Anda di halaman 1dari 12

FORMAT IMPORT NILAI KETERAMPILAN KELAS VIIIB

Mata Pelajaran : Matematika (Umum)


Kode Mata Pelajaran : 401000000 Keterampilan
Kode Rombel : 8a841dc9-674f-492f-a70d-5f3bb914b113
No PD ID ID KD Nama Siswa Jenis Penilaian
1 4f468e42-315a-11077033b6-915dI Gede Aditya Juripan P. 4 (P4)
2 e6772418-21c7-11077033b6-915dI Gede Angga Putra Pratama P. 4 (P4)
3 58ab4340-313e-1 077033b6-915dI Gede Juliana Putra P. 4 (P4)
4 28b35224-3c46-11077033b6-915dI Gede Pratama Putra P. 4 (P4)
5 28a31710-388a-1 077033b6-915dI GEDE WARNATA P. 4 (P4)
6 4a342f94-30bb-11077033b6-915dI Gusti Agung Dwi Sayoga P. 4 (P4)
7 c8f74cb6-30b7-11 077033b6-915dI Gusti Agung Satya Dharma Kencana P. 4 (P4)
8 bea520a8-30b2-1 077033b6-915dI Gusti Ngurah Ari Teja Nugraha P. 4 (P4)
9 5703d55a-39d3-11077033b6-915dI KADEK ADI SAPUTRA P. 4 (P4)
10 f9de9d3c-1926-11077033b6-915dI Kadek Ardi Wardana P. 4 (P4)
11 bf9d36d6-2f30-11 077033b6-915dI Kadek Purnawan P. 4 (P4)
12 c7917146-3b37-11077033b6-915dI Ketut Putranata P. 4 (P4)
13 fba03d24-2358-11077033b6-915dI Komang Gede Aris Wirayuda Parnama P. 4 (P4)
14 38fbaa54-3179-11077033b6-915dI Komang Pande Darma Samudra P. 4 (P4)
15 2775f2f0-2fe2-11 077033b6-915dI Putu Artha Dinata P. 4 (P4)
16 cbbc4bc2-2f1d-11 077033b6-915dI Putu Candra Winata P. 4 (P4)
17 8f22303a-2f29-11 077033b6-915dI Putu Kresna Mahardika P. 4 (P4)
18 3614a424-6dea-1 077033b6-915dI Putu Robin Wilzen Julish P. 4 (P4)
19 6d2c26a6-3137-1 077033b6-915dI Wayan Agus Sudiawan P. 4 (P4)
20 085f81ec-1926-11 077033b6-915dNi Kadek Anggita Dinda Mega Pradnyani P. 4 (P4)
21 9d11f71a-2fe8-11 077033b6-915dNi Kadek Herna Dwiyanti P. 4 (P4)
22 2ec3792e-3b2c-11077033b6-915dNi Kadek Trisna Dewi P. 4 (P4)
23 5b88437c-2bf0-11077033b6-915dNi Kadek Widya Astuti P. 4 (P4)
24 f75379ca-2a60-11 077033b6-915dNi Komang Ayu Eliana P. 4 (P4)
25 dd2e846a-5255-1 077033b6-915dNi Komang Milantari P. 4 (P4)
26 a4a882d2-3b28-11077033b6-915dNi Nengah Septiani P. 4 (P4)
27 9a4ca74a-3ae3-11077033b6-915dNi Putu Diah Prasetya Dewi P. 4 (P4)
28 7420f8da-2f23-11 077033b6-915dNi Putu Ita Purnama Sari P. 4 (P4)
29 8e6ea994-3b2b-11077033b6-915dNi Putu Sri Gita Yanti P. 4 (P4)
30 fe66d532-330b-11077033b6-915dNi Putu Sukma Krisnandari P. 4 (P4)
31 47694854-2106-11077033b6-915dNi Putu Yuni Megantari P. 4 (P4)
32 b577d9d0-3adf-11077033b6-915dNi Wayan Aristiani P. 4 (P4)
33 725776ac-524f-11 077033b6-915dNi Wayan Wiarnyani P. 4 (P4)
34 4f468e42-315a-1107751cb3-eedaI Gede Aditya Juripan P. 5 (P5)
35 e6772418-21c7-1107751cb3-eedaI Gede Angga Putra Pratama P. 5 (P5)
