Anda di halaman 1dari 14

Nota BMM 3117

TEORI HURAIAN BAHASA Teori Tradisional (Panini) Ahli bahasa Arab mengkaji tulisan Al-Quran dan orang Hindu pula mengkaji tulisan Sanskrit. Bahasa boleh berkembang. Menanggap bhw bahasa adalah ucapan fikiran dan perasaan. Setiap bahasa ada hubungan dengan bahasa induk Ciri: Kajian bahasa dibuat terhadap bentukbentuk tulisan. Tatabahasa bersifat sejagat, berasaskan tatabahasa Yunani dan Latin. Huraian unsur bahasa tidak tetap dan tepat. Bahasa merupakan cabang ilmu falsafah yang menyelidik tabii alam. Kajian bahasa bersifat deduktifmementingkan hukum-hukum sesuatu bahasa. Pengkaji juga menetapkan golongan kata kepada kata nama, kata sifat, dan kata kerja. Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan. Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental. Penutur dilahirkan dengan kecekapan semula jadi. Bahasa bersifat sejagat dan kreatif. Ciri2: Suatu urutan yg teratur drp rumus2 Bertujuan utk mghasilkn satu huraian bhs yg dpt mengemukakan asas bagi menerangkan bgaimna ayat2 boleh dihasilkn dan difahami Menganalisis fonologi, morfologi an sintaksis yg menggunakan simbol2 dan rumus2 Deskripsis suatu bhs mesti mgambil kira kreativiti linguistic Mengandungi 3 komponen iaitu fonolgi, sintaksis yg bersifat generative dan mkna

Teori Fungsional (Halliday) Struktur bahasa ikut fungsi dalam komunikasi. Kajian tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. Terdapat fungsi sosial yang terdiri daripada 3 fungsi iaitu fungsi idea, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Fungsi sosial bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sistem bahasa. Bahasa untuk menyampaikan idea, maklumat dan untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Fungsi : model bahasa yang sesuai Asas fungsi bahasa Bahasa dalam persepsi sosial Fungsi semantik dan linguistik Ciri: Struktur bahasa mengikut fungsi dan penggunaan dalam bahasa Perubahan dalam struktur bahasa ketika komunikasi terbuka Terdapat variasi bahasa dlm peggunaan bhs Bhs sbagai alat komunikasi Pengukuhan bahasa berlaku secara verbal dan non verbal Mementingkan semantik

Teori Struktural (Bloomfield) Bertentgan pndpt dgn aliran tradisional Kajian tentang fonem dan morfem serta kaitan antara fonem, morfem dan ayat. menganalisis tatabahasa bermula daripada bunyi dan diikuti oleh morfem, frasa,klausa dan ayat serta unsur-unsur suprasegmental Ayat akan dipecahkan secara induktif kajian terhadap fonologi, morfologi dan sintaksis tetapi kurang menitikberatkan tentang makna. Ciri-ciri: bahasa bersifat pertuturan bersistem arbitrari untuk perhubungan. Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan faktafakta yang dilihat.

Teori Tranformasi Generatif (Chomsky) Penutur jati boleh menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan. Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa.

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


FUNGSI ANGGAPAN AHLI-AHLI BAHASA FUNGSIONAL model yang sesuai asas bahasa fungsi perkembangan bahasa kanakfungsi kanak dalam menguasai aspek pengajaran pembelajaran bahasa daripada penjaga (orang yang paling hampir) sebagai model komunikasi penggunaan bahasa dalam konteks dalam berkaitan dilakukan berdasarkan arah sosial dan perubahan sosial yang berlaku dapat memberikan interpretasi bahasa fungsional kepada perkembangan bahasa awal kanak-kanak Pbeljrn bhs mementingkan psekitaran tmasuk guru, rakan, suasan serta iklim bilik drjah. Prinsip: Prinsip 1 -bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan dan bahasa tulisan bahasa kedua terpenting Prinsip 2 -bahasa adalah satu tabiat. Untuk membentuk kebiasaan ini latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa diutamakan Prinsip 3 -Pengukuhan pengukuh-pengukuhnya adalah pujian Prinsip 4 -latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan Latihan yang dimaksudkan ialah ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan. Prinsip 5 -model-model bahasa yang terbaik haruslah dikukuhkan Prinsip 6 -wujudkan operasi ransangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Teori Mentalis Pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan dengan kebolehan semulajadi kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat kematangan yang sama kebolehan untuk mengunakan strukturstruktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna utk komunikasi tulisan dan bacaan adalah diutamakan. Kajian-kajian bahasa yang dijalankan biasanya berasaskan bahasa tulisan Kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif Ciri2: Mnusia sjk lahir mempunyai kbolehan menguasai bhs. Dinamakan Jentera Penguasaan Bahasa. Mpunyai kecekapn dan prestasi. Bhs mengandungi cir2 kreativiti.

bahasa persepsi sosial fungsi

semantik pengajaran bahasa membantu pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan mereka merangkumi bidang linguistik tatabahasa iaitu fonologi,morfologi,sintaksis,semantik dan laras bahasa dalam kehidupan seharian dan dalam pelbagai situasi sosial

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviorisme Mnekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Sesuatu ujaran trbentuk kerana adanya rgsangan dlm bentuk2 bhs atau bukan bhs. Ciri2: Pembelajaran ialah satu proses mekanis yg terjadi drpd prhubungan antara rgsangan dgn grak balas. Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dgn gnjaran. Ssuatu gerak bls yg diikuti dgn peneguhan akan sering diulangi. Ssuatu grk bls yg sering diulgi akan mbentuk kebiasaan. Proses pembeljrn bhs mnekankan latihan dan pengulangan yg byk utk mbentuk kbiasaan.penguasaan bhs adlh proses mekanis yg memerlukan daya mental. Pbelajarn bhs perlu pengukuhan dan pembetuln serta merta. Pengukuhan yg diwujudkn adalah melalui ganjaran yg diberikan kepd murid. Latih tubi amat digalakkn dlm proses pbelajaran. Selain itu, pengajarn ttb bdsrkan pendekatan induktif, iaitu dgr dhulu kemudian tutur.

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Penguasaan bhs memerlukan proses mental. Murid2 diajar ayat2 yg gramatis Dlm menghuraikan bhs nahu transformasi generative diterapkan. Pemerolehan bhs mementingkn proses pemikiran. Mengutamakan kem. mbaca n menulis Pgjaran ttb diajar secara formal. -knak2 bleh mgunakn bhs & simbol utk mgambarkn sesuatu konsep -tahun perkembangan bahasa mereka menjadi lebih pesat seiring dengan perkembangan sosial yang semakin meluas. -potensi intelek kian meningkat Peringkat operasi konkrit ( 7 12 tahun ) -Kanak-kanak mula berfikir secara logik -boleh mpljari lebh drp satu perkara pd satu ms, -tetapi mereka hanya mampu berfikir secara konkrit dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dilihat secara fizikal. Peringkat operasi formal ( 12 thn ke atas ) -kanak-kanak mula matang -mampu berfikir secara logik untuk menyelesaikan masalah yg kompleks dan berfikr secara abstrak Ciri2 Pengetahuan bukan latihn pancaindera ttp pemikiran manusia Adanya ciri2 kesejagatn yg ada hubngn dgn kognitif Bhs bersifat kreatif iaitu tidk hny tbats kpd objek dn peristiwa2 @ pengalaman2 perilaku Komponen bhs bkembng secara kreatif yg melangkau btsn pengalamn naluriah iaitu rgsngn dan tindk bls Peranan otak kognitif amat penting dlm mproses bhs Teori bljr hny bmkna jika fikirn di masukkn ke dlm pemikirn sebagai satu bhgian yg tidk dpt dipisahkan.

Teori Internasional ( Halliday ) Proses melibatkan mental dan linguistik penyampaian makna dalam komunikasi bahasa adalah lebih diutamakan pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik mementingkn ke2 unsur iaitu mkna dan struktur bhs P&P bahasa memerlukan penumpuan terhadap tugas-tugas dan aktiviti bermakna Bhs ialah satu pengtahuan yg dihasilkan o sesuatu proses dlm otak dan saraf setlh menrima bhn dlm bentuk rgsangan drp pancaindera. Kanak2 tidk mampu mgunakn bhs yg kompleks sbelum smpai ke pringkt pkembngn intelek. Pembeljrn bhs ialah suatu proses dlmman yg berlaku dlm akal fikirn dan tidak dpt diperhatikan secara lgsung drpd tgkah laku. Menurut j.piaget perkembangan mental kanak2 boleh dibahagi pd 4 peringkat. Konsep:1. Skema > struktur kognitif @ mental yg membolehkan ind mengurus & menyesuaikan dri dgn persekitarn. 2. Asimilasi >proses kognitif yg mn ssorg menyatukan mklumat @pengalamn bharu ked lm skema yg sedia ada 3. Akomodasi > penyesuaian diri dan mhasilkn perubhan scra kualitatif dan pkembngn skema Peringkat : Peringkat motor sensori ( 0 2 thn ) -kanak-kanak masih belum boleh berfikir secara rasional dan logik. -Perlakuan pada tahap ini lebih kepada bercorak motor ( fizikal). Peringkat pra operasi ( 2 7 thn )

Teori Kognitif

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Strategi Perancangan yang menyeluruh Pendekatan Cara dan langkah Kaedah Bersifat prosedur Teknik Cara pelaksanaan kaedah PENDEKATAN Induktif khusus kpd umum Prinsip:o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran, murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mangajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti lihat, dengar, hidu & sentuh. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. proses :1. murid meneliti cth 2. mengumpul data berdasarkn cth2 lain 3. mganalisis dan mkaji data yg dikumpul 4. membuat generalisasi atau rumusan gabungan induktif & deduktif proses:C > G > C ( induktif ) G > C > G ( deduktif )

Komunikatif Bahasa sebagai komunikasi Pross bhs mliputi proses kognitf dan interaksi Ciri Disusun mengikut komunikasi Disusun & diajar mengikut keperluan murid agar dapat dipraktikkan Struktur bahasa yang diajar harus bersesuaian dgn komunikasi yg dipelajari Murid mempunyai pengetahuan tntang penggunaan bahasa utk bina struktur ayt yg betul Murid harus tahu gn hukum tatabahasa utk berkomunikasi dgn berkesan Prinsip P&P dibuat dlm konteks wacana Pengajaran bahasa mengikut proses komunikatif sebenar Mempelbagaikan aktiviti komunikasi Murid harus memahami tujuan aktiviti dijalankan Kebaikan Menggalakkan interaksi antara murid dengan guru dan murid dengan murid murid bkn shj btutur d mdgr ptuturan y terlibat dgn elemen2 struktur bhs ttp jg tlibat dgn makna sosial (paralinguistik ) cth: Lakonan spontan, dialog Penggunaan dan kegunaan bahasa Bhs dpt mnyampaikan maksd y dpt dfahami o pendengar. Cth: Peraturan seharian saya makan Penggunaan variasi bahasa murid dpt menyediakan bahasa keadaan sosial masyrakat mwujudkan variasi dan kelainan dalam berbahasa

Deduktif umum kpd khusus proses :1. guru megemukakan generalisasi 2. murid memahami generalisasi 3. Murid meniru cth dan mengenal pasti cth2 lain Elektik

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


KAEDAH Kaedah Tatabahasa Terjemahan penekanan kpd kem. Menulis mementingkan ejaan & penulisan membolehkan murid faham nahu sesuatu bahasa untuk pelajari perbendaharaan kata tujuan membolehkan murid faham tatabhasa sesuatu bahasa. Melatih murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul Membolehkan murid menterjemah bahasa asing kepada bahasa jati Melengkapkan murid dgn perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan Membolehkan mmbaca dan menterjemahkan makna buku2 yg dibaca kpd bahasa ibunda. Prosedur / langkah2
murid diperkenalkan dgn undang2 / hukum2 tatabahasa

Mengalami kesulitan ketika membuat penterjemahan kerana tiada dua perkataan yang benar2 sama ertinya. Memberikan tanggapan yg salah dalam kalangan murid terhadap pembelajaran bahasa Menganggap menghafaz ttbhs adalah penting dan mengabaikan struktur bahasa Hanya memberi kejayaan kepada murid yang amat bijak shj

Kaedah Terus Mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan ilmu psikologi kanak2. Sesuai diajarkan sebagai pengajaran bhs ke2. Tidak menggunakan bahasa yg diketahui murid Disampaikan berdasarkan 4 asas : Perhubungan secara langsung antara perkataan dgn bnd atau ayat dgn perkataan @ sebaliknya perkataan dgn ayat Pengajaran dikaitkan dgn pengalaman sedia ada Harus menimbulkan perasaan ingin tahu murid melalui soalan2 yg dirancng sebagai rgsangan Pengajaran haruslah berpandukan kpd lunas2 murid mempelajari bahasa ibunda mereka Ciri2 Penggunaan kosa kata & struktur bhs sehari2 Mggunakan byk perkara baharu dlm pelajaran2 yg sama supya bhs itu menjadi kebiasaan Ttb diajar melalui keadaan Pengajaran ttb dan kosa kata secara lisan Mkna2 konkrit diajarkan secara perkaitan idea Ttb ditunjukan melalui penyampaian visual Menyediakan byk latihan mdgr & mengajuk agar dpt digunakan secara automatic Dijlnkan di dlm kelas, byk ms digunakan Bbrp miggu khusus utk latihan sebutan Semua bhn bacaan mula2 disampaikan secara lisan Prosedur / lgkah2

guru beri penerangan tentang hukum2 tatabahasa dan beri contoh kpd murid

hukum2 tatabhs dihafaz agar tiada kesilapan

murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dihafaz

murid bina ayat menggunakan perbendaharaan kata berdasarkan hukum2 ttb yg dipelajari

Kebaikan Jimat masa Jimat kos Guru yg kurang fasih dlm bahasa itu masih boleh mengajar bahasa tersebut. Latihan intensif beberapa jam tidak perlu Kurang BBM ( tidak menyusahkan guru ) X mengehadkan saiz kelas, bilangan murid Murid boleh belajar sndiri tanpa bimbingan guru Kelemahan

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Dimulakan dengan cara menghubungkan murid murid terus kepada bahasa yang hendak mereka pelajari.Semasa pengajaran dijalankan terjemahan tidak sesekali digunakan. TEKNIK Simulasi Tujuan Utk menguasai kem Utk membina pemikiran kritis Utk membina sikap (+) Utk mengaitkan isi pelajaran dgn afektif Utk membawa situasi yg sebenar Utk mempelbagaikan xtvt pengajaran Main peranan Lakonan spontan tnp skrip Byngkan situasi dan lakonan lingkungan 5-6 minit Seleps berlakon penilaian prestasi dilakukan dan rumusan cara penyelesaian hndklah dilakukan Tujuan > menyelesaikan masalah Sosiodrama Berdasarkan satu cerita/ situasi/ konflik Ada skrip Selepas berlakon ada perbincgan utk mnganalisis watak2 lakonan & buat rumusan Tujuan > menyatakan perasaan/ sikap Langkah2

Segala makna perkataan yang tidak difahami murid dijelaskan oleh guru.

Pelajaran tatabahasa diajar secara induktif.

Pola ayat yang hendak diajar latih tubi sehingga murid dapat kuasainya.

Bahan bahan bacaan yang digunakan ada kaitan dengan latihan lisan yang dibuat.

guru wujudkan satu situasi bermasalah yg disediakan

Kebaikan Sesuai untuk pengajaran bahasa kerana sifatnya sama dengan cara kanakkanak menguasai bahasa ibunda mereka. Pengajaran secara terus memudahkan murid-murid cepat bertutur dengan lancar dan fasih. Kelemahan Memerlukan masa yg panjang Memerlukan guru yg terlatih Kem membaca tidak dpt dijalankan serentak dgn kem lisan Penerimaan murid tidak sama dgn mksud sebenar mkna perkataan Tidak dpt menulis hasil tulisan kerna mengutamakan bhs lisan Bahan perbualan telah ditetapkan Jgka masa terlalu lama Murd2 lemah akan ketinggalan

guru menergkn secara ringks tntg situasi bermasalah, peranan watak2 dan tempoh lakonan

guru memilih murid2 mejadi pelakon2

murid2 menghayati peranan watak yg diberi dan menunjukkan cara penyelesaiannya guru berbincng dgn murid2 prestasi pelakon2 & cr penyelesaian mslah

guru bimbing murid buat rumusan

Latih Tubi Pengulangan fakta2 / kecekapan yang dipelajari Tujuan > mencapai kemahiran/ menjamin pengekalan Jenis:-

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Latih tubi sebutan ( fonologi ) pemintal lidah Pasangan minimal Latih tubi struktur ( ayat ) Gentian Berkembang Ulangan Mengubah Langkah2: Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakahmaksudnya. Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

memikirkan perkara yg harus diingat


Bercerita Aspek penting: Harus sensitif Menggunakan cerita yang hampir menyerupai pengalaman murid Harus kreatif Disampaikan secara kreatif dan bersemngat Harus positif Mengakhiri cerita dgn (+) dan kejayaan watak Menggalakkan Selepas dgr cerita, kanak2 digalakkan cerita dgn tema yg sama utk keyakinan Prinsip Guru pilih cerita yg sesuai dgn minat, kebolehan, umur dan pengalaman murid Gr harus menghafal isi2 penting cerita BBM dan soalan harus disediakan Sebelum bcerita, pastikan murid semua telah bersedia Guru boleh duduk / bdiri asalkan murid dpt melihat dgn jelas wajah & ekspresi gr Mulakan cerita dgn suara yg menarik dan penuh emosi Pndgan terus ke muka murid secara bergilir2 Pastikan suara guru jelas & lantang Selepas cerita,xtvt susulan harus dilaksanakan Aktiviti penutup Menyoal murid mengenai cerita Menyuruh murid mengulang isi cerita dgn perkataan sendiri Berbincng dgn murid tntg tema / nilai murni Membimbing murid berlakon berdasarkan cerita Inkuiri Penemuan

mengulangkan sebutan bahan yg dipelajari sehingga yakin

menyebut dihadapan guru dan dinilai

mengingat secara sendirian agar lebih kekal


Aspek Kebolehan Menggunakan Bahasa Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. Tatabahasa (grammer) penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukumhukum bahasa daripada semua aspek. Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. Aktiviti-aktiviti yang disarankan

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Mencari maklumat, menyoal, menyiasat sesuatu fenomena yg berlaku di persekitara Jenis Terbimbing ( guru + murid ) Terbuka ( murid ) Langkah2:-

permulaan

perbincangan
penilaian/ rumusan
Soal Jawab Aspek penting Bersebar Jelas Hentian Tidak mempunyai banyak maklumat Bersifat mencungkil Kuiz Sebagai aktiviti pemulihan, rnsngan, penggayaan, pemulihan, pengukuhan Drama Utk melatih belajar menggunakan unsur bahasa, bkn linguistik, paralinguistik Forum Perbincangan melibatkan ahli panel ( pengerusi/ ahli lebih dr 2 ) secara formal Perbincangan Mengulas pendapat tntg sesuatu tajuk Ada pengerusi/pencatat/ masa diperuntukkan. Dialog Perbualan dua hala ( formal/ x formal ) Permainan Bahasa Belajar sambil bermain guna bahasa Perbualan Telefon Melatih kemahiran lisan murid Mementingkan aspek komunikasi/ interaksi Penyelesaian Masalah Murid diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut Melibatkan : Bimbng murid fahami soalan Mengenal pasti ciri2 masalah Mengingat semula pengalaman lalu yg berkaitan Memilih strategi yg sesuai Menggunakan kem meyelesaikan masalh

mengenal pasti masalah merancng strategi penyelesaian mengumpul maklumat yg berkaitan mengkaji & menganalisis maklumat membuat rumusan/generalisasi
Perbahasan Utk melatih murid kem bertutur Utk membentuk keyakinan yg tinggi Kebaikan: Kecekapan berkomunikasi Melatih berfikir dgn tepat/ teratur Menguasai kem berbahasa Mengemukakan hujah secara rasional, kritis, kreatif Melatih kem menaakul, mendegr, berhujah, membidas Sumbangsaran ( Brainstorming ) Sesi perbincangan dalam kumpulan utk menyumbgkan idea bg menyelesaikan masalah Tujuan Melatih mengemukakan idea/ pendapat Memupuk smngt kerjasama ( kgsi mklumat ) Melatih menguasai kem. Lisan Melatih menyelesaikan masalah Langkah2

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Tunjuk cara ( Demostrasi ) Melibatkan kem mengajar mendemonstrasikan cara/ langkah di hadapan murid Jenis Model hidup ( telah berlaku ) Model simbolik ( bertulis, arahan,bgambar ) Penyampai Berita Menggalakkan murid berfikir Melatih murid bercerita semula secara lisan Melatih murid peka kpd kejadian/ isu semasa Tmbh perbendaharaan kata Membolehkan fasih bertutr Bina asas yang kukuh dlm penulisan PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan lalu yg berkaitan dgn pelajaran yg akan di ajar dan yg akan menolong murid belajar dgn lebih berjaya jika mereka diingatkan PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK Melibatkan kutipan data>analisis data>persediaan laporan Melibatkan : Kecerdasan pelbgai (interpersonal, intrapersonal) Kontekstual Konstruktivisme Kem berfikir ( menyelesaikan masalah ) Tempoh ( 2 4 minggu ) Ciri2 Boleh dijalankan secara individu/ kumpulan Mengintegrasikan pengetahuan dgn aktiviti Pembelajaran konkrit/ secara hands-on Penilaian setiap tahap proses>hasil siap Penilaian holistic,autentik dan berterusan Guru merupakan pembimbing Menggunakan data yg sebenar Melibtkan pengumpulan bahan, maklumat, data, memproses maklumat dan data, pelaporan hasil dan refleksi Guru menjelaskan prosedur pelaksanaan projek berdasarkan soalan Tugasan projek sesuai dgn kumpulan murid/kurikulum Keasaskan kemahiran, pengetahuan, pengalaman, kebolehan serta pencapaian murid dlm P&P. Mengintegrasikan TMK Meneroka cabaran dan masalah dunia sebenar Kepentingan Mewujudkan komunikasi (+) dan hubungan kolaboratif Menarik minat & memotivasikan murid Menolong dan membantu murid memahami dan mengaplikasikan pengetahuan Menolong dan membantu murid dlm pembelajaran Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan maklumat Strategi pelaksanaan: Gr berikan tugasan mengikut kurikulum Tugasan mengambil kira keupayaan murid Gr membantu murid menentukan & mnyediakan jadual kerja Penilaian projek berdasarkan usaha murid dlm kumpuln Gr bimbing & pantau Perancangan & pelaksanaan harus beperingkat Mengadakan sesi pembentangan Memastikan murid membuat refleksi

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. Interaksi di antara murid adalah pasif. Kaedah keseluruhan kelas. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. Kaedah & Teknik penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID? Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. Guru menyoal/membimbing. Kepimpinan guru secara demokratik. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat, objektif pencapaian murid diutamakan perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.e.r.i.)

