Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS SWOT KURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


   
S1 Gaya kepimpinan PKP yang mantap dan berpengalaman. (5 tahun) W1 Guru-guru masih memerlukan bimbingan berterusan terutama dalam
S2 Guru-guru Kanan yang mantap dan berpengalaman 6 hingga 11 tahun KSSM (Dokumen Standard Kurikulum dan pembelajaran)
(lantikan dalaman) W2 Guru tidak mahir ICT (data daripada Borang Kendiri PBPPP)
S3 Mempunyai Buku Perancangan Strategik Unit Kurikulum W4 Pelajar sukar memahami konsep KBAT dalam pembelajaran mereka
S4 Pengurusan Fail panitia yang sistematik dan dikemaskini W5 Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak sistematik
S5 Pemantauan PdPc dilakukan secara berjadual dan dibentangkan W6 Minat pelajar dalam sesetengah subjek adalah sederhana.
kepada guru-guru  
S6 Pencapaian kelulusan 100% dalam SPM dan PT3

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)


   
O1(P) Hubungan baik dengan PPDKBB yang sentiasa memberi bimbingan
dalam pengurusan dan pentadbiran.
O2(S) Kerjasama pihak sekolah dan PIBG dan ibu bapa dalam program
sekolah sangat mantap
O3(P) Jaringan bersama guru sekolah lain dan jalinan bersama IPT
membantu dalam program anjuran sekolah
O4(E) Sumbangan kewangan dari individu dan badan
korporat
O5(T) Kemudahan internet setempat

ANALISIS SWOT PEDAGOGI

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


   
S1 100% guru adalah terlatih dan berpengalaman W1 Pemantauan dari pihak pengurusan (data dari SKPMg 2 standard 4.3.1
S2 85 % guru yang mengajar ialah guru opsyen mendapati penggunaan ABM masih kurang.
S3 Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi -Tools PAK 21 W2 Murid-murid bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru W1 -
S4 Seorang JU Bahasa Melayu KSSM Negeri Tingkatan 4, seorang JU PQS Pemantauan dari pihak pengurusan (data dari SKPMg 2 standard
Negeri dan PKW seramai 7 orang W3 40 % Guru mengunakan kaedah PdPC berteraskan PAK 21 yang
S5 Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 kurang menggunakan aktiviti yang berpusatkan murid dan masih
S6 Guru-guru sentiasa bekerjasama dan memberi komitmen yang jitu berpusatkan guru – Pelaksanaan PAK 21
dalam semua program yang dijalankan W4 Pelajar masih kurang menguasai soalan yang berbentuk KBAT
  W5 Masih ada guru yang kurang faham tentang teknik penyoalan KBAT
dan bagaimana KBAT hendak diselitkan dalam PdPc (kurang jelas
tentang kata kerja dalam standard kandungan dan standard prestasi
W5 Semakan buku nota dan latihan pelajar yang tidak tekal dan tidak
mendalam (kualiti dan kuantiti)
Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)
   
O1(P) JPN dan PPD kerap melaksanakan kursus untuk meningkatkan tahap C1(P) - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat
profesionalisme guru C2(E) - 6% Keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan
penggunaan ICT di rumah
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan C3(S) - 10% murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
korporat aktiviti atau program yang dijalankan
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu pelajaran dan
O4(T) - Kemudahan internet setempat kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah disiplin
 

ANALISIS SWOT PENTAKSIRAN

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


   
S1 JK Penilaian dan pentaksiran ada ditubuhkan dan diuruskan dengan W1 40% guru kurang mahir membina item berdasarkan JSU/JSI
baik W2 Penulisan Pelan Intervensi Lima Langkah guru bersifat umum
S2 Kemudahan bilik UPP yang lengkap dan selesa W3 Kelas tambahan lebih berfokus kepada kelas peperiksaan sahaja
S3 AJK UPP sangat berpengalaman kerana ada cikgu sudah memegang W4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) masih belum difahami sepenuhnya
jawatan ini lebih 5 tahun oleh guru- guru
S4 Pengurusan peperiksaan yang sistematik dan lancar – sistem fail W5 Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam penyediaan
S5 Takwim dan jadual pentaksiran dikeluarkan dan diedarkan soalan peperiksaan
S6 Analisis dan post mortem untuk setiap kali peperiksaan dijalankan W6 Bank item di sekolah masih belum mencapai piawaian yang ditetapkan
S7 Program-program peningkatan prestasi pelajar dijalankan  

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)


   
O1(P) - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat
Bomba, UMK dan JPP C2(E) - 6% keluarga murid berpendapatan rendah tidak menggalakkan
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan penggunaan ICT di rumah
korporat C3(S) - 10% murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan aktiviti atau program yang dijalankan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
O4(T) - Kemudahan internet setempat dan
terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu pelajaran
dan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah
disiplin
 

ANALISIS SWOT KOKURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


   
S1 Kehadiran hampir 100% kerana 48% pelajar tinggal di asrama  W1 Peralatan kurang mencukupi seperti peralatan untuk sukan dan
S2 100% komitmen guru penasihat (minimum 1 tahun dalam servis permainan, pasukan pakaian seragam
S3 83.53% murid berpotensi untuk melonjak ke Gred A dalam PAJSK W2 Beberapa pasukan sekolah dalam permainan tidak ada jurulatih
S4 Penyertaan murid di peringkat daerah (204 pernyataan ), negeri (42 W3 Pencapaian peringkat kebangsaan adalah kurang daripada 5%
penyertaan) dan kebangsaan (328 penyertaan) semakin meningkat W4 Pelaksanaan program 1 Murid 1 Projek (1M1P) masih kurang
S5 SMKTJ mempunyai kebitaraan dalam Pengakap dan Nasyid menyeluruh
S6 Padang dan gelanggang permainan yang mencukupi W5 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan persatuan dan kelab agak kurang
S7 Radius tempat tinggal guru kurang dari 5 KM(56/63 orang) menarik dan membosan
W6 Kurangnya pendedahan kepada murid dan kepekaan guru penasihat
dalam pemberian markah PAJSK tahun semasa
W7 Kebergantungan hampir sepenuhnya kepada peruntukan sekolah
untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan. Sumber kewangan terhad
untuk bilangan aktiviti yang banyak. (RM5/murid)
W8 Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum peringkat dalam sekolah
belum mencapai tahap yang memuaskan.
W9 Tiada guru penasihat KASPA yang mempunyai tauliah JPAM.
W10 Lebih 50% ahli pasukan kadet tidak mempunyai asas kawad kaki yang
betul.
W11 Lebih 80% ahli pasukan kadet tiada ilmu asas pertahanan awam yang
diiktiraf. (Lulus ujian pangkat Koperal ke atas)
W12 Murid kurang kemahiran dalam bidang STEM dan inovasi.
Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)
   
O1(P) - Pemantauan yang bersistematik dan berterusan dilaksanakan oleh C1(P) - Ibu bapa sendiri kurang memberi galakan terhadap penyertaan
pentadbir anak-anak dalam kegiatan kokurikulum
O2(E) - Ibu bapa memberi sumbangan kepakaran jurulatih C2(E) - Tempoh/ masa latihan yang tidak mencukupi sebelum menyertai
O3(S) - Peruntukkan SKK membantu peralatan memanah mencukupi pertandingan
O4(T) - Pemberian anugerah kecemerlangan kokurikulum sebagai galakan C3(S) - 10% murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
O8 Waris yang bekemahiran dalam bidang nasyid aktiviti atau program yang dijalankan
O9 Banyak aktiviti dan pertandingan berkaitan STEM di peringkat C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
antarabangsa di dalam dan luar negara. dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu
O10 Kerjasama erat dan bantuan dari JPAM, KASPA daerah dan negeri, pro- pelajaran dan kegiatan kokurikulum
STEAM, Politeknik, UNiKL dan SIRIM.

ANALISIS SWOT SOKONGAN KOMUNITI DAN SWASTA

Kekuatan (S)  Kelemahan (W) 


S1 AJK PIBG SMKTJ ditubuhkan diteraju oleh golongan profesional dan W1 -
berjalan dengan baik W2 - Tiada sokongan komuniti dalam memberi bantuan atau kemudahan
S2 Kewangan PIBG yang agak kukuh dan boleh menampung sebahagian TMK untuk meningkatkan aktiviti KBAT
perbelanjaan untuk kecemerlangan pelajar W3 - Penganjur seminar atau ceramah oleh komuniti luar adalah kurang
S3 Semua AJK PIBG terlibat aktif dalam program yang dijalankan W4 - Tiada tajaan latihan yang ditawarkan terutama untuk meningkatkan
S4 Alumni sekolah yang membantu terutama dalam aspek sumbangan kemahiran KBAT guru atau pelajar
tenaga – mengajar kelas tambahan, permainan, jurulatih kawad dan W5 - Tiada komuniti yang menawarkan bekalan susu atau vitamin atau
lain-lain tawaran derma siswa kepada sekolah
W6 -
W7 -

Peluang (O)  Cabaran/Ancaman (C) 


O1(P) - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat
Bomba, UMK dan JPP C2(E) - Usaha mencari tajaan / sumbangan kewangan dan kepakaran
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat adalah
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan sukar dilaksanakan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan C3(S) - 10% Murid tinggal di luar menyukarkan penglibatan mereka dalam
O4(T) - Galakkan penglibatan secara tekal oleh sektor swasta dan komuniti aktiviti atau program yang akan dijalankan khasnya oleh komuniti
dalam aktiviti melibatkan KBAT luar
O4 Ibu bapa yang mempunyai kemahiran tertentu sanggup membantu C4(T) - Perlaksanaan program-program yang berkaitan KBAT sukar
pihak sekolah mengikut keperluan. dilaksanakan oleh komuniti luar bersama dengan pihak sekolah
kerana kekangan masa dan pertindihan masa
O9 Kerjasama erat dan bantuan dari JPAM, KASPA daerah dan negeri, pro-
STEAM, Politeknik, UNiKL dan SIRIM.
O10 Waris yang bekemahiran dalam bidang nasyid
O11 Banyak aktiviti dan pertandingan berkaitan STEM di peringkat
antarabangsa di dalam dan luar negara.
O12 Kerjasama erat dan bantuan dari JPAM, KASPA daerah dan negeri, pro-
STEAM, Politeknik, UNiKL dan SIRIM.

ANALISIS SWOT BINA UPAYA

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


   
S1 Unit LADAP yang diurus dengan baik – fail yang lengkap W1 Sikap guru yang tidak mengisi secara talian kursus-kursus yang
S2 Takwim LADAP disediakan untuk sepanjang tahun merangkumi semua pernah dihadiri (SPLG)
aspek keperluan kursus W2 Kekangan masa untuk melaksanakan kursus khasnya kursus dalaman
S3 Surat panggilan, laporan dan analisis keberkesanan LADAP disediakan W3 Latihan dan pembelajaran komuniti dan secara terarah kendiri masih
S4 Tempat kursus, mesyuarat, taklimat dan bengkel di SMKDP sangat kurang dilaksanakan
selesa dan lengkap dengan kemudahan LCD dan PA sistem W4 Nilai cipta dalam kalangan guru amat kurang dan guru tidak berminat
S5 Guru-guru sentiasa bekerjasama dan memberi komitmen yang jitu untuk mewujudkan inovasi dalam pengajaran mereka
dalam semua LADAP yang dijalankan W5 Pelaksanaan PLC belum mencapai sasaran yang ditetapkan
  W6 Sumber kewangan yang terhad

 O4 Ibu bapa yang mempunyai kemahiran tertentu sanggup membantu


pihak sekolah mengikut keperluan.

O9 Kerjasama erat dan bantuan dari JPAM, KASPA daerah dan negeri, pro-
STEAM, Politeknik, UNiKL dan SIRIM.
O10 Waris yang bekemahiran dalam bidang nasyid
O11 Banyak aktiviti dan pertandingan berkaitan STEM di peringkat
antarabangsa di dalam dan luar negara.
O12 Kerjasama erat dan bantuan dari JPAM, KASPA daerah dan negeri, pro-
STEAM, Politeknik, UNiKL dan SIRIM.

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)


   
O1(P) - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Bilangan guru yang mahir dalam sesuatu bidang agak kurang
Bomba, UMK dan JPP C2(E) - Bergantung kepada penceramah luar untuk program peningkatan
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan profesionalisme guru
korporat C3(S) - Sikap guru yang masih ditahap lama yang tidak mahu menerima
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan perubahan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan C4(T) - Sikap pelajar yang sukar diubah  
O4(T) - Kemudahan internet setempat

ANALISIS SWOT SUMBER

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


   
S1 SMKTJ mempunyai 2 talian internet iaitu YES dan talian sekolah yang W1 50% guru masih menggunakan pedagogi lama iaitu guru memberi
dibayar oleh pihak sekolah – internet mudah untuk diakses penerangan dan pelajar mendengar
S2 Bilik-bilik khas ada menyediakan kemudahan LCD W2 Guru kurang mahir menggunakan komputer terutama guru yang
S3 Komunikasi berterusan antara guru dan murid dengan adanya Group berusia
Whatsapp dan Telegram kelas yang aktif W3 Talian internet yang agak kurang lancar
S4 PSS yang lengkap dan kondusif W4 Bilangan LCD yang agak terhad untuk digunakan semasa PdPc
S5 Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 W5 Bahan digital untuk dijadikan BBM kurang dan tidak memenuhi
S6 Banyak terdapat laman web yang memberi peluang kepada pelajar keperluan semasa
mencari pelbagai sumber maklumat untuk pembelajaran W6 Google classroom tidak digunakan sepenunya

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)


   
O1(P) - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti PDRM, C1(P) - Komputer di makmal tidak mencukupi untuk pelaksanaan PdPc
Bomba, UMK dan JPP menggunakan ICT
O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat C2(E) - Talian untuk VLE Frog sangat lemah dan sukar untuk dilayari.
O3(S) - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan C3(S) - Beberapa LCD telah rosak dan kos penyelenggaraannya sangat
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan tinggi
O4(T) - Kemudahan internet setempat C4(T) - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
dan
terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu
pelajaran dan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah
disiplin