Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25

SUBJEK SAINS TAHUN 4


TEMA: SAINS HAYAT
KELAS: Dedikasi MINGGU: 10
UNIT: 3.0 HAIWAN MASA: 9.00 – 10.00 TARIKH: 9.00 – 10.00
TAJUK: ORGAN PERNAFASAN TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
HAIWAN
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
3.1 3.1.1, 3.1.4 Berdisiplin Sains dan Teknologi
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
1. Mengenal pasti organ pernafasan haiwan.
Murid berjaya mengenali dan melabelkan organ pernafasan
2. Menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan
ikan.
haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
kreatif.
BBB / SUMBER:
Buku teks halaman 53-54, alat dan bahan seperti halaman 55
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 54.
Aktiviti:-
1. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
2. Murid diterangkan tentang organ pernafasan haiwan.
3. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Kenali Organ Pernafasan Ikan’ secara
berkumpulan. (PAK21)
4. Murid menjawab soalan dalam kumpulan. (KBAT)
5. Murid bercerita tentang organ penafasan haiwan lain yang mereka tahu.
(PBD)
Penutup:-
Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
Memerhati / Mengelas
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens
Kemahiran Proses Sains Meramal Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Kemahiran Manipulatif (KM) Tidak berkenaan. Tidak berkenaan.
Stretch to Sketch (Lukis
KBAT Menganalis PAK-21
mengikut kreativiti)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Bercerita
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25
SUBJEK SAINS TAHUN 4
TEMA: SAINS HAYAT
UNIT: 3.0HAIWAN KELAS: Dedikasi MINGGU: 11
TAJUK: PENGELASAN HAIWAN MASA: 10.30 – 11.00 TARIKH: 25/05/2022
BERDASARKAN ORGAN TEMPOH: 30 minit HARI: Rabu
PERNAFASAN
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
3.1 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 Bersyukur Sains dan Teknologi
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
1. Mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan.
2. Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu
Murid berjaya mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan.
organ pernafasan.
3. Menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
BBB / SUMBER:
Buku teks halaman 56-57
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 56.
Aktiviti:-
1. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
2. Murid diterangkan tentang mengelaskan haiwan berdasarkan organ
pernafasan.
3. Murid membuat peta pokok berdasarkan organ pernafasan haiwan secara
berkumpulan. (PAK21)
4. Murid menceritakan peta pokok yang dihasilkan di hadapan kelas. (PBD)
5. Murid secara berpasangan membaca perbualan antara ikan dan katak dan
membuat rumusan tentang organ pernafasan bagi sesetangah haiwan.
(KBAT)
Penutup:-
Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
Memerhati / Mengelas
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens
Kemahiran Proses Sains Meramal Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Kemahiran Manipulatif (KM) Tidak berkenaan. Tidak berkenaan.
KBAT Menganalis PAK-21 i-Think Map - Peta Pokok
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Bercerita
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TS25


SUBJEK SAINS TAHUN 4
TEMA: SAINS HAYAT
KELAS: Dedikasi MINGGU: 10
UNIT: 3.0HAIWAN MASA: 12.30 - 1.00 TARIKH: 26/05/2022
TAJUK: HAIWAN VERTEBRATA TEMPOH: 30 minit HARI: Khamis
DAN HAIWAN INVERTEBRATA
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
3.2 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Berdisiplin Sains dan Teknologi
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
1. Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata. Murid berjaya menjelaskan pemerhatian tentang haiwan
2. Memberi contoh haiwan vertebrata dan invertebrate. vertebrata melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
3. Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan ciri khusus kreatif.
bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan.
BBB / SUMBER:
Buku teks halaman 58-62, alat dan bahan seperti halaman 62.
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 58-61.
Aktiviti:-
1. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
2. Murid diterangkan tentang maksud dan contoh haiwan vertebrata dan
invertebrata.
3. Murid juga dijelaskan ciri-ciri khusus haiwan vertebrata.
4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Kelaskan Haiwan Vertebrata’ secara
berkumpulan. (PAK21)
5. Murid menjawab soalan dalam kumpulan. (KBAT)
6. Murid bercerita tentang ciri-ciri khusus haiwan vertebrata yang mereka
tahu. (PBD)
Penutup:-
Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
Memerhati / Mengelas
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens
Kemahiran Proses Sains Meramal Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Kemahiran Manipulatif (KM) Tidak berkenaan. Tidak berkenaan.
KBAT Menganalis PAK-21 Games (Permainan)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Bercerita
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai