Anda di halaman 1dari 9

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN ISLAM SPM (KSSM 2021)

1. FAHAMI KATA TUGAS


KATA TUGAS TEKNIK JAWAPAN CONTOH SOALAN CONTOH JAWAPAN MARKAH
NYATAKAN • Isi sahaja • Nyatakan dua rukun haji. • Tawaf 1 Markah
SENARAIKAN • 2 – 3 patah perkataan • Senaraikan satu karya Imam Malik • Al-Muawatta’
TULISKAN • Istilah lengkap • Tuliskan hukum ibadah korban. • Sunat Muakkad

• Ayat yang lengkap/ • Jelaskan dua punca perbuatan syirik • Memiliki Iman yang lemah 1 Markah @
Sempurna • Jelaskan dua kesan perbuatan riba • Melumpuhkan ekonomi negara 2 Markah
JELASKAN • Ada Subjek dan Pradiket • Jelaskan dua perbuatan sia-sia yang sering • Melepak dalam tandas sekolah
• 4 – 5 patah perkataan dilakukan oleh pelajar di sekolah.
• Isi dan huraian • Terangkan dua kesan syirik. • Membatalkan iman kerana tidak yakin dan percaya 2 Markah
TERANGKAN • Isi + kata hubung (KABUS) • Huraikan dua punca makan harta anak yatim kepada Allah.
HURAIKAN / 5W1H + huraian • Terangkan dua implikasi mengamalkan sifat • Memiliki sifat tamak hingga tidak mempedulikan
• 6 - 8 patah perkataan mazmumah. nasib anak yatim
• Dibenci oleh masyarakat kerana berakhlak buruk.

2. KUASAI JAWAPAN PENGAJARAN / IKTIBAR


SOALAN BIDANG PENDAHULUAN (P) CONTOH ISI (I) + KABUS HURAIAN (H) CATATAN

sentiasa membaca al-Quran


KITA HENDAKLAH hidup diberkati Allah SWT
SUPAYA
Isi mesti rujuk ayat / hadis
AL-QURAN &
PENGAJARAN yang diberi
HADIS
KITA HENDAKLAH mencari rezeki yang halal AGAR tidak menyalahi syariat Islam

memperbanyak penerokaan ilmu kegemilangan tamadun Islam


KITA HENDAKLAH Isi boleh dari kepimpinan/
AGAR terus terjamin
SIRAH & kegemilangan/ kemerosotan/
IKTIBAR
TAMADUN keperibadian/ ketinggian
menghormati perbezaan pandangan
KITA HENDAKLAH masyarakat hidup harmoni akhlak/ peristiwa
antara mazhab SUPAYA

Ustazyusriyusoffsehebat2022
3. KUASAI JAWAPAN MUDAH (UMUM)
FOKUS ISI JAWAPAN
SOALAN
INDIVIDU KELUARGA MASYARAKAT / NEGARA

• IMAN – mempunyai iman yang lemah • PERHATIAN - Kurang kasih sayang • PERIHATIN – masyarakat kurang peka
• PUNCA
• ILMU – kurang ilmu agama dalam diri keluarga • PERUNDANGAN – tiada penguatkuasaan
• SEBAB • MASALAH - rumah tangga
• NAFSU – teruja mencuba sesuatu yang yang tegas
• FAKTOR baharu • DIDIKAN – didikan tidak sempurna • PENGARUH – pengaruh persekitaran yang
• DESAKAN hidup disebabkan kemiskinan • KAWALAN - yang terlalu ketat negatif
berlaku – Perbuatan
dosa / negatif

• KELEBIHAN • SAYANG - disayangi oleh Allah dan Rasul • BAHAGIA – mewujudkan keluarga yang • POLITIK –pemerintahan yang adil
• KEBAIKAN • JIWA – jiwa menjadi tenang bahagia • EKONOMI – negara semakin maju
• HIKMAH • IMAN – Iman diri semakin mantap • HUBUNGAN – mengerat hubungan • SOSIAL –masyarakat bersatu padu
• KESAN BAIK • AMAL – ama ibadah semakin bertambah kekeluargaan • MARUAH – mengharumkan nama negara
• KAWAL – pergerakaan anak-anak terkawal

• KESAN BURUK • ILMU – diri semakin jahil dan jauh dari Allah • MARUAH – menjatuhkan maruah keluarga • POLITIK – keadaan politik negara tidak stabil
• IMPLIKASI • IMAN – iman semakin lemah di sisi Allah • ANAK-ANAK – anak-anak terabai • EKONOMI – berlakunya kemelesetan
• AKIBAT • AMAL – merosakkan amal ibadah • GADUH – menyebabkan pergaduhan dalam ekonomi negara
• SISIH – dibenci dan disisih oleh masyarakat keluarga • SOSIAL – hidup dalam keadaan kacau bilau
• JIWA – Jiwa gelisah dan tidak tenang • SERONG – keluarga dipandang serong • MARUAH – negara / agama dipandang hina

• CARA ATASI • ILMU – mendalami/hadiri ilmu agama tentang • DIDIKAN – beri didikan baik kepada anak • PERUNDANGAN – perlu kuatkuasakan
• CARA ELAK • AMAL – memperbanyak amal ibadah • PERHATIAN – awasi pergerakan anak undang-undang tegas
• CARA JAUHI • DOA – berdoa memohon ....... kepada Allah • SAYANG – pupuk kasih sayang dalam • PERIHATIN – masyarakat perlu peka dengan
• KAJI – mengkaji kebenaran sesuatu ilmu keluarga isu negatif sekeliling
(mesti perbuatan yang • SAHABAT – mencari sahabat yang baik • PERIHATIN – sentiasa peka dengan • MUSNAH – hapuskan tempat yang menjadi
jelas/diukur) • GURU – berguru dengan guru yang diiktiraf masalah ahli keluarga maksiat
• SEBAR – sebarkan maklumat setiap masa
dan menyeluruh

Ustazyusriyusoffsehebat2022
• LAPOR – lapor isu / masalah sosial/akidah

4. KUASAI JAWAPAN PELBAGAI SOALAN


SOALAN KETERANGAN CONTOH SOALAN CONTOH JAWAPAN (IKM)

• SEBAB DISURUH • Perlukan isi / kesan baik / unsur • Jelaskan dua sebab Islam memerintahkan • Membentuk kehidupan yang aman dan
• SEBAB DIPERINTAHKAN positif umatnya saling berkenalan antara satu harmoni
• Kebaikan / kelebihan sesuatu sama lain tanpa mengira bangsa. (2m) • Menjaga maruah dan kesucian agama Islam

• SEBAB DILARANG • Perlukan isi / kesan buruk / unsur • Jelaskan dua sebab umat Islam dilarang • Melumpuhkan ekonomi negara
• SEBAB DITEGAH negatif mengambil rasuah • Menjatuhkan maruah agama Islam
• SEBAB DIHARAMKAN • Keburukan / kelemahan • Menyebabkan ketidakadilan dalam sesuatu
urusan

• HIKMAH DILARANG • Perlukan isi / kesan baik / unsur • Jelaskan dua hikmah larangan makan harta • Membuktikan Islam menjaga hak semua
• HIKMAH DITEGAH positif yatim manusia
• HIKMAH DIHARAMKAN • Kebaikan / kelebihan sesuatu • Masa depan anak yatim terbela

• BERFOKUS • Peka kepada fokus soalan • Jelaskan dua kesan sihir terhadap individu • Iman individu semakin lemah
• INDIVIDU ditujukan kepada siapa • Jelaskan dua kesan talak terhadap keluarga • Kehidupan anak-anak terabai
• KELUARGA • Jawapan yang tidak berfokus • Jelaskan kesan perbuatan rasuah terhadap • Ekonomi negara semakin mundur
(umum) tidak memperoleh markah negara
• MASYARAKAT
• NEGARA

Ustazyusriyusoffsehebat2022
Aspek Korban Akikah
• PERBEZAAN • Buatkan jadual 3 kolum • Jelaskan dua perbezaan antara korban dan
kesyukuran
• Nyatakan perbezaan dari aspek akikah. Tujuan Ibadat kepada Allah
kelahiran bayi
yang sama
10 hingga sebeluam Bila-bila masa tapi
Masa terbenam matahari afdhal hari yang
13 Zulhijjah ketujuh

• RIWAYAT HIDUP (TOKOH) • Nama penuh • Jelaskan dua riwayat hidup Hasan al- • Nama Penuh : Hasan bin Ahmad bin Abdul
Rahman Muhammad al-Banna.
• Tempat lahir Banna
• Tarikh lahir: 25 Sya’ban 1323 Hijrah
• Tarikh/tahun lahir
• Tarikh meninggal: 1363 Hijrah
• Tarikh/tahun meninggal

• SUMBANGAN TOKOH • Perlu ingat setiap sumbangan 7 • Jelaskan dua sumbangan Hassan al- • Menghasilkan karya al-Ma’thurat
tokoh secara tepat. Banna. • Mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin
• Jawapan Payung: • Melahirkan ramai murid yang masyhur seperti
• Menghasilkan banyak karya yang Syed Qutub
menjadi rujukan umat Islam
• Jelaskan dua sumbangan Imam al-Syafie • Menghasilkan karya al-Risalah
• Melahirkan ramai anak murid yang
• Mengasaskan mazhab berdasarkan ijmak,
terkenal dalam bidang agama
qias dan istidlal
• Menjadi pelopor dan pengasas • Melahirkan murid terkenal seperti Imam
mazhab ..... Ahmad bin Hanbal
• Menyebarkan dakwah Islam
dengan cara yang tersendiri

• KEPERIBADIAN TOKOH • Perlu ingat setiap keperibadian / • Jelaskan dua keperibadian Imam Malik • Sanggup berkorban harta demi menuntut
ilmu
• Imam Abu Hanifah ketinggian akhlak 7 tokoh
• Mencintai Rasulullah SAW sehingga tidak
sekurang-kurangnya 2 sifat
• Imam Malik • Imam Abu Hanifah, sanggup menunggang kuda dalam kota
• Imam al-Syafei • memuliakan ilmu Madinah
• Imam Ahmad bin Hanbal • Kuat beribadat
• Jelaskan dua ketinggian akhlak Salehuddin • Menghormati para ulama
• Imam Malik,
• KETINGGIAN AKHLAK al-Ayubi • Berani mempertahankan agama
• Hormati dan cintai majlis ilmu • Perihatin terhadap kebajikan rakyat
TOKOH
• Muliakan majlis hadis
Ustazyusriyusoffsehebat2022
• Salehuddin al-Ayubi • Imam Syafei,
• Hasan al-Banna • Sanggup musafir tuntut ilmu
• Ahmad bin Ibrahim • Sangat pemurah
• Imam Ahmad bin Hanbal,
• Sentiasa menuntut ilmu
• Kuat beribadat nawafil
• Salehuddin al-Ayubi
• Hormati ulama
• Berani pertahankan agama
• Perihatin terhadap rakyat
• Hassan al-Banna
• Muliakan orang warak/ulama
• Gigih berdakwah
• Berlapang dada
• Ahmad bin Ibrahim
• Suka sebarkan ilmu
• Jaga etika keadilan

• IKTIBAR KERAJAAN • Pengajaran / kesimpulan dari • Terangkan dua iktibar daripada • Kita hendaklah mencontohi kepimpinan
• Kerajaan Khulafa al- sesebuah kerajaan Islam pemerintahan kerajaan Khulafa al- khalifah degan mengutamakan
Rashidin • Respon terbuka – releven Rashidin. kesejahteraan rakyat dan negara
• Kerajaan Umaiyah dengan kerajaan • Kita hendaklah mengukuhkan perpaduan
• Kerajaan Abbasiah • Ingat 2 sahaja dari setiap umat Islam agar negara sentiasa aman
kerajaan
• Kerajaan Uthmaniah • Terangkan dua iktibar daripada • Kita hendaklah mejaga kebajikan sesama
• Kata Kunci
pemerintahan kerajaan Umaiyah. rakan agar mengeratkan kasih sayang
• Contohi kepimpinan
• Contohi sifat
• Kita hendaklah memiiki semangat jihad
yang tinggi dalam mempertahankan
• Jaga kebajikan kedaulatan negara
• Eratkan perpaduan
• Patriotisme • Terangkan dua iktibar daripada • Kita hendaklah mengeratkan perpaduan
• Semangat jihad pemerintahan kerajaan Abbasiah antara kaum agar keharmonian terpelihara.

Ustazyusriyusoffsehebat2022
• Kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan
negara dengan meningkatkan amalan
patriotisme dalam diri
• Terangkan dua iktibar daripada
pemerintahan kerajaan Uthmaniah • Kita hendaklah menolak campur tangan
asing untuk menjaga kedaulatan negara
• Kita hendaklah sentiasa berpegang pada
ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah
SWT

• IKTIBAR TOKOH • Pengajaran / kesimpulan dari • Huraikan dua iktibar daripada keunggulan • Kita hendaklah mencontohi kegigihan dan
• Imam Abu Hanifah tajuk-tajuk tokoh tokoh kesabaran Imam mazhab dalam menuntut

• Imam Malik • Respon terbuka – releven ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu
dengan kerajaan • Kita hendaklah berwaspada dalam meneliti
• Imam al-Syafei sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong
• Imam Ahmad bin Hanbal • Ingat 2 sahaja dari setiap daripada syaraiat Islam
kerajaan
• Salehuddin al-Ayubi • Kata Kunci
• Hasan al-Banna • Contohi kegigihan
• Ahmad bin Ibrahim • Amalkan ilmu
• Hormat perbezaan
• Sebarkan ilmu/kepakaran
• Waspada sumber ilmu
• Cekal sebar dakwah
• Kerjasama dalam pembangunan