36 58ab4340-313e-1 07751cb3-eedaI Gede Juliana Putra P. 5 (P5)
37 28b35224-3c46-1107751cb3-eedaI Gede Pratama Putra P. 5 (P5)
38 28a31710-388a-1 07751cb3-eedaI GEDE WARNATA P. 5 (P5)
39 4a342f94-30bb-1107751cb3-eedaI Gusti Agung Dwi Sayoga P. 5 (P5)
40 c8f74cb6-30b7-11 07751cb3-eedaI Gusti Agung Satya Dharma Kencana P. 5 (P5)
41 bea520a8-30b2-1 07751cb3-eedaI Gusti Ngurah Ari Teja Nugraha P. 5 (P5)
42 5703d55a-39d3-1107751cb3-eedaI KADEK ADI SAPUTRA P. 5 (P5)
43 f9de9d3c-1926-1107751cb3-eedaI Kadek Ardi Wardana P. 5 (P5)
44 bf9d36d6-2f30-11 07751cb3-eedaI Kadek Purnawan P. 5 (P5)
45 c7917146-3b37-1107751cb3-eedaI Ketut Putranata P. 5 (P5)
46 fba03d24-2358-1107751cb3-eedaI Komang Gede Aris Wirayuda Parnama P. 5 (P5)
47 38fbaa54-3179-1107751cb3-eedaI Komang Pande Darma Samudra P. 5 (P5)
48 2775f2f0-2fe2-11 07751cb3-eedaI Putu Artha Dinata P. 5 (P5)
49 cbbc4bc2-2f1d-11 07751cb3-eedaI Putu Candra Winata P. 5 (P5)
50 8f22303a-2f29-11 07751cb3-eedaI Putu Kresna Mahardika P. 5 (P5)
51 3614a424-6dea-1 07751cb3-eedaI Putu Robin Wilzen Julish P. 5 (P5)
52 6d2c26a6-3137-1 07751cb3-eedaI Wayan Agus Sudiawan P. 5 (P5)
53 085f81ec-1926-11 07751cb3-eedaNi Kadek Anggita Dinda Mega Pradnyani P. 5 (P5)
54 9d11f71a-2fe8-11 07751cb3-eedaNi Kadek Herna Dwiyanti P. 5 (P5)
55 2ec3792e-3b2c-1107751cb3-eedaNi Kadek Trisna Dewi P. 5 (P5)
56 5b88437c-2bf0-1107751cb3-eedaNi Kadek Widya Astuti P. 5 (P5)
57 f75379ca-2a60-11 07751cb3-eedaNi Komang Ayu Eliana P. 5 (P5)
58 dd2e846a-5255-1 07751cb3-eedaNi Komang Milantari P. 5 (P5)
59 a4a882d2-3b28-1107751cb3-eedaNi Nengah Septiani P. 5 (P5)
60 9a4ca74a-3ae3-1107751cb3-eedaNi Putu Diah Prasetya Dewi P. 5 (P5)
61 7420f8da-2f23-11 07751cb3-eedaNi Putu Ita Purnama Sari P. 5 (P5)
62 8e6ea994-3b2b-1107751cb3-eedaNi Putu Sri Gita Yanti P. 5 (P5)
63 fe66d532-330b-1107751cb3-eedaNi Putu Sukma Krisnandari P. 5 (P5)
64 47694854-2106-1107751cb3-eedaNi Putu Yuni Megantari P. 5 (P5)
65 b577d9d0-3adf-1107751cb3-eedaNi Wayan Aristiani P. 5 (P5)
66 725776ac-524f-11 07751cb3-eedaNi Wayan Wiarnyani P. 5 (P5)
67 4f468e42-315a-1107601041-944cI Gede Aditya Juripan P. 1 (P1)
68 e6772418-21c7-1107601041-944cI Gede Angga Putra Pratama P. 1 (P1)
69 58ab4340-313e-1 07601041-944cI Gede Juliana Putra P. 1 (P1)
70 28b35224-3c46-1107601041-944cI Gede Pratama Putra P. 1 (P1)
71 28a31710-388a-1 07601041-944cI GEDE WARNATA P. 1 (P1)
72 4a342f94-30bb-1107601041-944cI Gusti Agung Dwi Sayoga P. 1 (P1)
73 c8f74cb6-30b7-11 07601041-944cI Gusti Agung Satya Dharma Kencana P. 1 (P1)
74 bea520a8-30b2-1 07601041-944cI Gusti Ngurah Ari Teja Nugraha P. 1 (P1)
75 5703d55a-39d3-1107601041-944cI KADEK ADI SAPUTRA P. 1 (P1)
76 f9de9d3c-1926-1107601041-944cI Kadek Ardi Wardana P. 1 (P1)
77 bf9d36d6-2f30-11 07601041-944cI Kadek Purnawan P. 1 (P1)
78 c7917146-3b37-1107601041-944cI Ketut Putranata P. 1 (P1)
79 fba03d24-2358-1107601041-944cI Komang Gede Aris Wirayuda Parnama P. 1 (P1)
80 38fbaa54-3179-1107601041-944cI Komang Pande Darma Samudra P. 1 (P1)
81 2775f2f0-2fe2-11 07601041-944cI Putu Artha Dinata P. 1 (P1)
82 cbbc4bc2-2f1d-11 07601041-944cI Putu Candra Winata P. 1 (P1)
83 8f22303a-2f29-11 07601041-944cI Putu Kresna Mahardika P. 1 (P1)
84 3614a424-6dea-1 07601041-944cI Putu Robin Wilzen Julish P. 1 (P1)
85 6d2c26a6-3137-1 07601041-944cI Wayan Agus Sudiawan P. 1 (P1)
86 085f81ec-1926-11 07601041-944cNi Kadek Anggita Dinda Mega Pradnyani P. 1 (P1)
87 9d11f71a-2fe8-11 07601041-944cNi Kadek Herna Dwiyanti P. 1 (P1)
88 2ec3792e-3b2c-1107601041-944cNi Kadek Trisna Dewi P. 1 (P1)
89 5b88437c-2bf0-1107601041-944cNi Kadek Widya Astuti P. 1 (P1)
90 f75379ca-2a60-11 07601041-944cNi Komang Ayu Eliana P. 1 (P1)
91 dd2e846a-5255-1 07601041-944cNi Komang Milantari P. 1 (P1)
92 a4a882d2-3b28-1107601041-944cNi Nengah Septiani P. 1 (P1)
93 9a4ca74a-3ae3-1107601041-944cNi Putu Diah Prasetya Dewi P. 1 (P1)
94 7420f8da-2f23-11 07601041-944cNi Putu Ita Purnama Sari P. 1 (P1)
95 8e6ea994-3b2b-1107601041-944cNi Putu Sri Gita Yanti P. 1 (P1)
96 fe66d532-330b-1107601041-944cNi Putu Sukma Krisnandari P. 1 (P1)
97 47694854-2106-1107601041-944cNi Putu Yuni Megantari P. 1 (P1)
98 b577d9d0-3adf-1107601041-944cNi Wayan Aristiani P. 1 (P1)
99 725776ac-524f-11 07601041-944cNi Wayan Wiarnyani P. 1 (P1)
100 4f468e42-315a-110761464a-2a9bI Gede Aditya Juripan P. 2 (P2)
101 e6772418-21c7-110761464a-2a9bI Gede Angga Putra Pratama P. 2 (P2)
102 58ab4340-313e-1 0761464a-2a9bI Gede Juliana Putra P. 2 (P2)
103 28b35224-3c46-110761464a-2a9bI Gede Pratama Putra P. 2 (P2)
104 28a31710-388a-1 0761464a-2a9bI GEDE WARNATA P. 2 (P2)
105 4a342f94-30bb-110761464a-2a9bI Gusti Agung Dwi Sayoga P. 2 (P2)
106 c8f74cb6-30b7-11 0761464a-2a9bI Gusti Agung Satya Dharma Kencana P. 2 (P2)
107 bea520a8-30b2-1 0761464a-2a9bI Gusti Ngurah Ari Teja Nugraha P. 2 (P2)
108 5703d55a-39d3-110761464a-2a9bI KADEK ADI SAPUTRA P. 2 (P2)
109 f9de9d3c-1926-110761464a-2a9bI Kadek Ardi Wardana P. 2 (P2)
110 bf9d36d6-2f30-11 0761464a-2a9bI Kadek Purnawan P. 2 (P2)
111 c7917146-3b37-110761464a-2a9bI Ketut Putranata P. 2 (P2)
112 fba03d24-2358-110761464a-2a9bI Komang Gede Aris Wirayuda Parnama P. 2 (P2)
113 38fbaa54-3179-110761464a-2a9bI Komang Pande Darma Samudra P. 2 (P2)
114 2775f2f0-2fe2-11 0761464a-2a9bI Putu Artha Dinata P. 2 (P2)
115 cbbc4bc2-2f1d-11 0761464a-2a9bI Putu Candra Winata P. 2 (P2)
116 8f22303a-2f29-11 0761464a-2a9bI Putu Kresna Mahardika P. 2 (P2)
117 3614a424-6dea-1 0761464a-2a9bI Putu Robin Wilzen Julish P. 2 (P2)
118 6d2c26a6-3137-1 0761464a-2a9bI Wayan Agus Sudiawan P. 2 (P2)
119 085f81ec-1926-11 0761464a-2a9bNi Kadek Anggita Dinda Mega Pradnyani P. 2 (P2)
120 9d11f71a-2fe8-11 0761464a-2a9bNi Kadek Herna Dwiyanti P. 2 (P2)
121 2ec3792e-3b2c-110761464a-2a9bNi Kadek Trisna Dewi P. 2 (P2)
122 5b88437c-2bf0-110761464a-2a9bNi Kadek Widya Astuti P. 2 (P2)
123 f75379ca-2a60-11 0761464a-2a9bNi Komang Ayu Eliana P. 2 (P2)
124 dd2e846a-5255-1 0761464a-2a9bNi Komang Milantari P. 2 (P2)
125 a4a882d2-3b28-110761464a-2a9bNi Nengah Septiani P. 2 (P2)
126 9a4ca74a-3ae3-110761464a-2a9bNi Putu Diah Prasetya Dewi P. 2 (P2)
127 7420f8da-2f23-11 0761464a-2a9bNi Putu Ita Purnama Sari P. 2 (P2)
128 8e6ea994-3b2b-110761464a-2a9bNi Putu Sri Gita Yanti P. 2 (P2)
129 fe66d532-330b-110761464a-2a9bNi Putu Sukma Krisnandari P. 2 (P2)
130 47694854-2106-110761464a-2a9bNi Putu Yuni Megantari P. 2 (P2)
131 b577d9d0-3adf-110761464a-2a9bNi Wayan Aristiani P. 2 (P2)
132 725776ac-524f-11 0761464a-2a9bNi Wayan Wiarnyani P. 2 (P2)
133 4f468e42-315a-11076a67ff-7c19 I Gede Aditya Juripan P. 2 (P2)
134 e6772418-21c7-11076a67ff-7c19 I Gede Angga Putra Pratama P. 2 (P2)
135 58ab4340-313e-1 076a67ff-7c19 I Gede Juliana Putra P. 2 (P2)
136 28b35224-3c46-11076a67ff-7c19 I Gede Pratama Putra P. 2 (P2)
137 28a31710-388a-1 076a67ff-7c19 I GEDE WARNATA P. 2 (P2)
138 4a342f94-30bb-11076a67ff-7c19 I Gusti Agung Dwi Sayoga P. 2 (P2)
139 c8f74cb6-30b7-11 076a67ff-7c19 I Gusti Agung Satya Dharma Kencana P. 2 (P2)
140 bea520a8-30b2-1 076a67ff-7c19 I Gusti Ngurah Ari Teja Nugraha P. 2 (P2)
141 5703d55a-39d3-11076a67ff-7c19 I KADEK ADI SAPUTRA P. 2 (P2)
142 f9de9d3c-1926-11076a67ff-7c19 I Kadek Ardi Wardana P. 2 (P2)
143 bf9d36d6-2f30-11 076a67ff-7c19 I Kadek Purnawan P. 2 (P2)
144 c7917146-3b37-11076a67ff-7c19 I Ketut Putranata P. 2 (P2)
145 fba03d24-2358-11076a67ff-7c19 I Komang Gede Aris Wirayuda Parnama P. 2 (P2)
146 38fbaa54-3179-11076a67ff-7c19 I Komang Pande Darma Samudra P. 2 (P2)
147 2775f2f0-2fe2-11 076a67ff-7c19 I Putu Artha Dinata P. 2 (P2)
148 cbbc4bc2-2f1d-11 076a67ff-7c19 I Putu Candra Winata P. 2 (P2)
149 8f22303a-2f29-11 076a67ff-7c19 I Putu Kresna Mahardika P. 2 (P2)
150 3614a424-6dea-1 076a67ff-7c19 I Putu Robin Wilzen Julish P. 2 (P2)
151 6d2c26a6-3137-1 076a67ff-7c19 I Wayan Agus Sudiawan P. 2 (P2)
152 085f81ec-1926-11 076a67ff-7c19 Ni Kadek Anggita Dinda Mega Pradnyani P. 2 (P2)
153 9d11f71a-2fe8-11 076a67ff-7c19 Ni Kadek Herna Dwiyanti P. 2 (P2)
154 2ec3792e-3b2c-11076a67ff-7c19 Ni Kadek Trisna Dewi P. 2 (P2)
155 5b88437c-2bf0-11076a67ff-7c19 Ni Kadek Widya Astuti P. 2 (P2)
156 f75379ca-2a60-11 076a67ff-7c19 Ni Komang Ayu Eliana P. 2 (P2)
157 dd2e846a-5255-1 076a67ff-7c19 Ni Komang Milantari P. 2 (P2)
158 a4a882d2-3b28-11076a67ff-7c19 Ni Nengah Septiani P. 2 (P2)
159 9a4ca74a-3ae3-11076a67ff-7c19 Ni Putu Diah Prasetya Dewi P. 2 (P2)
160 7420f8da-2f23-11 076a67ff-7c19 Ni Putu Ita Purnama Sari P. 2 (P2)
161 8e6ea994-3b2b-11076a67ff-7c19 Ni Putu Sri Gita Yanti P. 2 (P2)
162 fe66d532-330b-11076a67ff-7c19 Ni Putu Sukma Krisnandari P. 2 (P2)
163 47694854-2106-11076a67ff-7c19 Ni Putu Yuni Megantari P. 2 (P2)
164 b577d9d0-3adf-11076a67ff-7c19 Ni Wayan Aristiani P. 2 (P2)
165 725776ac-524f-11 076a67ff-7c19 Ni Wayan Wiarnyani P. 2 (P2)
166 4f468e42-315a-11076b1802-3ba I Gede Aditya Juripan P. 3 (P3)
167 e6772418-21c7-11076b1802-3ba I Gede Angga Putra Pratama P. 3 (P3)
168 58ab4340-313e-1 076b1802-3ba I Gede Juliana Putra P. 3 (P3)
169 28b35224-3c46-11076b1802-3ba I Gede Pratama Putra P. 3 (P3)
170 28a31710-388a-1 076b1802-3ba I GEDE WARNATA P. 3 (P3)
171 4a342f94-30bb-11076b1802-3ba I Gusti Agung Dwi Sayoga P. 3 (P3)
172 c8f74cb6-30b7-11 076b1802-3ba I Gusti Agung Satya Dharma Kencana P. 3 (P3)
173 bea520a8-30b2-1 076b1802-3ba I Gusti Ngurah Ari Teja Nugraha P. 3 (P3)
174 5703d55a-39d3-11076b1802-3ba I KADEK ADI SAPUTRA P. 3 (P3)
175 f9de9d3c-1926-11076b1802-3ba I Kadek Ardi Wardana P. 3 (P3)
176 bf9d36d6-2f30-11 076b1802-3ba I Kadek Purnawan P. 3 (P3)
177 c7917146-3b37-11076b1802-3ba I Ketut Putranata P. 3 (P3)
178 fba03d24-2358-11076b1802-3ba I Komang Gede Aris Wirayuda Parnama P. 3 (P3)
179 38fbaa54-3179-11076b1802-3ba I Komang Pande Darma Samudra P. 3 (P3)
180 2775f2f0-2fe2-11 076b1802-3ba I Putu Artha Dinata P. 3 (P3)
181 cbbc4bc2-2f1d-11 076b1802-3ba I Putu Candra Winata P. 3 (P3)
182 8f22303a-2f29-11 076b1802-3ba I Putu Kresna Mahardika P. 3 (P3)
183 3614a424-6dea-1 076b1802-3ba I Putu Robin Wilzen Julish P. 3 (P3)
184 6d2c26a6-3137-1 076b1802-3ba I Wayan Agus Sudiawan P. 3 (P3)
185 085f81ec-1926-11 076b1802-3ba Ni Kadek Anggita Dinda Mega Pradnyani P. 3 (P3)