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna, memahami & membuat kesimpulan, Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama, bertolak ansur, tolongmenolong) Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk, Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. Kaedah & Teknik projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalanan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, kumpulan kecil dsb. Aktviti menyelesaikan masalah Dll

PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH Menyediakan peluang kpd murid untuk mengalami & mendpt proses yg membolehkan mereka mperoleh tntg dunia nyata Ciri2: Penyoalan yg menjadi tonggak pembelajaran Membina kefahaman baharu dan membuat refleksi Proses pelaksanaan

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN Bahan pelajaran memainkan peranan penting.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran diutamakan Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih dalam kemahiran, kefahaman dan berdikari. Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan. Peluang interaksi antara muid banyak. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil ujikaji, projek, perbincangan dsb. Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran Kaedah & Teknik komputer, bahan cetak, modul, buku teks, buku rujukan, kamus, perakam pita, carta, peta, geraf, spesimen, slaid, video, televisyen, projektor, dsb.

persoalan

berdasarkan kurikulum / tahap murid

merancang penyelesaian masalah melibatkan murid menjawab soalan perancangan mengilap fikiran

menyediakan jadual kerja membuat draf tugasan jadual pelaksanaan

pemantauan

membimbing murid meneruskan projek

tiada unsur plagiat


pentaksiran

penilaian PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI Tugasan disediakan guru dan murid laksanakan untuk mencapai objekif JERIS dpt dikembangkan secara menyeluruh dan seimbang Pembelajaran lebih berkesan Guru membimbing, murid jalankan aktiviti Jenis aktiviti: Aktiviti membaca Aktiviti menulis Aktiviti bina model Aktiviti melukis

buat refleksi berkongsi idea utk penambahbaikkan tugasan

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran yang membantu murid mencapai/ menguasai hasil pembelajaran melalu P&P yg berkualiti Faktor kejayaan Masa yg mencukupi utk menguasai pembelajaran Guru yg berkualiti utk meningkatkan keupayaan murid menguasai kemahiran yg diajar Strategi Pelaksanaan berasaskan tahap murid Bahan pembelajaran dipecahkan dlm unit kecil Aras masteri 80% Proses P&P pelbagai Mggunakan ujian bersifat diagnostic Menggunakan makluma balas yag tepat Melaksanakan aktiviti pemulihan & pengayaan mengikut tahap murid Langkah2:-

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR ) Matlamat: Memberikn pegtahuan dan kemahiran asas tntg keselamatan jln ry bg melahirkn generasi pgguna jln ry yg behemah. Objektif :Thp1 -menunjukkn kesedarn megenai keselamatan jln ry -Mempamerkn sikap possitif dan btggungjwb ketika brd di jln ry -mmhami bhgian jln dan persekitaran yg selamat -mampu utk melintas di jln ry dgn bntuan dan selamat Tahap 2 -memahmi konsep keselamatan jln ry -mpamerkn sikap positif dan btggungjwb ketika br di jln ry -mampu melintas di jln ry dgn selmat secara bsndirian -mmhami kegunaan alat keselamatn ( topi keledar, tali pinggang keledar, pemantul chy) dan kepntigan penyelggaraan basikal. Tema:i- sikap dan tggungjawab ii- persekitaran iii- kenal pasti bahaya iv- melintas dgn selamat PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Proses 1. Relating (menghubngkaitkan) Pengetahuan baru dgn pengalaman murd 2. Experience (mengalami) Melalui inkuiri, penerokaan, penemuan , reka cipta Applying (mengaplikasi) Digunakan utk pelbagai situasi nyata Cooperating ( bekerjasama) Melalui aktiviti kumpulan Transferring (memidahkan ) Menggunakan apa yg dipelajari utk situasi harian baru Bacaan laju Melibatkan kefhaman & proses maklumat yg didengr Cth: muzik (utk tengkan fikirn)

Kem membaca Utk mendptkan maklumat, pengetahuan dan fakta sesuatu perkara Jenis jenis dfinisi Cara Skimming Utk -baca tjuk, mendptkan pndahuluan, maklumat rumusan rigkas/pntas ttp -bc dgn menyeluruh pergerakkan mata yg cepat Mdpt pndgan umum tntg sesuatu perkara dgn segera Scanning Utk mendpt -bc pndhuluan & maklumat rumusan secara berdasarkan mendalam persoalan yg dikemukakan -bc kndungan bab dgn pantas & catat kata kunci dan konsep -beri pehatian kpd rajah dan grafik Bacaan intensif Utk mdpt mklumat terperinci dlm ms yg ditetapkan Mencatat mklumat penting Bc dgn laju/lancar Bc dan fahami dgn serentak -Menggunakan ms tertentu/terbatas -Menjimatkan masa -beri tumpuan dan fokus sesuatu isu/ masalah

3. 4. 5.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Belajar Cara Belajar Kaedah sistematik utk memperoleh dan memproses maklumat Aspek Kem mendengar aktif

Kem menulis Jenis Menulis laporan 1. menyediakan laporan

kerangka

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


2. menulis draf pertama sumber yg dperolehi 3. melengkapkan penulisan grafik dn jadual 4. menyemak draf pemurnian 5. penggunaan bahasa laras yg sesuai dan betul 6. menerbitkan laporan Menulis cepat =kelajuan menulis =tulisan yg boleh dibaca =Kandungannya difahami dan dgn dan dan >berasaskan komputer Kem menemu ramah Kem membuat rujukan -meliputi:>mklumat drp pusat sumber >mklumat drp buku >ensiklopedia >kamus >internet >laman web Kem kecerdasan pelbagai -jenis >verbal linguistik >logik matematik >visual ruang >kinestetik >muzik >interpersonal >intrapersonal >naturalis >spiritual/kerohanian

Kem mencatat nota Aktiviti merekodkan fakta, maklumat dan isi2 penting drpd bahan yg dibaca, didgr dan dilihat. Cara mencatat nota Kriteria berkesan -beri tumpuan thadap -mengandungi isi tajuk utama & kerangka isi -pilih isi penting/utama dan tafsirkan menggunakan bhs sendiri yg mudah difahami -catat nota dlm bentuk grafik, kata kunci, simbol dan singkatan -catatan mudah/ jelas drp segi bahasa/gmbr rajah -guna kata kunci, simbol dan sigktan mudah difahami -mengandungi lakaran grafik

Kem mengingat -proses pembelajaran yg berkaitan dgn kefahaman dan penggunaan deria dgr dan deria lihat yg baik -jenis > jgka pendek (mklumat dismpan sekejap dlm ingtan ) > jgka panjang (maklumat kekal dlm ingatan ) -cara mengingat >mencipta akronim >Mencipta lagu >menulis cerita >membuat rantaian >membuat ilustrasi >membuat catatan Kem memproses maklumat -sumber > mklumat didgr,ditonton, dbaca >berasaskan manusia >berasaskan bahan bercetak >bahan audiovisual

Kemahiran Kajian Masa Depan Menambahkan kebolehan murid untuk menghadapi pelbagai cabaran hidup pada masa dpn dgn tindakan atau ramalan secara saintifik, rasional, bermakna serta bertanggungjawab Tujuan: Mbantu murid agar menyedari bhs smue pkara kini akan berubah pd ms depan Mbntu murd mghadpai cabaran masa depan mereka dgn penuh yakin Mbimbing murid mrncng ms depn mereka secara saintifik dan rasional Mbimbing murid mrncng ms depn mereka scrra saintifk dan rasional Mggalakkn murid bfikir secara kritis dan kreatif agar mgambil tindakan yang sesuai utk mghadapi cbrn ms depn mereka Mmupuk sikap positif dan nilai murni thdp cbrn ms depn. Mbolehkn murid mperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kem kajian masa depn. Mlatih murid mbuat kajian masa dpn secra saintifk dgn metodologi yg bkesan Prinsip: Prinsip perubahan Prinsip pndagan jauh Prinsip prancngan strategic Prinsip pengupayaan Kem asas kajian masa depan:1. membuat ramalan 2. menjgka akibatnya

Hak cipta@Ilyani omar

Nota BMM 3117


3. mengawal dan mengendalikan perubahan Strategi : Penggunaan strategi bpusatkn murid dan bhn Guru memainkan peranan pemudahcara dlm sesi sumbngsaran Kaedah penyelidkn dan pnyelesaian masalah di utamakn Pggunaan kem befikir secara kritis dan kreatif utk mbuat ramalan perubahan masa depan.

Hak cipta@Ilyani omar