Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

11 Selasa 6 Pendidikan
60 minit Seni Visual
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
UNIT 2 : IKATAN DAN CELUPAN
TEMA OBJEK BUATAN MANUSIA
TAJUK Cekak Hiasan

STANDARD KANDUNGAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni


2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2
2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1
STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2 (Teknik campuran – Ikatan dan celupan,
resis dan mozek)
Pada akhir PdPC murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam penghasilan
corak dan rekaan.
Murid berjaya menghasilkan karya dengan teknik gabungan ikatan dan celupan, resis dan
KRITERIA KEJAYAAN
mozek.
1. Guru memaparkan contoh karya dan murid bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya. (PAK21-Sumbangsaran)
2. Murid diterangkan cara untuk menggabungkan teknik ikatan dan celupan, teknik resis
dan teknik mozek.
AKTIVITI 3. Murid dibimbing menjana idea bagi mengolah warna dan corak.
PDPC 4. Murid meneroka media dan berbincang dalam kumpulan untuk menghasilkan karya
berpandukan langkah-langkah dalam buku teks muka surat 31-33. (PAK 21-Round Table)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya bertajuk ‘Cekak Hiasan’. (KBAT) (PBD)
6. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini dan PdPC akan disambung pada sesi
pembelajaran akan datang.
AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) Round Table
1. Contoh karya.
BBB 2.Media: Alat: Gelang getah, batu atau alatan lain yang sesuai.
Bahan: Kain kapas putih, pewarna kain (fabrik), manik, lilin atau bahan lain yang sesuai.
EMK Kreativiti dan Inovasi
KBAT Mencipta
NILAI Kerjasama Keyakinan diri
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Hasil kerja / karya murid
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai