Anda di halaman 1dari 4

SMK TENGKU IDRIS SHAH

PROGRAM PERKASAKU CUP 3


BAHASA MELAYU /KEMAHIRAN MENULIS/ TP1
TINGKATAN 2
SK : 3.3 SP : 3.3.1 OBJEKTIF: MELENGKAPKAN DAN MENYUSUN KARANGAN

NAMA : _______________________________ TINGKATAN : _____________

Lengkapkan karangan di bawah dengan menggariskan perkataan yang sesuai. Salin semula ayat-ayat
ini supaya menjadi satu karangan yang lengkap.

Hobi Saya

Hobi merupakan aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang. Setiap (ahli / anggota / orang) ada
hobi. Hobi saya ialah (membaca / menulis / mengulangkaji) buku. Saya dapat banyak faedah
(untuk/dengan/pada) membaca. Saya membaca buku pada masa (senang / tenang / lapang).

Membaca (menambahkan / menyebabkan / memberikan) ilmu pengetahuan kepada saya.


Saya selalu (membeli / mengambil / meminjam) buku dari perpustakaan. (Dia / Kamu / Saya)
meminjam buku-buku seperti buku rujukan, sejarah, cerita dan lain-lain.

(Sifat / Tabiat / Kelakuan) membaca juga dapat memperbaiki bahasa saya. Saya dapat
(mengajar / mempelajari / memperbaiki) istilah-istilah baru. Amalan murni ini banyak membantu
dalam (ajaran / pengajaran / pelajaran) saya. Saya dapat mengulangkaji pelajaran dengan (padat /
singkat / senang).

Saya akan mengamalkan hobi ini untuk (seboleh-bolehnya / selama-lamanya / sesungguh-


sungguhnya).
SMK TENGKU IDRIS SHAH
PROGRAM PERKASAKU CUP 3
BAHASA MELAYU/ KEMAHIRAN MENULIS/ TP 2
TINGKATAN 2

NAMA : _______________________________ TINGKATAN : _____________

Berdasarkan maklumat yang disediakan, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Hobi Saya

Hobi merupakan aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang. Setiap ___________ada hobi. Hobi

saya ialah _____________ buku. Saya dapat banyak faedah ____________ membaca. Saya membaca

buku pada masa ____________.

Membaca ______________ ilmu pengetahuan kepada saya. Saya selalu ______________

buku dari perpustakaan. _________ meminjam buku-buku seperti buku rujukan, sejarah, cerita dan

lain-lain.

____________ membaca juga dapat memperbaiki bahasa saya. Saya dapat _______________

istilah-istilah baru. Amalan murni ini banyak membantu dalam__________________ saya. Saya dapat

mengulangkaji pelajaran dengan ___________________.

Saya akan mengamalkan hobi ini untuk ______________________.


SMK TENGKU IDRIS SHAH
PROGRAM PERKASAKU CUP 3
BAHASA MELAYU/ KEMAHIRAN MENULIS/ TP 3
TINGKATAN 2

NAMA : _______________________________ TINGKATAN : _____________

Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50
hingga 80 patah perkataan.

Hobi Saya

Hobi - aktiviti – dilakukan - waktu lapang - Setiap – hobi - faedah -membaca- masa - ilmu

pengetahuan- perpustakaan - meminjam buku-buku - buku rujukan- memperbaiki bahasa-istilah-

istilah- amalan murni -mengulangkaji pelajaran - mengamalkan hobi.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________