Anda di halaman 1dari 2

LANGKAH 3: Bina perenggan PENUTUP menggunakan teknik KECAHA

Contoh soalan: Huraikan pendapat anda tentang aktiviti riadah.


PENJELASAN AYAT CONTOH TEKNIK

Kesimpulan Kesimpulannya, aktiviti riadah mempunyai Ke


pelbagai faedah terutamanya terhadap
kesihatan badan.
Cadangan Oleh hal yang demikian, kita wajar Ca
menjadika aktviti ini sebagai amalan dalam
hidup.
Harapan Jika aktiviti ini menjadi amalan harian, Ha
rakyat sihat negara sejahtera.

Contoh perenggan PENUTUP yang lengkap.


Kesimpulannya, aktiviti riadah mempunyai pelbagai faedah terutamanya terhadap
kesihatan badan. Oleh itu, kita wajar menjadikan aktiviti ini sebagai amalan dalam
kehidupan. Sekiranya aktiviti ini menjadi amalan harian, nescaya rakyat akan sihta
dan negara menjadi sejahtera.

Latihan pengukuhan 1:
Soalan: Sektor pelancongan menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Banyak
manfaat yang boleh diperoleh melalui sector pelancongan. Nyatakan langkah-
langkah yang boleh diambil untuk memajukan lagi sector pelancongan dalam negara
Malaysia.
PENJELASAN AYAT CONTOH TEKNIK

Kesimpulan Ke

Cadangan Ca

Harapan Ha

Perenggan penutup lengkap:


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Latihan pengukuhan 2 :
Soalan: Tubuh badan yang sihat amat penting dalam menjalani kehidupan seharian.
Tubuh badan yang sihat juga mampu memberikan keceriaan dan kebahagiaan.
Berikan pendapat anda tentang cara-cara untuk menjaga kesihatan.
PENJELASAN AYAT CONTOH TEKNIK

Kesimpulan Ke

Cadangan Ca

Harapan Ha

Perenggan penutup lengkap:


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________