- “Kush ka dashuruar ndonjëherë, po qe se nuk
është dashuruar në shikim të parë?”

Shopenhauer: “Çdo dashuri, sado qiellore që të duket, në


të vërtetë i ka rrënjët në instiktin seksual, madje është
përherë e për të gjithë një shtytje vendimtare seksuale, e
veçant dhe e përcaktuar në mënyrë të përafërt, e
individualizuar në kuptimin më të rreptë.”

Osho: “Dashuria dhe meditimi është parolla ime.


Dashuroni dhe meditoni. Meditoni dhe dashuroni.”
Dërguar nga Valdet Fetahu

PËR ATDHEUN

Kush ka vdekur për atdhe, nuk ka vdekur por ka le.


Shqipe

Jetoni për Shqipëri dhe vdisni për të.


N.Frashëri

Dashuria për atdheun është topi që shkatërron kalatë më


të forta dhe kalaja që mund t'u qëndrojë topave më të
fortë.
S.Frashëri

Nuk vlen asgjë të dashurosh, nëse vajtimi i vendit tënd


nuk prek zemrën tënde.
Elyari

Mos pyet se ç'do të bëjë atdheu për ty, pyet me gëzim


ç'mund të bësh ti për të.
Kenedi

Më mirë të jetosh keq ne atdhe, se sa mirë e në vend të


huaj.
Indiane

Një dimër në atdhe është më i ëmbël se njëqind pranvera


në dhe të huaj.
Greke

Në qoftë se dëshironi ta njihni dhe ta doni atdheun tuaj,


shkoni në të huajin.
Berne

Nuk e braktis atdheu njerinë, por njeriu atdheun.


Bloku

Është kënaqësi dhe nder të vdesësh për atdhe! Edhe më


kënaqësi është të jetosh për të.
Horaci

Edhe më i merituari i ka më shumë borxh atdheut, sesa


atdheu atij.
Burkhardi

Kush nuk i takon atdheut të vet, nuk i takon as njerëzimit.


Bjelinski

Atdheu është si familja: vlerën ia njohim vetëm atëherë


kur e humbim.
Floberi

Nuk jam i sigurt se a mund t'i dua në jetë dy gra, por jam i
sigurt se nuk mund t'i dua dy atdhe.
Stendali

Tymi në atdhe është më i mirë, se sa zjarri në dhe të huaj.


Greke

Njeriu nuk lind për veten e vet, por për atdheun.


Ciceroni

O, kurrë mos u lodh për ndihmën që i jep atdheut.


Euripidi

Të vdesësh për atdhe, kjo është punë mbretërish.


Volteri

Nuk ka këshillë më të keqe nga ajo që të shtyn të mohosh


kombin tënd.
N.Veqilharxhi

PËR DURIMIN

Durimi është nëna e të mirës.


Servantesi

Kush nuk është i gatshëm të durojë, të mos lindë me


gëzim.
Shopenhaueri

Sa të varfër janë ata që s'kanë durim.


Shekspiri

Njeriu pa durim është si llampa pa vajguri.


Segovin

Të gjithë ne kemi fuqi të mjaftueshme t'i durojmë


problemet e huaja.
Beketi

Megjithatë, ekziston kufiri kur durimi pushon së qënuri


virtyt.
Burke

Durimi është shkathtësia e të shpresuarit.


Vovenargu
Vjen dita.
Homeri

PËR LIRINË

Liria është thelbi i shpirtit dhe i mendjes; aty ku s'ka liri,


mendja dhe shpirti thahen si bima pa ujë.
S.Frashëri

Te liria s'arrihet nëpër lule po nëpër vuajtje e mundime të


gjata.
Qosja

Liria njerëzore nuk është vetëm çështje private, por ajo


nuk është asgjë nëse nuk është edhe çështje private.
Markuzeu

Liria është frut që duhet vjelur përditë, ndryshe kalbet.


Filipsi

Për dashuri jap jetën, për liri jap dashurinë.


Petëfi

Paqja nuk mund të ruhet kur disa janë të skllavëruar, e


disa të lirë .
Kanti

Skllavëria më e madhe është të mos kesh liri, e të mos


konsiderohesh i lirë.
Gëte

Në qoftë se edhe një mijë herë biesh, provo të ngrihesh


edhe një herë.
Lao Ce

Jam betuar në altarin e Perëndisë se do të jem armik i çdo


lloj tiranie.
Uashingtoni

Më parë do vdekur në këmbë, se sa të jetojmë në gjunjë.


Ruzvelti

PËR LUFTËN

Lufta nuk evitohet në qoftë se nuk evitohen mendimet për


luftën.
Bjemsoni

Lufta është e keqe dhe kushdo që thotë të kundërtën,


është gënjeshtar.
Heminguei

Nuk ka veprim më jorentabël se lufta.


Çerçilli

Paqja është koha kur djemtë varrosin etërit, kurse lufta


kur etërit varrosin djemtë.
Herodoti

Më mirë është të luftosh dhe ta humbësh betejën, se sa të


mos luftosh asnjëherë.
Hegeli

Për njeriun mund të mos ketë rrugëdalje në histori, për


popullin rrugëdalje ka gjithmonë.
Qosja,
Njerëzit vdesin, populli është i pavdekshëm.
Xoxa

PËR POPULLIN

Perëndia s'do ta ndryshojë dot gjendjen e vështirë të një


populli përderisa ai popull të mos ndryshojë vetveten.
Kurani

Populli është i madh kur jep njerëz të mëdhenj.


Duhameli

Populli, gjithsesi, është më i madh se Zoti.


Ataturku

Kombi që humb vetëdijen për të kalurën e tij, gradualisht


humb edhe "veten" e tij.
Kundem

Populli është themeli i shtetit; sa më i fortë të jetë


themeli, aq më shumë qëndron godina.
S.Frashëri

E dua aq shumë popullin tim saqë mund të jem


nacionalist.
Kamy

Heshtja e popullit është vërejtje për mbretin.


Mirabo

Zemra e një burrështeti duhet të jetë në kokë.


Bondparti
Udhëheqësi nuk duhet të vrasë tigrin me duar, ai duhet të
gjejë mjete për ta mbytur atë.
Konfuçi

Kur mbretin e ha lëkura, populli patjetër duhet të kruhet.


Hajne

Atje ku nuk ka dele edhe dhia quhet princeshë.


Gandi

Po ta marrë mbreti një vezë nga fshatari, ministrat e tij do


të rrëmbejnë të gjitha pulat e katundit.
Saadi

Çfarë vlen më shumë: një armatë gomarësh me luanin në


krye apo një armatë luajsh me gomarin në krye?

Më shumë vlen një armatë gomarësh me luanin në krye, se


sa një armatë luajsh me gomarin në krye.
Bonaparti

Ku nuk ka tigër edhe lepuri mund të bëhet sundimtar.


Konfuçi

Duhet t'i frkësohemi atij, të cilit i frikësohen njerëzit.


Lao Ce

Mbi ujkun e ngordhur edhe delet kërcejnë.


Servantesi

Dhjetë dervishë të varfër në një qilim flejnë për bukuri,


kurse dy mbretër nuk i ze një mbretëri.
Saadi
Dërguar nga V. Batalaku

Shteti

F. Niçe: Unë e quaj shtet ku të gjith dehen me helmin, e të


mirave dhe të këqijave: shtet, ku askush nuk di për veten
e vet, as të mirët e as të këqijtë: shtet, ku vetëvrasja e
ngadalshme e të gjithëve quhet –“jetë”.

Zaratrusta: Akoma ka popull…por tek ne ekzistojnë


shtetet… shtetin e quajnë përbindëshin më të ftohët nga
të gjithë përbindëshit. Dhe ai ftohët gënjenë, e kjo
gënjeshtër ëmbëlsisht del nga goja e tij: “Si shtet, unë e
përfaqësoj popullin!” Kjo është gënjeshtër! Krijues janë
ata të cilët popujtë i kanë krijuar, populli i ka besuar dhe i
ka dashtë; ata i kanë shërbyer atyre me jetë. Shkatrrimtar
janë ata të cilët vëjnë kurthe për aq shumë njerëz, dhe
kështu i quajnë shtet…E shtet është gënjeshtar,
pavarsisht se me cilën gjuhë të mirës apo të keqes flet.
Posa ta hapë gojën, ai rren. I ka vjedhë krejt çka ka… Ku
përfundon shteti, aty ngritet njeriu, që nuk është i
tepërt…E atje, ku përfundon shteti, ju lutem vëllëzër,
shikoni, a nuk po e shihni ylberin dhe urën e mbinjeriut.

Tolstoj: “Shteti është shoqatë individësh për ruajtjen e


pasuris së tyre nga ata të cilëve më së shumti iu duhet”.

G. Santajana: Gjithçka artificiale e ka rrënjët e veta


natyrale dhe krejt çka është natyrale zhvillohet
artificialisht. Shprehja është natyrale, gjuha është
artificiale; feja është natyrale, kisha është artificiale;
shoqëria është natyrale, shteti është artificial. Deri tek
nënështrimi ndaj ligjit, sikur edhe ndaj gjuhës dhe
teologjisë, kanë çuar, para se gjithash, trashigimia
shoqërore dhe mësimet individuale, se sa ndonjë shtytje e
lindur. Për këtë arsye në njeriu është prezent konflikti i
përhershëm në mes policit dhe asaj që zemra ia donë.

Gete: Shteti është i krijuar për njeriun, e jo njeriu për


shtetin.

Xheferson: “Qeveria më e mirë është ajo qeveri e cila më


së paku qeverisë”

Sokrati i flet Aristotelit: “Nëse do ta konsideroni, deri sa


të jetoni me njerëz, se ma mirë është të mos qeverisni, e
as të jeni nën qeverisjen e dikujtë, mendoj se së shpejti do
ta shihni se i forti di sesi të dobëtit t’i shndërrojë në
robër.”

Aristokseni: “S’ka asgjë më të keqe se sa anarkia; sepse


njeriu sipas natyrës nuk është i atillë që të mbahet vetë e
që dikush me të mos të udhëheqë. Për ata që udhëheqin
dhe për ata me të cilët udhëheqet, Aristokseini kështu
mendon” ata që udhëheqin duhet të jenë jo vetëm
profesionalisht të arsimuar por edhe me njeriun duhet të
jem mik, e ata me të cilët udhëheqet duhet të jenë jo
vetëm të dëgjueshëm por edhe besnik ndaj udhëheqësve”.

Konfucie: Ata që janë pushtet kurrë nuk guxojnë të jenë të


pabrengosur; njëherë kur gabojnë, e gjithë bota i mohon.
Për këtë arsye (sundimtari apo pushtetari) së pari duhet
ta mbikëqyrë karakterin e vet. Nëse ka karkter, do ta ketë
popullin pas vetes; nëse e ka popullin pas, do ta ketë
pushtetin mbi vendin; nëse e ka pushtetin mbi vendin,
atëherë do të ketë pasuri; nëse ka pasuri, mund të bëj që
shumë gjëra të mira të bëhen. Në këtë mënyrë karakteri
është themel, derisa pasuri është pasojë. Nëse pushtetari
i anashkalon themelet dhe vetëm synon kah suksesest e
jashtme, do ta çojë popullin në plaçitje të ndërsjellë. Për
këtë arsye, kur pushtetari grumbullon pasuri personale, e
humbë popullin e vet, e kur e humbë pasurinë personale,
atëherë e ka popullin pas. Për këtë arsye, nëse njeriu në
fjalimin e tij është dinak dhe gënjeshtar, do të fitojë
përgjigje dinake dhe të rreme, nëse deri tek pasuria ka
ardhur rrugëve të këqija, rrugëve të këqija edhe do të
tretet.

Konfucie: A mund ta paramendosh mediokrin si ministër?


Para se të vijë në atë pozitë, ai është plotë me brenga për
të arritur aty, e pasi që e merr, është plotë me brenga për
të mos e humbur, e nëse fillon të brengoset për të mos e
humbur, atëherë nuk ka asgjë që ai nuk do të jetë në
gjendje të bëj për ta ruajtur atë pozitë.

J. Mariq: “Të gjitha dashuritë, me kalimin e kohës veniten;


vetëm dashuria për pushtet, me kalimin e kohës, sa vjen e
shtohet.”

Sokrati: Në akuzën time Melet e ka shkruar me cinizëm se


mua po më paraqitet diçka e hyjnishme dhe djallëzore. Ky
është njëfarë zëri që po më përcjellë që nga rinia e
hershme; dhe kur lajmërohet, gjithmonë më paralajmëron
të mos bëj atë që planifikoj ta bëj, por kurrë nuk më
detyron. Kjo është ajo që më ndalon të mos merrem me
punët shtetërore. Dhe po më duket se ky është fat i
vërtetë që po më parandalon. Kjo, më besoni, qytetar të
athinës, po t’iu kisha qasur heret punëve shtetërore, unë
moti do isha vrar, kështu as ju e as vetja ime nuk do të
kishte pasur dobi nga unë. Dhe në mua mos u zemëroni që
po ua flas të vërtetën; sepse nuk ka njeri i cili do ta kishte
shpëtuar jetën e vet nëse iu kishte kundërvu haptazi dhe
dinjiteteshëm juve apo kujdo qoftë nga tubimi popullor,
dhe të përpiqet t’i ndalojë shumë padrejtësi dhe thyrje
ligji që po ngjajnë në shtet, përkundrazi ai i cili me të
vërtetë lufton për drejtësi, ai duhet, qoftë edhe nëse
dëshiron shumë shkurtë të jetë i gjallë, të kufizohet vetën
në punën e tij private, e pjesëmarrjes në jetën publike
duhet t’i shmanget.

Zhan Zhak Ruso: “Demokracia e vërtetë kurrë s’ka


ekzistuar dhe kurrë s’do të ekzistojë”

Monteskje: Nëse e giciloni krenarine e popullit, ju mudë të


bëni me të çfarë të doni. Romakët e kanë sunduar popullin
me Panem et circenses -(bukë dhe cirk) edhe sundimtarët
tonë duhet vetëm të na sigurojnë cirkun katërvjeçar, e ne
vetë do ta sigurojmë bukën dhe pagesën e tatimit.

Napoleoni: Pushteti absolut nuk ka nevojë me rrejtë.

Will Durant:
Shkalla e fundit e demokracisë është pushteti i hajnave.
Kriminelët të lumtur zgjerohen nëpër qytetet tona më të
mëdha, për shkak se na është garantuar mbrojtja dhe
bashkëpunimi total i ligjit. Nëse janë antarë të cilësdo
parti, apo kanë shok në të, ata mund të jenë plotësisht të
sigurtë se nuk do të jenë të arrestuar pas një krimi të
bërë, dhe se, edhe po qe se arrestohen, nuk do të
gjykohen, e nese edhe gjykohen, nuk do ta vuajnë
denimin, por edhe nëse i burgosin, do t’ju falet, e po nëse
edhe nuk do të kenë falje denimi, do t’ju lejohet të ikin.
Nëse dikush prej tyre vritet derisa e krynë zanatin e vet,
do të jetë i varrosur me ceremoni siç i ka hije një pjestari
të shtresës së lartë, dhe do t’i ngritet edhe lapidari. Ky
është përfundimi i demokracisë!

Derguar nga Valton Fetahu