Anda di halaman 1dari 60

Template Nilai Unjuk Kerja

KD 1 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil
Materi
kehidupan

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
ebagai unit terkecil

Nilai
90
90
90
90
95
90
90
95
90
90
90
95
90
95
95
90
95
95
90
90
90
90
90
90
90
90
95
90
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 2 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Materi Membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literature dan percobaan

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
ture dan percobaan

Nilai
95
90
95
95
95
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
90
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 3 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Materi Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
Nilai
95
90
95
95
95
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 4 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Materi Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
Nilai
85
85
90
80
90
85
90
90
90
90
85
90
90
85
90
90
85
85
95
90
95
80
95
95
85
80
85
90
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 5 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi
Materi
literatur

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
em gerak melalui studi

Nilai
95
95
90
95
95
95
95
90
95
95
95
90
90
95
90
95
95
95
90
95
90
95
90
90
95
95
95
95
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 6 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang
Materi
menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
embuluh darah yang
i melalui studi literatur

Nilai
90
85
90
85
85
85
90
85
90
85
85
90
90
85
85
85
85
85
85
90
85
85
90
90
90
85
85
90
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 7 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan
Materi dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan
pangan

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
ahan makanan
ngan dan keamanan

Nilai
90
95
90
90
90
95
95
95
95
95
90
95
90
95
90
95
95
95
95
95
95
90
95
95
95
90
95
95
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 8 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Materi

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
Nilai
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 9 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Materi

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
Nilai
Template Nilai Unjuk Kerja
KD 10 Kelas/Mapel: XI.MIPA.4/Biologi
Materi

No NIS Nisn Nama


1 200276 0015477255 AIDIL MAULANA
2 200277 0053057633 ANDRY EZRA PRATAMA
3 200278 0058671476 ANJANI SEKHAR ARRUM
4 200279 0058506339 DEA NAJLA PRATIWI
5 200280 0056964224 DHINI FEBRIANI
6 200281 0043288001 DINA CHAIRANI
7 200282 0046727461 DINDA NOVITASARI
8 200283 0044323174 FAZA AURA RAMADANTI
9 200284 3032926535 FITRI JUSTI ZULFIANI
10 200285 0057550965 GITA ADELYA PUTRI
11 200286 0045860378 HALENTINE KASIH
12 200287 0051182266 ISTIQOMAH KHAIRUN NISA
13 200289 0053133704 LARISA ORIANA
14 200290 0056971514 MIFTAHUL JANNAH KHAIRIN
15 200292 0053371140 MUTIARA ALYA VIRANI
16 200293 0049223176 MUTIARA RAMADHANTI
17 200294 0056654236 NADHIRA MAULIDIA ZULFI
18 200295 0046377277 NADIA NOVITRI
19 200296 0057673272 NAILA NAFISAH
20 200298 0057053959 NIA NABILLA
21 200299 0046154522 NISA MAHERA PUTRI
22 200300 0042139160 NURFADILLAH OKTAVIA
23 200301 0049515586 NURUL HASANAH
24 200302 0052274102 RABIATUL AEPRILIA NURAISYAH
25 200303 0054862906 RAEHAN RAHMAT ZAKI
26 200304 0053474497 RATU ENGLA FARADINI
27 200306 0059107063 SHAKIRA RAHMA MONICA
28 200307 0053041735 SRI WAHYUNI
Nilai

Anda mungkin juga menyukai