Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8 Jumaat 13/5/2022 1 7.30-8.00 SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.6 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan 3 kaedah berkomunikasi.

KRITERIA Murid berjaya menyatakan 3 kaedah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan baik.
KEJAYAAN
AKTIVITI PDPC 1. Murid memerhatikan penerangan guru tentang kaedah yang digunakan untuk
berkomunikasi.
2. Murid menceritakan situasi yang dilihat dalam gambar. (PAK21)
3. Murid membuat lembaran kerja pentaksiran.(PBD)
4. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. (PAK21)
AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran)
Table Talkers (Perbincangan di meja)
KEMAHIRAN Memerhati / Mengelas
PROSES SAINS Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
Meramal Berkomunikasi /
KEMAHIRAN Menggunakan peralatan dan bahan Membersihkan peralatan sains dengan
MANIPULATIF sains dengan betul cara yang betul
Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul
dengan betul dan selamat dan cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU Buku teks halaman 6-7, buku aktiviti halaman 4, pembaris
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Pendidikan Kewangan Kejujuran
TP (PBS) 1 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Eksperimen
REFLEKSI Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8 Jumaat 13/5/2022 1 9.00-10.00 pagi SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.6 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan 3 kaedah berkomunikasi.

KRITERIA Murid berjaya menyatakan 3 kaedah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan baik.
KEJAYAAN
AKTIVITI PDPC 3. Murid memerhatikan penerangan guru tentang kaedah yang digunakan untuk
berkomunikasi.
4. Murid menceritakan situasi yang dilihat dalam gambar. (PAK21)
3. Murid membuat lembaran kerja pentaksiran.(PBD)
5. 4. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. (PAK21)

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran)


Table Talkers (Perbincangan di meja)
KEMAHIRAN Memerhati / Mengelas
PROSES SAINS Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
Meramal Berkomunikasi /
KEMAHIRAN Menggunakan peralatan dan bahan Membersihkan peralatan sains dengan
MANIPULATIF sains dengan betul cara yang betul
Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul
dengan betul dan selamat dan cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU Buku teks halaman 6-7, buku aktiviti halaman 4, pembaris
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Pendidikan Kewangan Kejujuran
TP (PBS) 2 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Eksperimen
REFLEKSI Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai