Anda di halaman 1dari 1

DOA UPACARA HARI KESADARAN NASIONAL

ALHAMDULILLAHI RABBIL AALAMIIN WASSALATUASSALAAM ASRAFILL AMBYA


IWALMURSALIIN SAIDINA MUHAMMADIN WASAABIHII IWAL MURSALIN.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, SEGALA PUJI DAN SYUKUR KAMI PANJATKAN KEHADIRAT-MU,
PADA PAGI INI KAMI DAPAT MELAKSANAKAN UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN
HARI KESADARAN NASIONAL.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGASIH, DENGAN PERINGATAN HARI KESADARAN


NASIONAL INI TUMBUHKANLAH SELALU SEMANGAT KAMI UNTUK DAPAT SALING
BEKERJA SAMA, BAHU MEMBAHU DALAM BEKERJA. MENERUSKAN CITA – CITA
PERJUANGAN BANGSA SEHINGGA DAPAT MENJADI BANGSA YANG DAMAI, AMAN,
SEJAHTERA ADIL DAN MAKMUR.

YA ALLAH, JAUHKAN BANGSA DAN NEGARA INI DARI PERPECAHAN, PERMUSUHAN,


MALAPETAKA, BENCANA ALAM, KETERPURUKAN MORAL DAN AHLAK. SERTA
TUMBUHKAN SEMANGAT KERJA YANG BAIK DIANTARA KAMI. ERATKAN RASA
PERSAUDARAAN DIANTARA KAMI SERTA BIMBINGLAH KAMI AGAR DAPAT
MENJALANKAN AMANAH TUGAS DENGAN BAIK DAN BENAR PENUH KERIDHOAN – MU
SEHINGGA DAPAT MEWUJUDKAN CITA – CITA BANGSA DAN NEGARA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PEMURAH, HANYA KEPADA ENGKAU KAMI


MENGABDIKAN DIRI DAN HANYA KEPADA ENGKAU KAMI MOHON PETUNJUK DAN
PERTOLONGAN, AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA KEDUA ORANG
TUA KAMI, PARA PAHLAWAN KAMI, PEMIMPIN KAMI, SERTA KUATKAN TEGUHKAN
KEIMANAN DAN KETAQWAAN KAMI.

YAA ALLAH PERKENANKANLAH DOA DAN PERMOHONAN KAMI.

RABBANA AATINA FIDDUN YAA HASANAH WAFIL AKHIRATI HASANAH WAQINA


ADZABANNAR. WALHAMDULILLAHI RABBIL AALAMIIN.

Anda mungkin juga menyukai