• SEBAB TURUN AYAT • Ayat 19-20 surah al-Taubah • Terangkan sebab turun ayat 19 surah al- • Nuqman bin basir meriwayatkan ada sahabat
• Ayat 13 surah al-Hujurat Taubah berbincang tentang amalan yang utama
• Ingat ringkasan sebab turun ayat selepas pembukaan Mekah, ada yang
memberi minum kepada jemaah haji,
memakmurkan masjid dan berjihad di jalan
Allah. Hal ini ditegur oleh Saidina Umar al-
Khattab kerana tidak sopan dan diadukan
kepada Rasulullah SAW, kemudian turunla
ayat ini.
Ustazyusriyusoffsehebat2022
• Terangkan sebab turun ayat 13 surah al- • Ibnu Abbas meriwayatkan ada sahabat
Hujurat memandang rendah kepada Saidina Bilal bin
Rabah ketika melaungkan azan semasa
pembukaan Kota Mekah. Jibril memberitahu
Rasulullah tentang perkara tersebut dan
sahabat ditanya akan perbuatan mereka
kemudian turunla ayat ini

• KEFAHAMAN NAMA ALLAH • Mesti rujuk fakta dalam buku teks • Jelaskan dua kefahaman anda tenang • Allah SWT memberikan pembalasan dengan
• Al-Muntaqim nama Allah al-Muntaqim seksaan neraka terhadap orang yang
- AL-MUNTAQIM • Seksaan neraka kepada yang menolak peringatan al-Quran
• AL-JABBAR menolak peringatan al-Quran • Allah SWT menimpakan azab al-Dukhan
• Ad-Dukhan - kemarau panjang kepada kaum Quraisy iaitu mekaru yang
kerana menolak dakwah panjang dan berdebu seperi asap
Rasulullah SAW • Allah memberikan pembalasan terhadap
• Balasan kepada golongan golongan yang menetang agamanya setelah
tentang agama setelah Rasulullah SAW diutuskan
diutuskan Rasulullah SAW • Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh
• Jelaskan dua kefahaman anda tenang
• Al-Jabbar nama Allah al-Jabbar
alam.
• Allah memiliki dan menguasai • Allah SWT tidak boleh dipersoalkan
seluruh alam perbuatannya kerana ada hikmah yang
• Allah tidak boleh dipersoalkan tersembunyi
perbuatannya.

• BUKTI ALLAH BERSIFAT • Mesti rujuk fakta dalam buku teks • Jelaskan dua bukti Allah bersifat al-Raqib. • AllahSWT maha mengawasi dalamaspek
• Al-Raqib kepatuhan kepada perintah dan laranganNya
• AL-RAQIB • Awasi manusia dari aspek • Allah sentiasa mengawasi manusia dalam
• AL-SYAHID kepatuhan pada perintah dan aspek hubungan sesama manusia
larangan
• Awasi manusia aspek
hubunngan sesama manusia
• Al-Syahid
• Jelaskan dua bukti Allah bersifat al-Syahid • Allah SWT menjadi saksi perutusan
• Saksi pertusan Rasulullah SAW
rasulullah SAW keatas umatnya

Ustazyusriyusoffsehebat2022
• Saksi dan hitung amalan • Allah SWT maha meyaksi dan menghitung
manusia segala amal perbuatan manusia
• Saksi segala yang nyata dan • Allah SWT sahaja yang menjadi saksi atas
sembunyi segala perkara yang nyata atau yang
• Saksi pembohongan munafik tersembuyi
• Allah SWT menjadi saksi pembohongan
orang-orang munafik

• KAIFIAT SOLAT • Mesti rujuk fakta dalam buku teks • Jelaskan dua kaifiat melaksanakan Solat • Niat: Sahaja aku Solat Sunat Duha dua
• Nyatakan; Sunat Dhuha. rakaat kerana Allah Taala
• SOLAT DHUHA • Niat • Bilangan rakaat: 2,4,6 atau 8 rakaat
• SOLAT GERHANA • Bilangan Rakaat • Cara pelaksanaan: Digalakkan secara
bersendirian
• SOLAT ISTIKHARAH • Waktu • Bacaan dalam solat:
• SOLAT TASBIH • Pelaksanaan • rakaat pertama selepas al-Fatihah surah
• Bacaan Rakaat pertama & kedua al-Shams /surah lain
• rakaat kedua selepas al-Fatihah – surah
al-Duha / surah lain
• Menyempurnakan rukun-rukun solat yang
lain sehingga memberi salam.

Ustazyusriyusoffsehebat2022
Ustazyusriyusoffsehebat2022