186 9d11f71a-2fe8-11 076b1802-3ba Ni Kadek Herna Dwiyanti P. 3 (P3)
187 2ec3792e-3b2c-11076b1802-3ba Ni Kadek Trisna Dewi P. 3 (P3)
188 5b88437c-2bf0-11076b1802-3ba Ni Kadek Widya Astuti P. 3 (P3)
189 f75379ca-2a60-11 076b1802-3ba Ni Komang Ayu Eliana P. 3 (P3)
190 dd2e846a-5255-1 076b1802-3ba Ni Komang Milantari P. 3 (P3)
191 a4a882d2-3b28-11076b1802-3ba Ni Nengah Septiani P. 3 (P3)
192 9a4ca74a-3ae3-11076b1802-3ba Ni Putu Diah Prasetya Dewi P. 3 (P3)
193 7420f8da-2f23-11 076b1802-3ba Ni Putu Ita Purnama Sari P. 3 (P3)
194 8e6ea994-3b2b-11076b1802-3ba Ni Putu Sri Gita Yanti P. 3 (P3)
195 fe66d532-330b-11076b1802-3ba Ni Putu Sukma Krisnandari P. 3 (P3)
196 47694854-2106-11076b1802-3ba Ni Putu Yuni Megantari P. 3 (P3)
197 b577d9d0-3adf-11076b1802-3ba Ni Wayan Aristiani P. 3 (P3)
198 725776ac-524f-11 076b1802-3ba Ni Wayan Wiarnyani P. 3 (P3)
KELAS VIIIB

No. KD Nilai
KD : 4.10 75
KD : 4.10 80
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 80
KD : 4.10 80
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 80
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 80
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 80
KD : 4.10 80
KD : 4.10 80
KD : 4.10 80
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 85
KD : 4.10 80
KD : 4.10 80
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 75
KD : 4.10 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 80
KD : 4.11 80
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 80
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 80
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.11 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 80
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 80
KD : 4.6 80
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 80
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 80
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.6 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 80
KD : 4.7 80
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.7 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 80
KD : 4.8 80
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.8 75
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 85
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 75
KD : 4.9 80
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 80
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 80
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 80
KD : 4.9 80
KD : 4.9 85
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75
KD : 4.9 75