Anda di halaman 1dari 1

VDS Perabot Enterprise Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Januari 2011 RM RM RM JUALAN - pulangan jualan - diskaun diberi

JUALAN BERSIH Tolak : Kos Jualan Stok Awal Belian - pulangan belian - diskaun diterima BELIAN BERSIH + angkutan masuk + upah pembantu kedai Kos Belian Kos Barang untuk Dijual - Stok Akhir KOS JUALAN UNTUNG KASAR + Hasil sewa ruang niaga komisen 5 700 1 055

RM 58 100

6 755 51 345 56 500 30 670 4 900 556 450 1 040 ( 5 456 ) 25 214 1 490 26 704 83 204 46 800 36 404 14 941 300 600 900 15 841

Tolak : Belanja Susut nilai kenderaan Susut nilai lengkapan Insurans Kadar bayaran Promosi Alat tulis Belanja am Derma Gaji Faedah atas pinjaman Hutang ragu UNTUNG BERSIH

667 107 600 280 1 000 650 450 100 1 100 120 1 050 6 124 9 717