Anda di halaman 1dari 2

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Solat berjemaah (Cakna Solat)

2. Tarikh : Februari hingga November 2018

3. Hari / Masa : 9.20 pagi-10.20 pagi

4. Tempat : Surau At Tayyib.

5. Objektif : Memupuk nilai ibadah penting dalam amalan seharian

6. Sasaran : Murid tahun 4-6

7. Butiran aktiviti : Amali solat dalam Pdpc, penerapan amalan berterusan

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :


 semua murid tahun 4-6 mesti dinasihatkan dalam pdpc untuk melakukan solat
subuh setiap hari
 Menggalakkan murid-murid untuk solat berjemaah pada waktu zuhur sebelum
pulang ke rumah.

8.2 Kelemahan Program : kekuatan guru yang sikit dengan bilangan murid
yang ramai menjadikan halangan untuk membimbing secara berfokus.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : penglibatan semua guru dalam


membimbing solat dan kurang melibatkan solat zuhur bersama.

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. …………………..

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Lampiran
Bergambar

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai