Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 22/5/2022 MASA 1.20 – 2.20
MINGGU 9 HARI KELAS 1 MUTIARA
Ahad
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bercuti di Kampung
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1(v) Menulis ayat secara mekanis
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Menulis sekurang-kurangnya 4 daripada
empat ayat dalam buku tUlis dengan kemas
1. Menulis empat ayat dengan betul dan 2. Membaca dengan sebutan yang jelas dan
kemas. betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang lawatan ke Muzium Labuan


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid akan membacakan ayat di secara 5. Murid diberi masa untuk menulis ayat
bersama-sama. dengan betul dan kemas secara latih tubi
2. Murid akan memberi sepenuh perhatian dalam buku teks.
terhadap penerangan guru tentang ayat 6. Murid menulis kata nama khas dan kata
yang dibaca. nama am terdapat dalam teks. Write It Out
3. Murid diminta untuk mengajuk ayat yang (Tuliskanlah)
dibaca oleh hot seat. Teach Me (Ajarkan 7. Murid akan dipanggil secara rawak untuk
Saya) membacakan kata nama khas yang telah
4. Murid yang tidak dapat mengajuk ayat akan ditulis
dibantu oleh murid yang mahir.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang lawatan ke Muzium Labuan dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 018 Buku Aktiviti hlmn 00
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Teach Me (Ajarkan Saya) PAK-21 Write It Out
(Tuliskanlah)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 22/5/2022 MASA 3.50 – 4.50
MINGGU 9 HARI KELAS 1 DELIMA
Ahad
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bercuti di Kampung
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1(v) Menulis ayat secara mekanis
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Menulis sekurang-kurangnya 4 daripada
empat ayat dalam buku tUlis dengan kemas
1. Menulis empat ayat dengan betul dan 2. Membaca dengan sebutan yang jelas dan
kemas. betul.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang lawatan ke Muzium Labuan


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid akan membacakan ayat di secara 5. Murid diberi masa untuk menulis ayat
bersama-sama. dengan betul dan kemas secara latih tubi
2. Murid akan memberi sepenuh perhatian dalam buku teks.
terhadap penerangan guru tentang ayat 6. Murid menulis kata nama khas dan kata
yang dibaca. nama am terdapat dalam teks. Write It Out
3. Murid diminta untuk mengajuk ayat yang (Tuliskanlah)
dibaca oleh hot seat. Teach Me (Ajarkan 7. Murid akan dipanggil secara rawak untuk
Saya) membacakan kata nama khas yang telah
4. Murid yang tidak dapat mengajuk ayat akan ditulis
dibantu oleh murid yang mahir.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang lawatan ke Muzium Labuan dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 018 Buku Aktiviti hlmn 00
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Teach Me (Ajarkan Saya) PAK-21 Write It Out
(Tuliskanlah)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk


an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


BAHASA MELAYU SK TAHUN 1
TARIKH 22/5/2022 MASA 4.50 – 5.20
MINGGU 9 HARI KELAS 1 DELIMA
Ahad
TEMA KELUARGA PENYAYANG
TAJUK Bercuti di Kampung
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Asas menulis
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1(v) Menulis ayat secara mekanis
KEMAHIRAN Kemahiran Menulis
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pebgajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Mencari 3 maksud perkataan menggunakan
kamus
1. Menulis tiga ayat dengan betul dan kemas 2. Menulis maksud perkataan dengan tulisan
yang kemas.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

1. Murid mendengar penerangan guru tentang Tarian Adai-adai


AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk

1. Murid akan membacakan ayat secara 5. Murid menulis ayat dengan betulnya dan
bersama-sama. Sharing (Berkongsi) kemasnya. Be A Writer (Pandangan
2. Murid yang tidak membacakan ayat secara Penulis)
Bersama-sama akan dipanggil untuk 6. Murid akan menunjukkan ayat yang telah
membacakan ayat tersebut secara individu. ditulis kepada guru.
3. Murid diminta untuk mencari maksud 7. Murid akan melakukan beberapa
nelayan, nyiru dan dewan di dalam kamus pembetulan jika terdapat kesalahan ketika
dan menulisnya di buku. menulis ayat.
4. Murid akan dipanggil secara rawak untuk
menyatakan makusd nelayan,nyiru dan
dewan.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang Tarian Adai-adai gi dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 000 Buku Aktiviti hlmn 020
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Masteri
PAK-21 Sharing (Berkongsi) PAK-21 Be A Writer
(Pandangan
Penulis)
KBAT Menganalisis KB Menghubungkaitk
an
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK : NILAI Semangat
bermasyarakat
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PELILAIAN

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN