PENGURUS MASJID AN-NUR MAMBURUNGAN

Jl. Peningki Laid RT XIV Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur, Kode Pos : 77125

Tarakan, 14 Maret 2011 Nomor Lampiran Perihal : 23/RT XIV/III/2011 :: Permohonan Hibah Paving Kepada Yth. Lurah Pantai Amal di Tarakan

Dengan Hormat, Sehubungan dengan penataan halaman Masjid An-Nur

Mamburungan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dalam beribadah bagi masyarakat disekitarnya, dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk menghibahkan bongkaran paving Ex Trotoar yang nantinya akan kami gunakan sebagai material perkerasan pada halaman masjid An-Nur. Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih. Mengetahui, an. Ketua RT XIV Sekertaris, Pengurus Masjid An-Nur Ketua,

UDIN

GARA

Tembusan : - Lurah Mamburungan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful